Fotoalbum Glastra

Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31

Fotoalbum van
de familie
Glastra
een bakkersfamilie uit Workum
fotocollectie familie Vergers
 
Weet u wie op de foto's staan?
Mail dan naar warkumserfskip@hetnet.nl
" Album Glastra nr...." + omschrijving
Zodat wij de namen er bij kunnen zetten.
01
Lange Workummer Koekfabriek
In de deuropening de bakker Wiebe Duyes Glastra (*1833) en naast zich zijn dochter Foukje (*1886).
Voor het etalageruit met de tekst 'Van Houtens Cacao' staat zoon Jouke (*1883).
Beide kinderen hielpen mee in de winkel en/of bezorgden de boodschappen thuis bij de klanten.
fotocollectie: Warkums Erfskip
  
02
Wiebe Duyes Glastra
*Gorredijk 09-02-1833 - +Workum 15-10-1914

bakker te Bergum (1854); zonder beroep te Opeinde (1855);
bakker in de "Lange Workummer Koekfabriek", Noard 17 (1863-1909); zonder beroep te Workum (1909)

zoon van Duye Sybes Glastra en Aaltje Joukes Dijkstra
xWorkum 18-05-1879

Ymkje Hendriks de Vries
*Workum 04-05-1850 - +Workum 15-02-1888

dochter van Hendrik Ottes de Vries en Foukjen Sjoerds Hobma
schipper te Workum (Wijk G nr 35 = kad.nr. Workum A 625)03
Foukjen Sjoerds Hobma
*Workum 10-10-1808 - +Workum 12-04-1886

dochter van Sjoerd Sierks Hobma en Wijke Gerbens Ibema

haar dochter Ymkje Hendriks de Vries is
de derde vrouw van Wiebe Duyes Glastra

x Workum 19-09-1830

Hendrik Ottes de Vries 1801-1855Leeuwarder Courant 07-05-1879


Uit "Stemmen voor waarheid en vrede", tijdschrift voor de "Protestantse Kerken in het Koningrijk der Nederlanden",
verscheen van 1864 tot 1925. In jaargang 52 (ca. 1915) schrijft Jacob Hobma uit Utrecht:
Jacob Gerbens Hobma *Workum 30-08-1862, zoon van Gerben Sjoerds Hobma en Dieuwke Jacobs Hemminga, trouwt te Workum 02-08-1888 met Hilletje Lamberts Tinholt, dochter van ds. Lambert Tinholt en Marritje Dros.
Jacob is een tantezegger van Foukje Sjoerds de Vries-Hobma. Jacob wordt hoofd van een school te Utrecht waar hij 20-07-1951 overlijdt.
Het verhaal over de zondagschool in de bakkerij van Glastra zal zich omstreeks 1870 afgespeeld hebben.


04
Gyke Botes de Boer

Tante Gyke zuster van opa's 2e vrouw Tetje Botes de Boer

haar zuster Tetje Botes de Boer (*Workum 23-01-1840) is
de tweede vrouw van Wiebe Duyes Glastra.

dochter van
Bote Jentjes de Boer en Jeltje Greeults Hobma
pottebakker te Workum Wijk A nr 53 (1840, 1850)

Bote en Jeltje kregen de volgende dochters:
Tetje *1840, Maaike *1844, Antje *1850 en Pietrik *1857
05
Foukjen Sjoerds Hobma
*Workum 10-10-1808 - +Workum 12-04-1886

dochter van Sjoerd Sierks Hobma en Wijke Gerbens Ibema
haar dochter Ymkje Hendriks de Vries is
de derde vrouw van Wiebe Duyes Glastra

x Workum 19-09-1830

Hendrik Ottes de Vries 1801-1855foto: J.J. Kok, Hilversum
06
Bote Wiebes Glastra, onbekend, (Hendrik Wiebes Glastra), Jouke Wiebes Glastra, Wiebe Duyes Glastra, (Wintje Sijmens Grond), Aaltje Wiebes Glastra, Grietje Everts Faber, Foukje Wiebes Glastra, (Sjoerd Wiebes Glastra)

De gezichten zijn uitgeknipt om te gebruiken voor het 70-jarig huwelijksfeest in 1979 van Hendrik Glastra en Wintje Grond.
  
07
Wiebe Duyes Glastra
*Gorredijk 09-02-1833 - +Workum 15-10-1914
bakker te Bergum (1854); zonder beroep te Opeinde (1855);
bakker in de "Lange Workummer Koekfabriek", Noard 17 (1863-1909); zonder beroep te Workum (1909)
zoon van Duye Sybes Glastra en Aaltje Joukes Dijkstra

x1 Smallingerland 12-04-1855
Fokjen Hielkes van Dijk
*Opeinde 21-12-1828 - +Workum 15-08-1864
dochter van Hielke Andries van Dijk en Tjitske Tjeerds Leistra
herbergier te Opeinde (1828)

x2 Workum 06-02-1867
Tetje Botes de Boer
*Workum Wijk A nr 53  23-01-1840
+Workum Wijk D nr 37 (Noard 17) 30-04-1878
dochter van Bote Jentjes de Boer en Jeltje Greeults Hobma
pottebakker te Workum (1840)

x3 Workum 18-05-1879
Ymkje Hendriks de Vries
*Workum 04-05-1850 - +Workum 15-02-1888
dochter van Hendrik Ottes de Vries en Foukjen Sjoerds Hobma
schipper te Workum
08
Wiebe Duyes Glastra
*Gorredijk 09-02-1833
+Workum 15-10-1914foto: Atelier Obbema Sneek
09
Wiebe Duyes Glastra met een aantal van zijn kinderen.
Van links naar rechts: Hendrik, Grietje Everts Faber als echtgenote van Bote, Bote, Wiebe zelf, Jouke en Foukje.Wiebe Duyes Glastra
*Gorredijk 09-02-1833 - +Workum 15-10-1914

zonder beroep te Opeinde (1855);
bakker in de "Lange Workummer Koekfabriek", Noard 17 (1863-1909); zonder beroep te Workum (1909)

zoon van Duye Sybes Glastra en Aaltje Joukes Dijkstra

x1 Smallingerland 12-04-1855
Fokjen Hielkes van Dijk
*Opeinde 21-12-1828 - +Workum 15-08-1864
dochter van Hielke Andries van Dijk en Tjitske Tjeerds Leistra
herbergier te Opeinde (1828)
kind:
Duye *Bergum 03-01-1856 x Aaltje Sikkes Glastra
Hielke *Workum 09-05-1864

x2 Workum 06-02-1867
Tetje Botes de Boer
*Workum Wijk A nr 53  23-01-1840
+Workum Wijk D nr 37 (Noard 17) 30-04-1878
dochter van Bote Jentjes de Boer en Jeltje Greeults Hobma
pottebakker te Workum (1840)
kinderen:
Jeltje-Maaike *Workum 12-11-1867  x Florus Johannes' Ykema
Bote *Workum 22-08-1869 x Grietje Everts Faber
Aaltje *Workum 10-06-1872 x Wiebe-Jitze Meines Klijnsma
levenloos meisje */+Workum 09-11-1874
Joukje *Workum 09-11-1874 - +Workum 10-11-1874
Dieuwke *Workum 28-02-1877 - +Workum 23-06-1877

x3 Workum 18-05-1879
Ymkje Hendriks de Vries
*Workum 04-05-1850 - +Workum 15-02-1888
dochter van Hendrik Ottes de Vries en Foukjen Sjoerds Hobma
schipper te Workum
kinderen:
Hendrik *Workum 09-02-1881 x Wintje Grond
Jouke *Workum 01-01-1883 - +Sneek 09-02-1947
Sjoerd *Workum 07-01-1884 - +Zandvoort 23-01-1967 x Maartje Balendina Rietdijk
Foukje *Workum 28-03-1886 - +Sneek 14-03-1966


Hendrik Wiebes Glastra
*Workum 09-02-1881 - +Enschedé 20-11-1979

broodbakker te Leeuwarden (1909); koopman (1910); vischhandelaar te Leeuwarden (1911); woont te Workum (1923); koopman te Leeuwarden (1923-1924); woont te Amsterdam (1924)

zoon van Wiebe Duyes Glastra en Ymkje Hendriks de Vries

xLeeuwarden 21-04-1909

Wintje Sijmens Grond
*Vrouwen Parochie 03-11-1885 - +Enschedé 02-01-1982
Jouke Wiebes Glastra
*Workum 01-01-1883 - +Sneek 09-02-1947
zoon van Wiebe Duyes Glastra en Ymkje Hendriks de Vries


Grietje Everts Faber
*Franeker 16-08-1870 - +Sneek 08-05-1955
dochter van Evert Faber en Femkje Pieters du Bois
x Amsterdam 10-11-1904

Bote Wiebes Glastra
*Workum 23-08-1869 - +Sneek 24-11-1942

winkelier (1904)

zoon van Wiebe Duyes Glastra en Tetje Botes de Boer

Foukje Wiebes Glastra
*Workum 28-03-1886 - +

winkeljuffrouw te Alkmaar (1919-1920)

dochter van Wiebe Duyes Glastra en Ymkje Hendriks de Vries


Leeuwarder Courant 19-08-1902


Nieuws- en Advertentieblad van Friesland (de Hepkema) 23-08-1902

Leeuwarder Courant 16-02-1909

Nieuwsblad van Friesland (Hepkema's Courant) 01-03-1911:

  Prov. Afd. ,,Friesland'' van de N. C. G. O. V.
  LEEUWARDEN, 27 Febr. In de het Militairen Tehuis alhier, werd heden de jaarvergadering gehouden van de afdeelingen der Nat. Chr. Geheelonth. Vereenigingen in deze provinicie. Er waren een 70-tal personen aanwezig...

...Herkozen tot leden der prov. commissie de heeren J. D. Koopmans te Minnertsga, en ds. D. J. Aris te Drachten. Gekozen de vacature W. Glastra te Workum, de heer J. B. Schurink te Bakhuizen, in de vacature ds. P. C. IJsseling, ds. P. Bootsma te Balk. De heer Glastra, die wegen hoogen ouderdom niet weer voor een benoeming tot commissielid in aanmerking wenschte te komen, werd tot eerelid benoemd...

Leeuwarder Courant 16-10-1914

10
Het nog altijd bestaande graf van Wiebe Duyes Glastra op het Sint Gertrudiskerkhof te Workum.

foto: W.Rijpma
Duye Wiebes Glastra
*Bergum 03-01-1856 - +USA

bakker te Marum (1880)
emigreert naar Amerika, Chicago (1881)

zoon van
Wiebe Duyes Glastra en Fokjen Hielkes van Dijk

x Den Haag 26-03-1879
echtscheiding te Oldehove (Groningen) 23-09-1887
echtscheiding

Aaltje Sikkes Glastra
*Drachten 14-11-1856

dochter van
Sikke Duyes Glastra en Minke Roels Zijlstra
schipper te Drachten (1856)

foto: Martin, 296 Clark Street, Chicago
Dit is de enige foto van Duye Wijbes Glastra, geboren te Bergum op 03-01-1856. Hij zal hier ongeveer 26 jaar zijn geweest.

Duye is het oudste kind van Wiebe Duyes Glastra is Duye en zijn eerste vrouw Fokjen Hielkes van Dijk.

Duye heeft op verschillende momenten in Workum gewoond getuige meerdere in- en uitschrijvingen. O.a. die van inschijving te Opsterland-Beetsterzwaag 28-04-1871 vanuit Workum en van de gemeente Sneek naar Workum op 22-10-1874.

Hij trouwt te Den Haag op 26-03-1879 met zijn nicht Aaltje Sikkes Glastra, geboren te Drachten op 14-11-1856, dochter van Sikke Duyes Glastra, schipper, en Minke Roels Zijlstra.

Op 03-05-1880 wordt dochter Fokje geboren. Het gezin woont in Marum (Groningen), waar Duye bakker is.
In het Rotterdamsch Nieuwsblad doet het Postkantoor te Rotterdam melding van de "Staat van brieven, geadresseerd aan onbekenden, over de 1ste helft der maand April" hier staat "D. Glastra, Marum" ook bij.

Uit teruggevonden correspondentie van zijn vader Wiebe Dieuwes Glastra blijken Duye en Aaltje een ongelukkig huwelijk te hebben.

Omstreeks 1881 emigreert Duye alleen naar Amerika. Op gegeven moment wordt niets meer van hem vernomen.

Achter op de foto heeft zijn vader Wiebe Duijes Glastra geschreven:

In 1888 Aan onzen Consul te Chicago verzocht om opsporing over Duije te verkrijgen, hebben niet gebaat, dewijl op mijne gegevens de Menschen in een stad van 1 1/2 miljoen in zielen niet te vinden.

Portret van Duije W. Glastra
geboren
3 Januari 1856 te Bergum (Fr.).
    in 1881 vertrokken naar Amerika
en heeft zich onder den naam D.W. Williams aldaar aangegeven
In 't laatst van uit Chicago Monroestreet 481
    herfst 1887 een brief ontvangen
en later nooit geen bericht op verzoek
van zijn vrouw Aaltje Glastra gescheiden.
11
Johannes-Wiebe Florus' Ykema
*Workum 06-12-1898 - +Huizum 22-04-1916
zonder beroep te Huizum (1916)

zoon van
Florus Johannes' Ykema en Jeltje-Maaike Wiebes Glastra
werkman te Workum (1898); broodventer te Huizum (1916)
  
12
Bote Wiebes Glastra
*Workum 23-08-1869 - +Sneek 24-11-1942

winkelier te Sneek, Kruizebroederstraat 47 (1904)

zoon van Wiebe Duyes Glastra en Tetje Botes de Boer

x Amsterdam 10-11-1904

13 Grietje Everts Faber
*Franeker 16-08-1870
dochter van Evert Faber en Femkje Pieters du Bois

foto: Photographie de Jong
Leeuwarden Nieuwe Stad 53, Heerenveen bij de Kerk.
13
Grietje Everts Faber
*Franeker 16-08-1870 - +Sneek 08-05-1955
dochter van Evert Faber en Femkje Pieters du Bois

x Amsterdam 10-11-1904

Bote Wiebes Glastra
*Workum 23-08-1869 - +Sneek 24-11-1942

winkelier (1904)

zoon van Wiebe Duyes Glastra en Tetje Botes de Boer
foto: Max Cosman, Amsterdam


Leeuwarder Courant 19-04-1930:
14
Muziekkorps "Crescendo" te Workum (1890)
Geheel links: Gerrit Jans Kemker (*Workum 10-12-1868, timmermansknecht 1892)
Achterste rij v.l.n.r.: Herre Jetses de Groot (*Workum 25-02-1871, sigarenmaker 1896), Jelle Sikkes, Dooitse Oepkes de Jong (*Workum 25-08-1869, smidsknecht 1907), Rinse Roelofs Veenstra (*Workum 12-12-1871, sigarenmaker 1893) en Rients Folkerts Schootstra (*Workum 20-08-1872, uurwerkmaker te Joure 1900).
Middelste rij v.l.n.r.: Jan-Sjoerd Sytzes IJbema (*Ferwoude 21-04-1874, van boerenbedrijf te Workum 1897) , Johan Kemker, Francois-Everard Gijsberts Boeschoten (directeur) (*Doorn 29-10-1847, Hoofd der School te Workum 1886,1889), Bote Wiebes Glastra (*Workum 23-08-1869, winkelier 1904), Sikke Sipkes Sijbrandij (*Workum 29-08-1873,  
Voorste rij v.l.n.r.: Anne Atzes Demmer (*16-07-1875 It Heidenskip onder Oudega H.O.N.), Johannes-Hendrikus Dirks Lümer (*Workum 28-12-1877) en, Klaas Thymes Hunia (*Workum 08-11-1870).

15
Links Bote Wiebes Glastra en zijn vrouw Grietje Everts Faber en twee onbekenden.

Leeuwarder Courant 06-09-1909
Zowel Bote Glastra te Sneek als zijn broer Hendrik Glastra te Leeuwarden
voerden een agentschap voor de Stoomwasch- en Strijkinrichting 'Sirius' te Workum.


Nieuwsblad van Friesland, de Hepkema 21-02-1914:


  
16
2e van links Grietje Glastra-Faber en 2e van rechts Foukje Wiebes Glastra met 3 onbekende meisjes.
17
Herre Jetses de Groot
*Workum 25-02-1871 - +Workum 26-06-1937
vriend Bote uit Workum, beide waren lid van Crescendo, zie foto nr 14
sigarenmaker te Workum (1896), zonder beroep (1937)

zoon van
Jetse de Groot en Lutske Bouma
timmerknecht te Workum (1871)

x Workum 23-05-1896

Geeske Alberts Dijkstra
*Deinum
dochter van
Albert Kornelis Dijkstra en Gerritje Bouritius


foto: J. Hillebrand Photographe, Workum
18
Sjoerd  Wiebes Glastra
*Workum 07-01-1884 - +Zandvoort 23-01-1967

zoon van
Wiebe Duyes Glastra en Ymkjen Hendriks de Vries

x Velsen 18-10-1917

Maartje Balendina Rietdijk
*Heenvliet 21-01-1889 - +Haarlem 18-04-1931


zie ook foto nr 19

foto: C.J.L. Vermeulen, Den Haag Utrecht
19
Sjoerd  Wiebes Glastra
*Workum 07-01-1884 - +Zandvoort 23-01-1967

zoon van
Wiebe Duyes Glastra en Ymkjen Hendriks de Vries

x Velsen 18-10-1917

Maartje Balendina Rietdijk
*Heenvliet 21-01-1889 - +Haarlem 18-04-1931


zie ook foto nr 18
Een huwelijksfoto van Sjoerd Wiebes Glastra met zijn echtgenote Maartje Balendina Rietdijk.
Bruidsmeisje en -jonker zijn de twee oudste kinderen van zijn broer Hendrik, namelijk Trijntje IJmkje Glastra (*Leeuwarden 30-01-1910 - +Enschede 21-03-1996) en Wiebe Glastra (*Leeuwarden 25-04-1911 - +North Palm Beach, Florida, USA 26-04-1997).  


Haarlems Dagblad 27-07-1935:

BEKENDE HAARLEMMERS
Door onze lens gesnapt.

  De heer S. Glastra werd 7 Januari 1884 te Workum geboren. Hij was aanvankelijk voor het onderwijs bestemd, maar daar het destijds moeilijk was een betrekking bij het onderwijs te krijgen is hij in den handel gegaan. O.a. was hij 8 jaar werkzaam bij een firma te Utrecht en ook 2 1/2 jaar in Parijs, op het kantoor der firma Ascher. Hij had intusschen een diploma voor boekhouden behaald.  

  De oorlog bracht hem in ons land terug. Hij werkte na zijn terugkeer uit Parijs bij verschillende crisisinstellingen. Zoo was hij administrateur
van het levensmiddelenbedrijf te Aalten (Geld.) en amtenaar bij het Rijksbureau voor den afzet van visscherij-producten te Amsterdam. Daarna kwam hij bij de Rott. Bankvereen. te Amsterdam.

  Op 25 Februari 1925 werd de heer Glastra benoemd tot administrateur van het Stads- Armen- en Ziekenhuis te Haarlem, als opvolger van den heer en mevrouw Van Slijpe, met den persoonlijken titel van directeur, hem verleend door het toenmalig Burgerlijk Armbestuur.

  De heer Glastra is lid van het hoofdbestuur der vereeniging ,,Koninginnedag'', voorzitter van de Oranjevereeniging Haarlem-Noord en gemachtigde van het Kiescollege der Ned. Herv. Gemeente alhier.

20
De Workumer vrienden van Sjoerd Wiebes Glastra.
Van links naar rechts:

Sine Walters Kroeze
*Workum 18-03-1883 - +23-07-1927
o.a. het eerste hoofd der Christelijke School in it Heidenskip
zoon van
Walter Daniëls Kroese en
manufacturier te Workum, Súd 109,
lid Provinciale Staten (1895-1919)
x
Harmijntje Meijer


Lambertus (Bertus) Wielenga
*Workum 16-03-1884
schoolmeester te Workum
zoon van
Sipke Lammerts Wielinga en Jacoba Nicolaas' de Jong
adsistent aan het postkantoor te Workum (1882, 1884)


Jelte Offringa
foto: Atelier "De Sport" K. Goudsmit
Helpman by Groningen
  
21
Hendrik Wiebes Glastra
*Workum 09-02-1881 - +Enschedé 20-11-1979

broodbakker te Leeuwarden (1909); koopman (1910); vischhandelaar te Leeuwarden (1911); woont te Workum (1923); koopman te Leeuwarden (1923-1924); woont te Amsterdam (1924)

zoon van Wiebe Duyes Glastra en Ymkje Hendriks de Vries
bakker te Workum; zonder beroep te Workum (1909)

xLeeuwarden 21-04-1909

Wintje Sijmens Grond
*Vrouwen Parochie 03-11-1885 - +Enschedé 02-01-1982

foto: L. van der Feer Pzn
Sneek Bothnia Kade 60 N-Kadezie ook foto nr 22
22
Hendrik Wiebes Glastra
*Workum 09-02-1881 - +Enschedé 20-11-1979

broodbakker te Leeuwarden (1909); koopman (1910); vischhandelaar te Leeuwarden (1911); woont te Workum (1923); koopman te Leeuwarden (1923-1924); woont te Amsterdam (1924)

zoon van Wiebe Duyes Glastra en Ymkje Hendriks de Vries
bakker te Workum; zonder beroep te Workum (1909)xLeeuwarden 21-04-1909

Wintje Sijmens Grond
*Vrouwen Parochie 03-11-1885 - +Enschedé 02-01-1982

dochter van Sijmen Grond en Trijntje Lolkema
werkman te Vrouwenparochie (1885); groentekoopman te Leeuwarden (1909)


foto is gemaakt in 1908

foto: Fotogr. Atelier de Jong
Nieuwestad 53 Leeuwarden  Sneek Kl: Zand

Leeuwarder Courant 21-11-1917
Zowel Hendrik Glastra te Leeuwarden als zijn broer Bote Glastra te Sneek
voerden een agentschap voor de Stoomwasch- en Strijkinrichting 'Sirius' te Workum.

Leeuwarder Courant 08-08-1958

uit .....  van vrijdag 24 april 1959:

Mevrouw en burgemeester Van Beeck Calkoen in gesprek met het gouden bruidspaar Glastra-Grond tijdens de receptie in het Gebouw voor Chr. Belangen.

Gouden huwelijksfeest echtpaar Glastra-Grond

Het gouden bruidspaar Glastra-Grond heeft gisteren temidden van zijn kinderen, kleinkinderen en familieleden op feestelijke wijze zijn 50-jarige echtvereniging herdacht.

Tijdens de receptie, die van 1 tot 3 uur in het Gebouw voor Chr. Belangen plaats vond, bleek dat de vele vrienden van het bruidspaar en hun buurtgenoten uit de Hertog Hendriklaan het op prijs stelden van hun belangstelling blijk te kunnen geven. Het waren echter niet alleen plaatsgenoten, die het sympathieke echtpaar hun gelukwensen kwamen aanbieden. Ook uit Amsterdam, Hilversum en andere plaatsen waren de vrienden van de heer en mevrouw Glastra overgekomen om het bruidspaar persoonlijk te feliciteren. Onder hen bevond zich een deputatie van de Vereniging van oud-Workummers, die met een grote bloemenmand kwamen aandragen. Het bleek dat onder bloemen persoonlijke attenties voor bruid en bruidegom schuil gingen. Het was een bijzonder aardige verrassing vand e oud-Workummers, die daarmee hun voorzitter en diens vrouw een groot genoegen bereidden. Bij de herdenking van het 1050-jarig bestaan van het Friese stadje Workum (waar de heer H. Glastra in 1881 geboren werd) werd de vereniging van oud-Workummers opgericht. De heer H. Glastra werd tot voorzitter gekozen. De de leden van deze Friese vereniging met hun voorzitter in hun nopjes zijn, staken zij tijdens de receptie niet onder stoelen en banken.

Ook de plaatselijke verenigingen, waarvan de heer Glastra lid is, lieten zich niet onbetuigd. De voorzitter van de Tuinbouw, wethouder P. Mourer, prees, toen hij het echtpaar kwam gelukwensen, de verenigingstrouw van de bruidegom; de heer B. Keddeman, die namens de Damvereniging O.K.K. aanwezig was, vertelde, dat de heer Glastra aan het dambord een geduchte, doch gaarne geziene tegenstander is en de heer J. Dijkgraaf gewaagde van de sympathie van de bruidegom voor de Floralia-vereniging.

Onder de velen, die het krasse gouden bruidspaar hun gelukwensen kwamen aanbieden bevonden zicht verder de predikanten dr. S.H. Spanjaard, van de Ned. Hervormde Gemeente en ds. D. Veldkamp van de Vrije Evangelische Gemeente te Hilversum. Ook burgemeester en mevrouw Van Beeck Calkoen kwamen het echtpaar hun gelukwensen aanbieden.

Een schat van bloemen sierde tijdens de receptie de zaal.
  
23
Jouke Wiebes Glastra
*Workum 01-01-1883 - +Sneek 09-02-1947

Bracht eerst de boodschappen rond in Workum voor de bakkerij van zijn vader in Workum (tot 1909). Later bracht hij de boodschappen rond in Sneek voor zijn broer Bote en schoonzuster Grietje Glastra-Faber, die een winkel hadden in de Kruizenbroederstraat te Sneek.

zoon van Wiebe Duyes Glastra en Ymkje Hendriks de Vries
foto: J.M. v.d. Peijl, Leeuwarden
  
24
Foukje Wiebes Glastra

*Workum 28-03-1886
+Sneek 14-03-1966

Stond eerst in de winkel van de bakkerij van haar vader in Workum (tot 1909). Later in de winkel van haar broer Bote en schoonzuster Grietje Glastra-Faber, die een winkel hadden in de Kruizenbroederstraat te Sneek. Ook komen haar een jaar lang tegen als winkeljuffrouw te Alkmaar (1919-1920).

dochter van Wiebe Duyes Glastra en Ymkje Hendriks de Vries


foto: C.J.L. Vermeulen, Den Haag Utrecht
  
25
Foukje Wiebes Glastra
*Workum 28-03-1886 - +Sneek 14-03-1966

Stond eerst in de winkel van de bakkerij van haar vader in Workum (tot 1909). Later in de winkel van haar broer Bote en schoonzuster Grietje Glastra-Faber, die een winkel hadden in de Kruizenbroederstraat te Sneek. Ook komen haar een jaar lang tegen als winkeljuffrouw te Alkmaar (1919-1920).

dochter van Wiebe Duyes Glastra en Ymkje Hendriks de Vries
foto: onbekend
26
Foukje Wiebes Glastra
*Workum 28-03-1886 -+Sneek 14-03-1966


Stond eerst in de winkel van de bakkerij van haar vader in Workum (tot 1909). Later in de winkel van haar broer Bote en schoonzuster Grietje Glastra-Faber, die een winkel hadden in de Kruizenbroederstraat te Sneek. Ook komen haar een jaar lang tegen als winkeljuffrouw te Alkmaar (1919-1920).

dochter van Wiebe Duyes Glastra en Ymkje Hendriks de Vries

foto: L. van der Feer, Bothniakade Sneek
  
27
Foukje Wiebes Glastra
*Workum 28-03-1886 - +Sneek 14-03-1966

Stond eerst in de winkel van de bakkerij van haar vader in Workum (tot 1909). Later in de winkel van haar broer Bote en schoonzuster Grietje Glastra-Faber, die een winkel hadden in de Kruizenbroederstraat te Sneek. Ook komen haar een jaar lang tegen als winkeljuffrouw te Alkmaar (1919-1920).

dochter van Wiebe Duyes Glastra en Ymkje Hendriks de Vriesfoto: Atelier Obbema, Sneek
28
Geheel links de boekhandel en drukkerij van de firma Simon Brandenburgh en geheel rechts de bakkerij Glastra.