Meindert Alberts Kuipers


Meindert Alberts Kuipers
Drachtster zilversmid
1825 - 1857
1. Meindert Alberts Kuipers   
*Workum 15-11-1794 - +Smallingerland 05-12-1857
bij zijn geboorte: Vroedmeester is Joh. Gerard Vlot, ouders zijn Doopsgezind.
getuigen bij overlijden Jan Sierds Zoveele, 72 jr, kuiper en Lieuwe Jakobs de Graaf, 40 jr, blaauwverwer, beiden te Drachten en geburen.

x Workum 19-05-1824

Grietje Jans van Douwen
*Stavoren 01-08-1803 - +Drachten 17-04-1848
dochter van Jan Wiebes van Douwen, Leeraar bij de Doopsgezinden te Workum en Rinske Yntes Klaver +Workum 09-01-1818.

Grietje woont in 1824 in Workum. Meindert is Zilversmidsknecht te Workum (1822), Goud- en Zilversmid te Workum (1824) en vanaf 1825 te Drachten.

Getuigen bij overlijden .Jan Sierds Zoovele, 64 jr, kuiper en Hendrik Spaar van der Hoek, 33 jr, leerlooijer, beide te Dragten en geburen.

1.1 Albert Kuipers *Noorderdrachten 09-07-1825 - +Drachten 05-03-1870
zonder beroep te Dragten (1870)
getuigen geboorte Jelle Tjeerds Steltman, 64 jr en Hedzer Sakes Veenstra, 58 jr, kooplieden te te Dragten.
getuigen overlijden Lieuwe Jacobs de Graaf, 52 jr, blaauwverwer en Jan Zoovele, 27 jr, sigarenfabrikant, beide te Drachten en geburen.

1.2 levenloos meisje */+Drachten 31-01-1828
getuigen Meindert Alberts Kuipes, 33 jr, goud- en zilversmid te Dragten en Aldophus van Geffen, 31 jr, grutter te Dragten

1.3 Rinske Kuipers *Drachten 28-06-1829 - +Drachten 17-05-1873
getuigen geboorte Jelle Tjeerds Steltman, 68 jr en Hedzer Sakes Veenstra, 62 jr, kooplieden te Dragten
getuigen overlijden Lieuwe Jacobs de Graaf, 57 jr, blaauwverwer en Jan Zoovele, 30 jr, koopman, beide te Dragten.
x Smallingerland 10-05-1855 Kornelis Reins Zijlstra, 25 jr, zilversmidsknecht te Dragten, *Drachten, zoon van Rein Greelts Zijlstra (koopman te Dragten) en Sjoukje Kornelis Landmeter.

1.4 Hillegonda Kuipers *Drachten 24-02-1832 - +Blija 01-02-1897 64 jr
modiste te Drachten (1861)
getuigen bij geboorte Jelle Tjeerds Steltman, 71 jr en Hedzer Sakes Veenstra, 65 jr, kooplieden te Dragten
getuigen bij overlijden Klaas Jonker, 41jr, grofsmid en Klaas de Roo, 25 jr, arbeider, beide te Blija
x Smallingerland 28-04-1861 Dirk Weber, 27 jr *Leeuwarden (onderwijzer der jeugd te Bergum 1861), zoon van Ate Weber (onderwijzer der jeugd te Leeuwarden) en Johanna Kisjes.

1.5 Jan van Douwen Kuipers
*Drachten 04-04-1834 - +Drachten, wijk L nr 300  25-08-1839
getuigen bij geboorte Hedzer Sakes Veenstra, 67 jr, koopman en Wopke Wieberens de Jong, 52 jr, policie bediende, beide te Dragten
getuigen bij overlijden Auke Fokes van der Kuip, 54 jr, schoenmaker en Adolphus van Geffen, 42 jr, grutter, beide te Dragten, geburen.

1.6 Ybeltje Kuipers *Drachten 15-05-1836 - +Drachten 01-05-1857
getuigen geboorte Hedzer Sakes Veenstra, 69 jr, koopman en Wopke Wieberens de Jong, 54 jr, policie bediende, beide te Dragten
getuigen overlijden Jan Sierds Zoveele, 72 jr, kuiper en Lieuwe Jakobs de Graaf, 40 jr, blaauwverwer, beide te Dragten.

1.7 Emelia van Douwen Kuipers, *Drachten 06-07-1838 - +Leeuwarden 07-09-1914
woont te Drachten (1914)
getuigen bij geboorte Wopke Wieberens de Jong, 57 jr, bode en Egbert Oebeles Kijlstra, 23 jr, kantoorbediende, beide te Dragten.
getuigen bij overlijden Rein Zijlstra, 54jr, kassier te Dragten, neef van Emelia en Sixtus Regnerus Romkes, 29 jr, aanspreker te Leeuwarden. Emelia woont te Drachten, ongehuwd (1914)

1.8 Janna van Douwen Kuipers  
*Drachten, wijk M nr 346  04-12-1840 - +Workum 02-03-1895 54 jr
zonder beroep te Dragten (1871)
getuigen geboorte Wopke Wieberens de Jong, 59 jr, bode en Anne Hedmans Bijlsma, 29 jr, grofsmid, beide te Dragten.
x Smallingerland 26-03-1871 Albert Kuipers (zie 9.2), 30 jr, *Workum (goud- en zilversmid te Workum), zoon van Robijn Kuipers (goud- en zilversmid te Workum) en Maria Pol (zie 9)
getuigen overlijden Frederik Robijns, 45 jr, zadelmaker en Rinze de Jong, 44 rj, goudsmidsknecht

1.9 Eelkje Winsemius Kuipers
*Drachten, wijk M nr 346  13-03-1843 - Drachten 21-08-1907
modiste te Drachten (1866)
getuigen geboorte Jurjen Sipkes Zijlstra, 38 jr, koopman en Jan Ritskes Staphorjus 26 jr, zilversmidsknecht, beide te Dragten.
getuigen overlijden Gerbrandus Jansonius, 68 jr, omroeper te Dragten en Sikke Feenstra, 53 jr, mandenmaker te Dragten
x Smallingerland 18-03-1866 Korenlis Annes Weersinga, 24 jr, *Oosterwolde (hoofdonderwijzer te Irnsum 1866), zoon van Anne Hendriks Weersinga en Lutske Kornelis Kleysma

1.10 Jan van Douwen Kuipers
*Drachten, wijk C nr 136  11-03-1845 - +Drachten, wijk C nr 136  26-03-1846  
getuigen bij geboorte Hendrik Spaar van der Hoek, 29 jr, leerlooijer en Jan Ritskes Staphorsjes, 28 jr, zilversmidsknecht, beide te Dragten.
getuigen bij overlijden Hendrik Jans Spaar van der Hoek, 30 jr, leertouwer en Jan Ritskes Staphorsius, 29 jr zilversmidsknecht, beide te Dragten

Doopsgezinde kerk te Drachten
gebouwd in 1790

Leeuwarder Courant 07-07-1829
meestertekens
Meindert Alberts Kuipers

1824 - 1834
1826 - 1829
1834 - 1857
1829 - 1857

Vorkjes


Zilveren gesp
Zilveren gesp gemaakt tussen 1829 en 1857 door Meindert Alberts Kuipers (*Workum 1795). Martin van den Bosch uit Marum (Gr.) heeft de gesp op een akker gevonden.
Er zitten vier merkjes op. De MK40 en het zwaardje zitten zowel op het vleugeltje als op de gespring zelf.
De foto's zijn gemaakt door Martin van den Bosch uit Marum (Groningen).
Op zijn site zijn nog meer bodemvondsten te bewonderen:Zilveren gesp

Zilveren gesp door Jan Anne van der Beek uit Bakkeveen op een akker bij zijn woonplaats gevonden.
De foto's zijn door Jan Anne van der Beek uit Bakkeveen gemaakt.


Zilveren gesp


Een zilver gespje gevonden van Meindert Alberts Kuipers (1829-1857) te Drachten met het meesterteken MK40.
In november 2018 gevonden door Martin van den Bosch op een akker bij zijn woonplaats Marum. Nog helemaal compleet en werkend.
De foto's zijn gemaakt door Martin van den Bosch uit Marum (Groningen).
Op zijn site zijn nog meer bodemvondsten te bewonderen: