Fotoalbum Van den Akker-Dijkstra

Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31

Fotoalbum van
de familie
Van den Akker-Dijkstra
een familie uit Workum die naar de Limburgse mijnen ging

Henk en Wietske Visser uit Workum hadden een album in huis van onbekende herkomst.
Inmiddels is het album in bewaring gegeven aan Warkums Erfskip.
Waarschijnlijk komt het album uit de familie Van den Akker-Dijkstra, die begin vorige eeuw in de mijnen in Limburg en Duitsland ging werken. Een aantal foto's zijn door fotografen uit Duitsland en Limburg gemaakt.

Weet u wie op de foto's staan?
Mail dan naar warkumserfskip@hetnet.nl
" Album Van den Akker-Dijkstra nr...." + omschrijving
Zodat wij de namen er bij kunnen zetten.
01
onbekend
foto: A. Molenaar Bolsward, Dijlakker
02
waarschijnlijk:

Tjibbe Cornelis' van den Akker
*Workum 23-09-1879 -  +Hoensbroek, wijk Treebeek, Ringstraat 5A  08-06-1952
mijnwerker, wonende te Workum (1903); mijnwerker bij de Staatsmijn "Emma" te Treebeek (1909-1934); familie Van den Akker-Balfoort beheert het in 1918 gebouwde Hotel-Pension Juliana te Treebeek, Ringstraat 5a (1927); Het eerste protestantse kinderhuis zal in pension Juliana, Ringstraat 5a, Treebeek ingericht worden waar circa 15 kinderen zullen komen (1933) later blijkt het pension te klein en wordt te Hoensbroek in 1933 begonnen met de bouw van het Koningin Emma Kinderhuis dat plaats zal bieden aan 60 à 70 kinderen ;  echtpaar Van den Akker-Balfoort, Ringstraat 5b te Treebeek viert haar zilveren huwelijksfeest (1946); begraven op de Protestantse Begraafplaats te Treebeek (11/07/1952); de
zoon van Cornelis Minses van den Akker en Maaike Tjibbes Deinum
stoombootkapitein te Workum (1903);van Workum naar Gaastmeer (12/05/1909); schipper te Gaastmeer (1909-1914);
weduwe verhuist van Gaastmeer naar Workum (24/11/1915)

x1 Workum 27/05/1905
Anna Wilhelmina Jacobs Dijkstra
*Kollum 27-01-1879 - +Hoensbroek (Limburg) 10-12-1920
zonder beroep te Workum (1903)
dochter van Jacob Jans Dijkstra en Akke van der Wal
Jacob Jans Dijkstra werd 100 jaar oud: klik hier.
kinderen:
1. Anna Akke van den Akker *Günnigfeld (Duitsland) 16-03-1906 - +Günnigfeld 17-07-1906
2. Anna Akke  van den Akker *Hordel (Duitsland) 30-04-1907
xHilligersberg 08-04-1937
Jacobus Lambertus Wolf *Kralingen 05-01-1894 - +Zeist 13-09-1977
3. Cornelis van den Akker *Heerlen 22-02-1909 - +Heerlen 22-04-1983
xHeerlen 01-06-1933
Bertha Extra *Heerlen 11-07-1907 - +Hoensbroek 27-01-1988
kind:
Anna Maria Elisabeth van den Akker *Heerlen 06-05-1934
x Emile Joseph Leonardus in 't Zand *11-01-1931
kinderen:
Elisabeth Bertha Franciska Maria in 't Zand *08-12-1960
x Andries A.G.J. van Gemert
kinderen:
Maaike van Gemert
Floor van Gemert
Stijn van Gemert
Robertus Cornelis Johannes in 't Zand *01-03-1962
x Wilhelmina Gemma Maria van Eijs
kinderen:
Enya in 't Zand
Tano in 't Zand
Guen in 't Zand
Quinte in 't Zand
Dante in 't Zand
Tünde (adoptie) in 't Zand
Noëmi (adoptie) in 't Zand
Emeline Maria Nicole in 't Zand *10-06-1963
x William Keown
kinderen:
Liam Luuk Keown
Ella Nicole Keown
Lucas Lambertus Johannes in 't Zand 09-04-1965
x Giuliana Andreoli
kinderen:
Sophie in 't Zand
Nick in 't Zand
4. Maaike van den Akker *Heerlen 10-01-1912
xHeerlen 12-09-1936
Adolf Willem Muller *Amsterdam 27-03-1895 - +Soestdijk 11-06-1982
tabaksplanter in Nederlands Indië (Deli, Sumatra) en ambtenaar in Nederland
laatste adres: Dr. Van Rupertlaan 15, Soestdijk.
zoon van Richard Willem Muller en Wilhelmine Marie Henning
kind:
Adolf Tjibbe Muller *Medan, Sumatra 21-11-1939 - +Geldrop 04-10-2009
drs. Economie, registeraccountant econoom.
xAlkmaar 17-12-1969
Christine (Tineke) Nieuwenkamp *Batavia 21-02-1941
dochter van Hendrikus Johannes Nieuwenkamp en Maria Elisabeth Amborgtseer.
kinderen:
Eelco Tjibbe Muller *Naarden 09-07-1971
Haiko Willem Muller *Barcelona (Spanje) 06-11-1973
5. Jacob van den Akker *Heerlen 03-09-1913 - +Heerlen 04-10-1913
6. Jacob van den Akker *Hoensbroek 22-02-1917 - +12-06-2002 ( begr. Brunssum)
x Adelheid Visser *Haltrop (Duitsland) 22-12-1919 - +01-06-1997 (begr. Brunssum)
kind:
Andre Cornelis van den Akker *Brunssum 21-10-1945
x Johanna Petronella Leonarda Hesen *Brunssum 23-03-1947
kinderen:
Danny van den Akker *Brunssum 04-01-1973
Barbara van den Akker *Brunssum 27-11-1975
7. Minze van den Akker  *Heerlen 15-01-1920 - +Hoensbroek 05-04-1920

x2 Hoensbroek 27-10-1921
Martina Wilhelmus' Balfoort
*Otterlo 31-01-1887 - +Heerlen 24-02-1954
dienstbode te 's-Gravenhage, Van Weede van Dijkstraat 7  (07-10-1919 - 27-09-1921); woont te Hoensbroek (1921);
pensionhoudster van Hotel Pension Juliana, Ringstraat 5a te Treebeek.
dochter van Wilhelmus Abrahams Balfoort en Johanna Wilhelmina Martinus' Hendriks
arbeider te Slijk Ewijk (1877); arbeider te Otterlo (1887)

Limburger Koerier 08-10-1929

Limburger Koerier 31-12-1930

kinderen:
8. Johanna Wilhelmina van den Akker *Hoensbroek 11-12-1923 x Willem Marie Jozef Simons *Dordrecht 23-07-1916 - +Sittard (woonplaats: Oirsbeek, Mozartstraat 43) 14-09-1982 (66 jaar)
Willem was bijna 25 jaar raadslid van de voormalige gemeente Oirsbeek en later ook van Schinnen (1982); lijsaanvoerder van de Groepering Simons in de gemeente Schinnen (1982); uitvaart 17-09-1982 in de parochiekerk Sint Lambertis te Oirsbeek, crematie te Heerlen.
kinderen:
Tineke Simons *Heerlen x Cor Knabben *Heerlen
(wonen te Oirsbeek, Buchten 1982; Nederweert 2015)
kinderen:
Rob Knabben
Joost Knabben
Rob Simons x Marleen (wonen te Oirsbeek 1982)
kinderen:
Wiljan Simons (woont te Eindhoven 1982)
Bart Simons (woont te Eindhoven 1982)
Annelies Simons x Chris Worms (wonen te Dordrecht 1982)
9. Wilhelmus van den Akker *Heerlen 26-09-1925 - +Enschede 22-12-2006 (gecremeerd te Usselo)
     x Dettina Geertje Kamst
1 kind (1952)
10. Minze van den Akker *Heerlen 15-05-1927 (in 1952 verloofd)
11. Martina van den Akker *Heerlen 24-04-1930 x H. Poel

bronnen:

Limburger Koerier 05-09-1934:
ZILVEREN AMBTSJUBILEUM
 De ondergrondse mijnarbeider Tjibbe van den Akker, wonende te TREEBEEK en werkzaam op Stm. Emma herdacht heden den dag dat hij vóór 25 jaar in dienst de Staatsmijnen trad. Door den hoofdingenieur dhr. v. d. Drift werd hij hartelijk toegesproken, die hem prees om zijn buitengewonen ijver en pichtsbetrachting.
  Tevens werd hem namens de directie een lig- en draagmedaille voor trouwen dienst, benevens een gesloten couvert overhandigd.


foto: Joh. Counen
Valkenburg L.H. & Heerlen L.H.
03
Broers 1e

Jan Jacobs Dijkstra
*Workum 02-09-1877 - +Sneek 14-02-1937

schippersknecht te Workum (1903); woont Wijk B nr 90 (1918);
groentehandelaar te Workum (1937)

zoon van Jacob Jans Dijkstra en Akke Ulbes van der Wal
werkman te Workum (1876); olieslager te Workum (1877); werkman te Workum (1903); zonder beroep te Workum (1937).
Jacob Jans Dijkstra werd 100 jaar oud: klik hier.

x Workum 13-06-1903

Sjoerdtje Hendriks de Vries
*Workum 15-02-1879 - +19-02-1959

zonder beroep te Workum (1903)

dochter van Hendrik Willems de Vries en Minke Jans Laansma
koopman te Workum (1876, 1879); manufacturier te Workum (1903foto: Photographisch Atelier van L. van der Feer Pzn
Sneek Bothnia Kade 60  N-Kade
04

Omdat volgens de aantekening dit een broer is van de man op foto nr 03 zou dit Ulbe Jacobs Dijkstra kunnen zijn. Ze zijn 2 weken eerder getrouwd, dan Jan Dijkstra en Sjoerdtje de Vries. Waarschijnlijk zijn beide foto's tegelijker tijd gemaakt:

Ulbe Jacobs Dijkstra
*Workum 25-12-1880 - +24-06-1968
22 jaar, geboren te Workum,
meesterknecht aan de sagofabriek te Workum
zoon van
Jacob Jans Dijkstra, werkman te Workum (1880, 1903) en
Akke Ulbes van der Wal, zonder beroep te Workum
Jacob Jans Dijkstra werd 100 jaar oud: klik hier.

x Workum 30-05-1903

Evertje Mintjes Beinema
*Parrega 17-09-1880 - +12-08-1975
22 jaar, geboren te Parrega, dienstmeid te Workum
dochter van
Mintje Floris' Beinema, werkman te (Parrega 1880 en Workum (1903) en Aukje Beau's de Boer, zonder beroep te Workum


foto: Photographisch Atelier van L. van der Feer Pzn
Sneek Bothnia Kade 60  N-Kade


Friese Koerier vrijdag 31 mei 1963:

      Zestig jaren
    huwelijkstrouw
  WORKUM - Heden vrijdag is het
feest in het bejaardentehuis ,,Mariën-
acker" te Workum. Het is op deze dag
zestig jaar geleden, dat het echtpaar
Ulbe Dijkstra en Evertje Beintema in
de huwelijksboot stapten. Deze boot heeft
gedurende de zestig jaar vrij rustig ge-
varen. Wel heeft mevr. Dijkstra de eer-
ste jaren van hun huwelijk nog al met
de maag gesukkeld en is ze daar op
veertigjarige leeftijd aan geopereerd,
maar sedert gaat het vrij goed.
  Uit dit huwelijk zijn twee dochters ge-
boren, en die kunnen er wezen volgens
mevr. Dijkstra. Dat geloven we graag,
want mevr. Dijkstra staat, als is ze dan
83 jaar, zeker nog menige jong huis-
moeder. Haar woning houdt ze zelf
schoon, en wee als men er met een
paar vuile schoenen binnen stapt! Dan
waait er wat!
  De heer Dijkstra werd geboren op 25
december 1880 en zijn vrouw op 17 sep-
tember van dat zelfde jaar. De heer
Dijkstra kwam, toen ze in het huwelijk
traden, in dienst van de firma Jansen en
Lohman te Workum die daar toen een
sagofabriek dreven. Het loon wat f 7,50
per week, en ,,hier barstte Workum haast
van", zei mevr. Dijkstra. Nu Dijkstra
zal dan voor die tijd wel een flink loon
verdiend hebben, maar hiervoor had hij
dan ook de vertrouwensbaan van wis-
selloper.
  Het feest, zo zei de heer Dijkstra, zul-
len we bescheiden houden, en wel in
eigen kamer. Dat die zeer vol zal wor-
den daaraan twijfelen we niet, want
ieder in Workum kent de familie Dijk-
stra. Nadat hij 29 jaar op de sagofa-
briek had gewerkt tot die werd opgehe-
ven, kwam Dijkstra als opperman bij
de timmerman aan het werk, wat hij
vol heeft gehouden tot zijn 79ste jaar.
Toen was het welletjes en sindsdien leeft
het echtpaar, dat nog zeer vitaal is, rus-
tig in Mariënacker.
   De heer Dijkstra vindt het niet
vreemd dat hij oud wordt, want zijn va-
der stierf in ,,Wiemertshof" te Workum
op de leeftijd van 100 jaar en vijf maan-
den.
05
Zuster 1e

Dit moet dan een dochter zijn van
Jacob Dijkstra, werkman te Workum, en
Akke van der Wal, zonder beroep te Workum.
Jacob Jans Dijkstra werd 100 jaar oud: klik hier.

dochters die hiervoor in aanmerking komen zijn:
Anna Wilhelmina Dijkstra x Workum 27/05/1905 Tjibbe van den Akker
Elisabeth Dijkstra x Workum 19/05/1906 Pieter Kramer
Gerbrig Dijkstra x Nieuw Helvoet 16/06/1910 Petrus Verstijnen
Sjoukje Dijkstra x Workum 20/05/1911 Geert Boonstra

foto: Photographisch Atelier van L. van der Feer Pzn
Sneek Bothnia Kade 60  N-Kade
  
06
Piet Gaastra

Pieter Simons Gaastra
*Workum 04-09-1876 - +Workum 13-01-1943
koopman te Workum (1899, 1900)
zoon van
Simon Baukes Gaastra en Catharina Pieters Visser
koopman te Workum (1876)

x Workum 02-08-1899

Janke Pieters van der Wal

foto: H. Deutmann
La Haye, 55 Zeestraat
07
Mevr. Gaastra

Janke Pieters van der Wal
*Workum 12-08-1878 - +Workum 21-04-1950
zonder beroep Workum (1899)
dochter van
Pieter Jans van der Wal en Adriana Margaretha Meeter
hoofdonderwijzer te Workum (1878);
hoofd der School te Workum (1899, 1900)

x Workum 02-08-1899

Pieter Simons Gaastra

foto: H. Deutmann
La Haye, 55 Zeestraat
08
onbekend

foto: L. van der Feer
Bothnia Kade Sneek
  
09
onbekend


foto: J.H. Slaterus, Leeuwarden
10
onbekend

foto: Photographisch Atelier van L. van der Feer Pzn
Sneek Bothnia Kade 60  N-Kade
11
onbekend

foto: Felix Schaetzke Photographisches Atelier
Bochum, Friedrich-Strasse 13 in der Nähe des Wilhelmplatzes
Telephon 950
Deutscher Photographen Verein
Prämiirt: Hildesheim 1893
12
onbekend

foto: Photogaphie Atelier L. Vogel
Firma Jakob de Vries Gzn
Kleinzand 26, Sneek

13
"Broers van de 1e" staat bij foto nr 13 en 14.
Dit moeten dan zonen zijn van
Jacob Dijkstra, werkman te Workum, en
Akke van der Wal, zonder beroep te Workum.
Jacob Jans Dijkstra werd 100 jaar oud: klik hier.


foto: Photographie Parisienne H. van der Zijl
Amsterdam, 60 Nieuwendijk 60
over Raamskooi en Kapelsteeg
Gelieve op Voornaam H en Huisnummer 60 te letten
14
broers van de 1e

"Broers van de 1e" staat bij foto nr 13 en 14.
Dit moeten dan zonen zijn van
Jacob Dijkstra, werkman te Workum, en
Akke van der Wal, zonder beroep te Workum.
Jacob Jans Dijkstra werd 100 jaar oud: klik hier15
onbekend

foto: Felix Schaetzke Photographisches Atelier
Bochum, Friedrich-Strasse 13 in der Nähe des Wilhelmplatzes
16
onbekend

foto: Photographisch Atelier van L. van der Feer Pzn
Sneek Bothnia Kade 60  N-Kade
17
Minze broer

Dit zou kunnen zijn:

Minse Cornelis' van den Akker
*Workum 02-01-1878 - +Gaastmeer 19-02-1911
ongehuwd, zonder beroep te Gaastmeer (1911)
zoon van Cornelis van den Akker en Maaike Deinum
stoombootkapitein te Workum (1903); schipper te Gaastmeer (1911)

broer van

Tjibbe Cornelis' van den Akker
zie foto 02
18
Oom Tante Pap

onbekend
waarschijnlijk leden van de familie Van den Akker

foto: Felix Schaetzke
Bochum Friedrichstrasse 13 Telephon 950
19
onbekend
achterop staat: 1866/7

foto: Louis Frohwein Photogr. Atelier
Bochum, Hochstr. 19
20
onbekend
21
onbekend
22
achterop staat: 265c

waarschijnlijk
Anna Josefina van den Acker


mededeling: Andrea Frohn, Köln (30 en 31-08-2017)

foto: Louis Frohwein Photogr. Atelier
Bochum, Hochstr. 19

23
achterop staat: No 1539

Anna Maria van den Acker
*Ueckendorf (Gelsenkirchen) 23-03-1873
+Wattenscheid-Günningen 18-01-1940
dochter van
Wilhelm/Willem Johanns van den Acker en Franziska Nocke
Gärtner (tuinman)

x Wattescheid 10-11-1897

Wilhelm Balzen

mededeling: Andrea Frohn, Köln (30 en 31-08-2017)

Photog. Atelier Germania
Gelsenkirchen am Bahnhof

Van links naar rechts voorste rij: Gertrud, Heinz, de ouders Anna Maria van den Akker en haar man Wilhelm Balzen en de zonen Hubert en Wilhelm. Op de achterst rij staan van links naar rechts: Maria, Anna, Hedwig en Fritz.
foto en mededeling: Andrea Frohn, Köln (30 en 31-08-2017)


Dear sirs,
Just by chance I came by your webside "Fotoalbum van de Familie Van den Akker-Dijkstra" when I was searching for ancestors of my greatgreatgrandmother Anna Maria Van den Acker or van den Akker. She was either born in 1868 or 1873 in Ueckendorf, which belongs to Gelsenkirchen and she lived close to the Fotoatelier Germana . There is a bit of a mix up with her sister Anna Josefina. The young woman on foto No 23 looks so much like her when she was young (I enclose a family foto of her with husband and her eight children) and my mother who knew her all her life swears it could only be her. She also sees family resemblance in foto No 22, which could be my greatgreatmothers sister and in foto no 27 which could be her mother. My two cousins are much more involved in the family history but asked me to contact you. Is anything known about the van den Akker family , maybe a part of them going to the Ruhr Area to Gelsenkirchen and Bochum, especially Günnigfeld, where Anna married and had 8 children.
We would be so pleased to find further traces of her. Some of us girls look much like our mum, grandma and maybe there are family resemblances further on.
I would be so pleased to hear from you and remain
with kindest regards
Andrea Frohn
(30-08-2017)

Hallo aus Köln,
Dies ist aber Anna Maria Van den Acker verheiratete Balzen. Die Kinder sind von links nach rechts: vorne stehend im weißen Kleid meine Oma Gertrud daneben Heinz, dann Anna Maria Van den Acker verheiratete Balzen, neben ihr ihr Mann Wilhem Balzen, dann die Jungen Hubert und Wilhelm. Hinten stehend von links: Maria, Anna, Hedwig und Fritz. Anna wurde geboren 1873 in Gelsenkirchen Ueckendorf und starb 1940 in Wattenscheid Günnigfeld. Sie heiratete 1897 . Ihre Eltern waren Wilhelm oder Willem Van den Acker geb. 1818, Gärtner und ihre Mutter Franziska Nocke. Die Frau auf dem Foto in der Anlage ist dann wahrscheinlich Franziska Nocke geb. 1836 in Ueckendorf. Franziska Nocke war vorher verheiratet mit dem Bergmann Josef Finger. Mit dem hatte sie aber keine Kinder. Laut unseren Unterlagen gab es nur die Anna Maria als Tochter, allerdings taucht immer wieder die Anna Josefina auf. Es ist etwas mysteriös. Der Vater von Wilhelm Van den Acker war Johan van den Acker, Tagelöhner. Im Trauschein steht als Vater Johan, Van den Acker-Tahl., als Mutter Franziska Franssen-Leuwen. Leider konnten wir bis jetzt weder Geburtstage, noch Geburtsorte oder Heiratsdatum der Beiden herausfinden. Auch das Wort Tahl. oder dessen Abkürzung brachte uns nicht weiter. Ich denke, die junge Frau ist möglicherweise Anna Josefina Van den Acker, aber die genaue Verwandschaft lässt sich nicht beweisen. Wir werden weiter suchen, ob wir ertwas über sie herausfinden können.
Ganz liebe Grüße aus Köln
Andrea Frohn
(31-08-2017)

24
onbekend

foto: L. van der Feer
Bothnia Kade Sneek
25
onbekend

foto: D.J. Pottjewijd
26
onbekend
27
waarschijnlijk
Anna Maria Francisca (Franziska) Diedrichs Nocke
*Propstei St. Urbanus, Gelsenkirchen-Buer 20-01-1836
+Ueckendorf
dochter van
Diedrich Nocke en Josephine Klingenberg
Zimmerman (timmerman) in Uekendorf

x1 St. Gertrud von Braband 26-11-1863
Josef Finger
Bergmann (mijnwerker)
+Wattescheid 20-12-1865
geen kinderen

x2 Wattenscheid St.Gertrud von Braband 18-05-1867
Wilhelm/Willem Johanns van den Acker
*1818
Gärtner (tuinman) 49 jaar (1867)
zoon van
Johan van den Acker/ Van den Acker-Tahl.
en Franziska Franssen
Tagelöhner (dagloner, los arbeider) in Leuven (1867)

mededeling: Andrea Frohn, Köln (31-08-2017)

foto: Photogr. Atelier Germania Gelsenkirchen am Bahnhof
28
onbekend
29
onbekend
30
onbekend
foto is in 1909 gemaakt

foto: Fotogr. Atelier De Jong
Leeuwarden, Nieuwestad 53
Sneek, Kl. Zand
31
Twee onbekende kinderen met een bolderkarretje

foto: onbekend
32
Twee onbekende dames aan het mattenkloppen.

Te Stortelder (04-05-2015):
Wat een leuke foto met speciaal rek om lange lopers te kunnen kloppen. De opgerolde einden liggen op de schappen en zo kan steeds een ander deel geklopt worden.

foto: onbekend

33
onbekend

foto: L. van der Feer Pzn
Sneek Bothnia Kade 60 N-Kade
34
onbekend

foto: E.v.d.Kerkhof
Arnhem, Ridderstraat 27
Amsterdam, Keizersgracht 455
35
onbekend

foto: Atelier Obbema, Sneek
36
onbekend

foto: E.v.d.Kerkhof
Arnhem, Ridderstraat 27
Amsterdam, Keizersgracht 455
37
onbekend

Achterop de foto staat:
2de Paaschdag
Maandag 12 April
1909

foto: T.A. Schotel, Rotterdam, Erasmusstraat 3

38
onbekend

foto: T.A. Schotel
Rotterdam, Erasmusstraat 3
Gevestigd 1890
Losse foto's:

39
onbekende familie

foto: onbekend

40
onbekend

foto: W. Spengler Photogr. Atelier
'Wattenscheid a. d. evg. Kirche
Prämiirt und Ausgezechnet
Gegr. 1874

41
onbekende familie uit de jaren 1945-1950

misschien:

Maaike Tjibbes van den Akker
*Heerlen 10-01-1912 - + ............................
xHeerlen 12-09-1936
Adolf Willem Muller
*Amsterdam 27-03-1895 - +Soestdijk 11-06-1982
tabaksplanter in Nederlands Indië (Deli, Sumatra) en ambtenaar in Nederland
laatste adres: Dr. Van Rupertlaan 15, Soestdijk.
zoon van Richard Willem Muller en Wilhelmine Marie Henning
hebben één kind:
Adolf Tjibbe Muller
*Medan, Sumatra 21-11-1939 - +Geldrop 04-10-2009
drs. Economie, registeraccountant econoom.
xAlkmaar 17-12-1969
Christine (Tineke) Nieuwenkamp *Batavia 21-02-1941

.

42
Onderstaande kaart over zilver van Hollandsche meesters zit ook in het album.
Koen Eyck, Geleenstraat 22, Heerlen, Tel. 1170