Brandenburg(h)


Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31


de gegevens zijn verstrekt door

links:
Brandenburg(h)

onderstaande gegevens zijn met toestemming van
Paul Tienkamp ontleend aan zijn site Genealogie Tienkamp

  I. Lieuwe Brandenburg. Geboren ca 1640 te Workum?. Tr. (kerk) ca 1665 te Workum? nn nn.
Uit dit huwelijk:
Hessel Lieuwes, volgt II.1Kinderen:
  II.1 Hessel Lieuwes Brandenburg. Geboren 1669 te Workum. Hij was lid van de vroedschap van Workum van 1706 tot 1734. Overleden 1734 te Workum. Tr. (kerk) ca 1700 te Workum? Acke Feddes, geboren 1671 te Workum?.
Uit dit huwelijk:
Lieuwe Hessels, volgt III.1
Aaltje, 22.12.1720 in ondertrouw te Workum (Ned.Herv.kerk) met Jacobus MonkeerusKleinkinderen:
  III.1 Lieuwe Hessels Brandenburg. Geboren 27-04-1704 te Workum. Hij werd lidmaat van de NH kerk Workum op 30-01-1727. Tr. (kerk) 19-02-1730 te Workum (Ned.Herv.kerk) Antie Watses Brantsma, geboren ca 1705 te Workum. Zij werd lidmaat van de NH kerk Workum op 02-12-1728. .
Uit dit huwelijk:
Hessel Lieuwes, volgt IV.1Achterkleinkinderen:
  IV.1 Hessel Lieuwes Brandenburg. Geboren 13-09-1733 te Workum, lid vroedschap van 1763 tot 1787, overleden 1787 te Workum. In ondertrouw (Ned.Herv.kerk) 29-05-1762 te Workum Sara Sebrechta Vlot, gedoopt 12-05-1735 te Workum, overleden 20-03-1807 te Workum op 71 jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
Jan Hessels, volgt V.1
Lieuwe, volgt V.2Generatie V
  V.1 Jan Hessels Brandenburg. Geboren 1766/1767 te Workum, overleden in 09.06.1823 te Workum (56 jaar). Apotheker te Workum (vanaf ± 1804). Vanaf 1807 lid van het gemeentebestuur. Tr. (Ned.Herv.kerk) 06.10.1807 te Workum Rinkje Fekkes Gaastra, geboren ca 1770 te Workum (dochter van Fekke Baukes Gaastra en Antje Ruurds Buma). Na de dood van Jan zet Rinkje de apotheek nog een paar jaar door.
Uit dit huwelijk:
Willem Olof, volgt VI.1
Fekke Bauke, volgt VI.2
Sara Sibregta, geboren 8 maart 1813 Workum
Anna, geboren 31 juli 1815 Workum
Maria Elisabeth, geboren 27 november 1818 Workum
Frederika, geboren 20 juni 1821 Workum

de moeder van Antje Ernst geeft toestemming voor het huwelijk

  V.2 Lieuwe Brandenburg. Geboren 10-04-1763 te Workum, overleden 28-04-1802 te Hindeloopen op 39-jarige leeftijd. Hij is overleden door het vallen in de sluis van Hindeloopen. Tr. (in de Ned. Herv. Kerk, met als getuigen W. Brandenburg) 10.05.1795 te Warns  Antje Ernstdr. Dikkerboom, geboren 14-05-1773 te Heerenveen, overleden 03-04-1829 te Workum op 55-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
Hessel, volgt VI.3


Generatie VI
  VI.1 Willem Olof Brandenburg. Geboren 1808 te Workum
  VI.2 Fekke Bauke Brandenburg. Geboren 1810 te Workum
  VI.3 Hessel Brandenburg. Geboren 29-06-1795 te Laaxum. Hij nam in 1811 de familienaam Brandenburg(h) aan. Hij stond toen onder voogdij van Jan Hessels Brandenburgh, waarschijnlijk de broer van zijn vader die in 1802 was verdronken. boekdrukker, gemeenteontvanger, overleden 04-12-1880 te Workum.
Het verhaal van de verloren zoon in het Workumers van omstreeks 1800 in 1871 geschreven door Hessel Brandenburgh, oud boekhandelaar ("in eigene friesche spelling").

Tr. 03-03-1819 te Zutphen Johanna Kragt, geboren 24-05-1795 te Deventer, overleden 28-10-1844 te Workum op 49-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk (allen geboren te Workum wijk D nr 26):
Oeg Brandenburgh, geboren 20 juni 1819 VII.1
Lieuwe Brandenburgh, geboren 3 september 1820  VII.2
Pieter Brandenburgh, geboren 15 november 1821
Johannes Brandenburgh, geboren 15 november 1821
Jacoba Sofia Brandenburgh, geboren 2 juni 1824  
Pieter Brandenburgh, geboren 28 januari 1826
Antje Brandenburgh, geboren 27 december 1828
Johannes Wesselius Brandenburgh, geboren 6 september 1830
Johannes Wilhelmus Brandenburgh, geboren 27 december 1831
Ernst Brandenburgh, geboren 27 december 1831
Catharina Gezina Brandenburgh, geboren 17 december 1832 VII.11
Petronella Brandenburgh, geboren 2 december 1834 VII.12
Johanna Wilhelmina Brandenburgh, geboren 16 augustus 1837

Tr.(2) 24-05-1848 te Workum Geertruy Oosterman, geboren ca 1810 te Workum?, overleden te Workum 07.10.1861 te Workum, 51 jaar.
Uit dit huwelijk:
    Hessel aangifte 02.11.1849 Workum
    Elisabeth aangifte 01.10.1851 Workum
    Catharina Elisabeth overleden te Amsterdam  14.01.1879, 27 jaar

boven: geheel rechts de woning van de familie Brandenburgh met rechts daarvan de boekdrukkerij  (±1880).
±1904 zijn de beide panden door een brand verloren gegaan en vervangen door een pand (thans Merk 24)
onder: onderaan een verkoopbiljet zette de 'printer' zijn naam (1820)
Generatie VII
  VII.1 Oeg Brandenburgh. Geboren 20-06-1819 te Workum. Tr.(1) 15-05-1839 te Workum Sjoerd Greeults Hobma, geboren ca 1820, overleden ca 1842 te Workum? Tr.(2) 17-05-1843 te Workum Johannes Siebolts Goedhart, geboren ca 1820
  VII.2 Lieuwe Brandenburg. Geboren 03-09-1820 te Workum (wijk D 26), overleden 18.06.1867 te Workum. Boekdrukker te Workum. Vanaf 1871 geeft de Firma H. Brandenburg en Zoon de krant Friso (1871-heden) uit Tr. 03-03-1844 te Workum Hinke Symons Gaastra, geboren 13.09.1820 te Workum (dochter van Sijmon Baukes Gaastra en Jeltje Deddes de Jong), overleden 08.05.1864 te Workum op 43-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
    Hessel, aangifte 12.06.1845 Workum VIII.1
    Siemon, geboren 12.01.1847 Workum (wijk D nr 26) VIII.2
    Jeltje, aangifte 16.03.1848
    Johanna, aangifte 13.10.1849 Workum
    Aukje/Anke, aangifte 12.10.1850 Workum VIII.5

   
boven: "de Boek- en Handelsdrukkerij, Boek- en Kantoorboekhandel, enz" van de Firma H. Brandenburgh en Zoon (+1890). Op dat moment in eigendom Yme Ruurds Kuipers (1838-1918). Op 1 januari 1902 verkoopt Yme Kuipers de drukkerij aan een van zijn werknemers de heer T. Gaastra Bzn. Van  Workumer krant Friso blijven de rechten in handen van Yme Kuipers, waardoor er geen Friso meer verschijnt. Pas in 1906 gaan de rechten over op Gaastra. In 2002 is de Friso met haar 125ste jaargang bezig.
onder: onderzijde van de verkoopbiljet (1863)

  VII.11 Catharina Gesina Brandenburgh. Geboren 17-12-1832 te Workum, overleden 11-04-1912 te Workum op 79-jarige leeftijd. Tr. 18-10-1857 te Workum Ype Jacobs de Jong, geboren 09-01-1829 te Westhem, zoon van Jacob Ypes de Jong en Jetske Lolkes de Groot, overleden 08-02-1912 te Workum op 83-jarige leeftijd
  VII.12 Petronella Brandenburgh. Geboren 02-12-1834 te Workum. Tr. 08-05-1859 te Workum Jakob Hendriks Poutsma, geboren ca 1840
Generatie VIII
  VIII.1 Hessel Lieuwes Brandenburg. Geboren 12-04-1845 te Workum. Overleden 19.09.1903 te Sneek. Tr.(1) 18-12-1867 te Workum Maaike Botes de Boer, geboren 12.12.1844 te Workum, overleden voor 02.10.1877 te Workum. Dochter van Bote Jantjes de Boer en Jeltje Greeults Hobma.
Uit dit huwelijk:
Jeltje, aangiftedatum 2 mei 1872 Workum
Hinke, aangiftedatum 5 mei 1869 Workum

Tr.(2) 30-07-1879 te Sneek Pietje Stuvel, geboren 17 juli 1849  te Sneek, overleden 24.12.1930 te Sneek, oud 81 jaar, weduwe. Dochter van Antoon Stuvel en Elisabeth van Oudshoorn
Uit dit huwelijk:
    Lieuwe,  aangiftedatum 20 januari 1888 Workum
    Lieuwe Brandenburgh, geboren 28 augustus 1889 Sneek
    Hessel
    Maaike, Geboren ca 1890 te Sneek?. Tr. 03-06-1914 te Sneek
                    Leendert Kiezebrink, geboren ca 1890
    Elisabeth,  Geboren ca 1880 te Sneek?. Tr. 12-10-1903 te Sneek
                    Geert Engelmoer, geboren ca 1880

  VIII.2  Simon/Siemon Brandenburg: Geboren 12.01.1847 Workum (wijk D nr 26), overleden 21.05.1891 Workum. Boekdrukker te Workum. Uitgever (1874-????) van het blad van de Christelijk Historische Unie 'De Banier' (1874-1933). Tr. 06.08.1871  te Workum Theresia Lumer. Geboorteaangifte 20.09.1848 te Workum, dochter van Johannes Henricus (Hein) Lumer en Geertje Gaastra.

het pand met de klokgevel van de Firma Simon Brandenburgh anno 1898
(ansichtkaarten zijn uitgegeven door de Firma Simon Brandenburgh)
±1950 is het pand afgebroken (thans Noard 11)

  VIII.5 Anke (Aukje) Brandenburg. Geboren 12-10-1850 te Workum. Tr. 05-05-1880 te Workum Willem Nederhoed, geboren ca 1855

bovenstaande gegevens zijn met toestemming van
Paul Tienkamp ontleend aan zijn site Genealogie Tienkamp