Workumer aardewerk

Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31Op 1 januari 2006 is Rintje de Boer gestopt met het maken van het bekende Workumer aardewerk. Hij is de laatste telg uit een pottenbakkersgeslacht dat meer dan 260 jaar in Workum zijn thuisbasis heeft gehad.
De familie De Boer heeft de unieke collectie aardewerk aan Warkums Erfskip geschonken. Een collectie waar wij zeer trots op mogen zijn.
De bovenste verdieping is daarom vanaf 1 april 2006 geheel ingericht voor
het aardewerk gemaakt door de firma De Boer.

Links:
Fries Aardewerk
It Pottebakkershûs met de permanente expositie met Workumer aardewerk