Oudheidkundige Vereniging Warkums Erfskip
Oudheidkundige Vereniging
Warkums Erfskip

Museum

Museum "Warkums Erfskip" toont u de historie van de stad Workum e.o. Het wordt beheerd door de Oudheidkundige Vereniging "Warkums Erfskip", opgericht op 27 december 1951.


Het doel van deze vereniging is het in stand houden van een verzameling van voorwerpen en bescheiden in de meest uitgebreide zin, betrekking hebbende op de geschiedenis en tegenwoordige staat van Workum en omstreken, en het bestuderen van die geschiedenis.

Een paar keer per jaar wordt een nieuwsbrief uitgegeven. Deze wordt digitaal verzonden aan een ieder die hier belangstelling voor heeft. Zowel in de nieuwsbrief als in de jaarvergadering worden onderwerpen behandeld, die betrekking hebben op de historie van Workum e.o.


uw eigen onderzoek publiceren
Een van de doelstellingen van de Oudheidkundige vereniging Warkums Erfskip is het bestuderen van de historie van Workum e.o.
Er moet nog veel uitgezocht worden. Velen hebben als hobby het "sneupen" in het verleden van Workum en haar omgeving (Ferwoude, it Heidenskip, Nijhuizum). De oudheidkundige vereniging is erg benieuwd naar de resultaten van deze onderzoeken. Misschien is het mogelijk deze resultaten te publiceren in onze nieuwsbrief of op internet.


Bestuur

Engelien Bouma-Gaastra voorzitter
Maryke Wolters-Klarenbeek secretaris
Gerrit Twijnstra penningmeester
Hans Speerstra algemeen
Johan Bouwhuis algmeen
contact warkumserfskip@hetnet.nlLidmaatschap
  
U kunt lid worden van onze vereniging. Voor 5,00 euro bent u al lid (een hoger bedrag mag natuurlijk ook). U heeft dan voor 2 personen het gehele jaar gratis toegang tot ons museum.

U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar warkumserfskip@hetnet.nl met uw naam en adres. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk de laatste digitale nieuwsbrief.

Het bedrag kunt u overmaken op ons rekeningnummer
NL66 RABO 0132 7344 43 ( BIC: RABO NL 2U )

Na ontvangst van uw contributie, ontvangt u het bewijs van lidmaatschap.
u kunt hiermee gratis onze tentoonstellingen bezoeken.