Workumer el

De Workumer el
In 1504 werd de in Workum gebruikte el (70,9 cm) door Albrecht van Saksen ingesteld als verplichte maatstaf voor heel Fryslân. Aan de muur van het stadhuis hing een Workumer el, zodat iedereen zijn eigen ellenmaat hieraan kon ijken.

Vrijwilligers van de smederij "Begine Smidte" hebben een kopie van het origineel gesmeed.


inscripite in de Workumer el van 1737


Meer informatie over de Workumer el: