Fotoalbum Conradi-Dijkstra-Engelsma 2

Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31

Fotoalbum van
de familie
Conradi-Dijkstra-Engelsma 2
thans eigendom van de familie Lammertsma
uit de nalatenschap van Tetje Lammertsma-Engelsma
Weet u wie op de foto's staan?
Mail dan naar warkumserfskip@hetnet.nl
"Album familie Conradi-Dijkstra-Engelsma 2 nr....." + omschrijving
Zodat wij de namen er bij kunnen zetten.

Bregtus Uilkes Dijkstra en Sytske Thomas' Conradi

01
Het gezin van Brechtus Uilkes Dijkstra en Sytske Thomas Conradi
v.l.n.r.: Thomas Brechtus Dijkstra, Grietje Sybrens Jansen, Uilke Brechtus Dijkstra, Brechtus Uilkes Dijkstra,
Feikje Feikes Nauta, Sytske Thomas' Conradi, Yde-Jacobus Ydes Engelsma en Sietske Brechtus Dijkstra

Bregtus Uilkes Dijkstra
*Workum 15-02-1853
+Workum 30-05-1931
zoon van
Uilke Everts Dijkstra en Antje Simons Attema
x Workum 12-05-1878
Sytske Thomas' Conradi
*It Heidenskip, Ursuladyk 11  28-05-1858
+Workum 06-05-1931
dochter van
Thomas Karstes Conradi en Sytske Feites Hofman


Uilke Brechtus Dijkstra
+It Heidenskip (Nijega) 17-04-1879
+Koudum 26-01-1957
(Koudum 1925-1931)
xHemelumer Oldeferd en Noordwolde 10-05-1906
Feikje Feikes Nauta
*Folsgare 14/09/1885
+Koudum 06-02-1925
dochter van Feike Cornelis' Nauta en Japke Jans Twijnstra

Sytske Brechtus-Dijkstra
*It Heidenskip (Nijega) 26/08/1880
+Workum 24/09/1950
x Hemelumer Oldeferd en Noordwolde 10-05/1906
Yde-Jacobus Ydes Engelsma
*Workum 01/11/1876
+Workum 24/08/1955
zoon van Yde Jacobus' Engelsma en Tetje Wiebes de Jong
(Workum 1931)

Thomas Brechtus Dijkstra
*It Heidenskip, Nijega 15-02-1885
+Warns 23-10-1950
zoon van
Brechtus Uilkes Dijkstra en Sytske Thomas Conradi
xHemelumer Oldeferd 11-05-1911
Grietje Sybrens Jansen
*Parrega 02-01-1887
+Hemelum 05-05-1959
dochter van
Sybren Baukes Jansen en Trijntje Gerbens Jaarsma
beide begraven te Warns

foto: onbekend
02
Bregtus Uilkes Dijkstra
*Workum 15-02-1853
+Workum 30-05-1931
zoon van
Uilke Everts Dijkstra en Antje Simons Attema
x Workum 12-05-1878
Sytske Thomas' Conradi
*It Heidenskip, Ursuladyk 11  28-05-1858
+Workum 06-05-1931
dochter van
Thomas Karstes Conradi en Sytske Feites Hofman

Links
Tetje Ydes Engelsma
*It Heidenskip, Ursuladyk 12  25-03-1913
+Sneek 03-08-2000
dochter van
Yde-Jacobus Ydes Engelsma en Sytske Bregtus Dijkstra
x
Dirk Roelof Lammertsma 1912  - 1992

Rechts
Sietske Uilkes Dijkstra
*07-07-1915 - +14-11-1996
dochter van Uilke Bregtus' Dijkstra en Feikje Feikes Nauta
x11-11-1937
Jouke Smink *01-03-1916 - +29-03-1997
beide begraven te Harich
(mededeling Feikje Smink, dochter van Sietske, d.d. 03-10-2012)

foto: onbekend
03
Bregtus Uilkes Dijkstra
*Workum 15-02-1853
+Workum 30-05-1931
zoon van
Uilke Everts Dijkstra en Antje Simons Attema
x Workum 12-05-1878
Sytske Thomas' Conradi
*It Heidenskip, Ursuladyk 11  28-05-1858
+Workum 06-05-1931
dochter van
Thomas Karstes Conradi en Sytske Feites Hofman

op de door hun schoonzoon Yde-Jacobus Ydes Engelsma gemaakte bank

foto: onbekend
Ons Kerkblad juni 1931
meer In Memoria uit It Heidenskip
  
04
Openbare Lagere School, It Heidenskip, Brânburren 26
Sytske Brechtus' Dijkstra *It Heidenskip (Nijega) 26/08/1880 2e rij 2e van links
Uilke Brechtus' Dijkstra +It Heidenskip (Nijega) 17-04-1879 geheel links staande
Geheel rechts achter staat de hoofdmeester Hendrik Dirks Gorter

Hendrik Dirks Gorter
*Twijzel 17-12-1856 - +Warns 17-10-1919
zoon van Dirk Klases Gorter (landbouwer te Twijzel) en Maaike Hendriks Binnema
x Baarderadeel 29-04-1882
Sophia Johanna Catharina Wassenaar (Nes, Ameland 1860 - Wommels 1926)

In 1884 kwam meester Gorter van Easterlittens naar It Heidenskip om op de school op Brânburren als hoofd les te geven.
In 1899 vertrok hij als onderwijzer naar Warns, waar hij oktober 1919 overleed (62 jaar en 10 maand oud en 38 jaar getrouwd).
Hendrik en Sophia Gorter kregen 10 kinderen, waarvan er slechts 3 in leven bleven:
Dirk *Easterlittens 10-07-1882 - +Rolde 11-11-1963 waarschijnlijk ongehuwd
Sjoerderika *Nijega 31-10-1886 - +Wommels 25-03-1967 x G. Bruining (geen kinderen)
Maaike *Nijega 7-11-1887 - woont in 1967 ongehuwd te Norg

de foto is tussen 1885 en 1890 gemaakt


foto: onbekend

05
Openbare Lagere School, It Heidenskip, Brânburren 26
de school voor de Heidenskipster kinderen uit de gemeente Hemelumer Oldeferd en Noordwolde
Voorste rij 4e v links Thomas Brechtus Dijkstra *It Heidenskip, Nijega 15-02-1885
Geheel links achter staat de hoofdmeester Hendrik Dirks Gorter
de foto is tussen 1890 en 1895 gemaakt

foto: onbekend

Uilke Bregtus' Dijkstra en Feikje Feikes Nauta

Uilke Brechtus Dijkstra
+It Heidenskip (Nijega) 17-04-1879
+Koudum 26-01-1957
boer op de Ursuladyk 18, it Heidenskip 1916-1918 en Heidenskipsterdyk 44, it Heidenskip tot 1925-1932
"De Grutte Weste" te Koudum 1918-1948

xHemelumer Oldeferd en Noordwolde 10-05-1906

Feikje Feikes Nauta
*Folsgare 14/09/1885
+Koudum 06-02-1925
dochter van Feike Cornelis' Nauta en Japke Jans Twijnstra

Na het overlijden van Feikje Feikes Nauta wordt Tr. Bloemsma de huisgenoot van Uilke Bregtus Dijkstra
Bregtus Uilkes Dijkstra
*13-04-1908 - +Sneek 19-04-1994
boer op "De Grutte Weste" te Koudum 1948-1971
(woont te Koudum 1957, 1994)
x 13-05-1937
Neltje Westhof 1909-1994
(woont te Koudum 1957, 1994)
beide begraven te Koudum (algemene begraafplaats)


Japke Uilkes Dijkstra
*Exmorra 19-05-1912 - +Koudum, De Finke 09-03-1991
(woont te Koudum 1957, 1994)
xHemelumer Oldeferd 07-05-1931
Sietze Hendriks Haitsma 1904-1985
(woont te Koudum 1957, 1994)
beide begraven te Koudum (bij de kerk)
:
Sietske Uilkes Dijkstra
*07-07-1915 - +14-11-1996
(woont te Balk 1957, 1994)
x11-11-1937
Jouke Smink *01-03-1916 - +29-03-1997
(woont te Balk 1957, 1994)
beide begraven te Harich

Feikje Uilkes Dijkstra
*24-10-1916 - +12-05-1997
(woont te Koudum 1957, 1994)
x
Hindrik Jacobus Wiersma
*13-03-1911 - +03-11-1999
(woont te Koudum 1957, 1994)
beide begraven bij de kerk te Koudum

Corneliske (Corry) Uilkes Dijkstra
*Koudum 29-11-1919 - +Bolsward 05-03-2008
Wons (1957, 1970)
x HON 31-05-1945
Jouke Titte op de Hoek
*Makkum 07-05-1919 - +Wons 05-12-2005
(Wons 1957, 1970)
Titte x1 Aukje de Boer  x2 Marie Huistra
Feikje x Jappie Pijlman

Thomaske Uilkes Dijkstra
*06-02-1925 - +25-11-1999
(woont te Koudum 1957, 1994)
x Klaas de Vries 1921 - 2005
(woont te Koudum 1957, 1994)
bakker te Koudum

06
Uilke Brechtus Dijkstra
*It Heidenskip (Nijega) 17-04-1879
+Koudum 26-01-1957

boer op de Ursuladyk 18, it Heidenskip 1916-1918 en Heidenskipsterdyk 44, it Heidenskip tot 1932

xHemelumer Oldeferd en Noordwolde 10-05-1906
Feikje Feikes Nauta 1885-1925

foto: G.D. Siewers Photograaf Trekvaart Sneek
07
Uilke Brechtus Dijkstra
*It Heidenskip (Nijega) 17-04-1879
+Koudum 26-01-1957

boer op de Ursuladyk 18, it Heidenskip 1916-1918 en Heidenskipsterdyk 44, it Heidenskip tot 1932

xHemelumer Oldeferd en Noordwolde 10-05-1906
Feikje Feikes Nauta 1885-1925

foto": Instantanee JH Slaterus Langemarktstraat
tegenover het Station bij de nieuwe Veemarkt Let W No 14
08
Uilke Brechtus Dijkstra
*it Heidenskip 17-04-1879
+Koudum 26-01-1957

boer op de Ursuladyk 18, it Heidenskip 1916-1918 en Heidenskipsterdyk 44, it Heidenskip tot 1932

zoon van Bregtus Uilkes Dijkstra en Sytske Thomas' Conradi

xHemelumer Oldeferd 10-05-1906

Feikje Feikes Nauta 1885 - 1925

foto: Photographisch Atelier van L. van der Feer
Bothnia Kade 60 Sneek
09
Haring Martens Hijlkema
*it Heidenskip 04-04-1882
+Koudum 08-04-1950

boer op de op 02-11-1954 afgebrande boerderij ten oosten van de Alde Heidenskipsterfeart tussen de Heidenskipsterdyk en de Ursulapoel. De boerderij is vervangen door de boerderij Sate Linquenda, Heidenskipsterdyk 38

zoon van Marten Klazes Hijlkema en Dutje Harings Abma

x Workum 22-05-1913 Grietje Jentjes Smits 1886-1963
foto: Photographisch Atelier van L. van der Feer
Bothnia Kade 60 Sneek
10
Bregtus Uilkes Dijkstra
*13-04-1908
+Sneek 19-04-1994 (woont te Koudum)
zoon van Uilke Brechtus Dijkstra en Feikje Feikes Nauta
x 13-05-1937
Neltje Westhof 1909-1994
beide begraven te Koudum (algemene begraafplaats)

foto: Photographisch Atelier van L. van der Feer Pzn
Bothnia Kade 60 Nieuwe Kade Sneek
11
Bregtus Uilkes Dijkstra
*13-04-1908
+Sneek 19-04-1994 (woont te Koudum)
zoon van Uilke Brechtus Dijkstra en Feikje Feikes Nauta
x 13-05-1937
Neltje Westhof 1909-1994
beide begraven te Koudum (algemene begraafplaats)

foto: Fotografie de Jong Kleinzand Sneek
12
Bregtus Uilkes Dijkstra
*13-04-1908
+Sneek 19-04-1994 (woont te Koudum)
zoon van Uilke Brechtus Dijkstra en Feikje Feikes Nauta
x 13-05-1937
Neltje Westhof 1909-1994
beide begraven te Koudum (algemene begraafplaats)

en

Japke Uilkes Dijkstra
*Exmorra 19-05-1912
+Koudum, De Finke 09-03-1991
dochter van
Uilke Brechtus Dijkstra en Feikje Feikes Nauta
xHemelumer Oldeferd 07-05-1931
Sietze Hendriks Haitsma 1904-1985
beide begraven te Koudum (bij de kerk)

foto: Obbema & De Bruin Leeuwarden Sneek
13
Japke Uilkes Dijkstra
*Exmorra 19-05-1912
+Koudum, De Finke 09-03-1991
dochter van
Uilke Brechtus Dijkstra en Feikje Feikes Nauta
xHemelumer Oldeferd 07-05-1931
Sietze Hendriks Haitsma 1904-1985
beide begraven te Koudum (bij de kerk)

foto: onbekend14
rechts:
Japke Uilkes Dijkstra *Exmorra 19-05-1912 - +Koudum 09-03-1991
xHemelumer Oldeferd 07-05-1931
Sietze Hendriks Haitsma *22-09-1904 - +16-05-1985
beide begraven bij de kerk te Koudum

links:
Sietske Uilkes Dijkstra *07-07-1915 - +14-11-1996
x11-11-1937
Jouke Smink *01-03-1916 - +29-03-1997
beide begraven te Harich

midden:
Feikje Uilkes Dijkstra *24-10-1916 - +12-05-1997
x
Hindirk Jacobus Wiersma  *13-03-1911 - +03-11-1999
beide begraven bij de kerk te Koudum

foto:
15
v.l.n.r.:

Japke Uilkes Dijkstra
*Exmorra 19-05-1912 - +Koudum 09-03-1991
dochter van Uilke Brechtus Dijkstra en Feikje Feikes Nauta
xHemelumer Oldeferd 07-05-1931
Sietze Hendriks Haitsma
*22-09-1904 - +16-05-1985

en

Sietske Uilkes Dijkstra
*07-07-1915 - +14-11-1996
dochter van Uilke Bregtus' Dijkstra en Feikje Feikes Nauta
x11-11-1937
Jouke Smink *01-03-1916 - +29-03-1997
beide begraven te Harich

foto: onbekend

16
v.l.n.r.:

Japke Uilkes Dijkstra
*Exmorra 19-05-1912 - +Koudum 09-03-1991
dochter van Uilke Brechtus Dijkstra en Feikje Feikes Nauta
xHemelumer Oldeferd 07-05-1931
Sietze Hendriks Haitsma
*22-09-1904 - +16-05-1985

en

Sietske Uilkes Dijkstra
*07-07-1915 - +14-11-1996
dochter van Uilke Bregtus' Dijkstra en Feikje Feikes Nauta
x11-11-1937
Jouke Smink *01-03-1916 - +29-03-1997
beide begraven te Harich
foto: onbekend
17
Bregtus Uilkes Dijkstra sr.
*Workum 15-02-1853
+Workum 30-05-1931
zoon van
Uilke Everts Dijkstra en Antje Simons Attema
x Workum 12-05-1878
Sytske Thomas' Conradi 1858-1931

en

Bregtus Uilkes Dijkstra
*13-04-1908 - +Sneek 19-04-1994
boer op "De Grutte Weste" te Koudum 1948-1971
(woont te Koudum 1957, 1994)
zoon van
Uilke Brechtus Dijkstra en Feikje Feikes Nauta
x 13-05-1937
Neltje Westhof 1909-1994
(woont te Koudum 1957, 1994)
beide begraven te Koudum (algemene begraafplaats)

foto: W. Rijpma, Workum
18
V.l.n.r.:
Japke, Sytske, Feikje en Corry Uilkes Dijkstra

foto: Atelier Rijpma Workum
19
Sytske Thomas' Conradi
*It Heidenskip, Ursuladyk 11  28-05-1858
+Workum 06-05-1931
dochter van
Thomas Karstes Conradi en Sytske Feites Hofman
x Workum 12-05-1878
Bregtus Uilkes Dijkstra 1853 - 1931

en

Sytske Uilkes Dijkstra
dochter van
Uilke Brechtus Dijkstra en Feikje Feikes Nauta

foto: W. Rijpma, Workum
20
Sytske Thomas' Conradi
*It Heidenskip, Ursuladyk 11  28-05-1858
+Workum 06-05-1931
dochter van
Thomas Karstes Conradi en Sytske Feites Hofman
x Workum 12-05-1878
Bregtus Uilkes Dijkstra 1853 - 1931

en

Thomaske Uilkes Dijkstra
dochter van
Uilke Brechtus Dijkstra en Feikje Feikes Nauta

foto: W. Rijpma, Workum
Leeuwarder Courant 10-02-1925
21
Thomaske Uilkes Dijkstra
*06-02-1925
+25-11-1999
dochter van Uilke Brechtus Dijkstra en Feikje Feikes Nauta
x Klaas de Vries 1921 - 2005
bakker te Koudum

foto: Fotografie ''de Jong,,
30, Kleinzand, Sneek
22
Japke Uilkes Dijkstra
*Exmorra 19-05-1912 - +Koudum 09-03-1991
dochter van Uilke Brechtus Dijkstra en Feikje Feikes Nauta
xHemelumer Oldeferd 07-05-1931
Sietze Hendriks Haitsma
*22-09-1904 - +16-05-1985
zoon van Hendrik Baukes Haitsma en Tietje Douwes Buwalda

beide begraven te Koudum

foto: Fotografie de Jong 30 Kleinzand Sneek
23
Japke Uilkes Dijkstra
*Exmorra 19-05-1912 - +Koudum 09-03-1991
dochter van Uilke Brechtus Dijkstra en Feikje Feikes Nauta
xHemelumer Oldeferd 07-05-1931
Sietze Hendriks Haitsma
*22-09-1904 - +16-05-1985


foto: Fotohuis Obbema
Grootzand 12 Tel 37, Sneek
Fotohandel-Portretlystenfabriek
24
Corry Uilkes Dijkstra

foto: onbekend
25
Sytske en Feikje Uilkes Dijkstra

foto: onbekend
26
v.l.n.r:

Sietske Uilkes Dijkstra
*07-07-1915 - +14-11-1996
dochter van Uilke Bregtus' Dijkstra en Feikje Feikes Nauta
x11-11-1937
Jouke Smink *01-03-1916 - +29-03-1997
beide begraven te Harich
en

Trijntje Thomas' Dijkstra
*1914/1915
+Hemelum 28-05-2009 (94 jr)
dochter van Thomas Bregtus' Dijkstra en Grietje Sybrens Jansen
x Molkwerum (Ned Herv Kerk)  05-05-1938
Jelte Doekele Dijkstra
*It Heidenskip 21-03-1911
+Hemelum 08-06-1982
zoon van
Doekele Douwes Dijkstra en Akke Douwes Bouwstra
beide begraven te Hemelum (1982)

foto: onbekend

27
Sytske Uilkes Dijkstra

foto: onbekend
28
Sytske Uilkes Dijkstra

foto: onbekend
29
"Japke Dijkstra die bij beppe Conradi vele jaren hielp"

Japke (Jakobje) Willems Dijkstra
*Workum 13-12-1900
+Workum 08-12-1971
dochter van
Willem Gerbens Dijkstra (fabrieksknecht 1900) en Lolkjen Jans Roelevink
x Workum 23-01-1926
Hendrik Wijbrens Wagenaar *Deinum 14-12-1900 - +Sneek 10-05-1991
zoon van Wijbren Wagenaar (bakker 1900) en Johanneske Lageveen

De foto van de vrouw in Fries kostuum met de fiets, is een andere Japke Dijkstra dan Japke Uilkes Dijkstra. De Japke Dijkstra op deze foto is mijn beppe, Japke Wagenaar - Dijkstra (1900 - 1971). Zij diende voor haar huwelijk bij boer Dijkstra-Conradi in It Heidenskip. Dat verklaart ook dat deze foto in het familiealbum van Conradi / Dijkstra zit. En hoewel de naam hetzelfde is, zijn de beide Japkes niet aan elkaar verwant. Ik heb zelf ook nog een paar foto's die betrekking hebben op de familie Dijkstra / Conradi / Engelsma.
De eerste foto is overigens gemaakt op de Merk in Workum.
Mededeling Johan Wagenaar (kleinzoon van Japke Wagenaar - Dijkstra). (27/02/2012)

foto: Atelier Rijpma

30
Japke (Jakobje) Willems Dijkstra
*Workum 13-12-1900
+Workum 08-12-1971
dochter van
Willem Gerbens Dijkstra (fabrieksknecht 1900)
en Lolkjen Jans Roelevink
x Workum 23-01-1926
Hendrik Wijbrens Wagenaar
*Deinum 14-12-1900 - +Sneek 10-05-1991
zoon van Wijbren Wagenaar (bakker 1900) en Johanneske Lageveen
met dochter

Johanna (Jopie) Hendriks Wagenaar
*Workum 22-06-1931
x Workum 23-02-1955
IJsbrand Aukes van den Akker *Workum 10-08-1929
autoverkoper bij Garage Speerstra te Workum

op de achtergrond de zuivelfabriek van Tjebbes te Workum

namen doorgegeven door Johan Wagenaar, kleinzoon van Japke Willems Dijkstra d.d. 27/02/2012

foto: onbekend
31
Thomaske Uilkes Dijkstra

foto: onbekend
32
Dijkstra familiedag op pleats "De Grutte Weste" te Koudum van Uilke Dijkstra
op de bank 2e van links Yde-Jacobus Engelsma en 2e van rechts Sytske Bregtus' Dijkstra


Het meisje op de voorgrond is Afke Dijkstra, geb. 1945 (dochter van Bregtus U. Dijkstra en Neltje Westhof).
Op de achterste rij: v.l.n.r.: Bregtus U. Dijkstra, Sietze Haitsma, Japke U. Dijkstra, Hendrik Wiersma, Feikje U. Wiersma, Jouke Smink, Sietske U. Dijkstra, Jouke op 'e Hoek en Trijntje Bloemsma (tante Tine)
Op de voorste rij: v.l.n.r.: Neltje Westhof, Yde-Jacobus Engelsma, Uilke B. Dijkstra, Sietske B. Dijkstra, Corry U. Dijkstra.
De foto is waarschijnlijk genomen door Thomaske U. Dijkstra (die staat dus niet op de foto!! )
Sietske B. Dijkstra is in 1950 overleden!! De foto zou in april genomen kunnen zijn, de verjaardag van Uilke B. Dijkstra. (17 april) in 1950 denk ik, het meisje is dan een jaar of 5. De conditie van Sietske B. lijkt mij niet erg goed.
Zo te zien is de foto genomen bij de boerderij (dan "de Grote Weste"), waar Bregtus U. woonde (13 april jarig).
Sjoerd Huitema, Koudum (03-04-2012)


foto: onbekend

Sytske Bregtus' Dijkstra en Yde-Jacobus Ydes Engelsma

Sytske Brechtus-Dijkstra
*It Heidenskip (Nijega) 26/08/1880
+Workum 24/09/1950

x Hemelumer Oldeferd en Noordwolde 10-05/1906

Yde-Jacobus Ydes Engelsma
*Workum 01/11/1876
+Workum 24/08/1955
zoon van
Yde Jacobus' Engelsma en Tetje Wiebes de Jong
(Workum 1931)
Brechtus Ydes Engelsma
*It Heidenskip, Ursuladyk 12  07-04-1907
+Sneek, Stationstraat 56-58  06-12-1970
x Workum 20-07-1933
Annigje de Vries
1912-2005

Tetje Ydes Engelsma
*It Heidenskip, Ursuladyk 12  25-03-1913
+Sneek 03-08-2000
x Workum 10-07-1940
Dirk Roelof Lammertsma
1912-1992


33
Sietske Brechtus' Dijkstra

foto: onbekend
De foto met vier stellen is naar ik meen een verlovingsfoto. Op de foto staan Uilke Brechtus Dijkstra (4) en zijn verloofde Feikje Feikes Nauta (3) en Yde Jacobus Engelsma (6) met zijn verloofde Sietske Brechtus Dijkstra (5). Broer en zus zijn op 10 mei 1906 gehuwd in Koudum.  Sytske Wille-Engelsma (12-06-2019)

Het echtpaar rechts is Pietertje Attes Wiarda (7) en Jacob Everts Dijkstra (8).


De dame geheel links is Antje Siebes (Anna) Haagsma, dan zou de man naast Booij Meiles Horjus moeten zijn.
Al heeft de familie Haagsma voor Antje een foto van een andere persoon met dezelfde naam.

foto: De Jong Leeuwarden-Heerenveen-Sneek

fotocollectie Sytske Wille-Engelsma (12-06-2019)

Na het behalen van een 2e prijs in de 3e afdeling is deze foto van
de Heidenskipster fanfare Studio in 1903 gemaakt voor het Workumer station.

Achterst rij v.l.n.r.:
Johannes Haagsma, Gerben Stellingwerf, het vaandel, dat "it âld fel" werd genoemd, Wabe Schaper en Harmen Kooistra.

Middelster rij v.l.n.r.:
Rein Dijkstra, Doekele Dijkstra, Yde Couperus, Klaas Hylkema, Douwe W. de Jong, de dirigent Johannes Heinrich Lümer,
Tjemme Dijkstra, Thomas Dijkstra, Wiebren Buwalda, Yde Jacobus Engelsma en Feite Couperus.

Zittend vooraan v.l.n.r.:
Douwe B. Dijkstra, Jelle Postma jr., Johannes van Kammen, Uilke Dijkstra, Jelle Postma sr. en Haring Hylkema.

fotocollectie: Sytske Wille-Engelsma (12-06-2019)

34
Brechtus Ydes Engelsma op de boerderij Ursuladyk 12 te It Heidenskip

foto: onbekend

35
Brechtus Ydes Engelsma op de boerderij Ursuladyk 12 te It Heidenskip

foto: onbekend
36
Brechtus Ydes Engelsma
*It Heidenskip, Ursuladyk 12  07-04-1907
+Sneek, Stationstraat 56-58  06-12-1970
zoon van
Yde-Jacobus Ydes Engelsma en Sietske Brechtus Dijkstra
x Workum 20-07-1933 Annigje de Vries 1912-2005

foto: Obbema en de Bruin
Leeuwarden voorheen Slaterus Telefoon 54
Sneek Grootzand 6 Telefoon 37
37
Tetje Ydes Engelsma
*It Heidenskip, Ursuladyk 12  25-03-1913
+Sneek 03-08-2000
dochter van
Yde-Jacobus Ydes Engelsma en Sietske Brechtus Dijkstra
x Workum 10-07-1940 Dirk Roelof Lammertsma 1912-1992

foto: Obbema & De Bruin
Leeuwarden voorheen Slaterus Telefoon 54
Sneek Grootzand 6 Telefoon 37
38
Tetje en Brechtus Ydes Engelsma

foto: onbekend
  
39
Christelijke school in It Heidenskip ca. 1920

Bovenste rij v.l.n.r.:
Dirk Falkena (?), Jan Dijkstra, Gerrit Boersma, Tryn van Dam, Tiete Kampen, Evertje Sjaarda

Tweede rij v.l.n.r.:
Bouke Haagsma, meester Sine Kroese, Renske van der Wal, Boukje Stellingwerf, Renske Schilstra, Brechtus Dijkstra, Uiltje Sjaarda, Roel Falkena

Derde rij v.l.n.r.:
Engel Haitsma, Freerk Dijkstra, Jelte Dijkstra, Pieter Schilstra, Jelle de Boer (?), juffrouw De Vries, Antje Kampen, Tsjikke Haagsma, Catharina van der Gaast, Tetje Engelsma, Hotske de Boer, Aaltje de Boer.

Vierde rij v.l.n.r.:
Germen Zwerver, onbekend, Fekke Fekkes, Siemen Grasman, Johannes van der Wal, Alle Kampen

Voorste rij v.l.n.r.:
Jan Kampen, onbekend, Maria Fekkes, Afke Fekkes, onbekend, Pieter Grasman (?)

bron: It Heidenskip, streek fan lân, wyn en wetter. Dieuwke Jorritsma-Kuipers en Botte Ouderkerken
40
Tetje Ydes Engelsma op Brânburren in de tuin van Afke Durks Demmer (weduwe van Johannes Harmen Westerman). Op de achtergrond het eind augustus 2011 afgebroken pakhuis van Wiebe Wiebrens de Jong.
41
Christelijke school Workum 1920
Achteraan staat Tetje Ydes Engelsma (tussen het rode en blauwe kruisje) *It Heidenskip, Ursuladyk 12  25-03-1913
- +Sneek 03-08-2000 (dochter van de veehouder, later Workumer timmerman, Yde-Jacobus Ydes Engelsma en Sietske Brechtus Dijkstra)
Voor haar staat in het matrozenpakje IJke Pieters Nijenhuis *Workum 17-09-1914 - +Bussum 20-08-1991
(zoon van de pottenbakker Pieter Jakobus' Nijenhuis en Klaske Annes Seekles)
Schuin voor hem zit juffrouw Gatske Gerbrandus' Lantinga *Workum 26-09-1860 -+Workum 21-02-1949 (dochter van de Workumer timmerknecht Gerbrandus Freerks Lantinga en Trijntje Gosses de Boer). Zij was de eerste onderwijzeres aan de Christlijke Lagere School in Workum, in 1899 werd ze benoemd en in 1922 vertrok ze.
Links achter staat juffrouw Jantje Klazes Pruiksma *Workum 16-10-1896 (dochter van de slager Klaas Pieters Pruiksma en Antje Martens van Dijk) Zij werd onderwijzer te Workum in 1915 en in 1922 ging ze over naar de Gereformeerde School te Workum, waar ze tot 1955 zou blijven.

Klaske Annes Seekles (*Workum 12-02-1895) kon niet goed opschieten met juffrouw Gatske.
Op een dag pakte juffrouw Gatske de griffeldoos van Klaske af een kreeg die niet meer terug.
Pas toen Klaske van school af ging, wilde juffrouw Gatske de griffeldoos teruggeven. Maar Klaske zei: "No hoech ik 'm net mear!"
Toen Klaske haar oudste kind IJke op school kwam, gaf juffrouw Gatske de griffeldoos aan hem. Ze had 'm altijd bewaard.
mededeling: Gretha Pieters Nijenhuis, Workum (08-01-2020)


42
Hervormde school Workum (Groep III) ca 1923
met Tetje Ydes Engelsma (tussen het rode en blauwe kruisje, staande 3e rij van voren, 3e van links)

43
Hervormde school Workum
met Tetje Ydes Engelsma (tussen het rode en blauwe kruisje)
  
44
Onder het blauwe streepje staat in het donker gekleed met donkere hoed en tas met beugel Sytske Brechtus Dijkstra (vrouw van Yde-Jacobus Ydes Engelsma) en links van haar met gouden oorijzer haar tante Janke Thomas' Conradi (weduwe van Hendrik Sybes van der Meulen) op een feest te Koudum.


Sytske Brechtus-Dijkstra
*It Heidenskip (Nijega) 26/08/1880
dochter van
Bregtus Uilkes Dijkstra en Sytske Thomas' Conradi
+Workum 24/09/1950
x Hemelumer Oldeferd en Noordwolde 10-05/1906
Yde-Jacobus Ydes Engelsma (1876-1955)

Janke Thomas' Conradi
*It Heidenskip 02-03-1861
+Koudum 13-01-1947
dochter van
Thomas Karstes Conradi en Grietje Simons de Jong
zonder beroep te Koudum (1936)
x Workum 15-05-1880
Hendrik Sybes van der Meulen 1860-1917

45
Optocht over de Merk te Workum
links onder met strohoed Yde-Jacobus Engelsma (tussen de twee blauwe kruisjes)

De optocht werd gehouden ter gelegenheid van de viering van het 25-jarig jubileum van Plaatselijk Belang in 1929. Zie ook foto nr. 46.
mededeling  Johan Wagenaar: www.italderserf.nl

46
Tetje Ydes Engelsma (onder het blauwe pijltje)
De gymnastiekvereniging "Stânfries" geeft een uitvoering tijdens het feest in Workum,
dat gehouden wordt bij de viering van het 25-jarig jubileum van Plaatselijk Belang in 1929. Zie ook foto nr 45.
mededeling  Johan Wagenaar: www.italderserf.nl

foto: onbekend
47
Yde-Jacobus Engelsma en dochter Tetje tijdens het ringrijden te Workum
ter hoogte van de tegenwoordige kruising Noard-Brouwersdyk-Balkfinne

foto: onbekend
  
48
geheel rechts Yde-Jacobus' Engelsma. Schipper met de witte pet is Anne Annes Visser

49
De Hervormde Vrouwenvereniging uit Workum met Sietske Engelsma Dijkstra bij het streepje.
Het gezelschap staat voor de "Papegaai" PHP-AJP.
Het K.L.M.-verkeersvliegtuig "Papegaai", is van het type Fokker F.XXII
Heeft een lengte van 21,52 meter, een spanwijdte van 30 meter en een hoogte vanaf de grond van 4,9 meter.
De "Papegaai" kon 22 passagiers vervoeren (excl. de bemanning).
Fokker levert in april 1935 drie vliegtuigen van dit model aan de K.L.M.
Een vliegtuig verongelukt in juli 1935. In 1939 worden de overige vliegtuigen verkocht. De "Papegaai" komt terecht bij Scottish Aviation. In oktober 1941 wordt het vliegtuig ingelijfd door de Royal Air Force en dient dan als vliegende klaslokalen voor de Air Observer Navigation School. Door een motorbrand op 3 april 1943 raakt de "Papegaai" onbruikbaar. Na de oorlog neemt Scottish Aviation het toestel weer over, knapt het op en op 18 oktober 1946 doet het weer dienst tot augustus 1947. Daarna wordt het aangeboden aan Nederland, maar dat wordt afgewezen wegens gebrek aan geld en opslagruimte. In 1953 wordt de "Papegaai" verbrand.
50
Voor de piloot staat Yde-Jacobus Ydes Engelsma en
links onder de rechter propellor achter het jongetje is nog net zichtbaar Sietske Brechtus Dijkstra.

Het gezelschap staat voor de "Gaai" PHP-AKG
De "Gaai" is een Douglas DC-2
De eerste proefvlucht was op 15 april 1935.
Op weg van Milaan naar Frankfurt verongelukt de "Gaai" op 20 juli 1935 in een Alpenvallei  nabij San Bernadino in het Zwitserse Tessino.
Drie bemanningsleden en tien passagiers komen om.

51
Feest te Workum.
Tetje Ydes Engelsma 3e van rechts

foto: onbekend

52
"De Vrouwlijke Landweer" tijdens het 40-jarige regeringsjubileum van koninging Wilhelmina op 6 en 7 september 1938.
Geheel links Tetje Ydes Engelsma
Overige personen zijn o.a. Jeltsje Visser, Hinke Zeilstra, Akke Bouwsma, Romkje Spijksma en Akke Visser

foto: onbekend
53
Geheel rechts Yde-Jacobus Ydes Engelsma en Sietske Brechtus Dijkstra en familie voor hun woning Noard 35.

foto: onbekend
54
Geheel rechts Yde-Jacobus Ydes Engelsma en Sietske Brechtus Dijkstra en familie voor hun woning Noard 35.

foto: onbekend
55
Yde-Jacobus Ydes Engelsma en Sytske Bregtus Dijkstra voor hun woning aan 't Noard 35 te Workum

foto: onbekend
56
Yde-Jacobus Ydes Engelsma voor zijn timmerschuur

foto: onbekend
57
Heit, Mem en Annie
v.l.n.r. Yde-Jacobus Ydes Engelsma, Sytske Brechtus Dijkstra en Annie de Vries (vrouw van Brechtus Ydes Engelsma)

foto: onbekend  Merk: Velox
58
Yde-Jacobus Ydes Engelsma en Sytske Brechtus Dijkstra op de trap van het stadhuis te Bolsward tijdens de bruiloft van hun zoon Brechtus Ydes Engelsma en Annigje (Annie) de Vries.

foto: onbekend
59
Vrouwenvereniging Workum
geheel rechts Sytske Engelsma-Dijkstra

foto: onbekend
60
Vrouwenvereniging Workum
derde van links Sytske Engelsma-Dijkstra

foto: onbekend
61
v.l.n.r. Sietske Brechtus Dijkstra (1880-1950), Yde-Jacobus Ydes Engelsma (1876-1955),
Tetje Ydes Engelsma (1913-2000 in Friese klederdracht), Anna de Jonge (uit Zeeland, Zuid-Beveland, protestantse dracht),
Haring Thomas' Conradi (1871-1946) en Hiltje Meines Bakker (1868-1935).
Waarschijnlijk logeerde Anne de Jonge bij de familie Engelsma in verband met een uitwisseling van de meisjesvereniging.
62
Yde-Jacobus Ydes Engelsma en Sytske Brechtus Dijkstra

foto: onbekend

Thomas Brechtus Dijkstra en Grietje Sybrens Jansen


Thomas Brechtus Dijkstra
*It Heidenskip, Nijega 15-02-1885
+Warns 23-10-1950
zoon van
Brechtus Uilkes Dijkstra en Sytske Thomas Conradi
xHemelumer Oldeferd 11-05-1911
Grietje Sybrens Jansen
*Parrega 02-01-1887
+Hemelum 05-05-1959
dochter van
Sybren Baukes Jansen en Trijntje Gerbens Jaarsma


In 1904 volgens ze als boer en boerin Thomas ouders op
Van 1904 tot en met 1934 "bourkje" ze op de boerderij aan de Feandyk 5 in It Heidenskip
In 1934 verhuizen ze naar Warns waar ze op een kleinere boerderij komen. In 1936 wonen ze volgens een advertentie te Molkwerum.
Beide zijn ze begraven te Warns

Brechtus (Bertus) Thomas' Dijkstra
*Sneek 15-02-1912
+18-07-1999
komt van Warns (1941); woont te Goënga (1950-1960), begraven te Goënga (1999)
x Hemelumer Oldeferd en Noordwolde (kerk Nijega HON) 27-11-1941
Anna Jans Dijkstra
*09-09-1917
+Sneek 29-07-2004
dochter van Jan Reins Dijkstra (*Oudega H.O.N. 09-06-1882 - +Nijega H.O. 27-05-1960) en Aaltje Foekes Kuiper (*Gaastmeer 02-01-1887 - +Nijega H.O. 20-12-1960)
komt van Nijega HON (1941); komt van Goënga (1950); begraven te Goënga (2004)


Trijntje Thomas' Dijkstra
*1914/1915
+Hemelum 28-05-2009 (94 jr)
komt van Molkwerum (1938)
x Molkwerum (Ned Herv Kerk)  05-05-1938
Jelte Doekele Dijkstra
*It Heidenskip 21-03-1911
+Hemelum 08-06-1982
zoon van
Doekele Douwes Dijkstra en Akke Douwes Bouwstra
komt van It Heidenskip (1938); veehouder te Hemelum Flinkeboskje 4 (1938-1982); begraven te Hemelum (1982)


Sietsche Thomas' Dijkstra
(Warns 1950, 1963, 1975, 2004)
x
Jacob Jans de Haan
(Warns 1950, 1963, 1975, 2004)
zoon van Jan Fongers de Haan (*Hemelum 20-03-1885 - +Warns 22-02-1963) en Holkje Jacobs Brouwer (*Mirns-Bakhuizen 01-07-1886 - +Heerenveen, Huize "Anna Schotanus" 27-07-1975)
63
Thomas Brechtus Dijkstra
*It Heidenskip, Nijega 15-02-1885
+Warns 23-10-1950

zoon van
Brechtus Uilkes Dijkstra en Sytske Thomas Conradi

xHemelumer Oldeferd 11-05-1911 Grietje Sybrens Jansen 1887-1959
beide begraven te Warns

foto: Photographisch Atelier L. van der Feer Pzn.
Bothniakade 60 Nieuwe Kade Sneek
64
Thomas Brechtus Dijkstra
*It Heidenskip, Nijega 15-02-1885
+Warns 23-10-1950
zoon van
Brechtus Uilkes Dijkstra en Sytske Thomas Conradi

xHemelumer Oldeferd 11-05-1911

Grietje Sybrens Jansen
*Parrega 02-01-1887
+Hemelum 05-05-1959
dochter van
Sybren Baukes Jansen en Trijntje Gerbens Jaarsma

beide begraven te Warns

Thomas en Grietje Dijkstra-Jansen nemen het bedrijf van zijn ouders over en worden zo boer en boerin op de boerderij Feandyk 5, It Heidenskip tot 1934.

foto: Obbema & de Bruin Leeuwarden
voorheen Slaterus Telefoon 54 Sneek Telefoon 37
65
Brechtus Thomas' Dijkstra

foto: OBBEMA & DE BRUIN
LEEUWARDEN,
voorheen Slaterus.
TELEFOON 54.
SNEEK,
Grootzand 6.
TELEFOON 37.
66
Brechtus Thomas' Dijkstra

foto: onbekend
67
Trijntje Thomas' Dijkstra

foto: Atelier Obbema Sneek
68
Sytske Thomas' Dijkstra

foto: Atelier Obbema Sneek
69
Brechtus en Trijntje Thomas' Dijkstra

foto: onbekend
70
Trijntje Thomas' Dijkstra

foto: onbekend
71
Thomas Brechtus Dijkstra en Grietje Sybrens Jansen
met de kinderen Brechtus en Trijntje

foto: Atelier Obbema Sneek
72
Trijntje en Brechtus Thomas' Dijkstra

foto: Electr. Fotografisch Atelier
Magazijn van foto artikelen
Obbema Sneek
Telefoon 37, Grootzand
73
Trijntje en Sytske Thomas' Dijkstra

foto: onbekend
74
Brechtus Thomas' Dijkstra

foto: Fotografie "de Jong,,
30, Kleinzand, Sneek.
75
Trijntje Thomas' Dijkstra

foto: Fotografie "de Jong,,
30, Kleinzand, Sneek.
76
Sytske Thomas' Dijkstra

foto: foto: OBBEMA, Moderne Fotokunst
Grootzand 12, Tel. 2902, SNEEK.
77
Trijntje Thomas' Dijkstra

foto: Fotografie "de Jong,,
30, Kleinzand, Sneek.
Tel. 2804
78
Jelte Doekeles Dijkstra en Trijntje Thomas' Dijkstra

foto: De Jong, Sneek