Museum Warkums Erfskip   |   start
Pier Hessels   |   Van der Baan   |   Braam-Nagtegaal   |   Brandenburg(h)   |   De Workumer voorouders van Petra Laurentien Brinkhorst   |   Bruinsma   |   Pieter Gosses Bruinsma   |   Domna   |   Dijkstra   |   Flappers bij de koopvaardij   |   Parenteel van Doekle Gerrits Gerritsen en Wiepkjen Siemens Attema   |   Parenteel van Gerlof Gerrits Gerritsen en Janke Tromp Wiepkes Schotanus   |   Parenteel van Neeltje Gerrits Gerritsen en Feite Fokkes Hofman   |   Kwartierstaat Marten Groenhof   |   van Haga   |   De Workumer voorouders van G.B.J. Hiltermann   |   Kwartierstaat Jurjen de Jager   |   Jansen-Gerritsen   |   Kwartierstaat Hieke Anna Joustra   |   Klapper   |   Klapper-Van der Meulen   |   Kuipers   |   Parenteel van Sijtse Tjalkes van der Meer en Sijtske Gerrits Gerritsen   |   Olingius   |   Potter   |   Ros   |   Smid   |   Stuur-Schootstra   |   Thierens in Workum   |   Troste   |   Familie Jan Hendriks de Vries   |   Wiersma   |   Wiersma-Visser   |   Parma   |   Kwartierstaat Hendrik Kuiper