De wereld volgens Reid

Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31
In het najaar van 2004 werd onze plaatsgenoot Reid
de initiatiefnemer van o.a.
De driehoek Noordzee, Het beurtveer, de Strontrace e.a.
70 jaar.

Oudheidkundige vereniging Warkums Erfskip
organiseerde in het museum in de Waag
Merk 4, 8711 CL Workum

van 2 oktober tot 1 november 2004

een tentoonstelling gewijd aan deze opmerkelijke initiatieven:

De wereld volgens Reid

De Strontrace

.