Lijst der Kiezers Workum 1918
Museum
Warkums Erfskip
Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31


LIJST DER KIEZERS
van
Leden voor de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, de Provinciale Staten
van Friesland en den Gemeenteraad
in de
Gemeente Workum
JAAR 1918

vastgesteld den 30 Januari 1918