Fotoalbum De Vries-Feenstra 2


Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31

Fotoalbum van
de familie
De Vries-Feenstra 2
thans eigendom van de familie De Vries-Smid
uit de nalatenschap van Hendrik Willems de Vries en Sijtje Ages Feenstra

De blauwe teksten bij de foto's zijn in 1979/1980 door Bouke Smid (*Workum 1908 - +Workum 1999) gemaakt.

Weet u wie op de foto's staan?
Mail dan naar warkumserfskip@hetnet.nl
" Album De Vries-Feenstra 2 nr...." + omschrijving
Zodat wij de namen er bij kunnen zetten.
01
onbekend
 
foto: onbekend
  
02
Waarschijnlijk Wiebe Glastra en echtgenote

Wiebe Duyes Glastra
*Gorredijk 09-02-1833
+Workum 15-10-1914

bakker te Burgum (1854); zonder beroep te Opeinde (1855);
bakker in de "Lange Workummer Koekfabriek", Noard 17 (1863-1909); zonder beroep te Workum (1909)

zoon van Duye Sybes Glastra en Aaltje Joukes Dijkstra

x1 Smallingerland 12-04-1855
Fokjen Hielkes van Dijk
*Opeinde 21-12-1828 - +Workum 15-08-1864
dochter van Hielke Andries van Dijk en Tjitske Tjeerds Leistra
herbergier te Opeinde (1828)
kind:
Hielke *Workum 09-05-1864

x2 Workum 06-02-1867
Tetje Botes de Boer
*Workum Wijk A nr 53  23-01-1840
+Workum Wijk D nr 37 (Noard 17) 30-04-1878
dochter van Bote Jentjes de Boer en Jeltje Greeults Hobma
pottebakker te Workum (1840)
kinderen:
Jeltje-Maaike *Workum 12-11-1867 x Florus Johannes' Ykema
Bote *Workum 22-08-1869
Aaltje *Workum 10-06-1872 x Wiebe-Jitze Meines Klijnsma
levenloos meisje */+Workum 09-11-1874
Joukje *Workum 09-11-1874 - +Workum 10-11-1874
Dieuwke *Workum 28-02-1877 - +Workum 23-06-1877

x3 Workum 18-05-1879
Ymkje Hendriks de Vries
*Workum 05-04-1850 - +Workum 15-02-1888
dochter van Hendrik Ottes de Vries en Foukjen Sjoerds Hobma
schipper te Workum
kinderen:
Hendrik *Workum 09-02-1881 x Wintje Grond
Jouke *Workum 01-01-1883
Sjoerd *Workum 07-01-1884
Foukje *Workum 28-03-1886

foto: A. Molenaar, Bolsward Dijlakker
03
Waarschijnlijk Wiebe Glastra en echtgenote

Ymkje Hendriks de Vries
*Workum 04-05-1850
+Workum 15-02-1888

dochter van Hendrik Ottes de Vries en Foukjen Sjoerds Hobma
schipper te Workum

xWorkum 18-05-1879

Wiebe Duyes Glastra
*Gorredijk 09-02-1833
+Workum 15-10-1914

bakker in de "Lange Workummer Koekfabriek"foto: A Molenaar, Bolsward Dijlakker
04
Hendrik Glastra en Wintje Grond
Waren in April j.l. 70 jaar getrouwd
H.G. is in Nov. overleden 98 jaar.

Hendrik Wiebes Glastra
*Workum 09-02-1881 - +Enschedé 20-11-1979

broodbakker te Leeuwarden (1909); koopman (1910); vischhandelaar te Leeuwarden (1911); woont te Workum (1923); koopman te Leeuwarden (1923-1924); woont te Amsterdam (1924)

zoon van Wiebe Duyes Glastra en Ymkje Hendriks de Vries
bakker te Workum; zonder beroep te Workum (1909)


xLeeuwarden 21-04-1909

Wintje Sijmens Grond
*Vrouwen Parochie 03-11-1885 - +Enschedé 02-01-1982

dochter van Sijmen Grond en Trijntje Lolkema
werkman te Vrouwenparochie (1885); groentekoopman te Leeuwarden (1909)foto is gemaakt in 1908

foto: Fotogr. Atelier de Jong Nieuwestad 53 Leeuwarden  Sneek Kl: Zand
  
05
Wiebe Duyes Glastra
*Gorredijk 09-02-1833
+Workum 15-10-1914

bakker in de "Lange Workummer Koekfabriek"

xWorkum 18-05-1879

Ymkje Hendriks de Vries
*Workum 04-05-1850
+Workum 15-02-1888

dochter van Hendrik Ottes de Vries en Foukjen Sjoerds Hobma
schipper te Workum


foto: L.H. Serré Photographe
Utrecht, Nachtegaalstraat
over het Park Tivoli No 29
en
's Hage.

06
Foukje Wiebes Glastra
bij de foto van haar vader Wiebe Duyes Glastra
zeer waarschijnlijk na het overlijden van haar vader gemaakt

*Workum 28-03-1886
+

winkeljuffrouw te Alkmaar (1919-1920)

dochter van Wiebe Duyes Glastra en Ymkje Hendriks de Vries


07
onbekend
08
onbekend

achterop staat:
Aan Mej...  
p/a den Heer...  
Lysterweg  
Hilversum
09
onbekend
10
onbekend

11
onbekend
12
Lijkt wel op oude Willem de Vries
grootvader van Jan

Willem Hendriks de Vries
*Workum, Wijk G nr 21 (= Súd 149) 26-11-1843
+Workum 27-06-1923

verver te Workum (1873,1877); schilder te Workum (1906);
zonder beroep te Workum (1923)

zoon van Hendrik Attes de Vries en Foukje Sjoerds Hobma
schipper te Workum (1830, 1843)

x Workum 11-05-1873

Trijntje Keimpes de Jong

dochter van Keimpe Sijbrens de Jong (schipper te Workum 1873)
en Andrieske Haanstra


foto: L. van der Feer, Bothnia Kade 60 N-Kade Sneek
13
Jan's Vader en zijn eerste vrouw

Hendrik Willems de Vries
*Workum 20-02-1877 - +Workum 23-11-1952

schilder de Workum

zoon van Willem Hendriks de Jong en Trijntje Keimpes de Jong

x1 Workum 17-05-1902 Sijtje Ages Feenstra (1877-1915)
x2 Workum 05-10-1917 Trijntje Jans Hamstra (1893-1971)
14
Jan's Vader en zijn eerste vrouw

Sijtje Ages Feenstra
*Nijega (It Heidenskip) 12-05-1877
+Workum 08-10-1915

dochter van Age Ottes Feenstra en Jacoba Johannes de Vries

x Workum 17-05-1902

Hendrik Willems de Vries (1877-1952)
  
15
Dieuwke Piebes (Djoeke) Visser

Dieuwke Piebes (Djoeke) Visser
*Workum 25-08-1905 - +Enkhuizen 30-07-1976

dochter van Piebe Cornelis' Visser en
Sietske Willems (Tiete) de Vries

x

D. van der Heide

zie ook foto nr 16


16
Trijntje en Dieuwke Visser

Trijntje Piebes Visser
*Workum 09-09-1903 - +Enkhuizen 03-02-1974
x W. de Waard


en

Dieuwke Piebes (Djoeke) Visser
*Workum 25-08-1905 - +Enkhuizen 30-07-1976
x D. van der Heide

zie ook foto nr 15dochters van Piebe Cornelis' Visser en
Sietske Willems (Tiete) de Vries


17
Van links naar rechts: Hendrik Glastra (eerst) en zijn vader (derde van rechts)

Wiebe Duyes Glastra met een aantal van zijn kinderen. Van links naar rechts: Hendrik, Grietje Everts Faber als echtgenote van Bote, Bote (geboren 23-08-1869 te Workum, overleden 24-11-1942), Wiebe zelf, Jouke en Foukje.
Wiebe Duyes Glastra
*Gorredijk 09-02-1833 - +Workum 15-10-1914

zonder beroep te Opeinde (1855);
bakker in de "Lange Workummer Koekfabriek", Noard 17 (1864,1879); zonder beroep te Workum (1909)

zoon van Duye Sybes Glastra en Aaltje Joukes Dijkstra

x1 Smallingerland 12-04-1855
Fokjen Hielkes van Dijk
*Opeinde 21-12-1828 - +Workum 15-08-1864
dochter van Hielke Andries van Dijk en Tjitske Tjeerds Leistra
herbergier te Opeinde (1828)
kind:
Hielke *Workum 09-05-1864

x2 Workum 06-02-1867
Tetje Botes de Boer
*Workum Wijk A nr 53  23-01-1840
+Workum Wijk D nr 37 (Noard 17) 30-04-1878
dochter van Bote Jentjes de Boer en Jeltje Greeults Hobma
pottebakker te Workum (1840)
kinderen:
Jeltje-Maaike *Workum 12-11-1867  x Florus Johannes' Ykema
Bote *Workum 22-08-1869
Aaltje *Workum 10-06-1872 x Wiebe-Jitze Meines Klijnsma
levenloos meisje */+Workum 09-11-1874
Joukje *Workum 09-11-1874 - +Workum 10-11-1874
Dieuwke *Workum 28-02-1877 - +Workum 23-06-1877

x3 Workum 18-05-1879
Ymkje Hendriks de Vries
*Workum 05-04-1850 - +Workum 15-02-1888
dochter van Hendrik Ottes de Vries en Foukjen Sjoerds Hobma
schipper te Workum
kinderen:
Hendrik *Workum 09-02-1881 x Wintje Grond
Jouke *Workum 01-01-1883
Sjoerd *Workum 07-01-1884
Foukje *Workum 28-03-1886

Hendrik Wiebes Glastra
*Workum 09-02-1881 - +Enschedé 20-11-1979

broodbakker te Leeuwarden (1909); koopman (1910); vischhandelaar te Leeuwarden (1911); woont te Workum (1923); koopman te Leeuwarden (1923-1924); woont te Amsterdam (1924)

zoon van Wiebe Duyes Glastra en Ymkje Hendriks de Vries

xLeeuwarden 21-04-1909

Wintje Sijmens Grond
*Vrouwen Parochie 03-11-1885 - +Enschedé 02-01-1982


Jouke Wiebes Glastra
*Workum 01-01-1883 - +
zoon van Wiebe Duyes Glastra en Ymkje Hendriks de VriesGrietje Everts Faber
*Franeker 16-08-1870
dochter van Evert Faber en Femkje Pieters du Bois

x Amsterdam 10-11-1904

Bote Wiebes Glastra
*Workum 23-08-1869 - +Sneek 24-11-1942

winkelier (1904)

zoon van Wiebe Duyes Glastra en Tetje Botes de Boer

Foukje Wiebes Glastra
*Workum 28-03-1886 - +

winkeljuffrouw te Alkmaar (1919-1920)

dochter van Wiebe Duyes Glastra en Ymkje Hendriks de Vries


  
18
Glastra zei Jouke

Jouke Wiebes Glastra
*Workum 01-01-1883 - +
zoon van Wiebe Duyes Glastra en Ymkje Hendriks de Vries19
Waarschijnlijk Zusters van Hendrik Glastra
20
Foukjen Sjoerds Hobma
*Workum 10-10-1808 - +Workum 12-04-1886

dochter van Sjoerd Sierks Hobma en Wijke Gerbens Ibema

x Workum 19-09-1830

Hendrik Ottes de Vries 1801-1855

waarschijnlijk met een beppesizzer


21
onbekend

foto: G. Middendorp Fotograaf Hilversum Vaartweg 28
22
onbekend
23
onbekend
24
onbekend

foto: Middendorp Hilversum
25
onbekend

foto: W.G. Kuijer & Zonen Hofphotographen Amsterdam
26
onbekend

foto: W.G. Kuijer & Zonen Hofphotographen Amsterdam
27
onbekend

foto: onbekend
28
onbekend

foto: Von Kolkows nieuw Photographisch Atelier
Groningen Oosterstraat Letter E. No. 204
29
onbekend

foto: L.J. Cordes Sneek
30
onbekend

foto: A. Dekema, Enkhuizen Dyk
31
onbekend

foto: J.L.T. Huijsen, Photographe, Ramen 17. Hoorn
  
32
Zeer waarschijnlijk Age Feenstra
schoonvader van Hendrik de Vries

Age Ottes Feenstra
*Earnewâld 25-01-1838 - +Workum 10-02-1919

schipper te Earnewâld (1864), schipper te Oudega (1865); schipper te Oudega (als getuige gaat mee Sipke Atses Feenstra, boer onder Nijega = boederij aan de Fluezen in de Heidenskipster Veenpolder, wat er op wijst dat Age en Jacoba Feenstra in de Heidenskipster Skar wonen); schipper te Workum (getuigen Ypke Boersma en Robijn Vallinga, wat betekent te Age en Jacoba in It Heidenskip onder Workum wonen) (1874); schipper te Nijega (1877, 1882); winkelier (1895) en koopman op Brânburren in It Heidenskip (onder Nijega H.O.N.)

zoon van Otte Baukes Feenstra en Hinke Lykeles Haarsma
zonder beroep te Earnewâld (1827); veenbaas; schippersknecht; arbeider te Earnewâld (1864)
zijn vader Bauke Wijbes Feenstra is veenbaas te Earnewâld (1827)
haar vader Lijkele Rinses Haarsma is schipper te Earnewâld (1827)

x Dokkum 27-11-1864

Jacoba Johannes de Vries (1841-1907)

foto: L.J. Cordes, Sneek
33
Vermoedelijk Otte Feenstra
zoon van oude Age Feenstra

Otte Ages Feenstra
*Nijega 11-02-1869 -  +Koudum 26-02-1936

zoon van Age Otte Feenstra en Jacoba Johannes de Vries

x Hemelumer Oldeferd 10-05-1894

Hitje Catharinus' Kuipers (1868-1938)

De persoon op de foto lijkt veel op

Sjoerd Willems de Vries
*Workum 31-07-1881 - +Groningen 05-04-1938

zoon van Willem Hendriks de Vries en Trijntje Keimpes de Jong

x Workum 19-05-1906

Hielkje Sipkes Muller (1879-1943)foto: L. Vogel, Firma Jakob de Vries Gzn. Sneek
  
34
Zeer waarschijnlijk Age Feenstra
schoonvader van Hendrik de Vries

Age Ottes Feenstra
*Earnewâld 25-01-1838 - +Workum 10-02-1919

schipper te Earnewâld (1864), schipper te Oudega (1865); schipper te Oudega (als getuige gaat mee Sipke Atses Feenstra, boer onder Nijega = boederij aan de Fluezen in de Heidenskipster Veenpolder, wat er op wijst dat Age en Jacoba Feenstra in de Heidenskipster Skar wonen); schipper te Workum (getuigen Ypke Boersma en Robijn Vallinga, wat betekent te Age en Jacoba in It Heidenskip onder Workum wonen) (1874); schipper te Nijega (1877, 1882); winkelier (1895) en koopman op Brânburren in It Heidenskip (onder Nijega H.O.N.)

zoon van Otte Baukes Feenstra en Hinke Lykeles Haarsma
zonder beroep te Earnewâld (1827); veenbaas; schippersknecht; arbeider te Earnewâld (1864)
zijn vader Bauke Wijbes Feenstra is veenbaas te Earnewâld (1827)
haar vader Lijkele Rinses Haarsma is schipper te Earnewâld (1827)

x Dokkum 27-11-1864

Jacoba Johannes de Vries (1841-1907)

foto: J.H. Slaterus, Leeuwarden
35
onbekend

foto: G. Jonker Dokkum
36
onbekend

foto: Photographie van D. Lümer, Workum
  
37
Grietje Symens Gerritzen
*Workum 07-05-1879
"Gryt fan Simen-om", van Koudum
dochter van
Sijmen Doekeles Gerrritzen en Aaltje Hendriks Bajema
getuigen bij de geboorteakte van Grietje:
Haring Abma, boer te Nijega en Douwe Dijkstra, zonder beroep te Oudega-W.en

Wypkjen Symons Gerritzen
*Warns 01-03-1868
x Hemelumer Oldeferd en Noordwolde 24-05-1889
Pieter Wabes Visser

kinderen van
Symon Doekles Gerritzen en Aaltje Hendriks Bajemafoto: P. Koene, Sneek
38
Hotske en Jacoba Feenstra,
kinderen van Johannes Feenstra en Trijntje Deinum.

Hotske Johannes' Feenstra
*Nijega (It Heidenskip) 13-05-1900 - +Koudum 31-06-1975
ongehuwd

en

Jacoba Johannes' Feenstra
*Nijega (It Heidenskip) 15-07-1902 - Sneek 20-03-1986
x Hemelumer Oldeferd 19-03-1925
Catharinus Ottes Feenstra 1901-1965

dochters van
Johannes Ages Feenstra en Trijntje Tjibbes Feenstra
  
39
onbekend


foto: Atelier Obbema Sneek
40
Waarschijnlijk Daniel en Willem Visser

Daniël Piebes Visser
*Workum 01-06-1915 - +Den Oever 29-07-1991
x A. Hamstra

en

Willem Piebes Visser
*Workum 26-11-1911 - Bolsward 30-03-1992
x G. v.d. Burg

zonen van Piebe Cornelis' Visser en
Sietske Willems (Tiete) de Vries


foto: J. Hillebrand Workum
  
41
Waarschijnlijk Willem, Daniël en Cornelis Visser. wel bekend

Willem Piebes Visser
*Workum 26-11-1911 - Bolsward 30-03-1992
x Geeske van der Burg 1911-2000

Daniël Piebes Visser
*Workum 01-06-1915 - +Den Oever 29-07-1991
x A. Hamstra

Cornelis Piebes Visser
*Workum 08-12-1908 - +
x G. Bakker

zonen van Piebe Cornelis' Visser en
Sietske Willems (Tiete) de Vries

42
Djoeke Visser

Dieuwke Piebes (Djoeke) Visser
*Workum 25-08-1905 - +Enkhuizen 30-07-1976

dochter van Piebe Cornelis' Visser en
Sietske Willems (Tiete) de Vries

x

D. van der Heide
foto: L. van der Feer Pzn Bothnia Kade 6 Nieuw Kade Sneek
43
onbekend

foto: J.H.Slaterus Photograaf Leeuwarden Weerd K13
hoek Bagijnestraat
44
onbekend

foto: J.H.Slaterus Photograaf Leeuwarden Weerd K13
hoek Bagijnestraat
45
onbekend

foto: L. van der Feer, Bothniakade, Sneek

46
Openbare Lagere School, It Heidenskip, Brânburren 26
Sytske Brechtus' Dijkstra *It Heidenskip (Nijega) 26/08/1880 2e rij 2e van links
Uilke Brechtus' Dijkstra +It Heidenskip (Nijega) 17-04-1879 geheel links staande
Geheel rechts achter staat de hoofdmeester Hendrik Dirks Gorter

Hendrik Dirks Gorter
*Twijzel 17-12-1856 - +Warns 17-10-1919
zoon van Dirk Klases Gorter (landbouwer te Twijzel) en Maaike Hendriks Binnema
x Baarderadeel 29-04-1882
Sophia Johanna Catharina Wassenaar (Nes, Ameland 1860 - Wommels 1926)

In 1884 kwam meester Gorter van Easterlittens naar It Heidenskip om op de school op Brânburren als hoofd les te geven.
In 1899 vertrok hij als onderwijzer naar Warns, waar hij oktober 1919 overleed (62 jaar en 10 maand oud en 38 jaar getrouwd).
Hendrik en Sophia Gorter kregen 10 kinderen, waarvan er slechts 3 in leven bleven:
Dirk *Easterlittens 10-07-1882 - +Rolde 11-11-1963 waarschijnlijk ongehuwd
Sjoerderika *Nijega 31-10-1886 - +Wommels 25-03-1967 x G. Bruining (geen kinderen)
Maaike *Nijega 7-11-1887 - woont in 1967 ongehuwd te Norg

de foto is tussen 1885 en 1890 gemaakt

Zeer waarschijnlijk staat ook Sijtje Ages Feenstra (*1877) als een van de oudste meisje op de foto.


foto: onbekend