Workum en schepen

Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31


Workum en schepen

"Een Enkhuizer en Fries jagd nevens de Haven van Workum"
(P.I. Portier)

Workum ligt aan het water, heeft een sluis naar zee en een geschiedenis van scheepsbouw en handel over zowel de binnenwateren als de zeevaart. De Zuiderzee, de Wymerts en de meren en poelen rond Workum zijn de natuurlijke bron geweest voor de ontwikkeling van de scheepsbouw, handel en visserij.

Door de aanvoer van hout uit o.a. Noorwegen (door de Hindeloopers) en de mogelijkheid rond Workum houtzaagmolens te plaatsen, ontstonden in Workum veel scheepshellingen, timmerschuren, lijnbaan en zeilmakerijen. Er zijn 20 plekken in Workum bekend waar eens een scheepswerf was. Rond 1780 zijn er 12 hellingen in bedrijf, waarvan er 6 zijn ingericht voor de bouw van kofschepen.

De tentoonstelling liet zien waar deze zijn geweest, wie de eigenaar was en welke typen schepen er gebouwd werden. Wat de schepen vervoerden of waar ze voor gebruikt werden en welke route ze namen. Financiering, bemanning en regelgeving komen aanbod. Als basis voor de tentoonstelling, werd het boek "Van Fries Wijdtschip tot Workumer aak" geschreven door Gerben Groenhof, gebruikt. Genoeg  leuke dingen om te weten over de stad waar U woont en waar Uw eventuele voorouders mee gewerkt en hun brood mee verdiend hebben.