Klaas Hendriks Weiland


Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31


met dank aan Jan Schipper

bronnen:

Zilverstudie:

Klaas Hendriks Weiland
Klaas Hendriks Weiland is begonnen te werken te Makkum in 1826. Vanaf 1844 werkt hij te Workum. Daar sterft hij in 1875.
In zijn nageslacht zitten bekende Workumer namen als De Haan, Groen, Hunia en Walthuis.

meesterteken: 39 KW in vierkant


Recent zag Jan Schipper een mooie serie van 5 bijzonder zilveren eetlepels met het meesterteken van Klaas Hendriks Weiland. Het zijn eetlepels van een model, dat in de 18de eeuw karakteristiek is voor de Friese zuid-westkust. Je treft het meestal aan met Harlinger meestertekens, ook Makkum en Workum komen voor. Dit dateert uit 1828. Jan Schipper heeft stellig de indruk, dat het door Weiland is bijgemaakt bij bestaande eetlepels uit de 18de eeuw.
bron: © J.Schipper, www.zilverstudie.nl.
De zilversmid

Klaas Hendriks Weiland

In 1825 is is Klaas Hendriks Weiland zilversmid te Makkum. Hij trouwt dat jaar op 15 mei te Workum met Jetske Jacobs Hilverda. Haar vader Jacob Teedes Hilverda is daar "Commissarie van het Amsterdammer Veer.

Op 16 januari 1826 wordt te Makkum een zoontje geboren: Hendrik. Helaas komt hij op 1-jarige leeftijd te overlijden. Op 3 februari 1829 wordt hun dochter Oeke in Makkum geboren.

Wijk C nr 47 (Sud 38)
fotocollectie fam. Romkema
  
Sinds 1844 is Klaas Weiland als goud- en zilversmid in Workum werkzaam. In 1845 woont in Wijk C nr 47 (Súd 38) eigenaar van de woning is Sine Rintjes Visser. Klaas Weiland is huurder.


Wijk C 4 (Súd 120) wordt in 1795 nog bewoond door weduwe van Willem Atses, maar in 1798 treffen wij hier Jacob Teedes als eigenaar en bewoner. In1811 neemt hij de achternaam "Hilverda" aan.
Parenteel Klaas Hendriks Weiland

ouders:

Hendrik Klaases Weiland is geboren in 03-1766 in Sneek. Hij is gedoopt op 13-03-1766 in Sneek. Hendrik is overleden in 09-1803 in Sneek, 37 jaar oud. Hij is begraven op 08-09-1803 in Sneek. Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op 06-12-1789 in Sneek met Antje Willems Jorritsma, 21 jaar oud. Antje is geboren in 04-1768 in Sneek. Zij is gedoopt op 17-04-1768 in Sneek. Antje is overleden in 06-1801 in Sneek, 33 jaar oud. Zij is begraven op 29-06-1801 in Sneek.

Kinderen van Hendrik en Antje:
Artje, geboren op 21-10-1790 in Sneek
Eelkjen, geboren op 17-07-1793 in Sneek
Willemke, geboren op 16-12-1795 in Sneek
Klaas Hendriks Weiland, geboren op 11-01-1797 in Sneek. volg 1
Willemke, geboren op 29-08-1800 in Sneek


1. Klaas Hendriks Weiland is geboren op 11-01-1797 in Sneek, zoon van Hendrik Klaases Weiland en Antje Willems Jorritsma. Hij is gedoopt op 22-01-1797 in de Hervormde Kerk te Sneek. Beroep: 1825 winkelier te Makkum, 1826 tevens goud en zilversmid en draadwerker, 1844 goud- en zilversmid te Workum, werkzaamheden gestaakt n 1854.

Meesterteken: 39 KW in vierkant

Klaas is overleden op 24-01-1875 in Workum, 78 jaar oud. Klaas trouwde, 28 jaar oud, op 15-05-1825 in Workum met Jetske Jacobs Hilverda, 24 jaar oud. Jetske is geboren op 05-11-1800 in Workum, dochter van Jacob Taedes Hilverda en Oeg Huites Groenendijk. Jetske is overleden op 20-05-1869 in Workum, 68 jaar oud.

Kind van Klaas Hendriks Weiland en Jetske Jacobs Hilverda:
1.1 Oeke Klazes Weiland, geboren op 03-02-1829 in Makkum.

Leeuwarden Courant 28-12-1821
Tot zijn dood op 12 oktober 1825 blijft Jacob Teedes Hilverda het beroep van Commissaris van het Amsterdammer Veer uitoefenen. Hij is dan 64 jaar oud. Zijn vrouw geeft als beroep "winkeliersche" op.

Na zijn overlijden is zijn vrouw Oeg Huites Groendijk "winkeliersche". Zonen van Jacob en Oeg zijn schipper blijkt o.a. uit een advertentie in de Leeuwarder Courant van 24 januari 1834:


In 1830 is haar zoon de schipper Huite Jacobs Hilverda de eigenaar en bewoner van Wijk C 4. In 1840 woont zijn weduwe Geesje Jans Vriend (geboren te Wolvega) hier met een aantal medewoners zoals Jacob de Harder en Jouke Haagsma (1840), Johannes Bergsma en Thijs Boersma (1845), Cornelis D. Schaaf (1848).

In 1850 woont de weduwe T. Hilverda hier samen met de huurders de goud- en zilversmid Klaas Weiland en zijn vrouw Jacoba Hilverda en de weduwe J. Driebergen.

Bij de aangifte van de geboorte van Jacob Dijkstra op 28 oktober 1853 is Klaas Weiland getuige. Hij noemt als zijn beroep: goud en zilversmid. Jacob, die 100 jaar zal worden, is geboren in Wijk D nr. 3 (Súd 12).

In 1855 woont Geesjen Jans Hilverda-Vriend hier alleen. Op 12 november dat jaar komt zij te overlijden. Haar beroep is dan "weesmoeder". De aangifte wordt gedaan door de buren de weesvader en huisgenoot Gerben Jacobs Netzel, 63 jaar en Klaas Weiland, 58 jaar, zilversmid.  

De woning wordt verkocht. Na zestig jaar is Wijk C nr. 4 niet meer eigendom van de familie Hilverda. Klaas Weiland stopt zijn bedrijf als goud- en zilversmid.  


Wijk C nr 4.
Vanaf 1884 was de slagerij van familie Sieger en Oene Pruiksma hier gevestigd.
fotocollectie fam. Zwerver-Pruiksma

Uit de huwelijksakte van dochter Oeke met Jetse Teekes de Haan in 1859  blijkt dat Klaas Weiland "zonder beroep" te Workum woont.

In 1860 treedt Klaas Weiland op als getuige bij de geboorte van zijn kleinzoon Taeke Jetses de Haan. Zijn beroep is dan werkman.

Jetske Jacobs Hilverda overlijdt op 20 mei 1869, 68 jaar oud. Durk Hartmans Banning, 32 jaren, winkelbediende en Lammert Sipkes Wielinga, 57 jaren, bouwkundige, doen aangifte. Klaas Weiland heeft op dat moment geen beroep.

Ook uit de huwelijksakte van dochter Oeke met met  Thymen Cornelis Hunia (1870) blijkt dat Klaas Weiland nog steeds "zonder beroep" te Workum woont.

Klaas Weiland overlijdt op 24 januari 1875 op 78-jarige leeftijd, zonder beroep, in het oudmannenhuis van de Diaconie van de Hervormde kerk in Wijk C nr. 50 (Súd 32). De voogden van het tehuis, de palinghandelaar Rintje Visser en de verwer Lieuwe de Jong doen de aangifte.  
Bronnen:

Kerkelijke- en gemeentearchieven:Stamboom De KlarkKrantenarchieven:
Overige bronnen:


I

Kind van Klaas Hendriks Weiland (1) en Jetske Jacobs Hilverda:

1.1. Oeke Klazes Weiland is geboren op 03-02-1829 in Makkum, dochter van Klaas Hendriks Weiland (zie 1) en Jetske Jacobs Hilverda. Winkeliersche te Workum (1870, 1883, 1884). Oeke is overleden op 16-04-1887 in Workum, 58 jaar oud. Oeke:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 30-11-1856 in Workum met Jetse Taekes de Haan, 26 jaar oud (zeevarende, woont te Workum). Jetse is geboren op 18-04-1830 in Bolsward, zoon van Teeke Pieters de Haan (schipper te Workum 1856) en Bakke Tjallings de Haan.


Op 3 november 1863 vertrekt Jetse als matroos met het kofschip "Otto", kapitein L.K. Faber, met een lading haver van Randers (Denemarken) naar Londen. Sinds die tijd is niets meer van Jetse vernomen en wordt aangenomen dat hij in de golven is omgekomen.


Algemeen Handelsblad 20-11-1863

Onder de kop  "UITGEZEILD" meldt het Amsterdams Handels- en Effectenblad van 20-11-1863 dat de "Otto" van Faber op 9 november uit Udbyhol is uitgevaren naar Engeland. Het Algemeen Handelsblad van deze dag meldt onder de zelfde kop dat de "Otto" van Faber op 9 november is uitgezeild van Randers naar Engeland.

Randers ligt in het noord-oostent van Denemarken aan het Rander Fjord. Zo'n 30 kilometer varen door het Randers Fjord komen de schepen uit bij Udbyhøj (in de kranten vermeld als Udbyhol, soms ook vermeld als Sondring/Udbyhol). Søndring ligt ten noorden en Udbyhøj ligt ten zuiden van de plaats waar het Sanders Fjord uitmond in het Kattegat.

Het kofschip "Otto" is in 1856 te Leeuwarden gebouwd. Eigenaar is Harmannus Ottes Heida van Dokkum. Het schip is vernoemd naar zijn jong overleden vader Otte Aukes Heida, geboren te Zuider Drachten op 19-04-1780 en overleden, 40 jaren oud, schipper, te Drachten op 12-09-1820. Zoon van Auke Feitzes en Anna-Maria Sakes.
Ook Harmannus zijn moeder Wimke Harmens Stuur is jong overleden, 42 jaar oud op 20-01-1828 te Drachten. In de overlijdensakte wordt ze "schippersche" genoemd en is dochter van Harmen Egberts Stuur en Trijntje Roel(of)s (Bollema). Zij is in Zuider Drachten geboren op 06-11-1785..

Harmannus Heida had overigens nog twee andere kofschepen te weten:
"Frouwkje" met kapitein J.K. Faber, lasten 40, 75 ton, bouwjaar 1848 en
"Nicolaas Theodorus" met kapitein L.K. Faber, lasten 35, 67 ton, bouwjaar 1856.
(gegevens uit het jaar 1863, mededeling Feike Groen te Sneek d.d. 25-09-2013 die deze gegevens op 08-06-2005 heeft genoteerd in het Scheepvaartmuseum, Kattenburgplein 1 te Amsterdam).

L.K. Faber is al vanaf 1856 schipper op het kofschip "Otto" van 67 ton.

Op een nacht schrikt Oeke de Haan-Weiland wakker. "Der is wat mei Jetse !!!" zegt ze. Die zelfde nacht moet het schip zijn vergaan. Niemand die het heeft gezien, maar Oeke voelde het.
(mededeling Feike Groen, Sneek 25-09-2013)   

Pas op 5 maart 1864 bericht de Nieuwe Rotterdamsche Courant onder de kop "Scheepstijdingen":  
-- Men is zonder berigt aan-
gaande de volgende schepen:
Otto kapt. Faber, 3 November
v. Randers n. Londen vertrokken;
...

Zeven maanden na het laatste levensteken van Jetse Taekes de Haan wordt een zoontje geboren. Oeke noemt hem Jetse.

In 1868 wil Oeke opnieuw trouwen. Om dit wettelijk te regelen wordt op 12 februari 1868 een oproep in de Leeuwarder Courant geplaatst:


(2) trouwde, 41 jaar oud, "winkeliersche",  op 13-02-1870 in Workum met Thijmen Cornelis Hunia, 46 jaar en zeevarende wonende te Workum. Thijmen is geboren in Workum, Wijk D nr. 94 op 03-10-1823 , zoon van Cornelis Thijmens Hunia (schipper te Workum 1823) en Helena Maria Ernst Agust Hartmans.Weduwnaar van Dieuwke Harings Haringa. Getuigen bij zijn geboorteakte: Lieuwe de Vries, 38 jaren, hoedemaker en Ote Broksma, 31 jaren, kaarsemaker. Overleden te Amsterdam 05-06-1879, schipper wonende te Workum, oud 55 jaar. Thijmen is verdronken.

Oeke Klazes Weiland blijft opnieuw achter met haar kinderen. Haar inkomen haalt zij uit haar winkel. In de avond van 31 oktober 1883 wordt zo van een stuk spek bestolen. De diefstal wordt gepleegd door de Workumer zedendichter Sijbren Hilsma, van wie nog een aantal gedichten in diverse archieven bewaard zijn gebleven. In de Leeuwarder Courant van 29-12-1883 het verslag van de rechtszaak, gehouden op 28 december:

...Daarna stond teregt S.H., 53 jaren, werkman en
suikerballetjesmaker te Workum, die in den avond
van 31 Oct. uit den winkel der Wed. Hunia een stuk
gedroogd spek heeft gestolen, ter waarde van f 1,70.
De buurvrouw der weduwe, mejuffr. Visser, had het,
terwijl ze op den stoep stond, gezien en had het
toen dadelijk medegedeeld. Twee zoons der we-
duwe loopen besch. achterna en halen hem in, de
een neemt het spek af, de ander haalt den policie-
agent de Boer, die van besch. op zijn vraag, waarom
hij het gedaan had, ten antwoord kreeg: ,,Wat raakt
jou dat", De verstandhouding tusschen besch. en den
agent was ook niet de beste, want het bleek, dat
besch. ook nog volksdichter is en indertijd de twist
tusschen dezen agent en den gemeentebode in rijm
had gebragt.
  In de instructie heeft besch. steeds ontkend en op-
gegeven, dat hij dien avond bij de woning der wed.
Hunia een grooten hond gezien heeft, staande bij een
stuk spek, hetwelk op den grond lag, welke hond op
zijne nadering de vlugt nam. Hij heeft dat toen op-
genomen en terwijl hij er nog stond kwam de zoon
der wed. Hunia, wien hij het vrijwillig overhandigd
heeft, daar het zijn voornemen was, het spek aan die
weduwe over te geven, vermoedende dat de hond het
uit den winkel gehaald had.
  Voor het Hof kwam besch. tot bekentenis het ge-
stolen te hebben.
  De adv.-gen., mr. G.. A. Visscher, vindt hierdoor
zijn taak, om het bewijs voor de schuld van besch. te
construeren, vrij wat vergemakkelijkt en gelooft, dat
besch. verstandig gedaan heeft, met zijn vroegere op-
gaven te laten varen, wan het verdichtsel van den
hond moge een bewijs zijn van het dichterlijk talent
van besch., het is te veel gevergd van de dichterlijke
verbeelding, dat de regter dat verhaal zou gelooven.
Spr. requireert, dat besch. zal worden schuldig ver-
klaard aan diefstal bij nacht op eene bewoonde plaats
en veroordeeld tot 4 maanden celstraf.
  De verdediger, mr. J. A. Hingst, meent, al ver-
eenigt het Hof zich met de kwalificaties van diefstal
bij nacht, dat het te betreuren is, dat een feit als dit
opgenomen wordt onder de gekwalificeerde diefstallen,
en hij gaat de verschillende omstandigheden na, waar-
onder dit feit is gepleegd, om daarop tot verzachting
te wijzen, o. a. dat besch. drie dagen naar Balk ge-
weest was, maar weinig verkocht had en uitgehon-
gerd terug kwam en toen door he zien liggen van
het spek tot de daad gekomen is, zijn diep berouw
en vroeger goed gedrag enz.
  Uitspraak over 8 dagen.

De geringe waarde van het gestolene en dat er uiteindelijk geen nadeel voor de bestolene was, het stuk spek is teruggegeven, maakte dat het uiteindelijk twee maanden celstraf werd.

Kinderen van Oeke Klazes Weiland (1.1) en Jetse Taekes de Haan (1):
1.1.1 Jetske Jetses de Haan, geboren op 18-10-1857 in Workum.
1.1.2 Taeke Jetses de Haan, geboren op 06-03-1860 in Workum.
1.1.3 Jetse Jetses de Haan, geboren op 07-06-1864 in Workum.

Kind van Oeke Klazes Weiland (1.1) en Thijmen Cornelis' Hunia (2):
1.1.4 Klaas Thijmens Hunia, geboren te Workum op 08-11-1870
1.1.5 Jetske Timens Hunia, geboren te Workum 22-09-1872


II

Kinderen van Oeke Klazes Weiland (1.1)
en Jetse Taekes de Haan (1):


1.1.1. Jetske Jetses de Haan is geboren op 18-10-1857 in Workum, dochter van Jetse Taekes de Haan en Oeke Klaazes Weiland (zie 1.1). De aangifte wordt gedaan door de genees-, heel- en vroedmeester Theodorus Petrus Albada Jelgersma. De vader Jetse Taekes de Haan is als zeevarende op reis naar Batavia. Getuigen zijn Klaas Ketelaar, 51 jaren, policiedienaar en Bauke Jelles Molenaar, 26 jaren, schipper.
Jetske overlijdt te Workum op 28-10-1859. Getuigen overlijdensakte: Klaas Ketelaar, 53 jaren, policiedienaar en Tjalke de Jong, 48 jaren, policiedienaar.


1.1.2 Taeke Jetses de Haan, geboren op 06-03-1860 in Workum, zoon van Jetse Taekes de Haan en Oeke Klaazes Weiland (zie 1.1). De aangifte wordt gedaan door zijn vader Jetse Taekes de Haan. Zijn grootvader Klaas Weiland, 63 jaren, werkman, is een van de getuigen samen met Meindert Johannes Feenstra, 48 jaren, schipper.
Is van beroep schippersknecht te Workum (1884, 1885, 1889, 1890)
trouwde 24 jaar oud op 17-05-1884 te Workum met
Jetske Johannes' Hagedoren/Hagedoorn, 24 jaren, dienstmeid, geboren te Workum 15-09-1859, dochter van Jacob Johannes Hagedoren (zeevarende te Workum 1859; schipper te Franeker 1884) en Itske Cornelis Hunia. Aangifte geboorte door de genees-, heel- en vroedmeester Theodorus Petrus Albada Jelgersma, de zeevarende vader is afwezig "uit oorzake asl op reis naar London verhinderd in persoon de aangifte te doen". Getuigen geboorteakte: Gosse Lolkes de Boer, 61 jaren, werkman en Gerbrandus Freerks Lantinga, 40 jaren, timmerknecht.   

Kinderen van Teake Jetses de Haan en Jetske Johannes' Hagedoren:
1.1.2.1 Oeke Taekes de Haan is geboren te Workum op 02-05-1885.
1.1.2.2 Jetse Taekes de Haan is geboren te Workum op 08-07-1887.
1.1.2.3 Itske Taekes de Haan is geboren te Workum op 13-01-1889.
1.1.2.4. Helena-Maria Taekes de Haan is geboren te Workum op 01-12-1890.


1.1.3. Jetse Jetses de Haan is geboren op 07-06-1864 in Workum, zoon van Jetse Taekes de Haan en Oeke Klaazes Weiland (zie 1.1.1). De aangifte wordt gedaan door de genees-, heel- en vroedsman Theodorus Petrus Albada Jelgersma. De vader Jetse is afwezig "zijnde deze op reis naar London". Getuigen zijn Jan Annes Schaafsma, 48 jaren, boer en Douwe Johannes Ruitenschild, 33 jaren, zadelmaker.
Jetse is van beroep winkelier (1887, 1918) of groentehandelaar (1920) en woont in Wijk C  nr 33 (Súd 4) (1918). Jetse is overleden op 16-03-1926 in Workum, 61 jaar oud. Jetse:
(1) trouwde, 23 jaar oud, winkelier, op 02-07-1887 in Workum met Janke Sanders Euverman, 29 jaar oud. dienstmeid te Workum. Janke is geboren op 30-05-1858 in Haskerland, dochter van Sander Hendriks Euverman (verwer te Nijehaske, 1887; verwer te Nijebrug 1891) en Wimpke Tjitses van der Zee. Janke is overleden na de geboorte van een levenloze zoon op 27 maart op 31-03-1891 in Workum, 32 jaar oud. Getuigen Arjen Hornstra, 42 jaren, grofsmid en Jan Hornstra, 29 jaren, arbeider.
(2) trouwde, 27 jaar oud, winkelier, op 28-11-1891 in Workum met Janke Lolkes Hofman, 30 jaar oud, huishoudster te Workum. Janke is geboren op 03-05-1861 in Ferwoude, dochter van Lolke Gerkes Hofman (arbeider te Ferwoude 1861) en Janke Dirks Visser. Janke is overleden op 29-02-1912 in Workum, 50 jaar oud.Getuigen overlijdensakte Anske de Vries, 50 jaren, gemeente-secretaris en Rintje Kroese, 32 jaren, koopman.  
(3) trouwde, 48 jaar oud, winkelier, op 10-05-1913 in Workum met zijn schoonzuster Sjuttje Politiek, 51 jaar, zonder beroep te Ferwoude, weduwe van Dirk Lolkes Hofman. Sjuttje is een dochter van Douwe Reinders Politiek en Tetje Jorrits Nadema (zonder beroep te Ferwoude 1913). Is winkelier in Wijk C nr 33 (Súd 64) (1928). Overleden te Workum 19-06-1949.

Kinderen van Jetse Jetses de Haan en Janke Sanders Euverman (1):
1.1.3.1 Sander Jetses de Haan, geboren te Workum 22-10-1888.
1.1.3.2 levenloze zoon Workum 27-03-1891.

Kinderen van Jetse Jetses de Haan en Janke Lolkes Hofman (2):
1.1.3.4 Lolke Jetses de Haan geboren te Workum 27-10-1892
1.1.3.5 Jetse-Taeke Jetses de Haan geboren te Workum 20-07-1894
1.1.3.6 Janke Jetses de Haan geboren 28-03-1896
1.1.3.7 Durk Jetses de Haan geboren 16-12-1897
1.1.3.8 Jetske Jetses de Haan geboren 28-03-1901


Kind van Oeke Klazes Weiland (1.1)
en Thijmen Cornelis' Hunia (2):

1.1.4 Klaas Thijmens Hunia, geboren te Workum op 08-11-1870. Getuigen bij de geboorteakte: Pieter Taekes de Haan, 43 jaren, timmerman en Douwe van der Wal, 30 jaren, timmerman. Is tuinman (1901). Is bloemist te Hengelo (Ov.) (1931, 1938).Overleden te Hengelo (Ov.) 28-12-1938.
Trouwde te Enschedé op 16-10-1901 met Johanna Geertruida Webina Berendsen, geboren te Enschede 1882/1883 dochter van Bernardus Johannes Berendsen (tuinman 1901) en Johanna Arnolbina Elderman. Overleden te Hengelo (Ov.) 23-06-1959 (76 jaar).  

Kinderen van Klaas Thijmens Hunia
en Johanna-Geertruida-Webina Bernardus' Berendsen:
1.1.4.1 Johanna-Arnolbina Klazes Hunia, geboren te Enschede 05-12-1901.
1.1.4.2 Bernardus-Johannes Klazes Hunia geboren te Enschede 19-01-1903.
1.1.4.3 Klaas Klazes Hunia geboren te Enschede 31-01-1915.


1.1.5 Jetske Timens Hunia, geboren te Workum 22-09-1872. Aangifte wordt gedaan door Theodorus Petrus Albada Jelgersma, 61 jaren, genees-, heel- en vroedmeester. De vader Timen Hunia is afwezig "uit oorzake als op reis naar London." Getuigen geboorteakte: Douwe van der Wal, 32 jaren, timmerman en Haaije Bakker, 31 jaren, scheepstimmerknecht. Overleden te Workum 02-07-1883, getuigen overlijdensakte: Arjen Hornstra, 35 jaren, smid en Harmen Stuur, 27 jaren, timmerman.


III

Kinderen van Taeke Jetses de Haan (1.1.2.)
en Jetske Johannes' Hagedoren:

1.1.2.1 Oeke Taekes de Haan is geboren te Workum op 02-05-1885. Aangifte door Theodorus Petrus Albada Jelgersma, geneesheer. Vader Taeke is "wegens afwezigheid verhinderd". Getuigen geboorteakte: Jan Oudeboon, 35 jaren, eerste beambte ter secretarie en Anske de Vries, 23 jaren, tweede beambte ter secretarie.


1.1.2.2 Jetse Taekes de Haan is geboren te Workum op 08-07-1887. Aangifte door Lamoraal Albertus Amilius Sluijterman, medicinae doctor. "De vader door afwezigheid verhinderd". Getuigen: Dubbeld Tjeerde, 52 jaren, koopman en Jozeph Ketelaar, 42 jaren, slager.


1.1.2.3 Itske Taekes de Haan is geboren te Workum op 13-01-1889. Getuigen geboorteakte: Manus Kransen, 35 jaren, werkman en Anske de Vries, 27 jaren, secretariebeambte. Getrouwd te Leiden op 08-12-1920 met Simon Mattheus Josephus Bronsgeest, geboren te Leiden op 22-12-1886. Weduwnaar van Theodora Arnolda Dina Schrijvers.


1.1.2.4. Helena-Maria Taekes de Haan is geboren te Workum op 01-12-1890. Aangifte door Petrus Napjus, arts, "zijnde de vader wegens afwezigheid verhinderd". Getuigen geboorteakte: Willem van der Veer, 39 jaren, voerman en Anske de Vries, 29 jaren, secretariebeambte.


Kinderen van Jetse Jetses de Haan (1.1.3)
en Janke Sanders Euverman (1):

1.1.3.1 Sander Jetses de Haan, geboren te Workum 22-10-1888. Getuigen geboorteakte Ype de Jong, 59 jaren, schipper en Herre de Jong, 44 jaren, bakker. Overleden te Workum 19-04-1900. Getuigen overlijdensakte Siebe Haijtema, 48 jaren, koopman en Lieuwe Graafsma, 34 jaren, smid.


1.1.3.2 levenloze zoon Workum 27-03-1891. Getuigen Arjen Hornstra, 42 jaren, grofsmid en Jan Hornstra, 29 jaren, arbeider.Kinderen van Jetse Jetses de Haan (1.1.3)
en Janke Lolkes Hofman (2):

1.1.3.4 Lolke Jetses de Haan geboren te Workum 27-10-1892, getuigen Sine Visser, 35 jaren, stoombootkapitein en Jacob van der Pal, 35 jaren, koopman. Winkelier te Workum, Wijk A 181 (Noard 12) (1928) en woont later op de Brouwerdyk 6 te Workum (1955/1956). Overlijdt op 21-07-1984, begraven te Workum.
Trouwde te Workum op 07-04-1920, 27 jaar oud, groentehandelaar (1920) met Wijke Lieuwkes de Jong, 31 jaar, dochter van Lieuwke Lieuwkes de Jong en Grietje Dirks van der Wal. Overleden op 16-06-1962, begraven te Workum.


1.1.3.5 Jetse-Taeke Jetses de Haan geboren te Workum 20-07-1894, getuigen Gerben Wouda, 44 jaren, werkman en Cornelis Hunia, 33 jaren, koopman. Overlijdt op 03-07-1967.
Trouwde te Workum op 18-05-1918, oud 23 jaren, van beroep hulpfitter in Workum met Rinkje Hendriks de Vries, dochter van Hendrik Willems de Vries en Minke Jans Laansma.


1.1.3.6 Janke Jetses de Haan geboren 28-03-1896, getuigen Jan Hendriksma, 53 jaren, werkman en Cornelis Hunia, 34 jaren, koopman. Overleden op 17-06-1976. Begraven te Workum.
Trouwde met Hatte Hendriks Groen, geboren te Bergum op 14-09-1901, zoon van Hendrik Groen (botermaker 1901) en Harmke Oosterhof. Fabrieksknecht, woont te Workum in Wijk G nr. 185 (Baenspaed 20) (1928). Overleden op 06-07-1988. Begraven te Workum.


1.1.3.7 Durk Jetses de Haan geboren 16-12-1897, getuigen Siebe Haijtema, 45 jaren, koopman en Ruurd Boxhoorn, 24 jaren, smid. Rijwielhersteller te Workum, Wijk A 52 (Noard 176) (1928). Overleden te Koudum, De Finke op 19-12-1974. Begraven te Workum.
Trouwde met Anna Willems Bakker, geboren te Workum, Begine op 30-09-1893, dochter van Willem Sibbeles Bakker (pompmaker) en Henderica Geerts Piebenga. Getuigen bij geboorteakte Berend Gras, 34 jaren, winkelier en Johan Kemker, 26 jaren, barbier. Overleden te Workum, Mariënacker, op 26-03-1972.  


1.1.3.8 Jetske Jetses de Haan geboren 28-03-1901, getuigen Pieter de Jong, 50 jaren, koopman en Cornelis Hunia, 39 jaren, koopman. Overleden op 20-12-1964. Begraven te Workum.
Trouwde met Foppe-Florus Teedes Walthuis, geboren te Workum op 16-02-1903 en overleden te Leeuwarden op 12-07-1999. Begraven te Workum. Zoon van Teede Foppes Walthuis (tabakskerver 1902, 1918) en Eike Ages Boogaard.


Kinderen van Klaas Thijmens Hunia (1.1.4)
en Johanna-Geertruida-Webina Bernardus' Berendsen:

1.1.4.1 Johanna-Arnolbina Klazes Hunia, geboren te Enschede 05-12-1901. Overleden te Hengelo (Ov.) 20-11-1983. Trouwde te Hengelo (Ov.) op 24-09-1931 met Jan Jannes' Reefman, geboren te Hengelo (Ov.) 03-03-1901, kantoorbediende (1931, 1933), zoon van Jannes Reefman en Anna Middelkamp. Overleden te Hengelo (Ov.) op 03-11-1933, 32 jaar.

1.1.4.2 Bernardus-Johannes Klazes Hunia geboren te Enschede 19-01-1903, overleden Hengelo (Ov.) 11-07-1976, bloemist (1931). Bloemist te Hengelo.

1.1.4.3 Klaas Klazes Hunia geboren te Enschede 31-01-1915, overleden te Haaksbergen 21-12-1996. Bloemist te Hengelo (Ov.). Gehuwd met Hermina Johanna ter Brugge, geboren te Lonneker 01-03-1919.