Fotoalbum De Vries-Feenstra 3

Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31

Fotoalbum van
de familie
De Vries-Feenstra 3

thans eigendom van de familie De Vries-Smid
uit de nalatenschap van Hendrik Willems de Vries en Sijtje Ages Feenstra

De blauwe teksten bij de foto's zijn in 1979/1980 door Bouke Smid (*Workum 1908 - +Workum 1999) gemaakt.

Weet u wie op de foto's staan?
Mail dan naar warkumserfskip@hetnet.nl
" Album De Vries-Feenstra 3 nr...." + omschrijving
Zodat wij de namen er bij kunnen zetten.
01
Houkje en Trijntje Jelles Sikkes

Houkje Jelles Sikkes
*Workum 06-03-1897 - +Sneek 14-01-1974
xWorkum 08-05-1918
Hendrikus-Nicolaas-Hermanus Harmens Kiestra de Jong
*Hantum 06-04-1894 - +Sneek 16-05-1972
van boerenbedrijf te Workum (1918),
zoon van Harmen Hendriks de Jong en Geertje Klazes de Jong.Trijntje Jelles Sikkes
*Workum 05-05-1899 -  +Sneek 21-10-1949
x Workum 05-05-1920
Doekle Sytses Gerritzen
*Nijega H.O.N. (It Heidenskip) 12-05-1893 - +It Heidenskip 19-05-1943
van boerebedrijf te Nijega (It Heidenskip, Koaidyk 4)
zoon van Sytse-Tjalkes Doekles Gerritzen en Janke Pieters van der Meulen

Mededeling Jelle de Jong, Doetinchem 28-07-2014

Foto: Fotografie ,,de Jong" Leeuwarden Sneek Heerenveen
02
onbekend

foto: H.P.E. de la Roche Busé, Heerenveen
03
onbekend


foto: H.P.E. de la Roche Busé, Heerenveen
04
onbekend

foto: ,,Fotografie De Jong" Leeuwarden
05
onbekend

foto: J.H. Slaterus Leeuwarden
06
onbekend

foto: Heinrich Fuchs Photograaf, Tollenstraat 98, Den Haag
07
onbekend

foto: A. Molenaar Bolsward
08
Trijntje en Dieuwke Visser

Trijntje Piebes Visser
*Workum 09-09-1903 - +Enkhuizen 03-02-1974
x W. de Waard


en

Dieuwke Piebes (Djoeke) Visser
*Workum 25-08-1905 - +Enkhuizen 30-07-1976
x D. van der Heide

dochters van Piebe Cornelis' Visser en
Sietske Willems (Tiete) de Vries
foto: Atelier Obbema Sneek
09
onbekend

foto: de Jong Leeuwarden Sneek
10
onbekend

foto: H.J. Weesing Amsterdam
11
onbekend


foto: J. Huysen, Ramen 17, Hoorn
12
onbekend

foto: Anton C. Thomann Utrecht
13
onbekend

foto: P. Koene, Sneek

14
onbekend

foto: J. Illebrand Photographe Workum
15
onbekend

foto: C. Kloens Nieuwediep
16
onbekend
17
onbekend

foto: S. v.d. Zijl, Kalverstraat 219, Amsterdam
18
onbekend

foto: L. van der Feer Pzn Sneek Bothnia Kade 60 N-Kade
19
onbekend
20
onbekend

foto: Photographie de Jong,
Nieuwe Stad 53, Smalle Zijde, Leeuwarden
21
onbekend

foto: Atelier Herz, Amsterdam, Heerengracht 80
22
onbekend

foto: L. Vogel, Firma Jakob de Vries Gzn, Sneek
23
onbekend
Achter op de foto staat dat deze is gemaakt in "1911/1912"

foto: Atelier Moderne Photografie Strüppert & van Duyl
Leeuwarden Korenmarkt 201 naar Hotel de Doelen
24
onbekend

foto: H.P.E. de lad Roche Busé, Heerenveen
25
onbekend

foto: L. Vogel, Firma Jakob de Vries Gzn, Sneek
26
onbekend

foto: onbekend
27
onbekend

foto: J.H. Slaterus, Leeuwarden
28
onbekend


foto: J.H. Slaterus, Leeuwarden
29
onbekend

30
onbekend
  
31
Antje (Anna) Sijbes Haagsma
*Workum 18-01-1880 - +Maarseveen 03-04-1915
dochter van
Sijbe Ynzes Haagsma en Sjoukje Jans Wesselius
x Workum 27-08-1903
Booy Meiles Horjus
*Hoorn 22-12-1880 - +Zutphen 02-08-1936
veehouder, 22 jaar (1903)
zoon van Meile Martens Horjus (stoombootondernemer te Hoorn 1900) en Hendrikje Boois Bosman
Twee huwelijk van Booy Horjus:
x Utrecht 20-01-1916
Johanna-Mathilde Prins
*Aalten 18-06-1878 - +Hilversum 17-03-1937
dochter van Jan Mathus Prins en Johanna Geertruida Schotman

Mededeling Jelle de Jong, Doetinchem 28-07-2014
foto: J.C. Puist, Sneek Leeuwarden
32
Wiepkjen Tjipkes Hiemstra
*Workum, Wijk B nr 95 (Súd 109) 03-10-1852
+Leeuwarden 11-02-1943

dochter van
Tjipke Sybouts Hiemstra en Fettje Alberts Potma
fabrikant te Workum
Tjipke Hiemstra is de zoon van
Sijbout Tjipkes Hiemstra, medicinae doctor te Workum en
Wijpkje Sijbrandus Huizinga
Fettje Potma is de dochter van
Albert Lieuwes Potma en Eke Harmens van Wetzinga
voor Albert Lieuwes Potma is de zgn. Workumer kamer ingericht in het pand Súd 109
(nu in het Museum voor Kerkelijke Kunst in Workum)

x Workum 16-07-1874

Tjebbe Pieters Visser (1846-1892)

moeder van Tjipke Visser


foto: C.J.L. Vermeulen, Amsterdam
33
onbekend

foto: A. Gnodde, Harlingen, Franekerend
34
Tjebbe Pieters Visser
*Hindeloopen Wijk C nr 7   24-12-1846
+Workum (Súd 109) 13-09-1892
houthandelaar te Workum (1874), woont op Súd 109.

zoon van
Pieter Lolkes Visser (1812-1880) en Itsk Tjebbes (1817-1867)
griffier bij het Kantongeregt te Hindeloopen, 33 jr (1841, 1845);
houthandelaar te Workum (1867, 1870, 1871);
fabrikant te Workum (1880)
Itsk Tjebbes Tjebbes (*Hindeloopen 20-10-1817) was de dochter van
Tjebbe Klazes Tjebbes (koopman te Hindeloopen in 1817; koopman en landeigenaar te Hindeloopen, Wijk A nrs 14 en 15 in 1839; dijkgraaf, lid van de Staten van Friesland) en
Catharina Cornelis' Gerlsma

x Workum 16-07-1874

Wiepkjen Tjipkes Hiemstra (1852-1943)

vader van Tjipke Visser


foto: L.J. Cordes, Sneek
  
35
Elisabeth Taekes Deinum
*Workum 16-05-1861 - *Ferwoude 01-12-1946
woont zonder beroep te Heidenschap
(Koaidyk 4, It Heidenskip) (1946)
dochter van
Taeke Andries Deinum en Dries Thijmens Brouwer
visscherman te Workum (1858, 1861);
visscher te Workum (1882, 1896)

1x Workum 28-12-1882
Sijbe IJnzes Haagsma
*Tjerkwerd 21-04-1853 - +Workum 25-01-1892
boer te Ferwoude (1874); landbouwer te Workum (1882); veehouder te Workum (1892)
zoon van
IJnze Sijbes Haagsma en Antje Jans Visser
van boerebedrijf te Ferwoude (1852); boer te Tjerkwerd (1853)

x2 Workum 04-04-1896
Jelle Willems Sikkes
*Workum 15-03-1873 - +Workum 03-08-1929
van boerebedrijf (1896)
zoon van
Willem Jelles Sikkes en Trijntje Ellerts Quarré
boereknecht te Workum (1872); werkman te Workum (1873);
arbeider te Workum (1885); veehouder te Workum (1896)


foto: J.H. Slaterus, Leeuwarden
36
onbekend

foto: L. van der Feer, Sneek, Nieuwe Kade
37
onbekend

foto: de Jong, Leeuwarden Heerenveen
  
38
Antje (Anna) Sijbes Haagsma
*Workum 18-01-1880 - +Maarseveen 03-04-1915
dochter van
Sijbe Ynzes Haagsma en Sjoukje Jans Wesselius
x Workum 27-08-1903
Booy Meiles Horjus
*Hoorn 22-12-1880 - +Zutphen 02-08-1936
veehouder, 22 jaar (1903)
zoon van Meile Martens Horjus (stoombootondernemer te Hoorn 1900) en Hendrikje Boois Bosman
Twee huwelijk van Booy Horjus:
x Utrecht 20-01-1916
Johanna-Mathilde Prins
*Aalten 18-06-1878 - +Hilversum 17-03-1937
dochter van Jan Mathus Prins en Johanna Geertruida Schotman

Mededeling Jelle de Jong, Doetinchem 28-07-2014
foto: A. Molenaar, Bolsward
39
onbekend

foto: A. Molenaar Bolsward
40
Houkje Jelles Sikkes
*Workum 06-03-1897 - +Sneek 14-01-1974
xWorkum 08-05-1918
Hendrikus-Nicolaas-Hermanus Harmens Kiestra de Jong
*Hantum 06-04-1894 - +Sneek 16-05-1972
van boerenbedrijf te Workum (1918),
zoon van Harmen Hendriks de Jong en Geertje Klazes de Jong


Mededeling Jelle de Jong, Doetinchem 28-07-2014

foto: J. Hillebrand, Workum
41
onbekend

foto: J. Hillebrand Photographe Workum
Achter op de foto hiernaast staat "Haagsma p/a Sikkes G 4".

Te Workum in Wijk G nr 4 woonde een gezin met kinderen uit drie huwelijken uit de familie Haagsma en Sikkes:

Sijbe IJnzes Haagsma
*Tjerkwerd 21-04-1853 - +Workum 25-01-1892
boer te Ferwoude (1874, 1875); boer te Workum, Wijk G 3 (1876); boer te Workum (1877, 1880).
Zoon van Ynze Sybes Haagsma en Antje Jans Visser.
x 1. Wonseradeel 09-05-1874
Sjoukje Jans Wesselius *Tjerkwerd 24-09-1850 +Workum 20-02-1881
zonder beroep te Engwier (1874)
Dochter van Jan Hessels Wesselius (boer te Engwier 1874) en Jantje Lieuwes Abbema
kinderen:
1. Ynze *Ferwoude 10-05-1875 (van boerebedrijf te Tjerkwerd 1898; veehouder Wijk G 56, nummerwijzigingen: vanaf 1920 Wijk G 78 en vanaf 1956 Aldewei 26) x Workum 10-05-1898 Hinke Hanses Zijsling, 18 jaar, dochter van Hans Djurres Zijsling en Hotske Jorritsma
2. Jan *Workum 01-08-1876 - +Workum Wijk G 3  04-09-1876
3. Jan *Workum 19-09-1877 -   (woonde vlak bij de grens met Ferwoude, boer en palinghandelaar, Workum Wijk G nr 6 = Brouwersdyk 34) x Workum 19-09-1901 Feikje Douwes Dijkstra, 23 jaar, dochter van Douwe Lolkes Dijkstra en Bregtje Doekeles Dijkstra
3. Antje (Anna) *Workum 18-01-1880 - +Maarseveen 03-04-1915 x Workum 27-08-1903 Booy Meiles Horjus, *Hoorn, 22 jaar, veehouder (1903), zoon van Meile Martens Horjus (stoombootondernemer te Hoorn 1900) en Hendrikje Boois Bosman

Sijbe treedt in het huwelijk met zijn 21 jarige huishoudster

x 2.Workum 28-12-1882
Elisabeth Taekes Deinum *Workum 16-05-1861 - *Workum 07-12-1945 dochter van Taeke Andries Deinum (visscher te Workum) en Dries Thijmens Brouwer.
kinderen:
1. Dries *Workum 22-10-1883 - +De Bilt 16-12-1956 x Haarlem 31-08-1905 Jan Albertus' Hazelaar, *Meppel, 23 jaar, onderwijzer, zoon van Albertus Wolters Hazelaar en Antje Jans Schreur.
2. Sjoukje *Workum 11-03-1885 - +Workum 01-03-1900
3. Pierkje *Workum 11-03-1885 - +Assen "De Vierakkers" 14-11-1974 x Workum 04-03-1924 Ruurd Hendriks Kuipers *25-06-1876 - +08-04-1943 zoon van Hendrik Ruurds Kuipers (boer te Workum 1876) en Klaaske Uilkes Dijkstra
4. Houkje *Workum 30-09-1886 - +Workum 27-02-1888
5. Taeke *Workum 13-04-1888 - +Workum 27-11-1961. Veehouder op de Polderpleats (Brouwersdyk) x Hemelumer Oldeferd 10-05-1911 Antje Jurjens Bouma *Koudum 23-04-1888 - +Workum 12-10-1981 dochter van Jurjen Jeljers Bouma (veehouder te Molkwerum) en Trijntje Thomas' Abma.
6. Rintje *Workum 03-05-1890 x Workum 07-05-1914 Trijntje Taekes Gaastra, 25 jaar, *Workum, dochter van Taeke Deddes Gaastra en Wiebrig Johannes' Twerda.

Na het overlijden van Sijbe hertrouwt Elisabeth Deinum.
x 2. Workum 04-04-1896
Jelle Willems Sikkes *Workum 15-03-1873 - +Workum 03-08-1929
van boerebedrijf te Workum (1896)  zonder beroep te Workum (1897), veehouder te Workum (1899, 1918, 1920), zoon van Willem Jelles Sikkes (boere knecht te Workum 1872; werkman te Workum 1873) en Trijntje Ellerts Quarré (dochter van Eldert Dirks Quarré zie foto nr 44).
Ze zijn boer aan de Trekwei waar later haar zoon Rintje Haagsma boer zal zijn.  Later zijn ze boer op de Polderpleats (later Teake Haagsma) en hebben op 't Noard gewoond (in de omgeving van het huidige Jopie Huisman Museum) en 't Dwarsnoard 51 (Wijk E nr 42).
kinderen:
1. Houkje *Workum 06-03-1897 xWorkum 08-05-1918 Hendrikus-Nicolaas-Hermanus Harmens Kiestra de Jong, 24 jr, *Hantum, van boerenbedrijf te Workum (1918), zoon van Harmen Hendriks de Jong en Geertje Klazes de Jong.
2. Trijntje *Workum 05-05-1899 x Workum 05-05-1920 Doekle Sytses Gerritzen, 26 jr, van boerebedrijf te Nijega (It Heidenskip, Koaidyk 4) zoon van Sytse-Tjalkes Doekles Gerritzen en Janke Pieters van der Meulen.
42
Antje (Anna) Sijbes Haagsma
*Workum 18-01-1880 - +Maarseveen 03-04-1915
dochter van
Sijbe Ynzes Haagsma en Sjoukje Jans Wesselius
x Workum 27-08-1903
Booy Meiles Horjus
*Hoorn 22-12-1880 - +Zutphen 02-08-1936
veehouder, 22 jaar (1903)
zoon van Meile Martens Horjus (stoombootondernemer te Hoorn 1900) en Hendrikje Boois Bosman
Twee huwelijk van Booy Horjus:
x Utrecht 20-01-1916
Johanna-Mathilde Prins
*Aalten 18-06-1878 - +Hilversum 17-03-1937
dochter van Jan Mathus Prins en Johanna Geertruida Schotman


achter op de foto staat geschreven: "Haagsma p/a Sikkes G 4"
voor uitleg zie hier naast
Mededeling Jelle de Jong, Doetinchem 28-07-2014

foto: de Jong, Leeuwarden Nieuwestad 53
Heerenveen Sneek
43
onbekend

foto: C.J.L. Vermeulen, Heilenweg hoek Singel
Heerenstraat 6, Amsterdam
Telephoon No 2339 en 2340
  
44
Ellard/Eldert Dirks Quarré
*Koudum 24-01-1825 - +Koudum 30-03-1915

voerman te Koudum (1849, 1850, 1852); herbergier te Joure (1858); woont in Siegerswoude (1863, 1866); wagenaar te Koudum (1872); voerman te Koudum (1875, 1876, 1885); veehouder te Koudum (1889); zonder beroep, 90 jaar (1915)

zoon van Dirk Reins Quarré en Symk Elderts de Boer
Dirk is arbeider en Symk naaister te Koudum (1824);
Symk is koemelkersche te Koudum (1849)

x Hemelumer Oldeferd 13-05-1849

Rink Sjouwes van de Veer
*Koudum 13-02-1828 - +Koudum 03-10-1875
zonder beroep te Koudum (1849)
dochter van Sjouwe Joukes van der Veer en Trijntje Jacobs Donia
schippersknegt te Koudum (1828); schipper te Koudum (1849)

foto: M.H. Laddé, Amsterdam, 57-59 Nieuwendijk
Uit de memoires van J.B. de Vries, kleinzoonvan Ellard Dirks Quarré:

In Koudum woonde beppe's vader in een klein huisje, "De Gouden Klopper" geheten. In dat huisje hing een prachtige Friese staartklok, met maan, zon en sterren. Die klok tikte zo rustig en gezellig. Na de dood van mijn pake, jullie oerpake, werd die klok verboelhuisd. Hij bracht toen op... 13 stuivers, dus 65 cent. Men rekende vroeger veel met stuivers. En nog kocht mijn moeder die klok die klok niet...

bron: Quarré, niet meer bestaande website over de familie Quarré
  
45
onbekend


foto: H.P.E. de la Roche Busé
Atelier voor Photographie, Heerenveen
46
onbekendfoto: L. Vogel, Firma Jakob de Vries Gzn, Sneek
47
onbekend

foto: L. van der Feer, Bothnia Kade Sneek
48
onbekendfoto: L. Vogel, Firma Jakob de Vries Gzn, Sneek
49
Richtje Atses de Groot
*Workum 06-11-1904 - +Koudum 10-01-2004
dochter van
Atse Aukes de Groot en Anna Ages Visser
x Stavoren 14-03-1939
Hilbert Johannes' de Vries
*Kolderwolde 08-05-1905 - +Stavoren 01-12-1979
zoon van
Johannes de Vries en Geeske Pries

De foto is begin 1905 genomen. Achter de stoel zit onzichtbaar haar moeder Anna het kind vast te houden,
want die kon amper zitten. De familie De Vries en De Groot waren bevriend met elkaar.
mededeling: Rudi Visser-de Groot 09-11-2014

foto: Gebr. de Haas, Sonsbeeksingel 58, Arnhem

50
alle personen onbekend

De persoon geheel links staand is dezelfde als op fotonummers 46 en 48
foto: L. Vogel, firma Jakob de Vries Gzn, Sneek
51
onbekend
foto: C.B. Broersma, Hofphotograaf, Leeuwarden, Willemskade 12