Fotoalbum Haitsma, Hijlkema en Smits 1

Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31

Fotoalbum van
de familie
Haitsma, Hijlkema en Smits 1
een boerenfamilie uit it Heidenskip in de gemeente Workum
Weet u wie op de foto's staan?
Mail dan naar warkumserfskip@hetnet.nl
" Album Haitsma, Hijlkema en Smits nr...." + omschrijving
Zodat wij de namen er bij kunnen zetten.
  
1
onbekend
foto: Photografie van H S Frank, Photograaf, Schoolholm G 52 Groningen
2
onbekend

foto: H. Sanders & Co , N Ebbingestraat 9a, Groningen
3
onbekend

foto: A. Molenaar, Bolsward, Dijlakker
4
Marten Klazes Hijlkema
*Oudega-W. 06-06-1848
+Workum 04-12-1919
boer op boerderij tussen Ursulapoel en Heidenskipsterdyk (1881-1901) en Sint Ursula, Ursuladyk 3, it Heidenskip (1901-1913); rustend veehouder Noard 18, Workum
zoon van Klaas Martens Hijlkema en Ytje Ygrams van Ketel
x1 Sneek 07-05-1881 Doedtje Harings Abma 1854-1900
x2 Workum 12-05-1901Engeltje Baukes Haitsma 1864-1955


foto: Fotogr. Atelier de Jong
Nieuwestad 53, Leeuwarden
Heerenveen b. d. Gr. Kerk
5
onbekend

foto: H. Sanders & Co. Photographen
Groningen, Nieuwe Ebbingestraat 9a
  
6
onbekend


foto: L. van der Feer Pzn., Sneek, Nieuwe Kade 58
7
onbekend


foto: L. van der Feer Pzn., Sneek, Nieuwe Kade 58
  
8
Douwe Lolkes Dijkstra
*Oudega-W. 31-05-1843
+Workum 05-05-1908
boer Koaidyk 6, it Heidenskip
zoon van Lolke Jeltes Dijkstra en Feikjen Douwes de Boer
x Sneek 15-05-1875 Brechtje Doekles Gerritsen 1844-1917
foto: Photographie Instantaneé J. H. Slaterus
Langemarktstraat tegenover het Station bij de nieuwe Veemarkt
Let. W No 14 Leeuwarden
9
Bregtje/Brechtje Doekeles Gerritsen
*Gaastmeer 03-06-1844 - +Workum 02-08-1917
woont te It Heidenskip onder Nijega H.O.N. (1867)
boerin Koaidyk 6, it Heidenskip
dochter van
Doekle Gerrits Gerritsen en Wypkjen Sijmens Attema
boer en boerin te Gaastmeer (1844)
x Sneek 15-05-1875 Douwe Lolkes Dijkstra 1843-1908

mededeling d.d. 10-03-2021
aan de hand van aantekeningen van haar beppe
door Tjissie (Tjitske) Clifford-Dijkhuis,
dochter van Willemke Boschma,
kleindochter van Tjitske Rijpkema en
achterkleindochter van Jeltje-Hinke Gerritsen.foto: Photographie Instantaneé J. H. Slaterus
Langemarktstraat tegenover het Station bij de nieuwe Veemarkt
Let. W No 14 Leeuwarden
10
Hendrik Gerlofs Gerritsen
*it Heidenskip 13-07-1853
+Workum 03-05-1928
boer Ursuladyk 20, it Heidenskip; Trekwei 7a, Workum, Aldedyk 11, Workum en rustend veehouder Noard 91, Workum
zoon van Gerlof Gerrits Gerritsen en Janke Tromp Schotanus
x Workum 21-07-1894 Albertje Boukes Haitsma 1873-1955

foto: Photographie Instantaneé J. H. Slaterus
Langemarktstraat tegenover het Station bij de nieuwe Veemarkt
Let. W No 14 Leeuwarden
11
Albertje Baukes Haitsma
*it Heidenskip 15-06-1873
+ Workum 29-05-1955
boerin Ursuladyk 20, it Heidenskip; Trekwei 7a en Aldedyk 11, Workum. Daarna Noard 91, Workum
dochter van Bauke Sjerps Haitsma en Sietske Jacobus Posthuma
x Workum 21-07-1894 Hendrik Gerlofs Gerritsen 1853-1928

foto: Photographie Instantaneé J. H. Slaterus
Langemarktstraat tegenover het Station bij de nieuwe Veemarkt
Let. W No 14 Leeuwarden
  
12
Age Ottes Feenstra
*Earnewâld 25-01-1838
+Workum 10-02-1919

schipper te Earnewâld (1864), schipper te Oudega (1865); schipper te Oudega (als getuige gaat mee Sipke Atses Feenstra, boer onder Nijega = boederij aan de Fluezen in de Heidenskipster Veenpolder, wat er op wijst dat Age en Jacoba Feenstra in de Heidenskipster Skar wonen); schipper te Workum (getuigen Ypke Boersma en Robijn Vallinga, wat betekent te Age en Jacoba in It Heidenskip onder Workum wonen) (1874); schipper te Nijega (1877, 1882); winkelier en koopman op Brânburren in It Heidenskip (onder Nijega H.O.N.)

zoon van Otte Baukes Feenstra en Hinke Lykeles Haarsma
zonder beroep te Earnewâld (1827); veenbaas; schippersknecht; arbeider te Earnewâld (1864)
zijn vader Bauke Wijbes Feenstra is veenbaas te Earnewâld (1827)
haar vader Lijkele Rinses Haarsma is schipper te Earnewâld (1827)

x Dokkum 27-11-1864

Jacoba Johannes de Vries (1841-1907)


foto: Photographie Instantaneé J. H. Slaterus
Langemarktstraat tegenover het Station bij de nieuwe Veemarkt
Let. W No 14 Leeuwarden
13
Jacoba Johannes de Vries
*Dokkum 18-12-1841
+Workum 14-03-1907

woont zonder beroep te Dokkum (1864)

dochter van Johannes Geerts de Vries en Aaltje Jurjens Lunsing(h)
visscherman te Dockum (1839,1864)

x Dokkum 27-11-1864

Age Ottes Feenstra (1838-1919)foto: Photographie Instantaneé J. H. Slaterus
Langemarktstraat tegenover het Station bij de nieuwe Veemarkt
Let. W No 14 Leeuwarden
14
onbekend

foto: Photographie Instantaneé J. H. Slaterus
Langemarktstraat tegenover het Station bij de nieuwe Veemarkt
Let. W No 14 Leeuwarden
15
onbekend

foto: Photographie Instantaneé J. H. Slaterus
Langemarktstraat tegenover het Station bij de nieuwe Veemarkt
Let. W No 14 Leeuwarden
16
onbekend

foto: Jos Geominij, Venloo, Peperstraat No...
17
onbekend

foto: L. van der Feer, Bothniakade, Sneek
18
onbekend

foto: L. van der Feer, Sneek, Nieuwe Kade
19
onbekend

foto: Photographie Atelier L. Vogel, Firma Jakob de Vries Gzn
Kleinzand 26, Sneek
  
  
20
Grietje Jentjes Smits
*it Heidenskip  01-10-1886
+ Koudum 10-05-1963
boerin op de op 02-11-1954 afgebrande boerderij ten oosten van de Alde Heidenskipsterfeart tussen de Heidenskipsterdyk en de Ursulapoel. De boerderij is vervangen door de boerderij Sate Linquenda, Heidenskipsterdyk 38
dochter van Jentje Rinckes Smits en Engeltje Baukes Haitsma
x Workum 22-05-1913 Haring Martens Hijlkema 1882-1950foto: Photographisch Atelier L. van der Feer Pzn
Bothnia Kade 60, Nieuwe Kade, Sneek
21
Rinck Jentjes Smits
*it Heidenskip 09-03-1883
+ Zandvoort 03-02-1963
zoon van Jentje Rinckes Smits en Abeltje Durks Hoekstra
x Ameland 19-11-1908 Antje Jacobs Schols 1879-1972
foto: Photographie Instantaneé J. H. Slaterus
Langemarktstraat tegenover het Station bij de nieuwe Veemarkt
Let W No 14, Leeuwarden
  
22
Lieuwkje Baukes Haitsma
*It Heidenskip 22-04-1882
+Clifton New Jersey USA 24-02-1957
dochter van Bauke Sjerps Haitsma en Sietske Jacobus' Posthuma


x Workum 19-10-1907

Lieuwe Sieds' Bangma
*Workum 10-11-1881
+Clifton New Jersey USA 09-12-1965
horlogemaker te Wildervank (1907)
zoon van Sieds Lieuwes Bangma en Tietje Feikes Brouwer

Geëmigreerd in 1910.
Komen in augustus 1910 aan in Hoboken, New Jersey

foto: A. D. Prummel, Veendam
23
onbekend

foto: Photographische Ateliers J. C. Puist
Sneek, Oppenhuizerweg
Leeuwarden, Grachtswal U 151
24
Jeltje-Hinke Doekles Gerritsen
*Gaastmeer 05-04-1848
+Sneek 14-10-1925
dochter van
Doekele Gerrits Gerritsen en Wypkjen Symens Attema

x Doniawerstal 17-05-1878

Anne Tjitzes Rijpkema


mededeling Lize van der Hoek-Gerritzen, Visalia Californië
juli 2012

foto: Photographie van D Lümer, Workum
25
onbekend

foto: Photographie A. J. Kiek, Leeuwarden
26
onbekend


foto: J. Hillebrand, Workum
27
onbekend
de jongen staat ook op foto nr. 30
het meisje staat ook op foto nr. 29

foto: Obbema, Sneek, Grootzand
28
onbekend

foto: Photographisch Atelier Meyer & Co., Groningen
29
onbekend
het meisje staat ook op foto nr. 27

foto: L. van der Feer Pzn., Sneek, Nieuwe Kade 58
30
onbekend
de jongen staat ook op foto nr. 27

foto: L. van der Feer Pzn., Sneek, Nieuwe Kade 58
31
onbekend
waarschijnlijk is dit ook
Aaltje Klazes van der Meulen (zie foto 32)
of haar zuster:

Rinkje Klazes van der Meulen
*Workum 18-05-1882 - +'s-Gravenhage 19-03-1940
zonder beroep te Achlum (1909)

x Franekeradeel 05-06-1909

Dirk Reins Witema
*Tzummarum 27-12-1876 - +Achlum 20-05-1935
landbouwer te Achlum (1909);
gemeente-ontvanger van de gemeente Franekeradeel (1935)
zoon van Rein Pieters Witema en Geertje Dirks Anema
zonder beroep te Wijnaldum (1871); landbouwer te Tzummarum (1876)

of

Geertje Klazes van der Meulen
*Workum 28-03-1886 - + ....
zonder beroep te Workum (1910)
*Workum

x Workum 14-05-1910

Bonne Klazes Postma
*Nijhuizum 12-11-1884 - + Oudesluis 25-07-1966
boerenknecht te Workum (1879); boerenarbeider te Workum (1910); woont Nijhuizum Nummer 10, dat is de woning achter de boerderij van Geerligs (1911); arbeider te Nijhuizum (1912); Hieslum (1915, 1922), Workum (tot 1930), Den Helder, Rijksweg 3, arbeider (1930), Anna Paulowna, Boermansweg D 11 en later D 19, landarbeider (1930-1932), Zijpe, 't Zand I 20, Zijpe, landarbeider (vanaf 1932); zonder beroep te Zijpe (1951, 1954), overleden te Oudesluis (1966).
zoon van Klaas Bonnes Postma en Neeltje Hiddes Roosjen
landbouwer te Nijhuizum (1884); woont op de Kaap onder Nijhuizum (1881-1896); veehouder te Workum (1910)


foto: Photographisch Atelier L. van der Feer Pzn.
Bothnia Kade 60, Nieuwe Kade, Sneek
32
Aaltje Klazes van der Meulen
*Nijega H.O.N. 1881 - +Gaastmeer 27-08-1957
boerenmeid te Gaastmeer (1904)
dochter van
Klaas Keimpes van der Meulen en Jitske Taekes Westerbaan
schippersknecht te Workum (1879); schipper te Workum (1880, 1882, 1886), koemelker te Nijega H.O.N. (1904), veehouder te It Heidenskip onder Workum, Heidenskipsterdyk 36 (1909)
de kinderen van Klaas en Jitske werden geboren in Nijega H.O.N., waarschijnlijk is dit It Heidenskip onder Nijega H.O.N.

x Wymbritserdeel 13-08-1904

Hermanus Reins (Manus) Hoogeterp
*Workum 12-03-1883 -  +Bolsward, Bloemkamp 16-12-1974
boerenknecht te Gaastmeer (1904)
zoon van
Rein Feikes Hoogterp en Wytske Martens Valkema
werkman te Wijckel (1882), werkman te Workum (1883)

Mededeling Anneke Hoogterp, Gaastmeer (10-07-2019):
Eins mat wy ek de namme Hoogeterp as efternamme ha mar der is tink wat mis gien by de boargelikestân, myn man syn pake (in broer fan omke Manus) hat as iennige de namme Hoogterp.

foto: Photographisch Atelier L. van der Feer Pzn.
Bothnia Kade 60, Nieuwe Kade, Sneek
33
onbekend

foto: Ateliers Portretten Jakob de Vries Gzn.
Sneek
Harlingen
34
onbekend

foto: Photographische Ateliers J. C. Puist
Sneek Oppenhuizerweg
Leeuwarden Grachtswal U 151
35
onbekend

foto: W. Rijpma, Workum
36
De school in it Heidenskip onder Workum (huidig adres Ursuladyk 1).
Geheel links staat de hoofdmeester Ysbrand Klazes Zandstra (*Sneek 02-06-1864).
Hij is hier onderwijzer van 1896 tot en met 1903.
Geheel rechts staat de schooljuffrouw Jannichje Taekes Bijlsma (*Marssum 27-03-1880).
Zij is hier schooljuffrouw van 1898 tot en met 1904.
Later trouwt zij met Sipke Castelein en is vanaf 1924 boerin te Nijhuizum
foto: onbekend
  
37
Rinck Jentjes Smits
*it Heidenskip 09-03-1883
+ Zandvoort 03-02-1963
zoon van Jentje Rinckes Smits en Abeltje Durks Hoekstra
x Ameland 19-11-1908
Antje Jacobs Schols
*Nes, Ameland 12-10-1879
+ Zandvoort 02-07-1972
dochter van Jacob Sipkes Schols en Antje Gabes Scheltema
beiden begraven te Koudum bij de Martinikerk
foto: de Jong, Leeuwarden, Sneek
38
De school in it Heidenskip onder Workum (huidig adres Ursuladyk 1).
Geheel links staat de ondermeester Johannes Ages Knossen (*Hommerts 20-02-1870).
Knossen was hier onderwijzer van 1888 tot en met 1892.
Op deze foto zouden kunnen staan: Grietje Jentjes Smits (*01-10-1886) van Sint Ursula en
Sjoukje Wiebes Bakker (*12-06-1885) van Klein Welgelegen.

foto: onbekend
39
onbekend


foto: Photographie Instantaneé A. Molenaar, Bolsward, Gr. Dijlakker
40
Thomas Karstes Conradi(e)/Coenradi
*Workum 06-11-1831
+Ursuladyk 11, it Heidenskip 9 11-01-1903

zoon van
Karst Hendriks Coenradi (grofsmid) en
Sytske Thomas Romein

zonder beroep te Workum (1855);
boer te It Heidenskip, Ursuladyk 11 (1857-1903)

x1 Workum 26-04-1855 Abeltje Piebes Hoekema
*Koudum 04-01-1835 - +Workum 25-02-1856

x2 Workum 03-05-1857 Sietske Feites Hofman
*Nijega 15-12-1836 - +Workum 05-11-1859

x3 Workum 03-06-1860 Grietje Siemens de Jong
*Molkwerum 20-12-1825 - +Workum 28-08-1865

x4 Workum 10-05-1868 Aagje(n) Gerkes Walinga
*Tjerkwerd 14-05-1841 - +Workum 27-10-1881

x5 Workum 07-05-1882 Jeltje Eeuwes Feenstra
*Koudum 17-08-1836 - +28-02-1918

met kleinzoon
Thomas Brechtus Dijkstra
*It Heidenskip, Nijega 15-02-1885
+Warns 23-10-1950
zoon van
Brechtus Uilkes Dijkstra (1853-1931)
Sytske Thomas Conradi (1858-1931)

xHemelumer Oldeferd 11-05-1911 Grietje Sybrens Jansen 1887-1959


foto:J. Hillebrand Photographe Workum
  
41
onbekend


foto: H.P.E. de la Roche Busé Atelier voor Photographie Heerenveen
42
ds. Lambert Hendriks Tinholt
* Amsterdam 13-09-1825
+ Amsterdam 22-02-1886
zoon van Hendrik Tinholt en Maria Sophia van Voorst
x Marritje Cornelis' Dros 1823-1893

Was predikant in de Nederlands Hervormde Kerk.Hij kreeg landelijke bekendheid door zijn verzet tegen de modernistische stromingen in die kerk. In 1867 begon hij als predikant van de Hervormde kerk in Koudum, waar nog steeds een straat naar hem genoemd is uit waardering voor het werk dat hij daar verrichtte. Vrij plotseling overleed hij ten huize van zijn ouders in Amsterdam.
Meer gegevens over hem op Wikipedia


foto: onbekend
43
onbekend

foto: Jakob de Vries Gzn.
Photogr. Atelier Sneek Harlingen en Bolsward
44
Wypkje Symens Attema
*Gaastmeer 12-11-1812
+Nijega (it Heidenskip, Koaidyk 4) 24-05-1886
dochter van
Symen Sieks Attema en Bregtje Uiltjes de Jong

x1 Hemelumer Oldeferd 27-05-1838
Doekele Gerrits Gerritzen (1807-1849)

x2 Hemelumer Oldeferd 03-11-1852
Haring Roels Abma (1823-1898)

mededeling Lize van der Hoek-Gerritzen, Visalia Californië
juli 2012foto: onbekend
  
45
Luitzen Tjeerds Feenstra
*Oudega-W 27-05-1833 - +Oudega-W. 30-09-1902
timmerman te Oudega-W. (1859, 1889);
zonder beroep te Oudega-W. (1897, 1902)
zoon van
Tjeerd Sjoerds Feenstra en Trijntje IJsbrands Zijlstra
boerenarbeider te Oudega-W (1829); Floreenontvanger te Oudega-W. (1833); Trijntje zonder beroep te Oudega-W. (1859).

x Wymbritseradeel 14-05-1859

Evertje Annes Wiersma


mededeling d.d. 10-03-2021
aan de hand van aantekeningen van haar beppe
door Tjissie (Tjitske) Clifford-Dijkhuis,
dochter van Willemke Boschma,
kleindochter van Tjitske Rijpkema en
achterkleindochter van Jeltje-Hinke Gerritsen.

foto: Photographisch Atelier C.F. Cordes, Appelmarkt, Bolsward
46
Evertje Annes Wiersma
*Hartwerd 18-10-1832 - +Oudega-W. 16-10-1897
van boerebedrijf te Oudega-W. (1859);
zonder beroep te Oudega-W. (1897)
docher van
Anne Tietes Wiersma en Evertje Sytzes de Bruin
boer te Hartwerd (1832); van boerebedrijf te Bolsward (1859)


x Wymbritseradeel 14-05-1859

Luitzen Tjeerds Feenstra


mededeling d.d. 10-03-2021
aan de hand van aantekeningen van haar beppe
door Tjissie (Tjitske) Clifford-Dijkhuis,
dochter van Willemke Boschma,
kleindochter van Tjitske Rijpkema en
achterkleindochter van Jeltje-Hinke Gerritsen.

foto: Photographisch Atelier C.F. Cordes, Appelmarkt, Bolsward
47
onbekend

foto:J. Hillebrand Photographiste Workum
48
onbekend


foto: J. Hillebrand Workum
49
onbekend

foto: J. Hillebrand Workum
50
onbekend


foto: Photographie van D Lümer Workum
  
51
Sytze-Tjalkes Doekeles Gerritsen
*Gaastmeer 30-09-1842
+It Heidenskip, Koaidyk 4  26-03-1911
zoon van
Doekele Gerrits Gerritsen en Wypkje Symens Attema

x Hemelumer Oldeferd 30-08-1889

Janke Pieters van der Meulen (1864-1943)
mededeling Lize van der Hoek-Gerritzen, Visalia Californië
juli 2012

foto: onbekend
52
Haring Roels Abma
*Idzega 22-02-1823
+Workum 21-07-1898
boereknecht (1852)
zoon van
Roel Freerks Abma en Doedtje Thomas Boersma

x Hemelumer Oldeferd 03-11-1852

Wypkje Symens Attema (1812-1886)
boerin (1852)

mededeling Lize van der Hoek-Gerritzen, Visalia Californië
juli 2012


foto: onbekend
  
53
Sytske Gerrits Gerritzen
*Nijega (=It Heidenskip, Koaidyk 4) 06-12-1808
+Ferwoude 07-07-1869
dochter van
Gerrit Doekeles Gerritzen en Woltje Gerlofs Hospes

x1 Wonseradeel 01-09-1827
Sytse Tjalkes van der Meer

x2 Wonseradeel 22-03-1845
Dirk Sjoerds Postma

x3 Wonseradeel 25-09-1852
Sjoerd Tjeerds Ybema


mededeling Lize van der Hoek-Gerritzen, Visalia Californië
aan de hand van aantekeningen van haar buurman en neef van haar vader: Doekle Douwes Dijkstra
juli 2012

mededeling d.d. 10-03-2021
"Volgens mijn Beppe zijn de foto's verwisseld"
aan de hand van aantekeningen van haar beppe
door Tjissie (Tjitske) Clifford-Dijkhuis,
dochter van Willemke Boschma,
kleindochter van Tjitske Rijpkema en
achterkleindochter van Jeltje-Hinke Gerritsen.

foto: H J Buse Photografist
Workum, Bolsward, Makkum & Omstreken
54
Neeltje Gerrits Gerritzen
*Nijega (= It Heidenskip, Koaidyk 4) 11-07-1803
+Workum 15-03-1881
dochter van
Gerrit Doekeles Gerritzen en Woltje Gerlofs Hospes

x Hemelumer Oldeferd 13-05-1818
Feite Fokkes Hofman (1797-1846)


mededeling Lize van der Hoek-Gerritzen, Visalia Californië
aan de hand van aantekeningen van haar buurman en neef van haar vader: Doekle Douwes Dijkstra
juli 2012

mededeling d.d. 10-03-2021
"Volgens mijn Beppe zijn de foto's verwisseld"
aan de hand van aantekeningen van haar beppe
door Tjissie (Tjitske) Clifford-Dijkhuis,
dochter van Willemke Boschma,
kleindochter van Tjitske Rijpkema en
achterkleindochter van Jeltje-Hinke Gerritsen.

foto: onbekend
  
55
onbekend


foto: onbekend
56
Woltje Doekeles Gerritzen
*Gaastmeer 19-01-1846
+It Heidenskip, Nijega, Koaidyk 4  19-06-1869
zonder beroep (1869)
dochter van
Doekele Gerrits Gerritzen en Wypkjen Sijmens Attema
(boer en boerin te Gaastmeer 1846;
boerin Koaidyk 4, It Heidenskip 1869)

mededeling Lize van der Hoek-Gerritzen, Visalia Californië
juli 2012foto: onbekend
57
onbekend

foto: onbekend
58
Symen Doekles Gerritsen
*Gaastmeer 16-03-1841
+Sneek 14-06-1907
zoon van
Doekele Gerrits Gerritsen en Wypkje Symens Attema

x Hemelumer Oldeferd

Aaltje Hendriks Bajema (1839-1916)


mededeling Lize van der Hoek-Gerritzen, Visalia Californië
juli 2012

foto: Photographische Etablissementen van H. J. Buse
Weerd het 3de huis van de Langepijp Leeuwarden
te Bolsward bij Joh. F. Knorr
  
59
onbekend


foto: Photographie Studio
Groote Hoogstraat No 9 naby de Brol Leeuwarden
60
onbekend

foto: Joh. N. de Rooy Photograaf
Vughterstraat H 34 in de blaauwkuip s' Bosch
61
onbekend

foto: Photographisch Atelier van E. Dulfer
Nieuwediep, Hoofdgracht K39
62
onbekend

foto: onbekend
  
63
Bregtje/Brechtje Doekeles Gerritsen
*Gaastmeer 03-06-1844 - +Workum 02-08-1917
woont te It Heidenskip onder Nijega H.O.N. (1867)
boerin Koaidyk 6, it Heidenskip
dochter van
Doekle Gerrits Gerritsen en Wypkjen Sijmens Attema
boer en boerin te Gaastmeer (1844)
x Sneek 15-05-1875 Douwe Lolkes Dijkstra 1843-1908

mededeling d.d. 10-03-2021
aan de hand van aantekeningen van haar beppe
door Tjissie (Tjitske) Clifford-Dijkhuis,
dochter van Willemke Boschma,
kleindochter van Tjitske Rijpkema en
achterkleindochter van Jeltje-Hinke Gerritsen.foto: onbekend
64
onbekend

foto: Photographische Etablissementen H.J. Buse
Weerd het 3de huis van de Langepijp te Leeuwarden
te Bolsward bij Joh. F. Knorr
65
onbekend

foto: Photographie Instantaneé J.H. Slaterus
Langemarktstraat tegenover het Station bij de nieuwe Veemarkt
Let W No 14 Leeuwarden
66
onbekend

foto: onbekend
67
onbekend


Fries Scheepvaartmuseum

foto: Photographie Instanstaneé van Jakob de Vries Gzn.
Harlingen Rozegracht H 27
Bolsward  Dijkstraat
68
onbekendfoto: C.B. Broersma Hofphotograaf
Leeuwarden  Willemskade Noordzyde F 12
2de Huis hoek Prins Hendrik straat
69
onbekend

foto: Atelier Obbema Sneek Interc Telefoon 37
70
onbekend

foto: Specialité de Photographie Artistique
Inrichting voor vergrooting in onveranderlijken kooldruk
Jakob de Vries Gzn
Harlingen Rozegracht H 27
Bolsward  Dijkstraat
71
onbekend

foto: Photographisch Atelier Meyer & Co Groningen
72
Binne dit Willem Annes Elgersma en Tsjitske Baukes Haitsma en harren âldste soan Anne?
Gerrit Twijnstra

I do not think that the last photographs is of Willem, Tjitske and Anne, because the man's hairline has receded further than on a picture of Willem, Tjitske and children, taken in 1903
Michael Elgersma


foto: E.A. Adams Artistic Photographer Whitinsville Mass.
  
73
vooraan van links naar rechts:

Rients Baukes Haitsma
*it Heidenskip 24-06-1877
+ Verenigde Staten 16-01-1930
zoon van Bauke Sjerps Haitsma en Sietske Jacobus Posthuma
x 23-01-1902  Verenigde Staten Nelly Esther 1879-1947


en

Gerardus-Jacobus Baukes Haitsma
*it Heidenskip 16-12-1874
+ Ferwoude 07-08-1915
zoon van Bauke Sjerps Haitsma en Sietske Jacobus Posthuma
x 11-05-1907 Hemelumer Oldferd en Noordwolde Uilkjen Annes Tacoma 1880-1974
achter staan twee vrienden uit Whitinsville


foto: E.A. Adams Artistic Photographer Whitinsville Mass.
74
Gerardus-Jacobus Boukes Haitsma
*it Heidenskip 16-12-1874
+ Ferwoude 07-08-1915
zoon van Bouke Sjerps Haitsma en Sietske Jacobus Posthuma
x 11-05-1907 Hemelumer Oldeferd en Noordwolde Uilkjen Annes Tacoma 1880-1974


foto: E.A. Adams Artistic Photographer Whitinsville Mass.
75
Klaas Jentjes Sieswerda en Afke Boukes Haitsma met de kinderen met de kinderen v.l.n.r. Jentje, Bauke, Sytske en Dieuwke.
Ze zijn net aangekomen in Withinsville (Massachusettes, USA).

Klaas Jentjes Sieswerda
*Witmarsum 23-03-1866
+Worcester, Massachusettes, USA 23-01-1930
boerenknecht te Witmarsum (1888, 1890); arbeider te Parrega (1889); werkman te Workum (1892, 1894)
zoon van
Jentje Klazes Sieswerda en
Djieuwke Wiebes Steensma
Afke Boukes (Eva)Haitsma
*It Heidenskip (Workum) 21-02-1866
+Worcester, Massachusettes, USA 03-09-1936
zonder beroep te Workum
dochter van
Bouke Sjerps Haitsma en
Sietske Jacobus' Postuma
x Workum 10-11-1888

kinderen:
Sytske Klazes (Sadie) Sieswerda
*Parrega 20-01-1889
+Massachusetts, USA 06-12-1969

Dieuwke Klazes (Dora) Sieswerda
*Parrega 23-04-1890
+USA 12-09-1984
Jentje Klazes (John) Sieswerda
*Workum 13-12-1892
+Malden, Middlesex,
 Massachusetts, USA 28-09-1955
Bauke Klazes Sieswerda
*Workum 22-12-1894
+USA 29-04-1896Hello. My name is Cynthia Bosma Jenkins. Forgive me, I do not speak Freis or Dutch,
but I was recently on your site. I saw that there are questions about this picture:
I can tell you with 100% certainty that it is the family of Klaas Sieswerda and Afke Haitsma.
It was taken shorty after they immigrated to the United States.
My grandmother was their daughter Trintje. She is not pictured because she was not born until 1906.
I hope that this clarifies the question of this photo.
Thank you for your site. I have spent all morning enjoying the pictures of my ancestors!
Sincerely,
Cynthia Bosma Jenkins
(24-01-2014)


The family might be the family of Broerkje Haitsma and Teake Venema.
They lived in Whitinsville and she was a sister of Engel Baukes Haitsma.
Onno Elgersma

I have been checking my files and I do not think that the family picture is of
Brojerkye and Teake because as at that time (1903) a family photo should
most likely have included all the children. At that time there were nine of
them born between 1886 and 1898..(whew!! what a handful).
And the mystery remains.
Merle Vernone

You are right, but what do you think about Afke Haitsma and Klaas Sieswerda
together with their children Sytske (*1889), Dieuwke (*1890), Jentje (*1892) and
Bauke (*1894)? They travelled together with the family of Broerkje and Teake
in 1896 to Whitinsville.
Onno Elgersma


foto: E.A. Adams Artistic Photographer Whitinsville Mass.