Equête


Enquête 2013
Warkums Erfskip

Aantal deelnemers: 66

We willen iedereen, die de enquête ingevuld heeft, bedanken voor de genomen moeite.
Het kan zijn dat de uitslag afwijkt van het gene wat ingevuld is in de enquête. Dit komt doordat enkele leden die al vrijwilliger zijn (waar we heel blij mee zijn!) ingevuld hebben dit te willen worden.

Bestuur Warkums Erfskip

1. Wat is uw leeftijd?
Aantal
%
Jonger dan 40 jaar
1
1,52
Tussen 40 en 55 jaar
11
16,67
Tussen 56 en 64 jaar
15
22,73
65 jaar en ouder
39
39
Conclusie:
De meeste deelnemers zijn 65 jaar of ouder.
2. Bent u lid?
Aantal
%
ja
38
57,58
nee
28
42,42
3. Waarom bent u lid van Warkums Erfskip geworden?
Aantal
%
Vanwege mijn band met Workum
31
50
Om oudheid in Workum te behouden
19
30,65
Voor het doen naar onderzoek
11
17,74
Andere reden, nl....
6
9,68
Ik ben nog geen lid
23
37,1
Ik wil graag lid worden
0
0
Conclusie:
De meeste deelnemers zijn lid vanwege de band met Workum en om de oudheid in Workum te behouden. Ongeveer 1/3 is geen lid.

Andere redenen:
1. alles Fryslân
2. toetreden tot toenmalig bestuur
3. ik ben oud bestuurslid en nog steeds geïnteresseerd
4. ik heb een arreslee in bruikleen gegeven
5. ik zocht informatie over een schip en kwam toen in contact.
6. door de roots van mijn familie met it Heidenskip.
4. Zou u deel willen nemen aan activiteiten?
Aantal
%
Ja, aan een excursie
11
18,33
Ja, aan een lezing
15
25
Ja, aan een onderzoek in archief
10
16,67
Ja, ................
3
5
Nee
35
58,33
Conclusie:
Ongeveer de helft van de deelnemers is geïnteresseerd om deel te nemen aan een activiteit:
1. museale activiteiten en baliewerk
2. maar nu (voorlopig) niet.
3. helaas, te ver
4. het mijn belangstelling heeft
5. ik zou wel willen maar woon te ver weg
6. als ik gepensioneerd ben
7. misschien
5. Zou u vrijwilliger willen worden?
Aantal
%
Ja, als balie/medewerkster
2
3,45
Ja, in tentoonstellingsgroep
5
8,62
Ja, als bestuurslid
2
3,45
Ja, als (technische) klusjes man/vrouw
0
0
Ja, als collectiebeheerder
1
1,72
Ja, als archief medewerker
4
6,9
Ja, ik ben aanspreekbaar op m'n specifieke kennis of kundigheid, nl:.....
9
15,52
Nee
43
74,14
De volgende functies worden genoemd:
Balie/medewerker 1x
Tentoonstellingsgroep 2x
Bestuurslid 1x
Archief medewerker 2x

Specifieke kennis:
niet genoemd 1x
stamboom onderzoek 1x
scheepsmodellen en scheepsvaart 1x
besturen/projectmanagement 2x
media maker 1x
genealogie en funeraire cultuur 1x
onderzoek: archieven, meerdere talen 1x
organisatieadviezen, etc. 1x
6. Hoe vaak bezoekt u Warkums Erfskip in De Waag?
Aantal
%
Meerdere keren per jaar
6
9,09
Ongeveer 1 keer per jaar
16
24,24
Meerdere keren in de afgelopen jaren
10
15,15
1 of 2 keer tot nu toe
19
28,79
Nooit
15
22,73
7. De ruimte in De Waag is beperkt. Wat moet er zeker niet ontbreken?
Aantal
%
Tijdelijke tentoonstellingen
30
52,63
Vaste opstelling historie van Workum
39
68,42
Onderzoeksruimte/archief
14
24,56
Kleinschalige horeca
1
1,75
Educatieve activiteiten
12
21,05
Winkeltje
16
28,07
.........
10
17,54
Conclusie:
68 % van de deelnemers vind dat een vaste opstelling historie van Workum niet mag ontbreken.
Ook tijdelijke tentoonstellingen scoort hoog.

Reacties:
-Tip: duidelijke verwijzingen naar tentoonstellingen.
- Beide zou ik fijn vinden maar de vaste opstelling heeft eerste prioriteit.
- Duidelijke verwijzingen naar een tentoonstelling.
- Bakje koffie.
- Goede online site... virtuele rondgang.
- Ik zal er komende zomer eens gaan kijken.
8. Als het Stadhuis (alleen monumentale gedeelte) van Workum beschikbaar komt,...
Aantal
%
Ja, dat is een unieke kans
47
78,33
Ja,............
9
15
Nee, dat is te hoog gegrepen
3
5
Nee, ...........
3
5
Conclusie:
Ruim 90 % vind dit een goed idee.

Reacties:
- maar is daar ook ruimte voor tijdelijke opstellingen?
- wel overwegen
- lijkt me logisch
- op voorwaarde dat er voldoende menskracht is
- dat is een unieke kans maar wel hoog gegrepen
- mits financieel haalbaar
- ik tink it al
- Dat is een unieke kans om de arreslee neer te zetten, zodat hij een vaste plek krijgt. Hij heeft er vaker gestaan
- onderzoeken naar mogelijkheden
- extra ruimte

De overige deelnemers (3) vragen zich af:
-Wat er dan met De Waag gebeurt
-Vind dat stadhuis niet geschikt is voor museale ruimte, geen uitstraling heeft en vind de plek verkeerd.
-Financieel aspect, als dit niet speelt zou stadhuis unieke kans zijn.
9. In hoeverre leest u de nieuwsbrief?
Aantal
%
Geheel
44
67,69
Gedeeltelijk
21
32,31
Alleen de koppen
0
0
Niet
1
1,54
Conclusie:
De nieuwsbrief wordt goed gelezen
10. Wat vind u van de website: www.warkumserfskip.nl?
Aantal
%
Onvoldoende
2
3,08
Voldoende
25
38,46
Goed
26
40
.......
14
21,54
Conclusie:
voldoende tot goed

Opmerkingen:
- super en dat gezien mijn voorouders
- kan overzichtelijker
- onbekend voor mij
- interessant 2x
- niet bezocht
- heel, heel goed
- besykje ik net
- mogelijkheden zijn niet meer van deze tijd.
- ik moet hem vaker bezoeken ;-)
- nooit bekeken, sorry
- elke keer interessant
- heel goed
- poer best
- uitstekend
- heel mooi
11. Hoe vaak bezoekt u de website?
Aantal
%
Minimaal 1 keer per week
3
4,55
Een paar keer per maand
10
15,15
Ongeveer 1 keer per maand
16
24,24
Een paar keer per jaar
27
40,91
Ongeveer 1 keer per jaar
5
7,58
Nooit
6
9,09
Conclusie:
De hoogste score is "een paar keer per jaar".
12. Heeft u nog opmerkingen?

- nee

- nnnnnnn

- Ik vind het knap dat jullie zoveel tijd er in steken. Vanaf hier is de afstand te ver. Als vrijwilliger doe ik invoerwerk voor het CBG in den Haag.

- Het ontbreekt mij aan tijd om actief deel te nemen aan WE. Ben erg geïnteresseerd in de geschiedenis van Workum en zijn bewoners. Mijn roots liggen er tenslotte. Op de site misschien meer fotomateriaal van groepen, personen, huizen etc.?

- I live overseas so helping is not possible but do enjoy seeing the old family photo albums.

- Mijn antwoordenreeks is niet erg representatief.

- De brief van de Groninger die voor het voorzitterschap bedankte (vorig jaar) was opmerkelijk. Deze enquete toont een heel ander gezicht. Graag wens ik de vereniging succes.

- Ik ha jammernoch gjin femylje bannen mei Warkum, mar kom bleww yn de takomst nochris oan.

- Toevallig ben ik ooit op uw website terecht gekomen omdat er een foto van mijn grootvader als militair op stond zonder vermelding van naam en andere gegevens. Die heb ik kunnen verstrekken. Daarna ben ik blijven 'hangen'.

- Maak meer gebruik van social media.

- Fantastische medewerking gekregen in de loop van jaren

- Interreseer me voor een aantal specifieke onderwerpen, Zou op termijn wel iets willen doen voor Warkums erfskip, echter mijn huidige bestuurlijke funkties en mijn werk laten dit momenteel niet toe

- Mogelijk dat op de site info kan worden opgenomen over de verandering van straatnamen/wijken in de loop van de tijd daar is vrij veel vraag na. Bij aangifte overlijden staat vaak het oude wijknr + cijfer.

- Zorg voor een goede uitstalling van de waardevolle collectie die in uw bezit is.

- Reden voor mij om lid te blijven is om volledig geïnformeerd te worden over het rapport "Een onderzoek naar de toekomst van Warkums Erfskip". Ik vrees dat het in een onderste la beland is en dan ben ik helemaal klaar met de club

- In verband met mijn leeftijd en de verre afstand tussen Hilversum en Workum kan ik niet anders dan incidenteel contact hebben. Dat is inmiddels een paar keer gebeurd met de heer Twijnstra.

- Heel gewoon doorgaan en nooit opgeven. Workum is te mooi om te vergeten.

- Mijn interesse is gericht op alles wat met de binnenscheepvaart - van de helling en verder - te maken heeft in Fryslân.

- Afstand Den Haag - Workum is reden voor antwoorden op 5 en 6.

- Goed idee deze enquete .

- nee.

- geen

- Zie separatie mail die later vandaag wordt verzonden.

- Súkses mei jim wurk, mar skras mij mar troch, ek foar de mail berichten.

- Achtergrond (zwart) mag van mij wel wat lichter / warmer

- geen

- Ik waardeer het onderhouden van de band met de stad van mijn voorouders. Mijn dank voor jullie inspanningen.

- nee

- nee

- Ik heb alleen een binding met Wordkum omdat mijn vader daar vandaan komt. De arreslee is een object die in Workum is gemaakt. Mijn vader wilde hem niet uit de familie kwijt. Na zijn dood heb ik deze taak op genomen. Het zou prachtig zijn als zijn droom nu echt een vaste plek kreeg. En dat er niet mee gesleept wordt, zoals het nu nog wel gebeurt.

- nee

- Jammer ben reeds baliemedewerker in het kerkmuseum.

- Gezien de beperkte ruimte alle lof voor jullie aanpak

- Respect voor uw inzet!!!

- nee

- Bedankt, ga zo door

- Mijn dank voor het opsturen en maken van deze nieuwsbrief! Leuk als je ver weg woont...

- Een groet van een Fries uit Rotterdam

- Ik zou willen dat als er een artikel in het fries op de site staat hier ook een nederlandse vertaling van wordt gepresenteerd, want niet alle leden beheersen het fries.

- Vestigen in stadhuis mits financieel haalbaar wel meer ruimte

- neen

- Groeten uit stavoren

- Ga zo door.

- geen

- Als je ouder wordt krijg je steeds meer belangstelling naar waar je vandaan komt. Ook oude foto's brengen herkenning.

- Ga zo door!

- geen