Museum Warkums Erfskip   |   start
Workum ouder dan haar stadsrechten   |   Heidenskipster Hemels en Hellen   |   Opgraving een succes   |   Houtzaagmolens in Workum   |   It libben fan in stien   |   Wier bard?   |   Kindermoord in It Heidenskip (1718)   |   De Warkumer ielhandel en de famylje Visser   |   De trekschuit (1828)   |   Tomas Hof   |   Toponimen om "Tomas Hof" hinne   |   De 'Stjelp' gevonden   |   Wa hat noch in Haak oan de muorre?   |   Een postpakketje uit Australië   |   Geschiedenis eener Wagenmakery   |   De Extemporanea Poemata van Henricus Neuhusius   |   Wie was Gertrudis   |   Een ontrouw Diaken   |   De Latijnse School   |   Afbraak en opbouw van de Nije Buert   |   Kristiansand - Workum   |   Brieven Boven Water: Huijte Fookles   |   Parenteel van Huijte Fookles en Pytertie Fekkes   |   Drama aan de Koaidyk in 1943   |   Rijmwedstrijd Workum Woarkum   |   Workumer el 1504-2004   |   Foto's herplaatsing Workumer el   |   Weversgilde en laken   |   De eerste Workumer fietskarren   |   Twee 18e eeuwse Workumer schippers   |   De aalaken fan Workum   |   Bij de slúús fan Workum om-de-bij 1906   |   Gebakt op 't panwerk   |   Jacobus Munckerus   |   Tjeerd Rekers   |   Kuipers   |   Dode op een Workumer kalkschuit in 1604   |   Sippe Heres te Edam vermoord 1624   |   Djurre Falkena, Stationskoffiehuis   |   SVW gymastiek en jazz-dans 65 jaar   |   Sara Groen en Albertje Ellefs   |   Waar is de bodebus?   |   Zonder vlek of rimpel   |   Súd 13 Workum   |   Het witte kerkje op It Súd   |   Werenfridus   |   FRISO nummer 1   |   Een zoektocht naar Workum in de 10de eeuw   |   Het gemeentebestuur van Workum in vroeger tijden   |   Wilhelmina   |   Noard 165   |   Rintje Jans Visser   |   Frans Wybes Algera   |   Molenaar   |   Equête   |   Klaas Hendriks Weiland   |   Aan de Wymerts   |   De dood van een armhuismannetje   |   Jacob Dijkstra 100 jaar   |   Auke Klapper   |   Beneficiaalboeken 1543   |   Ut 'e skiednis fan it weeshús   |   Tiden hawwe tiden   |   Om en over het marktplein   |   Over de palingaken   |   Visschersvaartuigen 1909   |   In memoriam Willem D. Hengst 1942-2014   |   It libben yn it weeshús   |   Huis- en woonregisters Workum   |   Waar stond de Latijnse school   |   De learmiddels fan de Latynske skoalle fan Warkum   |   Familierelaties   |   Jeugdindrukken   |   Vluchtige flitsen   |   Monumenten in Workum   |   In âlde Warkumer herberch   |   Uit mijn kinderjaren   |   De Workummer Beurt- en Trekschippers in de 17e en 18e eeuw.   |   Ate Willems Faber van "Zeeburg"   |   Sibbeltsjes toonbankje   |   Een reisverslag Amsterdam-Workum 1847   |   Gevel van Sjerp Piers en Willemke Jacobs herbouwd   |   Brief van Janke Hoekema-Brunger (1825)   |   Watersnood 1825 (Johannes Coenraad Beijer)   |   Watersnood 1825 (Nicolaas Swart)   |   Geschiedenis Firma Wed. W. Bakker Workum   |   Watersnood 1825 (Jacob van Leeuwen)   |   Een kapitein uit Tunis zeilt door Workum   |   Memoires van Ellard de Vries   |   Dakpannenaktie Warkums Erfskip   |   Gemeentearchief   |   Lutheranen in Workum   |   Kwaksalverij yn de Súdwesthoeke fan Fryslân   |   Memoires van Jacob de Vries   |   Brief van Johannes Willems Schuurmans 1845   |   De Van Haersma Buma's en Súdwest-Fryslân   |   Luther in een rooms-katholieke kerk?   |   Sate "Westerend" en de famylje Dijkstra   |   De Terp by Westerein   |   Pottenbakker: Ids Bakker   |   Workumers in boek over 'razziawedstrijd'   |   Veekeuringsdag Workum   |   Stoomschip Gerard   |   Logeren in Workum   |   Een "iellêger" op trektocht!   |   Uilke Sytzes Nauta en de laatste aakreis van Roelof Rinzes Veenstra   |   Nog een paar sigaartjes voor Ype de Graaf   |   Reintje bij de brug   |   Kerkelijke goederen te Workum   |   Wiebe Rypma   |   Harder / De Harder   |   Twee portretten gekocht bij Veilinghuis Peerdeman   |   Een oude bekende.   |   Oudste boekhandel   |   Even pillen halen bij de burgemeester   |   Paulus Arnoldus' van der Beek   |   Botte Jans, de Workumer walvisvaarder   |   Heb je de machine ook hooren puffen?   |   Philippus Stroband jr. en de behangsels uit Noard 3