Fotoalbum Lootsma-Gerritsen 2


Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31

Fotoalbum van
de familie
Lootsma-Gerritsen 2

thans eigendom van de familie P.H. Gaastra
uit de nalatenschap van Engeltje Gaastra-Gerritsen
Weet u wie op de foto's staan?
Mail dan naar warkumserfskip@hetnet.nl
" Album familie Lootsma-Gerritsen nr....." + omschrijving
Zodat wij de namen er bij kunnen zetten.
01
onbekend

foto: Obbema Sneek Grootzand
  
02
Jan Thomas Schuurmans
*Workum wijk G nr 109 (Aldedyk 27) 12-10-1844
+Workum 05-10-1904 bijna 60 jr; 34 jr getrouwd
boer onder Workum wijk G 123 (= Aldedyk 11) 1890-1904
halfbroer van Jan Jans Buwalda zie foto nr 09
zoon van
Jan Thomas Schuurmans (boer, +Workum wijk G nr 109 21-09-1844) en Froukje Hendriks Kuipers
x Workum 08-05-1870
Wijtske Gerlofs Gerritsen (1843-1920)

foto: Obbema & de Bruin, Leeuwarden voorheen Slaterus Telefoon 54
Sneek Grootzand 6 Telefoon 37
  
03
Janke Wiepkes Tromp Schotanus
*Gaastmeer 27-03-1818
+It Heidenskip 19-12-1881
boerin op de boerderij Koaidyk 4 en later Ursuladyk 20, It Heidenskip
dochter van Wiepke Nolles Schotanus en Lieuwkjen Michiels Tromp
x Hemelumer Oldeferd en Noordwolde 27-05-1838
Gerlof Gerrits Gerritsen (1813-1868)


foto: A. Molenaar Fotograaf Bolsward Gr. Dijlakker
04
onbekend
een reproductie van een schilderij

Het schilderij zal van omstreeks 1820-1840 zijn.
De vrouw draagt een floddermuts met oorijzer en
een veer op het voorhoofd.

foto: Reproduction E. Fuchs Phot. Leeuwarden
  
05
Trijntje Jacobs Schuitemaker
*Workum 04-01-1825
+Workum 19-12-1889
had een manufacturenwinkel in het pand Noard 19
dochter van
Jacob Dirks Schuitemaker en Trijntje Alberts Kuipers
schoolonderwijzer te Workum
(zie ook familie Kuipers)

mededeling mevrouw D. Kieboom-Jansen, Utrecht
d.d. 14-03-2014


foto: Photographie K. Kuipers te Workum
06
onbekend

foto: onbekend
07
onbekend

foto: de Jong Leeuwarden Heerenveen Sneek
08
onbekend

foto: de Jong Leeuwarden Heerenveen Sneek
  
09
Jan Jans Buwalda
*Aldedyk 17, Workum 11-10-1846
+Ommerveen 15-09-1922
geboren op de boerderij Aldedyk 17, Workum
na zijn huwelijk boer aan it Surein tussen Workum en Parrega (waarschijnlijk later van de gebr. Osinga)
boer aan de Burd te Heeg (nabij de huidige zeilschool Brennikmeijer)
boer te Gaast aan de weg naar Fokkema-oord
boer Gedraaide Schoorsteen, Ursuladyk 22, it Heidenskip
bedrijfsleider op boerderij te Ommerveen
overleed in de woning van een familielid, die ook naar Ommerveen verhuisd was. Zijn stoffelijk overschot werd door zijn zoon, die o.a. boer is geweest in het Workumer Nieuwland, met paard en wagen naar Workum gehaald en is bij de Sint Gertrudiskerk begraven.
Halfbroer van Jan Thomas Schuurmans zie foto nr 2
zoon van Jan Jans Buwalda en Froukje Hendriks Kuipers
x Workum 02-05-1875
Lieuwkje Gerlofs Gerritsen (1846-1900)


foto: Photographische Etablissementen van H.J. Buse
Weerd het 3de huis van de Langepijp te Leeuwarden
te Bolsward bij Joh. F. Knorr
10
Lieuwkje Gerlofs Gerritsen
*It Heidenskip, Ursuladyk 20  09/12/1846
+Gaast op boerderij aan de weg naar Fokkema-oord 28-02-1900
dochter van
Gerlof Gerrits Gerritsen en Janke Wiepkes Tromp Schotanus
x Workum 02-05-1875
Jan Jans Buwalda (1846-1922)


foto: Photographische Etablissementen van HJ Buse
Weerd het 3de huis van de Langepijp te Leeuwarden
te Bolsward bij Joh. F. Knorr
  
11
Woltje Gerlofs Gerritsen
*It Heidenskip, Koaidyk 4 (Nijega) 23-03-1839
+ Ferwoude 24-05-1914
dochter van
Gerlof Gerrits Gerritsen en Janke Wiepkes Tromp Schotanus
x Workum 29-04-1866
Alle Jans Bokma (1840-1916)


foto: Photographie Instantanée J.H. Slaterus
Langemarktstraat tegenover het Station
bij de nieuwe Veemarkt Let W no 14
12
Alle Jans Bokma
*Piaam 23-03-1840
+ Ferwoude 15-05-1916
zoon van Jan Bokma en Trijntje Douwes Bangma
van boerebedrijf te Workum (1866),
veehouder/boer te Ferwoude (1867-1916)
x Workum 29-04-1866
Woltje Gerlofs Gerritsen (1839-1914)

foto: Photographie Instantanée J.H. Slaterus
Langemarktstraat tegenover het Station
bij de nieuwe Veemarkt Let W no 14
  
13
Woltje Gerlofs Gerritsen ?
*It Heidenskip, Koaidyk 4 (Nijega) 23-03-1839
+ Ferwoude 24-05-1914
dochter van
Gerlof Gerrits Gerritsen en Janke Wiepkes Tromp Schotanus
x Workum 29-04-1866
Alle Jans Bokma (1840-1916)


foto: Photographie Artistique van L.J. Cordes te Sneek
14
Wijtske Gerlofs Gerritsen
*It Heidenskip, Nijega, Koaidyk 4   29-01-1843
+Workum, Aldedyk 11   30-10-1920
dochter van
Gerlof Gerrits Gerritsen en Janke Wiepkes Tromp Schotanus
x Workum 08-05-1870
Jan Thomas Schuurmans (1844-1904)
boer onder Workum wijk G 123 (= Aldedyk 11) 1890-1904

foto: J. Hillebrand, Workum
  
15
Wikje Gerlofs Gerritsen
*It Heidenskip, Ursuladyk 20  09-03-1957
+ Koudum 10-07-1939
dochter van
Gerlof Gerrits Gerritsen en Janke Wiepkes Tromp Schotanus
x Workum 21-05-1881
Pieter Aukes Lootsma
*Stavoren 06-03-1854
+It Heidenskip, Ursuladyk 20  30-03-1935
boer te Molkwerum (1881), arbeider Workum (1882), veehouder/lanbouwer Workum (1884, 1886, 1888), landbouwer te Harich (1895); boer te Heidenskip, Ursuladyk 20 (1905-1935)
zoon van Auke Pieters Lootsma en Pietertje Freerks Stegenga
kinderen
Janke Tromp *Workum 14-08-1882 x Gerrit Schrale
(naar haar is de Janke Tromp Stichting vernoemd)
Auke *Workum 11-05-1884 - +Koudum 04-09-1945
Gerlof *Workum  19-03-1886 - ....
Jacob *Workum 23-08-1888 - +Koudum 08-04-1962
Pietertje (Pietje) *Harich 12-11-1895 - +Franeker 20-09-1963


foto: Photographie D Lümer. Workum
16
onbekend


foto: onbekend
  
17
Pieter Aukes Lootsma
*Stavoren 06-03-1854
+It Heidenskip, Ursuladyk 20  30-03-1935
boer te Molkwerum (1881), arbeider Workum (1882), veehouder/lanbouwer Workum (1884, 1886, 1888), landbouwer te Harich (1895); boer te Heidenskip, Ursuladyk 20 (1905-1935)
zoon van Auke Pieters Lootsma en Pietertje Freerks Stegenga
x Workum 21-05-1881
Wikje Gerlofs Gerritsen
*It Heidenskip, Ursuladyk 20  09-03-1857
+ Koudum 10-07-1939
dochter van
Gerlof Gerrits Gerritsen en Janke Wiepkes Tromp Schotanus


voor Wikje zie

foto: Obbema & de Bruin Leeuwarden Sneek
  
18
Jan Jans Buwalda                                            en                            Lieuwkje Gerlofs Gerritsen
*Aldedyk 17, Workum 11-10-1846
+Ommerveen 15-09-1922
geboren op de boerderij Aldedyk 17, Workum
na zijn huwelijk boer aan it Surein tussen Workum en Parrega (waarschijnlijk later van de gebr. Osinga)
boer aan de Burd te Heeg (nabij de huidige zeilschool Brennikmeijer)
boer te Gaast aan de weg naar Fokkema-oord
boer Gedraaide Schoorsteen, Ursuladyk 22, it Heidenskip
bedrijfsleider op boerderij te Ommerveen
overleed in de woning van een familielid, die ook naar Ommerveen verhuisd was. Zijn stoffelijk overschot werd door zijn zoon, die o.a. boer is geweest in het Workumer Nieuwland, met paard en wagen naar Workum gehaald en is bij de Sint Gertrudiskerk begraven.
Halfbroer van Jan Thomas Schuurmans zie foto nr 2
zoon van Jan Jans Buwalda en Froukje Hendriks Kuipers
x Workum 02-05-1875
Lieuwkje Gerlofs Gerritsen (1846-1900)

*It Heidenskip, Ursuladyk 20  09/12/1846
+Gaast op boerderij aan de weg naar Fokkema-oord 28-02-1900
dochter van
Gerlof Gerrits Gerritsen en Janke Wiepkes Tromp Schotanus
x Workum 02-05-1875
Jan Jans Buwalda (1846-1922)foto: Jacobi & v. d. Helm Dragten Zuiderbuurt t. o. Hotel de Pijlaars
19
onbekend

foto: Photographie Instantanée J.H. Slaterus
Langemarktstraat tegenover het Station
bij de nieuwe Veemarkt Let W no 14
20
onbekend

foto: Photographie Artistique L.J. Cordes te Sneek
Handel en Nijverheid Bolsward 1881 L.J. Cordes
21
onbekend

foto: J Hillebrand Workum
22
onbekend

foto: Photographie Artistique L.J. Cordes te Sneek
Handel en Nijverheid Bolsward 1881 L.J. Cordes
23
Freerk Aukes Lootsma
*Molkwerum 02-11-1861
+Warns 28-03-1920
zoon van Auke Pieters Lootsma en Pietertje Freerks Steginga
Beroep: veehouder te Warns, Zuid 122 (thans: ´t Sou 55)

x Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 18-05-1888

Fennigje Petrus' Attama (1863-1940)

met dank aan de kleinzoon
Freerk Lootsma, Schulstrasse 32, D–41372 Elmpt
d.d.29-01-2012

foto: Photographie Instantanée A. Molenaar Bolsward Gr. Dijlakker
24
Fennigje Petrus' Attama
*Warns 06-12-1863
+Sneek 26-05-1940.
dochter van Petrus Sino's Attama en Geeske Berends van der Sluis.

x Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 18-05-1888

Freerk Aukes Lootsma (1861-1920)

met dank aan de kleinzoon
Freerk Lootsma, Schulstrasse 32, D–41372 Elmpt
d.d. 29-01-2012

foto: Fotogr. Atelier de Jong Nieuwestad 53 Leeuwarden
Heerenveen b. d. Gr. Kerk
25
onbekend

foto: Photographische Etablissementen van H.J. Buse
Weerd het 3de huis van de Langepijp te Leeuwarden
te Bolsward bij Joh. F. Knorr
26
Wikje en Lieuwkje Gerlofs Gerritsen

Wikje Gerlofs Gerritsen
*It Heidenskip, Ursuladyk 20  09-03-1957
+ Koudum 10-07-1939
dochter van Gerlof Gerrits Gerritsen en Janke Wiepkes Tromp Schotanus
x Workum 21-05-1881
Pieter Aukes Lootsma
*Stavoren 06-03-1854
+It Heidenskip, Ursuladyk 20  30-03-1935
boer te Molkwerum (1881), arbeider Workum (1882), veehouder/lanbouwer Workum (1884, 1886, 1888), landbouwer te Harich (1895); boer te Heidenskip, Ursuladyk 20 (1905-1935)
zoon van Auke Pieters Lootsma en Pietertje Freerks Stegenga


Lieuwkje Gerlofs Gerritsen
*It Heidenskip, Ursuladyk 20  09/12/1846
+Gaast op boerderij aan de weg naar Fokkema-oord 28-02-1900
dochter van
Gerlof Gerrits Gerritsen en Janke Wiepkes Tromp Schotanus
x Workum 02-05-1875
Jan Jans Buwalda (1846-1922)


foto: Photographische Etablissementen van H.J. Busé
Weerd het 3de huis van de Langepijp te Leeuwarden
te Bolsward bij Joh. F. Knorr
27
onbekend

foto: H.J. Weesing Photograaf, Binnen Brouwerstraat 5, Amsterdam
28
onbekend

foto: Obbema Sneek Grootzand
  
29
onbekend


foto: Obbema Sneek Grootzand
30
Pietertje (Pietje) Pieters Lootsma
*Harich 12-11-1895
+ Franeker 20-09-1963
dochter van Pieter Aukes Lootsma en Wikje Gerlofs Gerritsen


foto: Obbema Sneek Grootzand
  
31
onbekend


foto: Obbema Sneek Grootzand
32
onbekend

foto: Photographie Instantanée J.H. Slaterus
Langemarktstraat tegenover het Station
bij de nieuwe Veemarkt Let W No 14
33
Gerlof-Gerrit Jans Buwalda
*Parrega 18-05-1881
+Oudemirdum 23-12-1978
zoon van
Jan Jans Buwalda (veehouder te Parrega 1881; veehouder onder Workum 1906) en Lieuwkje Gerritsen (zie foto nr. 18)

Gerlof-Gerrit is hier grenadiersoldaat

x Workum 17-05-1906

Hermina Pieters Smid *Workum 22-07-1881 - +Workum 20-12-1944
dochter van
Pieter Ypes Smid (werkman te Workum 1881; veehouder onder Workum 1906)  en Baukje Aukes de Boer  

meidieling: Gerlof Buwalda, pakesizzer fan Gerlof-Gerrit Jans Buwalda
d.d. 06-07-2013

foto: Henrich Louws, Hoffotograaf, Prinsesstraat 99 en Jan Pieter Coenstraat 21 's-Gravenhage
34
onbekend

foto: Photographisch Atelier L. van der Feer Pzn., Bothnia Kade 60, Nieuwe Kade Sneek
35
onbekend

foto: Photographie Instantanée A. Molenaar Bolsward Gr. Dijlakker
36
Janke-Tromp Pieters Lootsma
*It Heidenskip, Ursuladyk 20  14-08-1882
+Alkmaar 23-10-1960
dochter van
Pieter Aukes Lootsma en Wikjen Gerlofs Gerritsen

x Workum 28-07-1910

Gerrit Hijlkes Schrale
*Warns 14-07-1883 - +Alkmaar 17-07-1967
opzichter te Enschedé (1910); architect te Alkmaar
Het echtpaar had geen kinderen. De Janke Trompstrjitte te Warns is naar haar vernoemd evenals de Janke Trompstichting en de Janke Trompe Hoeve.
De erfenis van het echtpaar werd beschikbaar gesteld ten behoeve van de bejaarden in Gerrit Schrale zijn geboortedorp Warns. Aanvankelijk was het de bedoeling een bejaardencentrum te bouwen, maar als gevolg van de geldontwaarding bleek dit niet mogelijk. Dankzij de gemeente Hemelumer Oldeferd en de Friese Doopsgezinden Sociëteit   kon in 1978 de Janke Tromp Hoeve worden geopend. Een centrum van waar uit de bejaarden in Warns kunnen worden bediend. (bron: Leeuwarder Courant 24-06-1978)

met dank aan
Jacob Lootsma, Leeuwarden
d.d.29-08-2012

foto: Photographisch Atelier L. van der Feer Pzn.
Bothia Kade 60, Nieuwe Kade Sneek
37
onbekend

foto: de Jong, Leeuwarden Heerenveen Sneek
38
onbekend

foto: H.S. Frank Photograaf Schoolholm Groningen
  
39
Geeske Freerks Lootsma
*Warns 19-06-1890
+Harich 29-12-1967
dochter van
Freerk Aukes Lootsma en Fennigje Petrus' Attama

x Hemelumer Oldeferd 26-05-1922

Douwe Jeltes Dijkstra
*Harich 04-03-1891- +Sneek 07-11-1985
boer op Harich
zoon van
Jelte Douwes Dijkstra en Dieuwke Wiebrens Jaarsma
boer op Harich

met dank aan
Jacob Lootsma, Leeuwarden
d.d.29-08-2012
"Geeske wie de aldste suster fan myn pake Jacob Lootsma".foto: Photographie Atelier L. Vogel
Firma Jakob de Vries Gzn.
Kleinzand 26, Sneek
40
onbekend

De twa jonkjes fan side 1 numer 20 en side 2 numer 40:
ien der fan is Jacob Lootsma, soan fan Atze Lootsma en Jantje Lootsma, dizze Jacob is mar 8 jier ald wurden en ferstoarn yn 1902. Ik miende dat hy ferdronken is, mar wis bin ik der net fan.

Jacob Lootsma
Ljouwert
d.d. 29-08-2012

foto: Fotogr. Atelier de Jong
Nieuwestad 53 Leeuwarden
Heerenveen b. d. Gr. Kerk
41
onbekend

foto: L. van der Feer, Bothniakade, Sneek
42
onbekend

foto: L. van der Feer, Bothniakade, Sneek
  
43
onbekend


foto: A. Molenaar, Gr. Dijlakker, Bolsward
Bekroond met zilveren medaille
44
onbekend

foto: onbekend
45
Broerkjen Baukes (Bertha) Haitsma
*Workum, Ursuladyk 18  12/08/1861
+ USA 01-07-1932
dochter van Bauke Sjerps Haitsma en Sietske Jacobus' Posthuma
x Workum 12-05-1883
Teeke Foppes (Thomas) Venema
*It Heidenskip onder Workum (Ljurkjepôle, Helspaed 2) 19-02-1859
+Kalalmazoo, Michigan, USA 16-03-1936
zoon van Foppe Klazes Venema en Geertje Teekes IJsselstein
geëmigreerd naar de Verenigde Staten

foto: Photographie D. Lümer, Workum
46
onbekend

foto: J. Hillebrand Workum
  
47
Pieter Aukes Lootsma
*Stavoren 06-03-1854
+It Heidenskip, Ursuladyk 20  30-03-1935
boer te Molkwerum (1881), arbeider Workum (1882), veehouder/lanbouwer Workum (1884, 1886, 1888), landbouwer te Harich (1895); boer te Heidenskip, Ursuladyk 20 (1905-1935)
zoon van Auke Pieters Lootsma en Pietertje Freerks Stegenga
x Workum 21-05-1881
Wikje Gerlofs Gerritsen
*It Heidenskip, Ursuladyk 20  09-03-1957
+ Koudum 10-07-1939


foto: Photographisch Atelier van L. van der Feer Pzn.
Nieuwe Kade 58 Sneek
48
Wikje Gerlofs Gerritsen
*It Heidenskip, Ursuladyk 20  09-03-1857
+ Koudum 10-07-1939
dochter van Gerlof Gerrits Gerritsen en Janke Wiepkes Tromp Schotanus
x Workum 21-05-1881
Pieter Aukes Lootsma
*Stavoren 06-03-1854
+It Heidenskip, Ursuladyk 20  30-03-1935


foto: Photographisch Atelier van L. van der Feer Pzn.
Nieuwe Kade 58 Sneek
  
49
onbekend


foto: Photographisch Atelier van L. van der Feer Pzn.
Nieuwe Kade 58 Sneek
50
onbekend

foto:Photographisch Atelier van L. van der Feer Pzn.
Nieuwe Kade 58 Sneek
51
Auke Pieters Lootsma
*Workum 11-05-1884
+Koudum 04-09-1945
zoon van dochter van Pieter Aukes Lootsma en Wikje Gerlofs Gerritsen

foto: Struppert & van Duyl, Leeuwarden, Voorstreek C 270
52
onbekend

foto; Obbema & de Bruin Leeuwarden Sneek
53
onbekend

foto; Photographisch Atelier van L. van der Feer Pzn.
Nieuwe Kade 58 Sneek
54
Jacob Aukes Lootsma
*Molkwerum 28-05-1864 - +Molkwerum 19-04-1937
Boer op de ouderlijke boerderij, nu "De Marpleats" in de Noardermar onder Molkwerum. Was ongehuwd en woonde er samen met zijn zuster Jeltje.
zoon van
zoon van Auke Pieters Lootsma en Pietertje Freerks Stegenga

met dank aan
Jacob Lootsma, Leeuwarden
d.d.29-08-2012

foto; Fotografie A. Kok, Amsterdam, Kattenburgergracht 5
55
onbekend

foto; Photographisch Atelier van L. van der Feer Pzn.
Nieuwe Kade 58 Sneek
  
56
onbekend


foto: Photographie Artistique Gebrs. Cordes Ateliers
te Sneek en Bolsward
Handel en Nijverheid Bolsward 1881 Gebr. Cordes
57
onbekend

foto: J. Hillebrand, Workum
58
onbekend

foto: Photographische Etablissementen van H.J. Busé
Weerd het 3de huis van de Langepijp te Leeuwarden
te Bolsward bij Joh. F. Knorr
59
onbekend


foto: Photographisch Atelier van R. Elzinga
Lemster Weg V 389 Sneek
  
60
onbekend


foto: A. Greiner, Photograf, Amsterdam
A. Greiner Amsterdam 1877
61
onbekend


foto: Photographische Etablissementen van H.J. Busé \
Weerd het 3de huis van de Langepijp te Leeuwarden
te Bolsward bij Joh. F. Knorr
  
62
onbekend


foto: Photographische Etablissementen van H.J. Busé
Weerd het 3de huis van de Langepijp te Leeuwarden
te Bolsward bij Joh. F. Knorr
63
Catharina Cornelis' Gerlsma
*Sloten 26-1-1795 - +Hindeloopen 23-12-1885

dochter van
Cornelis Jentjes Gerlsma en Cornelia Albarda

x Sloten 16-02-1817

Tjebbe Klazes Tjebbes
*Hindeloopen 01-05-1792 - +Hindeloopen 23-04-1869
koopman te Hindeloopen in 1817;
koopman en landeigenaar te Hindeloopen, Wijk A nrs 14 en 15 in 1839;
dijkgraaf, lid van de Staten van Friesland

zoon van Klaas Tjebbes en Idsk Luikes

foto: onbekend