Wat kwam er uit de Wimerts?
Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31

Wat kwam uit de Wimerts?


Workum is op de schop geweest. Graafmachines en de modder uit de Wimerts bepaalden het beeld van het Noard en het Súd. Na het afvoeren van de vieze grond hebben Geoffrey en Wesly Schippers gezocht naar mooie dingen.
Ook dit resultaat kreeg een plekje in een vitrine van het museum.

Dank zij een gift van de Stichting Stadsburgerweeshuis en de medewerking van de gebroeders Schippers kon Museum Warkums Erfskip deze vondsten u laten zien.