Fotoalbum Haitsma, Hijlkema en Smits 3

Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31

Fotoalbum van
de familie
Haitsma, Hijlkema en Smits 3
een boerenfamilie uit it Heidenskip in de gemeente Workum
Weet u wie op de foto's staan?
Mail dan naar warkumserfskip@hetnet.nl
" Album Haitsma, Hijlkema en Smits 3 nr...." + omschrijving
Zodat wij de namen er bij kunnen zetten.
  
1
Klaas Ydes Engelsma
*Workum 03-12-1882
+Goes 27-09-1937
zoon van
Yde Jacobus' Engelsma en Tetje Wiebes de Jong
Yde (64 jaar) en Tetje wonen in 1882 te Workum zonder beroep

Leeuwarder Courant 06-10-1909

predikant te Paessens-Moddergat (1909-1915), Zwartsluis (1915-1931) enYerseke (1931-1937)

x Wymbritseradeel 09-11-1909

Gerbrig (Geb) Ates van der Meer
*Oosterwierum 05-04-1885
+Wassenaar, Zijllaan 22  06-07-1963
dochter van
Ate Jorrits van der Meer (koopman 1885) en Baaye Pieters de Jong


30-07-2012
Deze foto zit in ons album onder Ds. Klaas IJdes Engelsma * 3-12-1882 in it Heidenskip Overleden te Yerseke 27-09-1937 Begraven te Zwolle 30-09-1937 Hij is mijn oudoom.
De dame is zijn vrouw Gerbrig Ates van der Meer * 5-4-1885 Oosterwierum Overleden 6-7-1963 te Wassenaar Begraven te Zwolle 10-7-1963 Zij is de nicht van mijn grootvader Pier Dirks Noordmans
Met vriendelijke groet,
Ate P Engelsma

foto: Blankenburg & Luca, Catharijne Singel 23, Utrecht
  
2
Rients Baukes Haitsma
*it Heidenskip 24-06-1877
+ Verenigde Staten 16-01-1930
zoon van Bauke Sjerps Haitsma en Sietske Jacobus Posthuma


x 23-01-1902  Verenigde Staten

Nelly Esther
*1879 Verenigde Staten
+1947 Verenigde Staten

foto: Adams Photo, Withinsville, Mass.
3
onbekend

foto: Matstat Studio, Marlboro, Mass.
  
4
Rinck Jentjes Smits
*it Heidenskip 09-03-1883
+ Zandvoort 03-02-1963
zoon van Jentje Rinckes Smits en Abeltje Durks Hoekstra
x Ameland 19-11-1908
Antje Jacobs Schols
*Nes, Ameland 12-10-1879
+ Zandvoort 02-07-1972
dochter van Jacob Sipkes Schols en Antje Gabes Scheltema
beiden begraven te Koudum bij de MartinikerkFoto:  de Jong, Leeuwarden-Sneek
  
5
Haring Martens Hijlkema
*it Heidenskip 04-04-1882
+Koudum 08-04-1950
boer op de op 02-11-1954 afgebrande boerderij ten oosten van de Alde Heidenskipsterfeart tussen de Heidenskipsterdyk en de Ursulapoel. De boerderij is vervangen door de boerderij Sate Linquenda, Heidenskipsterdyk 38
zoon van Marten Klazes Hijlkema en Dutje Harings Abma
x Workum 22-05-1913 Grietje Jentjes Smits 1886-1963
foto: Fotogr Atelier de Jong
Nieuwestad 53 Leeuwarden Heerenveen Sneek
6
Rinck Jentjes Smits
*it Heidenskip 09-03-1883
+ Zandvoort 03-02-1963
zoon van Jentje Rinckes Smits en Abeltje Durks Hoekstra
x Ameland 19-11-1908 Antje Jacobs Schols 1879-1972
foto: Photographie Instantnee J H Slaterus
Langemarktstraat tegenover het Station
bij de nieuwe Veemarkt Let W No 14 Leeuwarden
  
7
Engeltje Baukes Haitsma
*it Heidenskip 20-07-1864
+Workum 08-02-1955
boerin Sint Ursula, Ursuladyk 3, it Heidenskip (1884-1913), Noard 18, Workum (1913-1955)
dochter van Bauke Sjerps Haitsma en Sietske Jacobus' Posthuma
x1 Workum 03-09-1885 Jentje Rincks Smits 1857-1892
x2 Workum  `18-05-1901 Marten Klazes Hijlkema 1848-1919


foto: Photographie Instantanée A. Molenaar Bolsward Gr Dijlakker
8
Bauke Sjerps Haitsma
*Engwier 26-02-1832
+Workum 28-01-1927
boer, café-houder en kleermaker
wegens het laatste beroep "Bauke Snider" genoemd
woont in It Heidenskip, Ursuladyk 18,
later te Workum Noard 20 naast de woning van zijn dochter Engeltje
zoon van Sjerp Baukes Haitsma en Broerkje Engeles Postema
x Workum 25-11-1860 Sietske Jacobus' Posthuma (1838-1897)

foto: Photographie Studio
Groote Hoogstraat No 9 naby de Brol Leeuwarden
  
9
onbekend


foto: Photographisch Atelier van L. van der Feer Pzn.
Bothnia Kade 60, Nieuwe Kade, Sneek
10
onbekend


foto: L. van der Feer, Bothniakade, Sneek
  
11
Grietje Jentjes Smits
*it Heidenskip  01-10-1886
+ Koudum 10-05-1963
boerin op de op 02-11-1954 afgebrande boerderij ten oosten van de Alde Heidenskipsterfeart tussen de Heidenskipsterdyk en de Ursulapoel. De boerderij is vervangen door de boerderij Sate Linquenda, Heidenskipsterdyk 38
dochter van Jentje Rinckes Smits en Engeltje Baukes Haitsma
x Workum 22-05-1913 Haring Martens Hijlkema 1882-1950
foto: Photographisch Atelier van L. van der Feer Pzn.
Bothnia Kade 60, Nieuwe Kade, Sneek
12
Sietske Jentjes Smits
*Sint Ursula, it Heidenskip 24-08-1888
+Workum 23-10-1961
boerin Sint Ursula, Ursuladyk 3, it Heidenskip(1913-1955);
daarna Noard 18, Workum (1955-1961)
dochter van Jentje Rincks Smits en Engel Baukes Haitsma
x Workum 22-05-1913 Klaas Martens Hijlkema (1884-1960)foto: Photographisch Atelier van L. van der Feer Pzn.
Bothnia Kade 60, Nieuwe Kade, Sneek
  
13
onbekend


foto: Fotogr. Atelier de Jong Nieuwestad 53 Leeuwarden
Heerenveen Sneek
14
onbekend

foto: Atelier Obbema Sneek
  
15
Hiltje Roels Leenstra
*Abbega 23-05-1889
+Heerde, De Borchgrave 01-02-1965
dochter van Roel Leenstra en Wybrigje de Boer

x Workum 28-07-1910 Sjerp Sytzes Ybema 1882-1954
(hervormd predikant)
meer inforamatie familie Ybemafoto: Photographisch Atelier van L. van der Feer Pzn.
Bothnia Kade 60, Nieuwe Kade, Sneek
16
onbekendfoto: de Jong Leeuwarden Sneek
17
onbekend
met aantekeningen en stempel op de achterzijde

foto: C. J. L. Vermeulen
Den Haag, Toussaintkade 11, Intercommunal Telephoon 774
Utrecht, Nieuwe gracht 50, Telephoon No 150
18
Klaas Martens Hijlkema
*it Heidenskip 01-03-1884
+Workum 16-04-1960
boer Sint Ursula, Ursuladyk 3, it Heidenskip (1913-1955);
daarna Noard 18, Workum (1955-1960)
zoon van Marten Klazes Hijlkema en Dutje Harings Abma
x Workum 22-05-1913 Sietske Jentjes Smits (1888-1961)

Klaas zat tijdens zijn militaire dienst bij het Regiment Jagers
zie Wikipedia: Limburgse Jagers

met aantekeningen op de achterzijdefoto: C. J. L. Vermeulen
Den Haag, Toussaintkade 11, Intercommunal Telephoon 774
Utrecht, Nieuwe gracht 50, Telephoon No 150
  
19
Sjoerd Rintjes Heeringa
*Boazum 20-12-1884
koopman te Goënga (1915); boer en veehandelaar te Scharnegoutum
zoon van
Rintje Jans Heeringa (koopman te Boazum 1884 en Goënga 1915) en Janke Sjoerds Gerbrandy
x Wymbritseradeel 20-05-1915
Hinke Lolkes Elsinga
*Goutum 17-07-1892
dochter van
Lolke Hanses Elsinga
(timmerknecht 1883 en timmerman 1892 te Goutum) en
Hendrikje Pieters van der Veen
foto: C. J. L. Vermeulen
Den Haag, Toussaintkade 11, Intercommunal Telephoon 774
Utrecht, Nieuwe gracht 50, Telephoon No 150
20
Hendrik Hedzers van der Velde
*Drachtster Compagnie (Smallingerland) 15-04-1884
+Hemrik 27-01-1953
lytsboer van 1912 tot 1932 te Terwispel,
daarna verhuisd naar Hemrik waar hij ook een boerderij had.
zoon van
Hedzer Johannes van der Velde en
Lamke Sytzes Veenstra
x Ooststellingwerf 10-05-1912
Taekje Hooijsma
*Donkerbroek (Ooststellingwerf) 10-11-1888
+Noord-Bergum 04-03-1977
begraven te Hemrik 09-03-1977
dochter van
Jitze Poppes Hooysma en Minke Taekes Hof.

foto: C. J. L. Vermeulen
Den Haag, Toussaintkade 11, Intercommunal Telephoon 774
Utrecht, Nieuwe gracht 50, Telephoon No 150
reaktie op foto nummer 20 d.d. 18-12-2011:


Ik was op zoek naar het militaire onderdeel van mijn pake Hendrik van der Velde. Op de foto die ik heb gekregen van mijn ouders stond dat hij gemaakt was door C.J.L. Vermeulen en op de koppelriem stond een jachthoorn.

Toen ik een hit kreeg van uw website kwam ik hetzelfde uniform tegen en even verder tot mijn verrassing dezelfde foto. Alleen stond daar onbekend bij. Zo te zien gaat het om de het (Garde) Regiment Jagers

Het gaat om foto nr 20. Ik stuur u de scan van de foto die ik heb, voor- en achterkant.

Op uw website noemt u de uniformen van de Limburgse jagers. Dat blijkt niet te kunnen. Het regiment Limburgse Jagers is pas in 1950
opgericht. http://www.engelfriet.net/Alie/opahuzaar.htm

Het gaat hier om het (Garde)Regiment Jagers. Dat was sinds 1843 met het Regiment Grenadiers samengevoegd tot één Regiment Grenadiers en Jagers. Het Regiment Jagers was in de mobilisatie '14/'18 grotendeels in en om Den Haag gelegerd (Oranjekazerne) http://www.veteranen-online.nl/diversen/historie.htm

Achterop de foto staan cijfers geschreven, net als bij de fotonummers 17 en 18. Terwijl op de foto van uw Hendrik van der Velde in het boek van Hijlkema geen nummer achterop staat. Wat opvalt is, dat de viercijferige nummers verschillend zijn, maar dat op elke genummerde foto het cijfer 12 staat.

Het nummer 12 zou kunnen wijzen op het legeronderdeel of de eenheid waar deze mensen deel van uit maakten. Tegenwoordig is het het 12e Pantserinfanteriebataljon Jagers gelegerd in de Oranjekazerne te Scchaarsbergen. Daar is ook een museum van de Jagers.
Kan het viercijferig nummer iets te maken hebben met het legernummer?

Ik denk dat we er van uit kunnen gaan dat de heren in Den Haag in de Oranjekazerne waren gelegerd. Zij waren samen met de Grenadiers min of meer het 'persoonlijke' legeronderdeel van de Koning.
http://www.garderegimentgrenadiersenjagers.nl/eenheden/expo_eenheden.htm

Het lijkt me daarom voor de hand liggen dat de foto in de studio van Vermeulen in Den Haag gemaakt is.

Met vriendelijke groet,

Henk van der Velde
Oosterbeek
hj.vdvelde(apestaartje)solcon.nl

  
21
onbekend

foto: C. J. L. Vermeulen
Den Haag, Toussaintkade 11, Intercommunal Telephoon 774
Utrecht, Nieuwe gracht 50, Telephoon No 150
22
onbekend

foto: C. J. L. Vermeulen
Den Haag, Toussaintkade 11, Intercommunal Telephoon 774
Utrecht, Nieuwe gracht 50, Telephoon No 150
23
onbekend

foto: C. J. L. Vermeulen
Den Haag, Toussaintkade 11, Intercommunal Telephoon 774
Utrecht, Nieuwe gracht 50, Telephoon No 150
24
onbekend

foto: C. J. L. Vermeulen
Den Haag, Toussaintkade 11, Intercommunal Telephoon 774
Utrecht, Nieuwe gracht 50, Telephoon No 150
25
onbekend

foto: C. J. L. Vermeulen
Den Haag, Toussaintkade 11, Intercommunal Telephoon 774
Utrecht, Nieuwe gracht 50, Telephoon No 150
26
onbekend

foto: C. J. L. Vermeulen
Den Haag, Toussaintkade 11, Intercommunal Telephoon 774
Utrecht, Nieuwe gracht 50, Telephoon No 150g
27
onbekend

foto: C. J. L. Vermeulen
Den Haag, Toussaintkade 11, Intercommunal Telephoon 774
Utrecht, Nieuwe gracht 50, Telephoon No 150
28
onbekend

foto: Atelier Moderne Photografie Strüpper & van Duyl
Leeuwarden Voorstreek C 270
29
onbekend

foto: Photographie Instantanée J. H. Slaterus
Langemarktstraat tegenover het Station
bij de nieuwe Veemarkt Let W No 14 Leeuwarden
30
Hendrik Thomas' Conradi
*It Heidenskip, Ursuladyk 11  12-09-1881
+Winsum Frl. 09-05-1953
zoon van
Thomas Karstes Conradi en Aagje Gerkes Walinga

van boerenbedrijf de Oudega-HON (1909)

x Hemelumer Oldeferd 07-05-1909
Magdalena Uilkes Huitema 1885-1954foto: Obbema Sneek Grootzand
31
onbekend

foto: Photographisch Atelier van L. van der Feer Pzn.
Bothnia Kade 60, Nieuwe Kade, Sneek
32
onbekend

foto: Photographisch Atelier van L. van der Feer Pzn.
Bothnia Kade 60, Nieuwe Kade, Sneek
  
33
Klaas Martens Hijlkema
*it Heidenskip 01-03-1884
+Workum 16-04-1960
boer Sint Ursula, Ursuladyk 3, it Heidenskip (1913-1955);
daarna Noard 18, Workum (1955-1960)
zoon van Marten Klazes Hijlkema en Dutje Harings Abma
x Workum 22-05-1913 Sietske Jentjes Smits (1888-1961)

Klaas zat tijdens zijn militaire dienst bij de Limburgse Jagers
zie Wikipedia: Limburgse Jagers


foto: C. J. L. Vermeulen
Den Haag, Toussaintkade 11, Intercommunal Telephoon 774
Utrecht, Nieuwe gracht 50, Telephoon No 150
34
Grietje Jentjes Smits
*Sint Ursula, it Heidenskip  01-10-1886
+ Koudum 10-05-1963
boerin op de op 02-11-1954 afgebrande boerderij ten oosten van de Alde Heidenskipsterfeart tussen de Heidenskipsterdyk en de Ursulapoel. De boerderij is vervangen door de boerderij Sate Linquenda, Heidenskipsterdyk 38
dochter van Jentje Rinckes Smits en Engeltje Baukes Haitsma
x Workum 22-05-1913 Haring Martens Hijlkema 1882-1950

Herkend door Akke en Dorien
(beppe- en oerbeppesizzers van Grietje Jentjes Smits)
foto: L. van der Feer, Bothniakade, Sneek
  
35
Sietske Jentjes Smits
*Sint Ursula, it Heidenskip 24-08-1888
+Workum 23-10-1961
boerin Sint Ursula, Ursuladyk 3, it Heidenskip(1913-1955);
daarna Noard 18, Workum (1955-1961)
dochter van Jentje Rincks Smits en Engel Baukes Haitsma
x Workum 22-05-1913 Klaas Martens Hijlkema (1884-1960)foto: L. van der Feer, Bothniakade, Sneek
36
Minke Jentjes Smits
*Sint Ursula, it Heidenskip 23-01-1890
+Heerenveen 23-01-1987
dochter van Jentje Rincks Smits en Engel Baukes Haitsma
xWorkum 30-05-1918 Cornelis-Livius Feikes Nauta (1887-1963)
hij is monteur te Sneek (1918)

Minke was twee jaar toen haar vader Jentje Rincks Smits op 22-02-1892 overleed. De doodskist van haar vader en haar bedje stonden in dezelfde kamer.foto: Obbema Sneek
37
rechts staat
Sietske Jentjes Smits
*Sint Ursula, it Heidenskip 24-08-1888
+Workum 23-10-1961
boerin Sint Ursula, Ursuladyk 3, it Heidenskip(1913-1955);
daarna Noard 18, Workum (1955-1961)
dochter van Jentje Rincks Smits en Engel Baukes Haitsma
x Workum 22-05-1913 Klaas Martens Hijlkema (1884-1960)foto: Photographisch Atelier Meyer & Co Groningen
Gedempte Zuiderdiep S 258
  
38
onbekend


foto: onbekend
39
onbekend

foto: de Jong Leeuwarden Heerenveen Sneek
40
onbekend

foto: Photographie Intantanée A. Molenaar Bolsward Gr Dijlakker
41
onbekend

foto: Obbema Sneek Grootzand
  
42
onbekendfoto: Fotogr. Atelier de Jong Nieuwestad 53 Leeuwarden
Heerenveen Sneek
43
onbekend

foto: Atelier Obbema, Sneek, Interc Telefoon 37
44
onbekend

foto: H. P. E. de la Roche Busé Atelier voor Photographie Heerenveen
45
Aaltje Hyltjes Brijker
*Franeker 30-01-1876
+Leeuwarden 30-11-1952
begraven te Franeker
dochter van Hyltje Hessels Brijker en Baukje Jelles Donia

Vanaf 1 juni 1896 is ze schooljuffrouw in de "handwerken" aan de openbare lagere school in it Heidenskip op Brânburren (gemeente Hemelumer Oldeferd en Noordwolde). Ze woont bij de familie Zandstra aan de huidige Ursuladyk 1, de openbare lagere school in it Heidenskip onder Workum.
Op 1 mei 1904 wordt haar eervol ontslag verleend als onderwijzeres aan de O.L. school te Nijega (Heidenschap) wegens vermindering van het getal leerlingen. (Leeuwarder Courant 26-07-1904) en verhuist weer naar Franeker.

foto: Photographie Instantanée J. H. Slaterus
Langemarktstraat tegenover het Station
bij de nieuwe Veemarkt Let W No 14 Leeuwarden
46
onbekend

foto: Photographisch Atelier L. van der Feer Pzn.
Bothnia Kade 60, Nieuwe Kade, Sneek
47
Koningin Wilhelmina
Wilhelmina Helena Pauline Maria
*'s-Gravenhage 31-08-1880
+Apeldoorn 28-11-1962
Prinses der Nederlanden (1880-1890, 1948-1962), Prinses van Oranje-Nassau, Hertogin van Limburg (1890-1948), Hertogin van Mecklenburg (1901-1962), Koningin der Nederlanden (1890-1948)
dochter van Willem III en  Emma van Waldeck-Pyrmont
x 07-02-1901
Prins Hendrik
Hendrik Wladimir Albrecht Ernst
*Schwerin 19-04-1876
+'s-Gravenhage 03-07-1934
Hertog van Mecklenburg, Vorst van Wenden, Schwerin, Ratzeburg, Graaf van Schwerin, Heer van de landen Rostock en Stargard en Prins der Nederlanden
zoon van groothertog Frederik Frans II van Mecklenburg-Schwerin en prinses Marie van Schwarzburg-Rudolstadt

de foto is in september 1905 gemaakt tijdens hun bezoek aan Fryslân
dit is een door Slaterus gemaakt "Reproductie"


foto: J. H. Slaterus Leeuwarden
  
48
onbekend


foto: onbekend
49
Klaas Martens Hijlkema
*it Heidenskip 01-03-1884
+Workum 16-04-1960
boer Sint Ursula, Ursuladyk 3, it Heidenskip (1913-1955);
daarna Noard 18, Workum (1955-1960)
zoon van Marten Klazes Hijlkema en Dutje Harings Abma
x Workum 22-05-1913 Sietske Jentjes Smits (1888-1961)foto: Obbema Sneek Grootzand
50
onbekend

foto: Atelier Obbema, Sneek, Interc Telefoon 37
51
onbekend

foto: Photographisch Atelier L. van der Feer Pzn.
Bothnia Kade 60, Nieuwe Kade, Sneek
  
52
Grietje Jentjes Smits
*it Heidenskip  01-10-1886
+ Koudum 10-05-1963
boerin op de op 02-11-1954 afgebrande boerderij ten oosten van de Alde Heidenskipsterfeart tussen de Heidenskipsterdyk en de Ursulapoel. De boerderij is vervangen door de boerderij Sate Linquenda, Heidenskipsterdyk 38
dochter van Jentje Rinckes Smits en Engeltje Baukes Haitsma
x Workum 22-05-1913 Haring Martens Hijlkema 1882-1950
foto: Photographisch Atelier L. van der Feer Pzn.
Bothnia Kade 60, Nieuwe Kade, Sneek
53
onbekend

foto: Photographie Instantanée A. Molenaar Bolsward Gr Dijlakker
54
onbekend

foto: Fotogr. Atelier de Jong Nieuwestad 53 Leeuwarden
Heerenveen Sneek
55
Gerlof Hendriks Gerritsen ?
*it Heidenskip 05-04-1895
+Rotterdam 16-08-1966
zoon van Hendrik Gerlofs Gerritsen en Albertje Baukes Haitsma
x
S. Ezing

foto: Obbema & de Bruin Leeuwarden Sneek
56
onbekend

foto: L. van der Feer Bothiakade Sneek
57
onbekend

foto: K. Koelemay Gr. Dijlakker Bolsward
Bekroond met zilveren medaille
Inrichting voor vergrootingen
  
58
Aaltje Pieters Smid
It Heidenskip 05-10-1887 - Sneek 12-01-1963
dochter van
Pieter Ypes Smid en Baukje Aukes de Boer
boereknecht te Koudum, binnen de laatste maanden te Workum (1878); boer in It Heidenskip (1909, 1910)

x Wymbritseraddeel 04-12-1909

Wijtze Gerbens (Wietze) de Boer
*Oppenhuizen 07-05-1879 - +Sneek 02-06-1960
timmerman te Folsgare (1909); ; zonder beroep te Sneek (1960)
zoon van
Gerben Doedes de Boer en Janna Wietzes van Foeken
timmerman te Oppenhuizen (1878, 1879)


foto: Obbema Sneek Grootzand
59
onbekend


foto: onbekend
  
60
Lieuwkje Baukes Haitsma
*It Heidenskip 22-04-1882
+Verenigde Staten
dochter van Bauke Sjerps Haitsma en Sietske Jacobus' Haitsma
x Workum 19-10-1907 Lieuwe Sieds' Bangma (1881-....)


foto: Photographische Ateliers J. C. Puist
Sneek Oppenhuizerweg, Leeuwarden Grachtswal U 151
61
onbekend

foto: Gebr. De Haas, Arnhem, Sonsbeeksingel 58
62
Romkje Folkerts Kok
*Ferwoude 08-03-1849
+Bolsward 21-07-1930
boerin op de oude Sint Ursula boerderij, Ursuladyk 3-5, it Heidenskip (1871-1882), Bolsward, Jongemastraat 30 (1882-1930)
dochter van Folkert Simons Kok en Wybrigje Broers Bakker
xWorkum 11-05-1871 Rauke Jentjes Smits (1847-1916)

foto: H. A. K. Ringler Photograaf Leeuwarden

63
Rauke Jentjes Smits
*Koudum 29-09-1847
+Bolsward 26-12-1916
boer op de oude Sint Ursula boerderij, Ursuladyk 3-5, it Heidenskip (1871-1882) vanaf 1874 samen met zijn 10 jaar jongere oomzegger Jentje Rincks Smits;
secretaris te Bolsward, Jongemastraat 30 (1882-1916)
zoon van Jentje Franzes Smits en Sjoerdtje Raukes de Boer
x Workum 11-05-1871 Romkje Folkerts Kok (1849-1930)foto: Photographie Instantanée J. H. Slaterus
Langemarktstraat tegenover het Station
bij de nieuwe Veemarkt Let W No 14 Leeuwarden
  
64
Jentje Rincks Smits
*Koudum 26-02-1857
+it Heidenskip, Sint Ursula 22-02-1892
boer oude Sint Ursula boerderij (1874-1884), tot 1882 met samen met zijn oom Rauke Jentjes Smits.Vanaf 1884 op een van de twee nieuwe Sint Ursulaboerderijen, Ursuladyk 3 (1884-1892)
zoon van Rinck Jentjes Smits en Grietje Jans van der Meulen
x1  Workum 08-05-1879 Abeltje Durks Hoekstra 1859-1884
x2 Workum 03-09-1885 Engeltje Baukes Haitsma 1864-1955


foto: A. Greiner Photograf Amsterdam
A. Greiner Amsterdam 1877
Amsterdamsche Photographen Vereeniging
65
onbekend

foto: C. Halbertsma
Voorstreek 275 tegenover de R. C. Kerk Leeuwarden
Antwerpen Wereldtentoonstelling 1885
Amsterdam Wedstrijd 1885
  
65
v.l.n.r. Grietje Jentjes Smits, Sietske Jentjes Smits, Minke Jentjes Smits, IJtje Martens Hijlkema en Wieke Martens Hijlkema

Grietje Jentjes Smits
*it Heidenskip  01-10-1886
+ Koudum 10-05-1963
boerin op de op 02-11-1954 afgebrande boerderij ten oosten van de Alde Heidenskipsterfeart tussen de Heidenskipsterdyk en de Ursulapoel. De boerderij is vervangen door de boerderij Sate Linquenda, Heidenskipsterdyk 38
dochter van Jentje Rinckes Smits en Engeltje Baukes Haitsma
x Workum 22-05-1913 Haring Martens Hijlkema 1882-1950

Zij staat ook in het Fotoalbum Haitsma-Hijlkema-Smits 2 foto nr 29. Op beide foto's heeft zij dezelfde jurk aan.
Met vriendelijke groet,
Akke en Dorien
(beppe- en oerbeppesizzers van Grietje Jentjes Smits)

Sietske Jentjes Smits
*Sint Ursula, it Heidenskip 24-08-1888
+Workum 23-10-1961
boerin Sint Ursula, Ursuladyk 3, it Heidenskip(1913-1955);
daarna Noard 18, Workum (1955-1961)
dochter van Jentje Rincks Smits en Engel Baukes Haitsma
x Workum 22-05-1913 Klaas Martens Hijlkema (1884-1960)Minke Jentjes Smits
*Sint Ursula, it Heidenskip 23-01-1890
+Heerenveen 23-01-1987
dochter van Jentje Rincks Smits en Engel Baukes Haitsma
xWorkum 30-05-1918 Cornelis-Livius Feikes Nauta (1887-1963)
hij is monteur te Sneek (1918)

Minke was twee jaar toen haar vader Jentje Rincks Smits op 22-02-1892 overleed. De doodskist van haar vader en haar bedje stonden in dezelfde kamer. Een van haar zuster wist later te vertellen:
"En doe kamen der swarte mannen, dy namen ús heit mei..."IJttje Martens Hijlkema
*it Heidenskip 23-02-1891
+Amsterdam 17-07-1971
dochter van Marten Klazes Hijlkema en Dutje Harings Abma
x Workum 30-05-1918 Jan Bonnes Wielinga (1896-1983)
groentekweker te Koudum (1918-1931) en
bloemist te Amsterdam (1931-..)


Wiepkjen (Wieke) Martens Hijlkema
*it Heidenskip 09-03-1895
+Workum 29-02-1964
dochter van Marten Klazes Hijlkema en Dutje Harings Abma
x Workum 20-10-1918 Ype Bonnes Wielinga (1894-1970)
hoofdonderwijzer aan de christelijke lagere school te Workum


foto: Fotogr. Atelier de Jong, Nieuwestad 53 Leeuwarden, Sneek Kl Zand
  
66
Sietske Jentjes Smits
*Sint Ursula, it Heidenskip 24-08-1888
+Workum 23-10-1961
boerin Sint Ursula, Ursuladyk 3, it Heidenskip(1913-1955);
daarna Noard 18, Workum (1955-1961)
dochter van Jentje Rincks Smits en Engel Baukes Haitsma
x Workum 22-05-1913 Klaas Martens Hijlkema (1884-1960)foto: Atelier de Jong Leeuwarden
  
67
Sjoerd Rintjes Heeringa
*Boazum 20-12-1884
koopman te Goënga (1915); boer en veehandelaar te Scharnegoutum
zoon van
Rintje Jans Heeringa (koopman te Boazum 1884 en Goënga 1915) +Scharnegoutum  28-02-1942 (87 jr en 4 mnd)
en Janke Sjoerds Gerbrandy + Scharnegoutum 01-12-1935 (79 jr)
x Wymbritseradeel 20-05-1915
Hinke Lolkes Elsinga
*Goutum 17-07-1892
dochter van
Lolke Hanses Elsinga
(timmerknecht 1883 en timmerman 1892 te Goutum) en
Hendrikje Pieters van der Veenfoto: Obbema en de Bruin, Leeuwarden voorheer Slaterus Telefoon 54, Sneek Telefoon 37


Losse foto's

68
onbekend

foto: Atelier Obbema Sneek
69
onbekend


foto: Photografie van H. S. Frank Photograaf, Schoolholm G 52, Groningen