Plaatselijk Belang Workum 100 jaar


Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31

de site van Plaatselijk Belang Workum

100 jaar
Plaatselijk Belang Workum
In 2004 bestond Plaatselijk Belang 100 jaar. Daarom werd van 17 juni tot 1 oktober 2004 een tentoonstelling georganiseerd in Museum Warkums Erfskip. Daarnaast werden diverse activiteiten georganiseerd, zoals door De Paupers naar voren gebrachte theaterstuk "Oer in ieu".

13 juli 1978
Op de Merk te Workum staat de Jan Plezier, eigendom van Plaatselijk Belang.
Op de bok v.l.n.r. Jaringina Twijnstra-Kuipers en Henk Dijkstra.
Bij de paarden Gosse M. de Boer
foto Willem G. Twijnstra