Fotoalbum Abbring Hingst-Schotanus

Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31

Fotoalbum van
de familie
Abbring Hingst-Schotanus

Weet u wie op de foto's staan?
Mail dan naar warkumserfskip@hetnet.nl
" Album Abbring Hingst-Schotanus nr....." + omschrijving
Zodat wij de namen er bij kunnen zetten.
Abbring Hingst
Tjeerd-Abbring Klazes Hingst
*Workum 1829 - +Workum 1896
fabrikant te Workum (1883); wethouder te Workum (1896)
zoon van
Klaas Jans Hingst en Aaltje Tjeerds Abbring

x Workum 14-08-1858

Janna Wiegers Visser
*Gaastmeer 1831 - +Apeldoorn 16-02-1900
dochter van
Wyger Wygers Visser en Hiltje Sippes Tjaarda

op 10 mei 1880 wordt de achternaam "Hingst" gewijzigd in "Abbring Hingst"

1
Corrie Hilda 5 jaar

Cornelia-Hilda Siemens Sleeswijk Visser
*Ridderkerk 07-05-1903
dochter van Siemen Frederiks Sleeswijk Visser en
Aaltje Tjeerds Abbring Hingst
vader Siemen is predikant te Lemmer en grootvader Frederik Sleeswijk Visser woont ook te Lemmer en is Lid der Provinciale Staten van Friesland (1883); ouders wonen te Rijsoord (1900)

foto: Jozef M. Weber. Inrichting voor Moderne en gewone Fotografie. Dordrecht, Steegversloot 13.
2
Corrie Sleeswijk

Cornelia-Hilda Siemens Sleeswijk Visser
*Ridderkerk 07-05-1903
dochter van Siemen Frederiks Sleeswijk Visser en
Aaltje Tjeerds Abbring Hingst
vader Siemen is predikant te Lemmer en grootvader Frederik Sleeswijk Visser woont ook te Lemmer en is Lid der Provinciale Staten van Friesland (1883); ouders wonen te Rijsoord (1900)

foto: onbekend
Grafsteen van
Tettus Tjeerds Abbring Hingst en zijn vrouw Aukje ..... (1885-1957)
te Fair Lawn Memorial Cemetry, Fair Lawn, Bergen Cournty,
New Yersey USA (bron: www.findagrave.com)

Tettus Tjeerds Abbring Hingst neemt de panfabriek van zijn vader over.
In oktober 1910 gaat de Handelsvennootschap onder de firma T. ABBRING HINGST en Co., gevestigd te Workum, waarvan hoofdelijk voor het geheel verbonden TETTUS ABBRING HINGST EN JOHANNES HUBERTUS SWART, falliet.
De straatnaam "Panwurk" herinnerd nog aan deze fabriek.

Tettus emigreert naar de U.S.A. en huwt daar met een Aukje.

Leeuwarder Courant 03-10-1910
3
Aukje Cornelis' Glas
 tante Aukje uit Amerika vrouw van oom Tettus Abbring Hingst
*Hindeloopen 29-04-1885 - +1957
Hindeloopen, Oudeweide B 48 (tot 09/11/1901); Hemelumer Oldeferd en Noordwolde (vanaf 09/11/1901); vertrekt op 17-12-1910 met de "S.S. Rijndam" van Rotterdam naar New York.
dochter van
Cornelis Glas en Gerritje Schilstra
arbeider te Hindeloopen (1885); karrenrijder te Hindeloopen, Oudeweide B 42 (1896); vrachtrijder te Hindeloopen, Oudeweide B 48 (1899-1907); Epe (1907)
x
Tettus Tjeerds Abbring Hingst (1866-1921)
vertrekt op 17-12-1910 met de
"S.S. Rijndam" van Rotterdam naar New York.

begraven te Fair Lawn Memorial Cemetry, Fair Lawn, Bergen Cournty, New Yersey USA (bron: www.findagrave.com)

Aukje was verloofd met Thomas Wiersma, schippersknecht op de palingaak "Standfries" die op
Aukje Glas, de ferloofde fan Thomas Wiersma, har âlders wenne yn Hylpen. Har heit hat karrider op Warkum west. Aukje waard húshâldster by de hear T. Abbring Hingst, dy’t in panwurk, seilmakkerij, taanderij en touslagerij hie. It hûs fan “mynhear” Hingst stie op it plak, dêr’t no de Grifformearde pastory is (Noard 72). Inkelde jierren letter is hy mei Aukje troud en emigreard nei Amerika. De saken rûnen nammentlik tige efterút, wit de hear K. Jansen út Bilthoven noch ta te foegjen.

foto: L. van der Feer, Botniakade
Schotanus

Marten Nolles Schotanus
*Workum (G 106) 1839- +Workum 1914
veehouder aan de Aldedyk 4
zoon van
Nolle Wiepkes Schotanus en Wikjen Siebolts Wiersma
boer (1839)
x
Marijke Symens Aukema
*Schettens 1844 - +Workum 1906
dochter van
Symen Abes Aukema en Mintje Pieters Baarda
boer te Schettens (1844)

4
Mintje Martens Schotanus
*Workum 17-11-1868 - +Amsterdam 28-11-1936
dochter van
Marten Nolles Schotanus en Marijke Symons Aukema
veehouder Aldedyk 4, Workum (1868, 1894)

x Workum 03-05-1894

Yke Klazes Nauta
*Workum 06-09-1865 - +Amsterdam 30-01-1928
banketbakker te Arnhem (1894)
zoon van Klaas Steffens Nauta en Trijntje Ykes Visser
verver te Workum (1865)

meer informatie vindt u hier

foto: Fotogr Atelier Prinses Amsterdam Kalverstraat 103 a
5
Max Nauta
*Deventer 02-04-1896 - +Amsterdam 18-12-1957
beelden kunstenaar
komt van Amsterdam (1925)
zoon van
Yke Klazes Nauta en Mintje Martens Schotanus

x 1926

Hélène Kettner
komt van Aussig (1925)
zij hertrouwt 05-04-1962 te Amsterdam met  F. de Boer

meer informatie vindt u hier

foto: "Atelier Davo" I.H. Rutgers Deventer Nieuwestraat 29
6
Sjoerd en Marie Gaastra

Sjoerd-Bauke Baukes Gaastra
*Workum 25-04-1894
Workum (t/m 1918), Leeuwarden (1918-1919),
Doorwerth (vanaf 17-09-1919)

Maria-Elisabeth Baukes Gaastra
*Workum 11-03-1896
verpleegster te Amsterdam (1925), Leeuwarden (1925-1926), Nederlands Indië (1926)

kinderen van
Bauke Sjoerds Gaastra en Jantje-Nolkje Martens Schotanus
koopman te Workum (1893), koopman in koloniale bakkerswaren te Leeuwarden, Wijk U, Emmakade 53 (1918-1926); Hilversum (vanaf 1926); zie fotoalbum Gaastra-Visser fotonrs 36 en 37


foto: L. van der Feer Pzn. Sneek Nieuwe Kade 58.
7
Nolle-Wiepke Martens Schotanus
*Workum, Aldedyk 4  20-07-1877
+It Heidenskip, Heidenskipsterdyk 6  22-03-1955
veehouder Workumer Nieuwland, Lange Leane (1907-1910); veehouder It Heidenskip, Heidenskipsterdyk 6 (1910-1955)
zoon van
Marten Nolles Schotanus en Marijke Symens Aukema
veehouder te Workum, Aldedyk 4 (1877); zonder beroep te Workum (1907)

x Wonseradeel 08-05-1907

Antje (Anna) Roelofs Steringa

foto: onbekend
8
Antje (Anna) Roelofs Steringa
*Akkrum 05-10-1882
+Sneek, Sint Antonius Ziekenhuis 11-07-1960
zonder beroep te Makkum (1907); boerin Lange Leane, Workumer Nieuwland (1907-1910), boerin It Heidenskip, Heidenskipsterdyk 6 (1910-1955); zonder beroep te Wommels (1955-1960)
dochter van
Roelof Dirks Steringa en Teatske Sijmons Sikma
veehouder te Akkrum (1882); veehouder te Makkum (1907)

x Wonseradeel 08-05-1907

Nolle-Wiepke Martens Schotanus

foto: Atelier J.H. Slaterus
Langemarkt-Straat Let. W. No. 14.
tegen over het Station.
Leeuwarden
9
28 October 1920
Dirkje Lamerus

Dirkje Johannes' Laméris
*Workum 28-10-1902 - +Zelhem 10-07-1979
dochter van
Johannes Siepko's Laméris (*Loppersum) en Geertje Dirks Lümer (*Workum)
uurwerkmaker te Workum (1895,1902), wonen op Noard 19 (1918)
getuigen bij geboorteakte van Dirkje in 1902:Andries Vlas (schoenmaker) en Johannes Feenstra ( boekdrukker).

foto:
Atelier "Jacobi" Dragten (in geponst voorzijde)
R. Jacobi Dragten (stempel achterzijde)


10
Dirkje Johannes' Laméris
*Workum 28-10-1902 - +Zelhem 10-07-1979
dochter van
Johannes Siepko's Laméris (*Loppersum) en Geertje Dirks Lümer (*Workum)
uurwerkmaker te Workum (1895,1902), wonen op Noard 19 (1918)
getuigen bij geboorteakte van Dirkje in 1902:Andries Vlas (schoenmaker) en Johannes Feenstra ( boekdrukker).

foto: onbekend
11
onbekend

foto: Atelier Rijpma Workum