Fotoalbum Haitsma, Hijlkema en Smits 4

Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31

Fotoalbum van
de familie
Haitsma, Hijlkema en Smits 4
een boerenfamilie uit it Heidenskip in de gemeente Workum

deze foto's zitten niet in een album, maar zijn als een pakje losse foto's gevonden
Weet u wie op de foto's staan?
Mail dan naar warkumserfskip@hetnet.nl
" Album Haitsma, Hijlkema en Smits 4 nr...." + omschrijving
Zodat wij de namen er bij kunnen zetten.
  
0
Rauke Jentjes Smits (l) en Jentje Rincks Smits (r) in jachttenue.
foto: onbekend
Rauke Jentjes Smits
*Koudum 29-09-1847
+Bolsward 26-12-1916
boer op de oude Sint Ursula boerderij, Ursuladyk 3-5, it Heidenskip (1871-1882) vanaf 1874 samen met zijn 10 jaar jongere oomzegger Jentje Rincks Smits; secretaris te Bolsward (1882-1916)
zoon van Jentje Franzes Smits en Sjoerdtje Raukes de Boer
x Workum 11-05-1871 Romkje Folkerts Kok (1849-1930)

Jentje Rincks Smits
*Koudum 26-02-1857
+it Heidenskip, Sint Ursula 22-02-1892
boer oude Sint Ursula boerderij (1874-1884), tot 1882 met samen met zijn oom Rauke Jentjes Smits.Vanaf 1884 op een van de twee nieuwe Sint Ursulaboerderijen, Ursuladyk 3 (1884-1892)
zoon van Rinck Jentjes Smits en Grietje Jans van der Meulen
x1  Workum 08-05-1879 Abeltje Durks Hoekstra 1859-1884
x2 Workum 03-09-1885 Engeltje Baukes Haitsma 1864-19551
onbekend

foto: onbekend

2
onbekend

foto: onbekend
  
3
Hendrina Derks Sipman
*Randwijk 15-04-1836
+Neerbosch 04-04-1900
dochter van Derk Stoffels Sipman en Naleken Jager
x Johannes Jans (Jan) van 't Lindenhout 1836-1918

Directrice van de Weesinrichting Neerbosch, het grootste zelfvoorzienende kinderdorp in Nederland ten behoeve van het arme, verwaarloosde weeskind. Samen met haar partner Johannes (Jan) van 't Lindenhout in zij deze uitdaging aangegaan

Deze foto (of reproductie van een tekening of schilderij) staat ook in het fotoalbum van de familie Bootsma te Loënga op de site van het Fries Scheepvaart Museum

Meer informatie over Hendrina Derks Sipman en haar man Johannes Jans (Jan) van 't Lindenhout vindt u in het

foto: onbekend
4
ds. Lambert Hendriks Tinholt
* Amsterdam 13-09-1825
+ Amsterdam 22-02-1886
zoon van Hendrik Tinholt en Maria Sophia van Voorst
x Marritje Cornelis' Dros 1823-1893

Was predikant in de Nederlands Hervormde Kerk.Hij kreeg landelijke bekendheid door zijn verzet tegen de modernistische stromingen in die kerk. In 1867 begon hij als predikant van de Hervormde kerk in Koudum, waar nog steeds een straat naar hem genoemd is uit waardering voor het werk dat hij daar verrichtte. Vrij plotseling overleed hij ten huize van zijn ouders in Amsterdam.
Meer gegevens over hem op Wikipedia


foto: onbekend

5
onbekend

foto: onbekend

6
onbekend

foto: onbekend

7
onbekend

foto: onbekend

8
onbekend

foto: onbekend

9
onbekend

foto: A. Greiner Photograaf, Nieuwendijk L 87, Amsterdam

10
onbekend

foto: A. Greiner Photograf, Nieuwendijk L 81, Amsterdam

  
11
onbekend


foto: A. Greiner Photograaf Amsterdam
A. Greiner Amsterdam 1877

12
onbekend

foto: A. Greiner Photograaf Amsterdam
A. Greiner Amsterdam 1877

13
Dirk Ykes Hoekstra
*Koudum 01-01-1820 - +Oudega H.O.N. 31-01-1877
boereknecht te Koudum (1840); landbouwer te Koudum (1850, 1852, 1853, 1855, 1857, 1858); boer te Workum, Aldedyk 35 (1861, 1863, 1865).
Overleden te Oudega H.O.N. op 31 januari 1877 's morgens op 7 uur. Aangegeven door twee Koudumer schippers: Berend Tjerks Bleker, 27 jr en Jelle Gerrits Visser, 41 jr.. Er bij wordt vermeld: 'als landbouwer gewoond hebbende te Workum' (Aldedyk 35, Workum). Dirk Ykes Hoekstra is omgekomen tijdens het vergaan van de Willem III in de buurt van de Heidenskipster Skar, dat onder het dorp Oudega H.O.N. viel.

zoon van
Yke Jotjes Hoekstra en Hendrikje Jacobs van der Veer
arbeider te Koudum 34 jr (1820)

x Hemelumer Oldeferd 25-10-1849
Akke Piebes Hoekemafoto: A. Greiner Photograf Amsterdam, Nieuwendijk L 89
A. Greiner 1877 Verdienste 1878

14
Akke Piebes Hoekema
*Koudum 03-04-1821 - +Koudum 02-02-1903
boerin te Koudum (1847, 1849, 1850)

dochter van
Piebe Teakes Hoekema en Tietje Andries van Solkema
boereknegt te Koudum 24 jr (1821); boer in de Workumer Wiske nr 5 (1825-1829); landbouwers te Koudum (1844); landbouwer te Koudum (1849), boer te Workum 64 jr (1861)

x1 Hemelumer Oldeferd 30-06-1844
Cornelis Baukes Kramer
*Koudum 20-03-1819 - +12-12-1847
koopman te Koudum (1844); landbouwer te Koudum (1847)
zoon van
Bauke Kornelis Kramer en Trijntje Ellerts de Boer
landbouwer en boerin te Koudum (1819, 1844)

x2 Hemelumer Oldeferd 25-10-1849
Dirk Ykes Hoekstrafoto: A. Greiner Photograf Amsterdam Nieuwendijk L 89
Achter op fotonummer 14 staat:

is dit Trijntje Gerritsen?
Workum?
of
Trientsje-Moi

Dit had dan kunnen zijn Trijntje Kramer *Koudum 22-03-1845, dochter van Cornelis Baukes Kramer en Akke Piebes Hoekema.
Zij trouwde op 16-05-1869 met Wypke Gerlofs Gerrritsen (*it Heidenskip onder Nijega 28-02-1841 - +Koudum, omgeving Wiske 27-03-1880), zoon van Gerlof Gerrits Gerritsen en Janke Tromp Schotanus (boer Ursuladyk 20, it Heidenskip)   
Trijntje is de nicht van Abeltje Klazes Hoekstra, dochter van Klaas Ykes Hoekstra en Sijke Piebes Hoekema.

Degene, die de aantekening achter op de foto heeft gezet, zat er een generatie naast. Het betrof niet Trijntje Gerritsen-Kramer, maar haar moeder Akke Piebes Hoekema, die de tante van Abeltje Klazes Hoekstra was.

Abeltje trouwde op met Jentje Raukes Smits van de oude Sint Ursulaboerderij (Ursuladyk 3-5).
15
onbekend

foto: Photographie van D. Lümer Workum

16
onbekend

foto: Photographie A. J. Kiek Leeuwarden

17
onbekend

foto: Photographie A. J. Kiek Leeuwarden

18
onbekend

foto: Photographie A. J. Kiek Leeuwarden

19
onbekend

foto: Photographie A. J. Kiek Leeuwarden

20
onbekend

foto: H. A. K. Ringler Schoolstraat Leeuwarden

21
onbekend

foto: H. A. K. Ringler Schoolstraat Leeuwarden

22
onbekend

foto: H. A. K. Ringler Schoolstraat Leeuwarden

23
onbekend

foto: H. A. K. Ringler Weststraat bij het Zaailand Leeuwarden
24
onbekend

foto: G. H. Matthyssen Photographe van Z. M. de Koning der Nederlanden Leeuwarden Ruiterskwartier G 95

25
onbekend

foto: Photographische Etablissementen  van H. J. Busé
Weerd het 3de huis van der Langepijp Leeuwarden
te Bolsward bij Joh. F. Knorr

26
onbekend

foto: Photographische Etablissementen van H J Busé
Weerd het 3de huis van de Langepijp te Leeuwarden
te Bolsward bij Joh. F. Knorr

  
27
onbekend


foto: Photografische Etablissementen van H. J. Busé
Weerd het 3de huis van de Langepijp te Leeuwarden
te Bolsward bij Joh. F. Knorr

28
onbekend

foto: Photographische Etablissementen van H. J. Busé
Weerd het 3de huis van de Langepijp te Leeuwarden
te Bolsward bij Joh. F. Knorr

29
onbekend

foto: Photographische Etablissementen van H. J. Busé
Weerd het 3de huis van de Langepijp te Leeuwarden
te Bolsward bij Joh. F. Knorr

30
onbekend


foto: Photographische Etablissementen van H. J. Busé
Weerd het 3de huis van de Langepijp te Leeuwarden
te Bolsward bij Joh. F. Knorr

31
onbekend

foto: Photographisch Atelier van Gebr Sanders
Groningen Stoeldraaijerstraat No 2 H
32
onbekend

foto: Photographie Gebr Sanders
Groningen Stoeldraayerstraat No 2H
33
onbekend

foto: Photographisch Atelier Morris Sax Kruiskade No 567 Rotterdam

34
onbekend

foto: Photographisch Atelier Morris Sax Kruiskade No 567 Rotterdam

35
onbekend

foto: Th. M. Staas Photograaf van Z. M. den Koning der Nederlanden
Firma E. Fuchs Leeuwarden Willemskade Zuidzijde Let W 1

36
onbekend

foto: Th. M. Staas Photograaf van Z. M. den Koning der Nederlanden
Firma E. Fuchs Leeuwarden Willemskade Zuidzijde Let W 1

37
onbekend

foto: J. G. Kramer Photographisch Atelier A  Kerk H 129 Groningen
Utrecht 1876    Veendam 1878

38
onbekend

foto: Photographisch Atelier van C. F. Cordes
Appelmarkt te Bolsward

  
39
Geertje Klazes de Jong
*Cornwerd 29-01-1861
domineesmevrouw te Engwierum (1879, 1880) en Hantum (1894, 1895); weduwe te Workum (1918)
dochter van
Klaas Douwes de Jong en Baukje Klazes Okma
boer te Cornwerd (1861); weduwe woont zonder beroep te Ferwoude (1879)
Baukje Klazes Okma trouwt later met Hendrik Harmens de Jong

x Wonseradeel 27-03-1879

Harmen Hendriks de Jong
*Waaxens 30-07-1850 - +Hantum 29-12-1895
predikant te Engwierum en wonende te Ferwoude onlangs te Utrecht (1879); predikant te Engwierum (1879-1884); predikant te Gaastmeer (1884-1889); predikant te Hantum (1889-1895)
zoon van Hendrik Harmens de Jong en Trijntje Gerrits Kiestra
zonder beroep te Waaxens (1850); veehouder te Ferwoude (1879), zonder beroep te Ferwoude (1894)
Hendrik Harmens de Jong trouwt later met Baukje Klazes Okma

Doordat de moeder van Geertje met de vader van Harmen getrouwd was, was Geertje een zogenaamde "tafelzuster" van haar latere man.

Mededeling Jelle de Jong, Doetinchem 28-07-2014


foto: Photographisch Atelier van C. F. Cordes te Bolsward
40
onbekend

vergelijk met foto nr 41

foto: Photografisch Atelier C. F. Cordes Appelmarkt Bolsward
41
onbekend

vergelijk met foto nr 40

foto: Photographisch Atelier van C. F. Cordes
Appelmarkt te Bolsward

42
Hendrik Godfried Theodoor Mann

achter op de foto staat: HGT Mann

foto: Atelier de Rembrandt van P. Vlaanderen
Verdronken Oord Wyk D No 34 Alkmaar
43
Hendrik Godfried Theodoor Mann

achter op de foto staat: HGT Mann 21-7-1881

foto: Atelier de Rembrandt van
P. Vlaanderen & C. van der Aa
Verdronken Oord Wyk D No 34 Alkmaar

44
Hendrik Godfried Theodoor Mann

foto: V & A   
P. Vlaanderen & C. van der Aa
verdronken Oord, Alkmaar
Kaalweg tegenover Tivolie, Helder
42, 43 en 44
Hendrik Godfried Theodoor Mann
*Workum 21-09-1850
+
hoofdopzichter van de Hondsbossche, woont te Zijpe (1885, 1912)
volgens de geboorteakten van de kinderen in Wijk L Hazepolder (1886, 1887, 1889, 1891)
zoon van Johan Christoffel Mann en Jantje Simons Kok
notaris te Workum, wonen in 1850 op A 99 (Noard 18)

x 10-09-1885 Alkmaar Adriana Barendina Houtsmulder 27 jr *Berkhout, dochter van Jacob Houtsmulder en Clasina Es.

De Hondsbossche Zeewering is een 5,5 km lange dijk nabij Petten, op een plaats waar een stormvloed in de Middeleeuwen door de oorspronkelijke duinen is doorgebroken. De Hondsbossche Zeewering heeft een lange geschiedenis van stormschade en dijkherstel.
Het huidige dijklichaam ligt daar sinds 1880 en is sindsdien meerdere malen verhoogd en verbreed. Door de voortdurende erosie van de aangrenzende duinen is de zeewering steeds meer in zee komen te liggen. Door kustverdedigingsmaatregelen zoals zandsuppletie wil men de zeewering versterken en de veiligheid waarborgen.

De naam van de Hondsbossche Zeewering is ontleend aan een echt bos. Tot aan de Allerheiligenvloed in 1570 was op de plek van de zeewering een duingebied met bos te vinden. Dit bos noemde men het Hondsbosch, een restant van een groter kustbos. De naam Hondsbosch zegt iets over de omvang van het bos. De omvang was 0,1 hectare, dit stond gelijk aan ‘een bos ter grootte van een hond', een oude oppervlaktemaat

Meer informatie op Wikipedia

Zijn moeder, Jantje Simons Kok, is de dochter van Simon Namles Kok en Aaltje Wiegers Otter, boer en boerin op de oude Sint Ursulaboerderij (Ursuladyk 3-5, it Heidenskip).

Romkje Folkerts Kok, de dochter van Jantje haar  broer Folkert Simons Kok (boer Ursuladyk 11, It Heidenskip), trouwde met Rauke Jentjes Smits. Romkje werd daarna boerin werd op de oude Sint Ursulaboerderij en later de mevrouw van de secretaris van Bolsward.

45
onbekend

foto: Photograaf J. H. Slaterus Leeuwarden Weerd G No 35

46
onbekend

foto: Photographie Artistique P. Koene voorheen L. J. Cordes Sneek

47
onbekend

foto: Photografische Ateliers J. C. Puist
Sneek Oppenhuizerweg       Leeuwarden Grachtswal U 151

48
onbekend

foto: Photografische Ateliers J. C. Puist
Sneek Oppenhuizerweg      Leeuwarden Grachtswal U 151

49
Hendrik Thomas' Conradi
*It Heidenskip, Ursuladyk 11  12-09-1881
+Winsum Frl. 09-05-1953
zoon van
Thomas Karstes Conradi en Aagje Gerkes Walinga

van boerenbedrijf de Oudega-HON (1909)

x Hemelumer Oldeferd 07-05-1909
Magdalena Uilkes Huitema 1885-1954foto: Photographie Instantanée J. H. Slaterus
Langemarktstraat tegenover het Station
bij de nieuwe Veemarkt Let W No 14 Leeuwarden

50
onbekend

foto: L. van der Feer Bothniakade Sneek

51
onbekend

foto: L. van der Feer Bothniakade Sneek
52
onbekend

foto: Appelmarkt Bolsward

53
onbekend

foto: E. Verschuur Veerlaan 18 Bussum

54
Abeltje Durks Hoekstra
*Koudum 31-12-1859
+it Heidenskip, Sint Ursula 13-08-1884
boerin oude Sint Ursula boerderij (1879-1884)
dochter van
Durk Ykes Hoekstra en Akke Piebes Hoekema
x Workum 08/05/1879
Jentje Rincks Smits (1857-1892)