Van der Baan
Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31

parenteel is gemaakt door:

Marjolijn van Hilten
trijntjeluijten @ hotmail.com

links:

Parenteel van Douwe Aukes van der Baan


  1 Douwe Aukes van der Baan. Douwe is overleden.
Religie:
Doopsgezind [bron: DTBL boeken. Vroedvrouw Workum, geboorten 1784 - 1810. Vroedvrouw Hijkke Jans]

Religie:
Doopsgezind [bron: DTBL boeken. Vroedvrouw Workum, geboorten 1784 - 1810. Vroedvrouw Hijkke Jans]

Huwelijk:
Met consent van zijn moeder. Aangegeven door Sjouke Ruurds.

Douwe trouwde op 13-03-1774 in Workum [bron: DTBL Trouwregister Herv. Gem. Workum 1772 - 1811.] met
Overlijdensacte Fettje Tades (collectie Warkums Erfskip)

Fettje Teedes (Taedes), ongeveer 30 jaar oud. Fettje is geboren omstreeks 1744. Fettje is overleden op 10-02-1809 in Workum, ongeveer 65 jaar oud [bron: DTB DG Workum 1747-1811].
Notitie bij overlijden van Fettje: Onder de naam Tettje Taedes is deze overlijdensdatum gevonden. Er staat wel dat ze gehuwd is maar niet met wie.
Religie:
Doopsgezind [bron: DTBL boeken. Vroedvrouw Workum, geboorten 1784 - 1810. Vroedvrouw Hijkke Jans]

Huwelijk:
Bij huwelijk is zij wees.

Kinderen van Douwe en Fettje:
1 Auke Douwes van der Baan, geboren omstreeks 1777. Volgt 1.1.
  2 Abraham van der Baan [1.2], geboren op 07-01-1786 in Workum [bron: DTBL boeken. Vroedvrouw Workum, geboorten 1784 - 1810. Vroedvrouw Hijkke Jans].
Notitie bij de geboorte van Abraham: Naam ouders hier: Dovve Aijkes en Tettije Tedes.
Abraham is overleden.
  3 Jetsche van der Baan [1.3], geboren op 07-01-1786 in Workum [bron: DTBL boeken. Vroedvrouw Workum, geboorten 1784 - 1810. Vroedvrouw Hijkke Jans]. Jetsche is overleden.
  4 Ytske van der Baan [1.4], geboren op 21-09-1787 in Workum [bron: DTBL boeken. Vroedvrouw Workum, geboorten 1784 - 1811. Vroedvrouw Jourke Gerbins.].
Notitie bij de geboorte van Ytske: Naam ouders op akte: Douwe Auks en Tettje Teetis.
Ytske is overleden.
  5 Hoijte van der Baan [1.5], geboren op 09-09-1791 in Workum [bron: DTBL boeken. Vroedvrouw Workum, geboorten 1784 - 1810. Vroedvrouw Hijkke Jans].
Notitie bij de geboorte van Hoijte: Moeder hier genaamd Tettie Tedes.
Hoijte is overleden.
  6 Itske van der Baan [1.6], geboren op 09-09-1791 in Workum [bron: DTBL boeken. Vroedvrouw Workum, geboorten 1784 - 1810. Vroedvrouw Hijkke Jans]. Itske is overleden.


  1.1 Auke Douwes van der Baan is geboren omstreeks 1777, zoon van Douwe Aukes van der Baan (zie 1) en Fettje Teedes (Taedes). Hij is gedoopt op 07-02-1817 in Workum [bron: Doopsgezinde Gemeente Workum].
Notitie bij de geboorte van Auke: Is in 1839 lidmaat van de Doopsgezinde Gemeente: nr. 21
Auke is overleden op 06-01-1854 om 09:00 in Workum, ongeveer 77 jaar oud [bron: Akte nr 6]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-01-1854 [bron: Akte 6].
Beroep:
Touwslager (1834), touwslagersknecht

Religie:
Doopsgezind [bron: DG gem. Workum]

Auke trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 10-08-1806 in Workum [bron: Boek 868c, blad 5] met   Antje Jans Altona (Altena), 27 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 10-08-1806 in Doopsgezinde Kerk Workum [bron: DG gem. Workum ( nr 21)].
Notitie bij het huwelijk van Auke en Antje: Antje was toen ze trouwde geen belijdend Doopsgezind lid.
Antje is geboren op 13-06-1779 in Workum, dochter van Jan Gerbens Altena en   Fokeltje Folkerts Rademaker. Zij is gedoopt op 20-06-1779 in Workum [bron: DTBL Herv. gem. Workum 1772-1789].
Notitie bij de geboorte van Antje: Doopheffer was oom Feike Brouwer
Antje is overleden op 03-06-1843 in Workum, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-06-1843 [bron: Akte A 36].
Religie:
(Antje is geen lid van de Doopsgezinde Gemeente als zij trouwt.) [bron: DTB DG gem. Workum]

Doop:
Doopheffer was Feike Brouwer.

Naam:
Op de overlijdensakte staat Altena, maar op de geboorteakte van zoon Douwe staat Altona.

Kinderen van Auke en Antje:
1 Fokeltje Aukes van der Baan, geboren omstreeks 1808 in Workum. Volgt 1.1.1.
2 Douwe Aukes van der Baan, geboren op 11-07-1820 in Workum [bron: Akte A 64]. Volgt 1.1.2.


1.1.1 Fokeltje Aukes van der Baan is geboren omstreeks 1808 in Workum, dochter van Auke Douwes van der Baan (zie 1.1) en Antje Jans Altona (Altena). Fokeltje is overleden. Fokeltje trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 29-05-1834 in Texel [bron: Akte 16] met   Klaas Vlaming, ongeveer 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Fokeltje en Klaas: Bij het huwelijk wordt 1 kind erkend.
Klaas is geboren omstreeks 1807 in Texel, zoon van Maarten Vlaming en   Cornelisje Bakker. Klaas is overleden.
Beroep:
Zeeman [bron: Huwelijksakte dochter Tetje]

Kinderen van Fokeltje en Klaas:
1 Cornelisje Vlaming, geboren omstreeks 1834 in Texel. Volgt 1.1.1.1.
2 Auke Vlaming, geboren omstreeks 1836 in Texel. Volgt 1.1.1.2.
3 Tetje Vlaming, geboren omstreeks 1844 in Texel. Volgt 1.1.1.3.


1.1.1.1 Cornelisje Vlaming is geboren omstreeks 1834 in Texel, dochter van Klaas Vlaming en Fokeltje Aukes van der Baan (zie 1.1.1). Cornelisje is overleden. Cornelisje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 14-10-1858 in Texel [bron: Akte 44] met Dirk Kooiman, ongeveer 26 jaar oud. Dirk is geboren omstreeks 1832 in Melissant, zoon van Abraham Kooiman en   Cornelia Visbeen. Dirk is overleden.
Beroep:
Arbeider en zeeman [bron: Huwelijksakte]

  1.1.1.2 Auke Vlaming is geboren omstreeks 1836 in Texel, zoon van Klaas Vlaming en Fokeltje Aukes van der Baan (zie 1.1.1). Auke is overleden.
Beroep:
Zeeman [bron: Huwelijksakte]

Auke trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 21-02-1861 in Texel [bron: Akte 9] met Trijntje Stark, ongeveer 25 jaar oud. Trijntje is geboren omstreeks 1836 in Texel, dochter van Gerrit Stark en   Guurtje Dros. Trijntje is overleden.
1.1.1.3 Tetje Vlaming is geboren omstreeks 1844 in Texel, dochter van Klaas Vlaming en Fokeltje Aukes van der Baan (zie 1.1.1). Tetje is overleden. Tetje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 06-08-1868 in Texel [bron: Akte 45] met   Teunis Kerken, ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Tetje en Teunis: Op de huwelijksakte staat haar moeder vermeld als van der Baar
Teunis is geboren omstreeks 1842 in Texel, zoon van Willem Kerken en   Gerbreg van Grouw. Teunis is overleden.
Beroep:
Arbeider [bron: Huwelijksakte]  1.1.2 Douwe Aukes van der Baan is geboren op 11-07-1820 in Workum [bron: Akte A 64], zoon van Auke Douwes van der Baan (zie 1.1) en Antje Jans Altona (Altena). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-07-1820 [bron: Akte nr. 64]. Hij is gedoopt op 29-03-1844 in Doopsgezinde gemeente te Workum [bron: DTB DG gem. Molkwerum DTB 1643-1851].
Notitie bij de geboorte van Douwe: Is in 1839 lidmaat van de Doopsgezinde Gemeente: nr. 45v.
Douwe is overleden op 21-04-1868 in Workum, 47 jaar oud [bron: Akte 23]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-04-1868.
Notitie bij overlijden van Douwe: In DTB DG Gem. nr.45 b.105 staat als overlijdensdatum 21 april en worden Auke, Trijntje en Jan vermeld.
Religie:
Doopsgezind [bron: DTB Doopsgezinde Gemeente Workum]

Douwe trouwde, 30 jaar oud, op 20-11-1850 in Workum [bron: Akte 42] met Hieke Jans Jongsma, 31 jaar oud. Hieke is geboren op 28-03-1819 in Gaast (Gem. Wonseradeel) [bron: Akte A 58.], dochter van Jan Aukes Jongsma en   Trijntje Tietes de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-03-1819. Hieke is overleden op 22-11-1885 in Workum, 66 jaar oud [bron: Akte 72]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-11-1885 [bron: Akte 72].
Religie:
Doopsgezind [bron: DTB Doopsgezinde Gemeente Workum]

Kinderen van Douwe en Hieke:
1 Auke van der Baan, geboren op 01-11-1851 in Workum [bron: Akte 121]. Volgt 1.1.2.1.
2 Trijntje van der Baan, geboren op 18-02-1853 in Workum [bron: Akte 19]. Volgt 1.1.2.2.
3 Jan van der Baan, geboren op 12-10-1855 in Workum [bron: Akte 80]. Volgt 1.1.2.3.
  4 Antje van der Baan [1.1.2.4], geboren op 26-03-1860 in Workum [bron: Akte 28.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-03-1860 [bron: Akte 28]. Antje is overleden op 13-03-1862 in Workum, 1 jaar oud [bron: Akte 20]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-03-1862 [bron: Overlijdensakte].
Notitie bij overlijden van Antje: Op de akte staat Antje Douwes van der Baanan

  

  1.1.2.1 Auke van der Baan is geboren op 01-11-1851 in Workum [bron: Akte 121], zoon van Douwe Aukes van der Baan (zie 1.1.2) en Hieke Jans Jongsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-11-1851. Hij is gedoopt in Workum [bron: DTB DG gem. Molkwerum DTB 1643-1851]. Auke is overleden op 06-10-1923 in Workum, 71 jaar oud [bron: Akte 33 en zijn grafsteen in Workum]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-10-1923.
Notitie bij overlijden van Auke: In het DTB van de DG Gem. te Workum staat als overlijdensdatum 3 okt. 1923 (nr 274)
Beroep:
Meesterknecht [bron: Huwelijksakte dochter Hieke]

Religie:
Doopsgezind [bron: DTB Doopsgezinde Gemeente Workum]

Auke trouwde, 29 jaar oud, op 28-05-1881 in Workum [bron: Akte 17] met Hinke Hartog (Hertog), 25 jaar oud. Hinke is geboren op 29-06-1855 in Makkum (gem.Wonseradeel) [bron: Grafsteen Workum], dochter van Adrianus Pieters Hartog en   Rinske Willems Visser. Hinke is overleden op 11-10-1921 in Workum, 66 jaar oud [bron: Grafsteen Workum].
Religie:
(Zij is met attestatie naar de Doopsgezinde Gemeente te Workum gekomen van de Hervormde Kerk te Workum) [bron: DTB DG gem. Workum]

Kinderen van Auke en Hinke:
1 Hieke van der Baan, geboren op 17-07-1883 in Workum [bron: Akte 88]. Volgt 1.1.2.1.1.
2 Douwe van der Baan, geboren op 24-05-1885 in Workum. Volgt 1.1.2.1.2.
3 Rinske Wiepkje van der Baan, geboren op 08-06-1887 in Workum [bron: Akte 58]. Volgt 1.1.2.1.3.
  4 Adrianus Pieter van der Baan [1.1.2.1.4], geboren op 10-12-1889 in Workum [bron: Akte 119]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-12-1889 [bron: Akte 119]. Adrianus is overleden.
  5 Jan van der Baan [1.1.2.1.5], geboren op 06-12-1891 in Workum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-12-1891 [bron: Akte 124]. Jan is overleden op 12-12-1891 in Workum, 6 dagen oud [bron: Akte 73]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-12-1891 [bron: Akte 73].
6 Jan van der Baan, geboren op 22-06-1893 in Workum. Volgt 1.1.2.1.6.


  1.1.2.1.1 Hieke van der Baan is geboren op 17-07-1883 in Workum [bron: Akte 88], dochter van Auke van der Baan (zie 1.1.2.1) en Hinke Hartog (Hertog). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-07-1883 [bron: Akte 88]. Zij is gedoopt in 1903 in Workum [bron: DTB-boek Doopsgezinde Gemeente Workum]. Hieke is overleden.
Adres:
(Later vertrokken naar Almelo) [bron: DTB-boek Doopsgezinde Gemeente Workum]

Religie:
Doopsgezind

Hieke trouwde, 31 jaar oud, op 16-12-1914 in Zaandam [bron: Akte 273] met Herbert Vissers, ongeveer 26 jaar oud. Herbert is geboren omstreeks 1888 in Zaandam, zoon van Herbert Vissers en   Helena Maatje Stoutjesdijk. Herbert is overleden.
Beroep:
Grofsmid [bron: Huwelijksakte]Jantje Jurjens de Jager en Douwe Aukes van der Baan
in hun tuin van Súd 33 (01-01-1951)
foto gemaakt door hun zoon Auke Douwes van der Baan
fotocollectie: Sjieuwke van der Bijl-van de Baan, Workum.
  1.1.2.1.2 Douwe van der Baan is geboren op 24-05-1885 in Workum, zoon van Auke van der Baan (zie 1.1.2.1) en Hinke Hartog (Hertog). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-05-1885 [bron: Akte 72]. Douwe is overleden op 25-06-1951 in Workum, 66 jaar oud [bron: DTB Doopsgez. Gem. Workum].
Notitie bij overlijden van Douwe: In het DTB staan zijn kinderen vermeld met geboortedatum
Douwe trouwde, 37 jaar oud, op 24-06-1922 in Workum [bron: Akte 23] met Jantje de Jager, 28 jaar oud. Jantje is geboren 04-03-1894 in Workum, dochter van Jurjen de Jager en   Sjuwke Kramer. Jantje is overleden op 01-05-1981 in Workum, 87 jaar oud. Zij is begraven op 05-05-1981 in Workum [bron: Advertentie. Dienst in de Doopsgez. kerk.].
Kinderen van Douwe en Jantje:
1 Auke van der Baan, geboren op 13-01-1924 in Workum. Volgt 1.1.2.1.2.1.
2 Sjieuwke (Sjoeke) van der Baan, geboren op 16-10-1926 in Workum. Volgt 1.1.2.1.2.2.

  1.1.2.1.2.1 Auke van der Baan is geboren op 13-01-1924 in Workum, zoon van Douwe van der Baan (zie 1.1.2.1.2) en Jantje de Jager. Hij is gedoopt op 17-05-1964 in Workum [bron: DTB Doopsgez. Gem. Workum]. Auke is overleden op 26-11-1987 in Workum, 63 jaar oud [bron: DTB DG gem. Workum].
Religie:
Doopsgezind

Auke trouwde, 35 jaar oud, op 16-12-1959 in Workum met Ottelien Molenaar, 22 jaar oud. Ottelien is geboren op 24-03-1937 in Workum, dochter van Sietse Molenaar en   Jeltje Feenstra. Zij is gedoopt op 17-05-1964 in Workum.
Religie:
Doopsgezind [bron: DTB DG gem. Workum]

Kinderen van Auke en Ottelien:
  1 Jeltje (Jelleke) van der Baan [1.1.2.1.2.1.1], geboren op 13-08-1960 in Workum.
  2 Jantje (Jannie) van der Baan [1.1.2.1.2.1.2], geboren op 10-04-1963 in Workum.
  3 Douwe van der Baan, geboren op 24-03-1967 in Workum. Volgt 1.1.2.1.2.1.3.

1.1.2.1.2.1.3 Douwe van der Baan is geboren op 24-03-1967 in Workum, zoon van Auke van der Baan (zie 1.1.2.1.2.1) en Ottelien Molenaar. Douwe trouwde, 37 jaar oud, op 07-07-2004 in Doorn met   Sonja Hofstee, 29 jaar oud. Sonja is geboren op 28-01-1975 in Drachten.
Kind van Douwe en Sonja:
  1 Auke Douwes van der Baan [1.1.2.1.2.1.3.1], geboren op 12-06-2005 in Utrecht.


  1.1.2.1.2.2 Sjieuwke (Sjoeke) van der Baan is geboren op 16-10-1926 in Workum, dochter van Douwe van der Baan (zie 1.1.2.1.2) en Jantje de Jager.
Adres:
(04-08-1986 met attest. naar Sneek. Aanmaet: 26-08-1986.)

Sjieuwke trouwde met   Gerard van der Bijl. Gerard is geboren op 24-07-1919.
Kinderen van Sjieuwke en Gerard:
  1 Gerard van der Bijl [1.1.2.1.2.2.1], geboren op 23-01-1951 in Workum.
  2 Douwe van der Bijl [1.1.2.1.2.2.2], geboren op 26-10-1953 in Workum.
  3 Jantje Yda van der Bijl [1.1.2.1.2.2.3], geboren op 30-08-1957 in Workum.


  1.1.2.1.3 Rinske Wiepkje van der Baan is geboren op 08-06-1887 in Workum [bron: Akte 58], dochter van Auke van der Baan (zie 1.1.2.1) en Hinke Hartog (Hertog). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-06-1887 [bron: Akte 58.]. Zij is gedoopt in 1907. Rinske is overleden in 04-1920 in Amsterdam, 32 jaar oud [bron: DTB-boek Doopsgezinde Gemeente Workum].
Adres:
(Vertrokken naar Amsterdam in 1918, attestatie naar DG Asd aug. 1919.) [bron: DTB-boek Doopsgezinde Gemeente Workum]

Rinske trouwde, 30 jaar oud, op 16-11-1917 in Workum [bron: Akte 28] met Jacob Hoogendoorn, ongeveer 28 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1889 in Sloten, zoon van Johannes Hoogendoorn en   Jannetje Gerarda Spies. Jacob is overleden.

  1.1.2.1.6 Jan van der Baan is geboren op 22-06-1893 in Workum, zoon van Auke van der Baan (zie 1.1.2.1) en Hinke Hartog (Hertog). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-06-1893 [bron: Akte 61]. Jan is overleden.
Beroep:
Spoorwegbeambte [bron: Huwelijksakte]

Jan trouwde, 27 jaar oud, op 16-06-1921 in Velsen [bron: Kennemerland Velsen Akte 104] met Sjoukje Martha Volbeda, ongeveer 26 jaar oud. Sjoukje is geboren omstreeks 1895 in Sneek, dochter van Brugt Volbeda en   Sjoukje Posthumus. Sjoukje is overleden.
  

  1.1.2.2 Trijntje van der Baan is geboren op 18-02-1853 in Workum [bron: Akte 19], dochter van Douwe Aukes van der Baan (zie 1.1.2) en Hieke Jans Jongsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-02-1853. Zij is gedoopt in Workum. Trijntje is overleden op 23-06-1907 in Haarlem, 54 jaar oud [bron: Gemeente archief Haarlem].
Religies:
Doopsgezind
(Op 19 april 1889 staat vermeld dat Ids met attestatie is vertrokken naar de Doopsgezinde Gemeente te Haarlem.) [bron: DTB Doopsgez. Gem. Workum]

Trijntje trouwde, 29 jaar oud, op 24-06-1882 in Workum [bron: Akte 23] met Ids Joustra, 30 jaar oud. Ids is geboren op 06-06-1852 in Warns gem.Hemelumer Oldeferd [bron: Akte nr. 77.], zoon van Frederik Idzes Joustra en   Margje(n) (Marchjen)Annes de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-06-1852. Hij is gedoopt op 06-04-1879 in Doopsgezinde Kerk te Workum [bron: DTB Doopsgezinde Gemeente Workum].
Notitie bij de geboorte van Ids: In het DTB nr 118-307 staat Itze Joustra
Ids is overleden op 26-09-1908 in Haarlem, 56 jaar oud.
Beroep:
Kapitein op een sleepboot

Religies:
Doopsgezind
(Op 19 april 1889 is hij met attestatie vertrokken naar de Doopsgezinde Gemeente te Haarlem.) [bron: DTB Doopsgez. Gem. Workum]

Kinderen van Trijntje en Ids:
1 Frederik Douwe Joustra, geboren op 28-02-1885 in Haarlem. Volgt 1.1.2.2.1.
2 Hieke Anna Joustra, geboren op 24-01-1888 in Haarlem. Volgt 1.1.2.2.2.

  1.1.2.2.1 Frederik Douwe Joustra is geboren op 28-02-1885 in Haarlem, zoon van Ids Joustra en Trijntje van der Baan (zie 1.1.2.2). Frederik is overleden op 19-12-1964 in Haarlem, 79 jaar oud. 1.1.2.2 Trijntje van der Baan
Beroepen:
Letterzetter
Burgwachter en agent van de gemeentepolitie. (Hij bediende de Gravesteenenbrug, dat is een de brug over het Spaarne, te Haarlem.)

Religie:
Doopsgezind

Frederik:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 01-12-1909 in Haarlem [bron: Akte 459.] met Elberdina Bos, 27 jaar oud. Elberdina is geboren op 04-09-1882 in Haarlem, dochter van Gerrit Bos en   Jisabelle Margreta de Vries. Elberdina is overleden op 11-07-1941 in Haarlem, 58 jaar oud.
Religie:
NH

(2) trouwde, 57 jaar oud, op 07-05-1942 in Zandvoort [bron: Joustrastamboom] met   Marijtje van Keulen.
Kinderen van Frederik en Elberdina:
1 Ids Joustra, geboren op 07-01-1911 in Haarlem. Volgt 1.1.2.2.1.1.
  2 Gerrit Joustra [1.1.2.2.1.2], geboren op 25-06-1915 in Haarlem. Gerrit is overleden op 02-10-1987 in Haarlem, 72 jaar oud.
Beroep:
Vrachtwagenchauffeur


  1.1.2.2.1.1 Ids Joustra is geboren op 07-01-1911 in Haarlem, zoon van Frederik Douwe Joustra (zie 1.1.2.2.1) en Elberdina Bos. Ids is overleden omstreeks 1977 in Atikinson, St. Oakleigh Australie, ongeveer 66 jaar oud (oorzaak: Hartaanval) [bron: Joustrastamboom]. Hij is gecremeerd in 1977 in Springvale(Necropolis),Australie.
Beroep:
1. Chauffeur 2. Werkte bij Tip Top Bakeries

Zijn leven:
Hij emigreerde samen met Johanna , Rudolf en Elja op 26 mei 1951 naar Australie. Zij vertrokken met het schip genaamd de Groote Beer.
Immigratiedatum 27-06-1951.

Ids trouwde, 23 jaar oud, op 24-10-1934 in Haarlem [bron: Joustrastamboom] met Elizabeth Wilhelmina Johanna van Seggelen, 22 jaar oud. Elizabeth is geboren op 15-12-1911 in ´s Heerenberg, dochter van Wilhelmus Josephius Gerardus van Seggelen en   Christina Maria Antonia Derksen. Elizabeth is overleden op 08-04-1955 in Malvern, Australie, 43 jaar oud. Zij is gecremeerd op 10-04-1995 in Springvale(Necropolis),Australie.
Kinderen van Ids en Elizabeth:
  1 Rudolf Anthony Joustra [1.1.2.2.1.1.1], geboren op 27-03-1937 in Haarlem. Rudolf is overleden op 12-01-1985 in Parkville, Australie, 47 jaar oud.
  2 Elja Joustra [1.1.2.2.1.1.2], geboren op 22-06-1946 in Haarlem.

  
1.1.2.2.2 Hieke Anna Joustra is geboren op 24-01-1888 in Haarlem, dochter van Ids Joustra en Trijntje van der Baan (zie 1.1.2.2). Hieke is overleden op 05-09-1934 in Haarlem, 46 jaar oud [bron: Rouwadvertentie]. Zij is begraven in Haarlem.
Notitie bij overlijden van Hieke: Zij is overleden aan borstkanker.
Religie:
Doopsgezind

Hieke trouwde, 22 jaar oud, op 27-07-1910 in Haarlem [bron: Akte 250] met Daniël Luijten, 24 jaar oud. Daniël is geboren op 07-06-1886 in Haarlem, zoon van Hendrik Luijten en   Johanna Rip. Daniël is overleden op 27-01-1969 in Haarlem, 82 jaar oud [bron: Rouwadvertentie]. Hij is gecremeerd in Driehuis Westerveld.
Adres:
van 31-12-1934 tot 06-05-1941    Merovingenstraat 55, Haarlem [bron: Huizenkaarten]

Beroep:
Werkman

Kinderen van Hieke en Daniël:
v.l.n.r. Alida, Frida, Johanna en Trijntje

  1 Johanna Luijten [1.1.2.2.2.1], geboren op 08-05-1911 in Haarlem. Zij is gedoopt op 03-11-1929 in Haarlem (Doopsgezinde kerk). Johanna is overleden op 22-06-1994 in Waalwijk, 83 jaar oud (oorzaak: Hersenbloedingen). Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-06-1994 [bron: Alte 2AA0121]. Zij is gecremeerd op 24-06-1994 in Vlijmen [bron: Overlijdensakte].
Notitie bij overlijden van Johanna: Zij woonde van december 1993 tot haar overlijden in het Verpleeghuis Eikendonk te Waalwijk. Haar as is verstrooid boven de Noordzee.
Adres:
van ±?-08-1962 tot ?-09-1993    Schouwtjeslaan 64, Haarlem

Religie:
Doopsgezind

  2 Trijntje (Tiny) Luijten [1.1.2.2.2.2], geboren op 07-06-1913 in Haarlem. Trijntje is overleden op 02-03-1946 in Blaricum, 32 jaar oud (oorzaak: TBC). Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-03-1946 [bron: Bewijs van inschrijving van overlijden]. Zij is gecremeerd op 06-03-1946 in Driehuis Westerveld [bron: Overlijdenskaart].
Notitie bij overlijden van Trijntje: Haar as is verstrooid boven de Noordzee.
Beroep:
(Verpleegster. Overleed aan Tbc na besmet te zijn door patient.)

Religie:
(Doopsgezind)

  3 Alida (Puck) Luijten [1.1.2.2.2.3], geboren op 15-02-1916 in Haarlem. Zij is gedoopt omstreeks 1934 in Haarlem (Doopsgezinde kerk). Alida is overleden op 24-04-1993 in Heemstede, 77 jaar oud (oorzaak: Hersenbloeding). Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-04-1993 [bron: Overlijdensakte 20A0148]. Zij is gecremeerd op 28-04-1993 in Driehuis Westerveld.
Notitie bij overlijden van Alida: Haar as is verstrooid boven de Noordzee
Adres:
Schouwtjeslaan 64, Haarlem

Religie:
Doopsgezind


Woonplaats:
 Adres van 1962 tot overlijden 24-04-1993 is Schouwtjeslaan 64 Haarlem

Overlijden:
 Overleden in het Spaarne ziekenhuis te Heemstede


4 Frieda Luijten, geboren op 14-09-1919 in Haarlem. Volgt 1.1.2.2.2.4.

  1.1.2.2.2.4 Frieda Luijten is geboren op 14-09-1919 in Haarlem, dochter van Daniël Luijten en Hieke Anna Joustra (zie 1.1.2.2.2). Zij is gedoopt omstreeks 1937 in Haarlem (Doopsgezinde kerk). Frieda is overleden op 07-09-1998 in Heerlen, 78 jaar oud (oorzaak: Hersenbloeding). Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-09-1998 [bron: Akte 2A0697]. Zij is gecremeerd op 09-09-1998 in Heerlen om 15.00 uur.
Notitie bij overlijden van Frieda: Haar as is verstrooid boven de Noordzee op 28-11-1998. Registratienr. 34514 Zeeverklaring Laatste Rustplaats.
Notitie bij Frieda: Zij woonde samen met Gerrit (Kiek) in Haarlem, Nunspeet, Leusden, Goirle en Vaals
Adres:
tot 07-09-1998    Ceresstraat 399, Vaals [bron: Overlijdensakte]

Religie:
Doopsgezind

Overlijden:
Overleed in het Ziekenhuis te Heerlen

Frieda trouwde, 26 jaar oud, op 14-09-1945 in Haarlem [bron: Huwelijksakte] met Gerrit (Kiek) Otto, 26 jaar oud, nadat zij op 11-09-1944 in Haarlem in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 14-09-1945 in Doopsgezinde Kerk te Haarlem door Ds. Leendertz. Gerrit is geboren op 24-02-1919 in Haarlem, zoon van Gerrit Otto en   Antoinette Catherine Marie Smulders. Hij is gedoopt omstreeks 1937 in Haarlem (Doopsgezinde kerk). Gerrit is overleden op 06-12-1996 om 14:30 in Vaals, 77 jaar oud (oorzaak: kanker). Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-12-1996 [bron: Akte van overlijden 200048]. Hij is gecremeerd op 09-12-1996 in Heerlen om 15.00 uur.
Notitie bij overlijden van Gerrit: Zijn as is verstrooid op het crematorium te Heerlen.
Adres:
tot 06-12-1996    Ceresstraat 399, Vaals [bron: Overlijdensakte]

Beroep:
Militair. Bij uit dienst treding Ltn.Kol. der Artillerie

Religie:
Doopsgezind

Geboorte:
Geboren Jansstraat 51 te Haarlem

Getuige bij:
22-06-1971    huwelijk Karel Johannes van Hilten (geb. 1946) en Marguerite Johanna Trijntje (Marjolijn) Otto (geb. 1949) [zie 1.1.2.2.2.4.1]    [vader bruid] [bron: Huwelijksakte]

Kind van Frieda en Gerrit:
1 Marguerite Johanna Trijntje (Marjolijn) Otto, geboren op 27-06-1949 om 06:00 in Haarlem [bron: eigen documenten]. Volgt 1.1.2.2.2.4.1.

  1.1.2.2.2.4.1 Marguerite Johanna Trijntje (Marjolijn) Otto is geboren op 27-06-1949 om 06:00 in Haarlem [bron: eigen documenten], dochter van Gerrit (Kiek) Otto en Frieda Luijten (zie 1.1.2.2.2.4). Notitie bij de geboorte van Marguerite: vernoemd naar;
Marguerite: naar tante Marguerite Mol-Jaquet
Johanna: naar Johanna Luijten, moeders zuster
Trijntje: naar Trijntje Luijten, moeders zuster
Religie:
Doopsgezind (Gedoopt door Dominee Meerburg-Snarenberg in de Doopsgezinde kerk te Zwolle.)

Marguerite trouwde, 21 jaar oud, op 22-06-1971 in Utrecht [bron: Huwelijksakte] met Karel Johannes van Hilten, 24 jaar oud, nadat zij op 23-02-1971 in Utrecht in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Marguerite en Karel waren de volgende getuigen aanwezig: Jan de Koning, Robbie de Lijster,   Johannes van Hilten (1916-1995) [vader bruidegom] en Gerrit (Kiek) Otto (1919-1996) [zie 1.1.2.2.2.4] [vader bruid]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 22-06-1971 in Doopsgezinde Kerk te Utrecht [bron: Huwelijksakte].
Notitie bij het huwelijk van Marguerite en Karel: Het kerkelijk huwelijk werd bevestigd door Ds. Meerburg Snarenberg
Karel is geboren op 26-09-1946 in Utrecht, zoon van Johannes van Hilten en   Getje Hoekstra.
Hij heeft over de Van Hiltens het boek geschreven: " Je zult maar van Hilten heten". Dit boek is uitgekomen in december 1998. Tevens is hij medeoprichter van de familievereniging van Hilten.

  

  

1.1.2.3 Jan van der Baan is geboren op 12-10-1855 in Workum [bron: Akte 80], zoon van Douwe Aukes van der Baan (zie 1.1.2) en Hieke Jans Jongsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-10-1855. Hij is gedoopt in Workum [bron: DTB DG gem. Molkwerum DTB 1643-1851]. Jan is overleden op 03-10-1925 in Workum, 69 jaar oud [bron: Akte 25 en zijn Grafsteen in Workum]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-10-1925 [bron: akte 25].
Religie:
Doopsgezind [bron: DTB Doopsgezinde Gemeente Workum]

Jan trouwde, 25 jaar oud, op 28-05-1881 in Workum [bron: Akte 18] met Aaltje Femer, 21 jaar oud. Aaltje is geboren op 18-09-1859 in Smilde, Drenthe [bron: Grafsteen Workum], dochter van Arend Femer en   Antonetta Schabel. Aaltje is overleden op 31-01-1936 in Workum, 76 jaar oud [bron: Akte 1 en haar Grafsteen in Workum]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-01-1936 [bron: Akte 1].
Kinderen van Jan en Aaltje:
  1 Arend van der Baan [1.1.2.3.1], geboren op 02-06-1882 in Workum [bron: Akte 69]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-06-1882 [bron: Akte 69]. Arend is overleden.
  2 Hieke van der Baan [1.1.2.3.2], geboren op 08-10-1884 in Workum [bron: Akte 122]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-10-1884 [bron: Akte 122]. Hieke is overleden op 04-09-1885 in Workum, 10 maanden oud [bron: Akte 57]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-09-1885 [bron: Akte 57].
  3 Hirke van der Baan [1.1.2.3.3], geboren op 12-11-1888 in Workum [bron: Akte 144]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-11-1888 [bron: Akte 144]. Hirke is overleden.
4 Antoinetta Maria van der Baan, geboren op 27-04-1890 in Workum [bron: Akte 52]. Volgt 1.1.2.3.4.

1.1.2.3.4 Antoinetta Maria van der Baan is geboren op 27-04-1890 in Workum [bron: Akte 52], dochter van Jan van der Baan (zie 1.1.2.3) en Aaltje Femer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-04-1890 [bron: Akte 52]. Antoinetta is overleden. Antoinetta trouwde, 26 jaar oud, op 25-08-1916 in Workum [bron: akte 25] met Uilke Romkema, ongeveer 25 jaar oud. Uilke is geboren omstreeks 1891 in Joure (Gem. Haskerland), zoon van Johannes Romkema en   Grietje Borduin. Uilke is overleden.

Gegenereerd met Aldfaer versie 4.0.5 op 07-12-2008 14:46