Fotoalbum Lootsma-Gerritsen 1

Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31

Fotoalbum van
de familie
Lootsma-Gerritsen 1

thans eigendom van de familie P.H. Gaastra
uit de nalatenschap van Engeltje Gaastra-Gerritsen
Weet u wie op de foto's staan?
Mail dan naar warkumserfskip@hetnet.nl
" Album familie Lootsma-Gerritsen 2 nr....." + omschrijving
Zodat wij de namen er bij kunnen zetten.
01
onbekend

foto: onbekend
02
onbekend

foto: Fotogr. Atelier de Jong
Nieuwestad 53 Leeuwarden Heerenveen Sneek
03
onbekend

foto: Fotogr. Atelier de Jong
Nieuwestad 53 Leeuwarden Heerenveen Sneek
04
onbekend

foto: Ateliers uitsluitend voor onveranderlijke Portretten Jakob de Vries Gzn. Sneek Harlingen
05
onbekend

foto: Photographie Instantanee A. Molenaar Bolsward Gr. Dijlakker
06
onbekend

foto: Photographie Artistique P. Koene voorheen L.J. Cordes Sneek
07
Janke Wiepkes Tromp Schotanus
*Gaastmeer 27-03-1818
+It Heidenskip 19-12-1881
boerin op de boerderij Ursuladyk 20, It Heidenskip
dochter van Wiepke Nolles Schotanus en Lieuwke Michiels Tromp
x Hemelumer Oldeferd en Noordwolde 27-05-1838
Gerlof Gerrits Gerritsen (1813-1868)


foto: Photographie Artistique van L.J. Cordes te Sneek
08
onbekend

foto: A.G. Schuil Artist. Photograaf, Kerkstraat 's-Hertogenbosch
09
onbekend


foto: Photographie Artistique Gebrs. Cordes Ateliers
te Sneek en Bolsward
10
onbekend

foto: Fotogr. Atelier de Jong
Nieuwestad 53 Leeuwarden, Sneek Kl. Zand
11
onbekend


foto: A. Molenaar Gr. Dijlakker Bolsward
Bekroond met zilveren medaille
12
onbekend

foto: Photographie Artistique van L.J. Cordes te Sneek
13
onbekend

foto: J. Hillebrand Workum
14
onbekend

foto: H.J. Busé Photografist
Workum Bolsward Makkum & omstreken
15
onbekend

foto: C. Halbertsma
Voorstreek 275 tegenover de R. C. Kerk Leeuwarden
Harlingen 1894 Diploma 1e Klasse
  
16
Bregtje/Brechtje Doekeles Gerritsen
*Gaastmeer 03-06-1844 - +Workum 02-08-1917
woont te It Heidenskip onder Nijega H.O.N. (1867)
boerin Koaidyk 6, it Heidenskip
dochter van
Doekle Gerrits Gerritsen en Wypkjen Sijmens Attema
boer en boerin te Gaastmeer (1844)
x Sneek 15-05-1875 Douwe Lolkes Dijkstra 1843-1908

mededeling d.d. 10-03-2021
aan de hand van aantekeningen van haar beppe
door Tjissie (Tjitske) Clifford-Dijkhuis,
dochter van Willemke Boschma,
kleindochter van Tjitske Rijpkema en
achterkleindochter van Jeltje-Hinke Gerritsen.
foto: onbekend
17
Jeltje-Hinke Doekles Gerritsen
*Gaastmeer 05-04-1848
+Oudeschoot 14-10-1925

woont Sneek (1912-1925) en overlijdt te Oudeschoot (1925)


dochter van Doekle Gerrits Gerritsen en Wiepkjen Symens Attema
boer en boerinne te Gaastmeer (1848); veehoudersche te Nijega (Koaidyk 4, It Heidenskip) 1878

x Doniawerstal 17-05-1878

Anne Tjitzes Rijpkema(1847-1930)

mededeling d.d. 10-03-2021
aan de hand van aantekeningen van haar beppe
door Tjissie (Tjitske) Clifford-Dijkhuis,
dochter van Willemke Boschma,
kleindochter van Tjitske Rijpkema en
achterkleindochter van Jeltje-Hinke Gerritsen.

foto: onbekend
18
onbekend

foto: Photographische  Kunstinrichting C.B. Broersma
Nieuwe Stad K93 Leeuwarden
19
onbekend

foto: Photographie Instantanee A. Molenaar Bolsward Gr. Dijlakker
  
20
onbekend

De twa jonkjes fan side 1 numer 20 en side 2 numer 40:
ien der fan is Jacob Lootsma, soan fan Atze Lootsma en Jantje Lootsma, dizze Jacob is mar 8 jier ald wurden en ferstoarn yn 1902. Ik miende dat hy ferdronken is, mar wis bin ik der net fan.

Jacob Lootsma
Ljouwert
d.d. 29-08-2012


foto: Photographie Instantanee J.H. Slaterus
Langemarktstraat tegenover het Station
bij de nieuwe Veemarkt Let W No 14 Leeuwarden
  
21
onbekend


foto: Obbema Sneek Grootzand
22
onbekend

foto: Obbema & de Bruin
Leeuwarden voorheen Slaterus Telefoon 54
Sneek Grootzand 6 Telefoon 37

Losse foto's

23
Sietske Hendriks Gerritsen
*it Heidenskip 13-04-1896
+Workum 10-09-1959
docher van Hendrik Gerlofs Gerritsen en Albertje Baukes Haitsma
x Workum 06-05-1922
Jan Frederiks Robijns
*Workum 26-11-1892
+Sneek 30-05-1981
zadelmaker (1922)
zoon van Frederik Jans Robijns (zadelmaker 1887)
en Barber Ernst Hunia

foto: Fotogr. Atelier de Jong
Nieuwestad 53 Leeuwarden
Sneek Kl.  Zand
24
onbekend

foto: onbekend
  
25
Pietertje (Pietje) Pieters Lootsma
*Harich 12-11-1895
+ Franeker 20-09-1963
dochter van Pieter Aukes Lootsma en Wikje Gerlofs Gerritsen

zie ook foto 26

foto: Obbema Sneek Grootzand 1
26
Pietertje (Pietje) Pieters Lootsma
*Harich 12-11-1895
+ Franeker 20-09-1963
dochter van Pieter Aukes Lootsma en Wikje Gerlofs Gerritsen

zie ook foto 25

foto: Obbema Sneek Grootzand 2
  
27
Janke Wiepkes Tromp Schotanus
*Gaastmeer 27-03-1818
+It Heidenskip 19-12-1881
boerin op de boerderij Ursuladyk 20, It Heidenskip
dochter van Wiepke Nolles Schotanus en Lieuwke Michiels Tromp
x Hemelumer Oldeferd en Noordwolde 27-05-1838
Gerlof Gerrits Gerritsen (1813-1868)


foto: A. Molenaar Fotograaf Bolsward Gr. Dijlakker