ANBI


Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31


Algemeen
Nut Beogende Instelling

De Vereniging Warkums Erfskip is door de belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De ANBI-status maakt het mogelijk als schenker gebruik te maken van gebelastingvoordelen van de Geefwet.

De Geefwet , die per 1 januari 2012 van kracht is geworden, maakt het voor zowel particulieren als bedrijven interessanter om culturele instellingen, zoals Warkums Erfskip, financieel te ondersteunen.

De status geeft de vereniging ook verplichtingen om transparant voor schenkers te werk te gaan. Hieronder vindt u een aantal gegevens.Naam van de instelling:

Oudheidkundige Vereniging Warkums Erfskip die Museum Warkums Erfskip beheert.Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN)/Fiscaalnummer/BTW-nummer

NL 007892214 B01Kamer van Koophandel:

40001641Post- of bezoekadres van de instelling:

Bezoekadres: Merk 4, 8711 CL Workum
Postadres: Postbus 68, 8710 AB Workum
Telefoon: 0515 - 54 12 31
E-mailadres: warkumserfskip@hetnet.nl
Site: www.warkumserfskip.nlBeschrijving van de doelstelling van de ANBI:

Museum "Warkums Erfskip" toont u de historie van de stad Workum e.o. Het wordt beheerd door de Oudheidkundige Vereniging "Warkums Erfskip", opgericht op 27 december 1951. Het doel van deze vereniging is het in stand houden van een verzameling van voorwerpen en bescheiden in de meest uitgebreide zin, betrekking hebbende op de geschiedenis en tegenwoordige staat van Workum en omstreken, en het bestuderen van die geschiedenis. Een aantal keren per wordt een nieuwsbrief uitgegeven. De nieuwsbrief wordt digitaal verzonden aan een ieder die hier belangstelling voor heeft. Zowel in de nieuwsbrief als in de jaarvergadering worden onderwerpen behandeld, die betrekking hebben op de historie van Workum e.o.Statuten:

Statuten vastgesteld te Workum op 19 maart 1990: klik hier.Beleidsplan:

Beleidsplan versie 2013-2017 klik hier.Functie van de bestuurders:

J. Bouwhuis, voorzitter
E. Bouma-Gaastra, tweede voorzitter
J. Speerstra, secretaris
M. Wolters-Klarenbeek, tweede secretaris
G. Twijnstra, penningmeester
Beloningsbeleid:

Bestuurders en vrijwilligers mogen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen.Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Jaarverslag over 2009 klik hier

Jaarverslag over 2010 klik hier

Jaarverslag over 2011 klik hier

Jaarverslag over 2012 klik hier

Jaarverslag over 2013 klik hier

Jaarverslag over 2014 klik hier

Jaarverslag over 2015 klik hier

Jaarverslag over 2016 klik hier

Jaarverslag over 2017 klik hier

Jaarverslag over 2018 klik hier

Jaarverslag over 2019 klik hier

Jaarverslag over 2020 klik hier

Jaarverslag over 2021 klik hier

Jaarverslag over 2022 klik hierFinanciële verantwoording:

Jaarverslagen over 2005, 2006 en 2007 en de begrotingen 2006, 2007 en 2008 klik hier

Jaarverslag over 2008 en de begroting 2009 klik hier

Jaarverslag over 2009 en de begroting 2010 klik hier

Jaarverslag over 2010 en de begroting 2011 klik hier

Jaarverslag over 2011 en de begroting 2012 klik hier

Jaarverslag over 2012 en de begroting 2013 klik hier

Jaarverslag over 2013 en de begroting 2014 klik hier

Jaarverslag over 2014 en de begroting 2015 klik hier

Jaarverslag over 2015 en de begroting 2016 klik hier

Jaarverslag over 2016 en de begroting 2017 klik hier

Jaarverslag over 2017 en de begroting 2018 klik hier

Jaarverslag over 2018 en de begroting 2019 klik hier

Jaarverslag over 2019 en de begroting 2020 klik hier

Jaarverslag over 2020 en de begroting 2021 klik hier

Jaarverslag over 2021 en de begroting 2022 klik hier

Jaarverslag over 2022 en de begroting 2023 klik hier