Laurentien Brinkhorst
Wat hebben een tabakspûdsje
en
Laurentien Brinkhorst met elkaar gemeen?


In museum Warkums Erfskip ligt dit jaar in een vitrine een tabakspûdsje van een Workumer tabaksfabrikant van 100 jaar geleden. De reden is de geboorte van de eerste “beppe-sizzer” van koningin Beatrix.


Op 17 mei 2001 is Zijne Koninklijke Hoogheid Constantijn prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, jonkheer van Amsberg met mejuffrouw Petra Laurentien Brinkhorst getrouwd. Op 8 juni is hun eerste kind geboren. Hierdoor is een Oranje-telg geboren met Workumer bloed!!! Het heeft de namen Eloise Sophie Beatrix Laurence, gravin van Oranje-Nassau, jonkvrouw van Amsberg gekregen.


Laurentien Brinkhorst haar overgrootmoeder Catharina Troste (Workum 1878 - Utrecht 1962) van moeders en grootmoeders zijde is in Workum geboren, als dochter van de tabaksfabrikant Nicolaas Troste (Workum 1847 - Workum 1905) en Catharina Wolffes (Workum 1846 - Utrecht 1941). Zowel de familie Troste als de familie Wolffes zijn “van duitsen bloed.”

Het platteland van Noord-Nederland kent een lange geschiedenis van Duitse seizoenmigratie ten behoeve van de landbouw (de hannekenmaaiers). Bij de families Troste, Wolffes en Rocholl gaat het echter om een andersoortige migratie, namelijk van kooplieden die zich in de 18de eeuw te Workum vestigen. Het zijn allen succesvolle migranten, die snel opgenomen worden in de stads-Workumse patriciaat.

Troste
In 1793 komt de 13 jarige Carl Troste uit Korbach (in het vorstendom Waldeck) bij zijn oom Wilhelm Rocholl en tante Sara Wijtenkamp in Workum wonen. In 1804 trouwt hij met het Workumer meisje Catharina Jacobs Visser (Workum 1784 - Workum 1834) en krijgt in 1807 het burgerrecht van Workum. Hij is koopman en winkelier. In 1820 wordt het tabaksfabriek “De Oude Rooker” door hem opgericht. De zaken gaan goed. In Workum wordt Carl gewaardeerd als zakenman. Daarom wordt hij in 1829 benoemd als burgemeester van de stad Workum. Hij wordt tevens lid van de Provinciale Staten van Fryslân. Na zijn dood in 1857 wordt het bedrijf voortgezet door zijn zoon Willem (Workum 1808 - Workum 1887), die weer wordt opgevolgd door diens zoon Nicolaas, de vader van Catharina.

Wolffes
In het koninkrijk Hannover wordt ± 1775 in Buer bij Osnabrück Caspar Ludwig Wolffes geboren. De “coopman”  wordt in 1809 burger van de stad Workum. Vanaf dat moment noemt hij zich Lodewijk. Na het overlijden van zijn eerste vrouw trouwt hij met Stijntjen Douwes Valk (Workum 1786 - Workum 1825). Ook hun zoon Bartholdt Hendrik Wolffes (Workum 1816 - Workum 1847) is koopman. Bartholdt trouwt met de domineesdochter Sippina de Boer (Workum 1819 - Workum 1877). Hun dochter Catharina  trouwt met de tabaksfabrikant Nicolaas Troste.

Tentoonstelling
Om het Workumer verleden van Laurentien Brinkhorst tastbaar te maken is in museum Warkums Erfskip een kleine expositie ingericht. Voorwerpen en afbeeldingen die met de voorouders van Laurentien te maken hebben, zijn een vitrine uitgestald. Tijdens het herinrichten van het depot werd een sierlijke knop van een van de in 1950 uit de Sint Gertrudikerk verwijderde herenbanken terug gevonden. Omdat een van de voorouders van Laurentien in het begin van de 19de eeuw daar predikant is, past deze knop mooi bij de tentoonstelling.

Verwant aan Laurentien?
Bent u een afstammeling van de familie Troste, Wolffes, Brunger, De Boer, Visser, Lohman, Valk, Tietema, Rocholl, Domna, Reinhart, Grimmer of Groen? Dan bestaat er een grote kans dat Laurentien een verre nicht  van u is. Om dit uit te vinden kunt u zien op de gedeeltelijke kwartierstaat met alleen de Workumer voorouders van Petra Laurentien Brinkhorst.