Warkumer Wikekalinder 2009


bestel de  kalender: klik hier
terug naar de Webwinkel
10e Wikekalinder
fan de stêd Warkum
Workumer Weekkalender
2009


00 Vissersboot bij de sluis. 27 Voor de smederij van Doede Graafsma worden de paarden van Ketelaar te Nijhuizum beslagen. Van links naar rechts: Doede Graafsma, Ketelaar van Nijhuizum, Leo Kuipers en Jan Roggeveen (± 1960).

01 De loods en het station gezien vanaf de brug bij de spoorwegovergang (± 1970). 28 Pieter Haijtema en de buurmeisjes Hillie en Dikkie Gielstra op de bokkenwagen op de pôle achter hun boerderij in de Begine (± 1950), nu het parkeerterrein bij het gemeentehuis.

02 Een kinderwagen, een zogenaamde tweezitter, gemaakt door de Firma Wed. W. Bakker in de Begine. De wielen werden geïmporteerd uit Engeland (± 1910).

29 Klaas Dooper aan het schaapscheren naast de woning van Geert en Akke Bakker aan de Spoardyk (± 1975). Nu loopt de Vicariswei hier langs.

03 Deze luchtfoto is gemaakt tijdens de Elfstedentocht op 18 januari 1963. In het midden is de Kaeidyk te zien met rechts hiervan it Soal en de Hylperdyk.

30 Tot 1914 staat de dan nog oudst bestaande scheepswerf van Workum in de Begine aan de Dolte (links op de foto). Deze bestaat dan al sinds 1646. Vanaf 1902 tot februari 1914 wordt het gehuurd door Ulbe Zwolsman van scheepswerf “De Hoop”. In 1914 begint Zwolsman met de bouw van ijzeren schepen op een nieuwe werf aan de oostkant van de Dolte, schuin tegenover "De Hoop". Rechts op de foto staat de boerderij in de Begine (nu parkeerplaats). De twee woningen er naast staan er nog steeds. In de Dolte vaart een melkschouw.

04 René en Wim Bakker staan klaar voor de start op de ijsbaan achter de Spoardyk in de 60-er jaren. Op de achtergrond staat de aardewerkfabriek van de firma De Boer. 31 De vakantie staat voor de deur. Tandarts Hoite Schaap en zijn vrouw hebben de auto met caravan al klaar staan voor de reis (± 1960).

05 Het interieur van de fabriek van de Firma Wed. Willem Bakker in de Begine. Van links naar rechts Tjamke de Harder, Jan van der Heide, Douwe en Ysbrand Kramer, Sibbele Bakker en twee onbekenden (± 1920).

32 In de jaren ’60 kon je nog rustig met je auto aan de rand van de “zee” parkeren.

06 De Gereformeerde School vóór de verbouwing in 1951. Toen kwamen de grote ramen aan de zonnige kant van het gebouw.

33 De Hockeyclub Workum met op de achtergrond “it Piteroaljehús”. Achteraan staat tweede van links Marie Honderdmark

07 De toneelploeg. Bovenste rij v.l.n.r. Henk Jonkman, Annie Jonkman, Wiebe Schakel, Grietje Visser, (Bauke?) Folkertsma. Voorste rij v.l.n.r. Marieke Smits, Cor de Boer, Gerardus Haitsma en Grondsma (?).

34 De Firma Bakker in Begine gezien vanuit de lucht (± 1955).

08 De Workumer Drumband in actie in de Schoolstraat (± 1960). 35 In Workum werd ca 1915 ook cricket gespeeld. Links staat Adriaan Gaastra en tweede van rechts is Arij Gaastra.

09 Vroeger hadden we nog echte winters. Zulke winters dat er op het IJsselmeer gereden kon worden met personenwagens en Shell een tankstation had ingericht midden op het meer. Ook de familie Graafsma in hun VW-bus deed mee met de tocht, die op 24 februari 1963 werd gehouden.

36 Op de eerste Koninginnedag na de Tweede Wereldoorlog, 31 augustus 1945, wordt een optocht georganiseerd. De meisjesvereniging doet ook mee. Voor op de bok zit rechts Tjitte Folkertsma. Op de wagen 3e en 4e van links Tjitske Folkertsma en Annie Jonkman. Nog net links van de bloempot zichtbaar Sjoukje Elzinga. Voor de wagen staan v.l.n.r. Trijnie de Witte, Akke de Witte, Minke Folkertsma, Johanna Wouda en Jet Lubbers.

10 Mevrouw Johanna Veenema-Wouda in het A&O winkeltje aan ’t Sylspaed in de 60-jaren toen de grootschaligheid in Workum nog niet had toegeslagen.

37 ‘t Dwarsnoard eind jaren ’80.

11 De Firma Yntema is bezig met de carrosserie van een nieuwe vrachtauto, die nog voorzien moet worden van een kentekenplaat (± 1950).

38 Wiggert Amsterdam, een van de bewoners van de Pilekaen op de fiets in Begine (± 1950).

12 De laatste dagen van de oude echte Kettingbrêge. Fen Fryske Groun plaatste deze foto in het maartnummer van 1932. Op de achtergrond staat het verenigingsgebouw Rehoboth (nu Sluiszicht).

39 Veekeuring de jaren ’60. Geheel links zien we Jan Bokma op de rug. Achter ’t stek staan v.l.n.r. Tine Bouwsma-Kaspersma, Sietske van Dijk-Hendriksma, Sjouwe Haanstra en Harmen Haanstra.

13 De Aldewei met de in 1956 gebouwde Raiffeisenbank en het Groene Kruisgebouw (± 1970).

40 De eerste gondelvaart in Workum. Links zitten Marie en Robertus Ketelaar.

14 De Doltewâl in 1948. Rechts staat de woning van de familie Frits de Boer en links van de familie Gerben Stellingwerf. Daartussen zijn de Vermaning en Aardewerkfabriek De Boer, met de rokende schoorsteen, zichtbaar

41 ’t Panwurk vlak voor de afbraak.

15 Het Sint Gertrudis Gesticht vóór de ingrijpende verbouwing, die in 1908 plaatsvond. Het voorste pand werd afgebroken, zodat het pand ernaast verbreed kon worden

42 De Merk ca. 1938. Op de auto staat het kenteken B-8051. Op internet kun je tegenwoordig nagaan van wie dit nummer is. Het blijkt van ene Martinus Jorna uit Boarnburgum te zijn. Wat hij helemaal in Workum moest, is (nog) niet bekend.

16 Reitsche Riemersma van sigarenfabriek “Cuba” toont trots de Adler Cabriolet met kenteken B-8577 (afgegeven 05-02-1925). Op de treeplank staat de accu.

43 De jaarlijks terugkerende Strontrace in Workum. Hoite Schaap maakte deze mooie sfeerfoto.

17 De Smederij van Albertus Sakes Holkema (1882-1957) op ’t Sylspaed. Albertus ging na het behalen van de ambachtschool eerst enige jaren als "smidsfeint" bij Nauta in Heeg werken. Daarna kocht hij in 1917 de smederij wijk F nummer 29. (nu Sylspaed 29) te Workum.

44 Ondanks de oorlog, werden er in Workum ook nog leuke dingen gedaan. Zoals in 1944 een veteranentoernooi. Hier staan ze dan, de SVW Veteranen 1944. V.l.n.r. E. Somers (l. binnen), J. Dijkstra (l. buiten), D. v.d. Meer (r. back), H. Mulder (l. half), R. Visser (r. half), W. Faber (midvoor), H. Bergsma (spil), S. Holkema (l. back), L. Mensonides (r. binnen), S. Gielstra (r. buiten) en W. Kelderhuis (keeper en aanv.). Gezamenlijke leeftijd 419 jaar.

18 De vaart tussen het kerkhof en de zogenaamde “plaats” in 1918. Toen lag er een “pream” in de vaart, tegenwoordig staan hier auto’s geparkeerd bij de Klameare.

45 Gerard Graafsma zit ±1955 trots op de motor van heit Doede Graafsma (kenteken B-14952).

19 Gezicht op de Yskeburrefeart gezien vanaf het bruggetje bij de Peerdestal (± 1965).

46 De Gereformeerde school ±1939. Achterste rij vlnr Juf Jantsje Pruiksma, Getsje Grouwstra, Jantsje de Haas, Oetske Pruiksma, Sjoukje Elzinga, Johanna Wouda, onbekend, Jannie Steenstra. 2e Rij: Smink, Smink, onbekend, onbekend, Doede Hofman, Klaas Terpstra, Gatze Lantinga, Kees Riemersma, meester Nijenhuis. 3e Rij: Grytsje Burghgraef en Ester IJlstra en Ulkje van Rijs. Vooraan vlnr onbekend, Jan Attema, Jochum Smink, Ale van der Tuin, Willem van der Tuin.
20 Timmerwerkplaats van Siemon Gielstra in de Begine. Links Siemon Gielstra, rechts Lammert de Vries, vroeger van Mantgum. Lammert was chauffeur bij Yntema (± 1955).

47 Bedrijvigheid in de Dolte achter ’t Sylspaed. Links de kraan te zien van de firma Holkema.

21 De Nijlander molen (± 1935).

48 Op de Merk wordt een demonstratie gehouden van het hulpverleningsvoertuig van de regio Zuidwest Friesland, welke gestationeerd stond in Sneek. De toen nog nieuwe brandweer auto van Workum staat rechts verscholen tussen de mensen.

22 Eapy Miedema bij Arij Gaastra in it Heidenskip aan het “bushimmeljen” (± 1955).

49 De Klameare in de jaren ’60.

23 Simon Gaastra en Fiety Visser stappen tijdens de receptiedag in 1923 letterlijk in het huwelijksbootje. De familie staat voor het ouderlijk huis van Fiety op ‘t Dwarsnoard, waar haar vader Hero Visser een grossierderij had.

50 Súd 100, nu Chinees Restaurant Azië, toen slagerij van Jouw van den Akker. Op de gevel staat “FIJNE VLEESCHWAREN-COMESTiBELSenVETHANDEL” Het past er precies op.


24 De Gereformeerde Vrouwenvereniging. Achterste rij: Jeltje Draijer, de chauffeur, mw P. Fekkes, mw Y. de Jong, Janke Ottema, mw Russchen, mw Van der Goot, mw Attema, mw Keuning, mw Bokma, mevr Burghgraef, 2e Rij: Dutje Dijkstra, Beth Dijkstra, mw J. Bokma, mw Tj Zoethout, mw Bruggenkamp, Griet de Witte, mw Burghgraef, mw Laanstra, mw A. de Jager, onbekend. 3e Rij: mw O. Pruiksma, mw Van Rijs, mw Feenstra, mw O. Dijkstra, mw. Haijtema, mw S. de Zwart, mw. A. Burghgraef, mw G. Wouda, mw B. Broersma, Vooraan: Afke Attema, Iet van der Meer, mw. S. Harkema, mw De Boer. 51 Op 26 november 1954 ging Workum over op aardgas en elektriciteit. Hiermee kwam een einde aan de 88 jaar trouwe dienst van de Workumer (kolen)gasfabriek, die in haar topjaar 2100 m³ gas leverde voor zowel de verwarming als het licht. De twee gashouders bleven nog een tijd staan. Omstreeks 1970 verdwenen ze voorgoed uit het stadsbeeld. Alleen het kantoor en de directeurswoning staan er tegenwoordig nog.

25 Sport Vereniging Workum in actie in de jaren ’60.

52 De pas verbouwde winkel van slagerij Gebr. K. en B. Pruiksma op ’t Súd in de jaren 60/70.

26 N V Kaas en Roomboterfabriek Workum voorheen Tjebbes en Co te Workum (gestopt 1956).

53 Tolhús aan de Trekwei bij de brug naar Nijhuizum werd tussen 1919 en 1931 bewoond door Wouter Müller en Hânne de Vries.

2008 2010