Fotoalbum Jansen Nauta

Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31
Fotoalbum
van de familie
Jansen-Nauta
een familie uit Workum
deze foto's zijn in mei 2014 aan Warkums Erfskip geschonken door mevrouw mr. Dieuwke Kieboom-Jansen

Op een aantal foto's staan onbekenden. Weet u wie dit zijn?
Mail dan naar warkumserfskip@hetnet.nl: "Album Jansen-Nauta nr...." + omschrijving
Zodat wij de namen er bij kunnen zetten.
Schuitemaker-Kuipers
1
Jacob Dirks Schuitemaker
*Venhuizen (N.H.) 03-05-1789 - +Workum 03-08-1864
weduwnaar van Maartje Meerboer +Midwoud 03-07-1814
schoolonderwijzer te Workum Wijk E nr 5 (1817, 1821);
onderwijzer der jeugd te Workum, Wijk B nr. 1 (1822, 1825, 1832, 1835)
zoon van
Dirk Schuitemaker +Venhuizen 10-01-1808 en
Ariaantje Hoek +Venhuizen 03-01-1809

x Workum 29-03-1818
Trientje Alberts Kuipers (1796-1874)

foto: Photographie K. Kuipers, Workum
2
Trientje Alberts Kuipers
*Workum 01-06-1796 - +Workum 03-11-1874
dochter van
Albert Hendriks Kuipers en Rinske Meinderts Ypma
goud- en zilversmid te Workum
x Workum 29-03-1818
Jacob Dirks Schuitemaker (1796-1864)


foto: Photographie K. Kuipers, Workum

Hiernaast de door Trientje Kuipers voor haar ouders geschreven nieuwjaarsbrief (1808):

Waarde Ouders

Doortrokken van dankbare gevoelens wegens
zoo veele blijken van uwe liefde omtrend mij,
heb ik de Eer uld: te filiciteeren met de aan,,
vang deze jaars, wenschende, dat de Milde bron
van  alle zegeningen over uw perzoon en alles
wat uld: lief en dierbaar is, uitstorte eene rui,,
me maate van de keuren zijner zoo onder als
bovenmaansche zegeningen, tot in lengte
van dagen, wat de ....... .. en .........ge,,
nadig van uld: afgeweerd worde, en wanneer uld:
hier godes raad hebt uittgediend zoo worde uld:
tot de gewesten van zalige onstervelijkheid ter
eeuwige vreugde genieting opgevoerd.
Geloof mij dat ik met warre achting ben.
Uw Liefhebbende Dochter
Trientje Kuipers
Den 1" Januarij 1808
  
3
Trijntje Jacobs Schuitemaker
*Workum Wijk B nr 1  04-01-1825 - +Workum 19-12-1889
winkelierster, ongehuwd (1889),
had een manufacturenzaak op Noard 19
dochter van
Jacob Dirks Schuitemaker en Trientje Alberts Kuipers
onderwijzer der jeugd te Workum (1825)

foto: Albert Greiner, Kon. Ned. Hof-Photograaf
Amsterdam, Damrak 24, Nieuwendijk 89
afbeeldingen van 4 medailles:
Paris 1878; Zilveren Medaille Amsterdam 1883
Zilveren Medaille Arnhem 1879,
Amsterdamsche Photograaphen Vereeriging Amsterdam 1877
4
Trijntje Jacobs Schuitemaker
*Workum Wijk B nr 1  04-01-1825 - +Workum 19-12-1889
winkelierster, ongehuwd (1889),
had een manufacturenzaak op Noard 19
dochter van
Jacob Dirks Schuitemaker en Trientje Alberts Kuipers
onderwijzer der jeugd te Workum (1825)


foto: Albert Greiner, Kon. Ned. Hof-Photograaf
Amsterdam, Damrak 24
afbeeldingen van 4 medailles:
Paris 1878; Zilveren Medaille Amsterdam 1883
Zilveren Medaille Arnhem 1879,
Amsterdamsche Photograaphen Vereeriging Amsterdam 1877
5
Trijntje Jacobs Schuitemaker
*Workum Wijk B nr 1  04-01-1825 - +Workum 19-12-1889
winkelierster, ongehuwd (1889),
had een manufacturenzaak op Noard 19
dochter van
Jacob Dirks Schuitemaker en Trientje Alberts Kuipers
onderwijzer der jeugd te Workum (1825)


foto: Photographie K. Kuipers te Workum
Geborduurd schilderij: boeket met rozen.
De maakster is onbekend
Geborduurd schilderij, haan en kip met kuikens gemaakt door Trijntje Schuitemaker.

Garen waarschijnlijk afkomstig uit de winkel van Trijntje Schuitemaker.
6
Rinske Jacobs Schuitemaker
*Workum Wijk B 1  19-11-1822 - +Leeuwarden 03-12-1890
Op 31-08-1880 kwam zij vanuit Workum naar Leeuwarden in het Marcelis Goverts Gasthuis.
zonder beroep, ongehuwd te Leeuwarden overleden in het Marcelis Goverts Gasthuis Kamer 13, Noorder Singel Y 54 (1890)
dochter van
Jacob Dirks Schuitemaker en Trientje Alberts Kuipers
schoolonderwijzer te Workum (1822)

foto: Photographie K. Kuipers te Workum
7
Rinske Jacobs Schuitemaker
*Workum Wijk B 1  19-11-1822 - +Leeuwarden 03-12-1890
Op 31-08-1880 kwam zij vanuit Workum naar Leeuwarden in het Marcelis Goverts Gasthuis.
zonder beroep, ongehuwd te Leeuwarden overleden in het Marcelis Goverts Gasthuis Kamer 13, Noorder Singel Y 54 (1890)
dochter van
Jacob Dirks Schuitemaker en Trientje Alberts Kuipers
schoolonderwijzer te Workum (1822)

foto: Photographie K. Kuipers te Workum
8
Dirk Jacobs Schuitemaker
*Workum Wijk B 1 (Merk 1) 17-11-1832
particulier opzichter (1861); aannemer van werken te Heinkenszand, wijk B 93 (Zeeland) (1867); woont te Dubbeldam (1869, 1870, 1872); vestigt zich te Dordrecht
zoon van
Jacob Dirks Schuitemaker en Trientje Alberts Kuipers

x Zijpe 26-10-1861
Stijntje Bastiaans Fransz/Franssen

foto: Hof-Photograaf H.K.H. Prinses Hendrik
Karel Le Grand
Dordrecht, Lange Kromhout E 268
9
Stijntje Bastiaans Fransz/Franssen
*Zijpe 31-01-1841
dochter van
Bastiaan Hendriks Fransz/Franssen/Fransen en
Antje Piers Dijkstra/Dijkgraaf/Dijkstaal
timmerman, sluiswachter

x Zijpe 26-10-1861
Dirk Jacobs Schuitemaker

foto: J.G. Hameter
Hof-Photographe van H.M. de Koningin der Nederlanden
Dordrecht
Bekroond op de tentoonstelling:
Te Utrecht 1877.
Te Amsterdam 1878.
Te Arnhem 1879.
Te Leeuwarden met zilver 1881.
10
mogelijk
Trijntje Dirks Schuitemaker
*Venhuizen 15-08-1781 - +Workum Wijk E nr 5  23-07-1817
zij  kwam met haar broer Jacob naar Workum toe, toen hij daar schoolonderwijzer werd.
dochter van
Dirk Schuitemaker en Ariaantje Hoek

Omdat in 1817 nog geen foto's werden gemaakt, is het Trijntje niet.

foto: onbekend
11
mogelijk
....... Dirks Schuitemaker
een broer van Jacob Dirks Schuitemaker
zoon van
Dirk Schuitemaker en Ariaantje Hoek

foto: Photograhie K. Kuipers, Workum
Jansen-Schuitemaker
  
12
Rinke Jans Jansen
*Workum 04-04-1824 - +Heemstede 20-08-1903
scheepsgezagvoerder te Workum (1871);
kruidenier te Amsterdam (1890); winkelier te Amsterdam (1896); zonder beroep te Workum (1897)
zoon van
Jan Rinkes Jansen en Antje Martens Oudendijk
x Workum 25-04-1858
Wilhelmina Magdalena Jacobs Schuitemaker (1830-1898)


foto: Fotografie Artistique M.H. Laddé
Amsterdam
Nieuwendijk 57-59 boven de Firma Merkelbach & Co
13
ca. 1881
Wilhelmina Magdalena Jacobs Schuitemaker
*Workum Wijk B nr 1   25-03-1830 - +Workum 28-03-1898
dochter van
Jacob Dirks Schuitemaker en Trientje Alberts Kuipers
schoolonderwijzer te Workum (1830)
x Workum 25-04-1858
Rinke Jans Jansen (1824-1903)

foto: A. Greiner
Photograaf van H.H.M.M. den Koning en
de Koningin der Nederlanden
Nieuwendijk L. 89, Amsterdam
met medailles uit 1877 en 1879
de zeemanskoffer van Rinke Jansen

Kleine Riga's nap en lepel, waarschijnlijk afkomstig van de reizen van Rinke Jansen.

14
ca 1863/1865
Jacob Rinkes Jansen
*Workum 05-03-1861
en
Catharina Rinkes Jansen
*Workum 01-02-1859

kinderen van
Rinke Jans Jansen en Wilhelmina Magdalena Schuitemaker

foto: Photographie K. Kuipers, Workum
15
ca 1869/1870
Catharina Rinkes Jansen
*Workum 01-02-1859
dochter van
Rinke Jans Jansen en Wilhelmina Magdalena Schuitemaker

foto: onbekend
16
ca 1869/1870
Jacob Rinkes Jansen
*Workum 05-03-1861 - +Amsterdam 10-05-1916
zoon van
Rinke Jans Jansen en Wilhelmina Magdelena Dirks Schuitemaker

x 30-07-1891 Workum
Dieuwke Klazes Nauta (1867-1942)

foto: onbekend
17
ca 1869/1870
Marten Rinkes Jansen
*Workum 17-06-1863 - +Breda 10-08-1933
rijksambtenaar, wonende te Rotterdam,
onlangs te Gravezande (1896)
woont in de gemeente Ginneken en Baval (1933)
zoon van
Rinke Jans Jansen en Wilhelmina Magdalena Schuitemaker

x 's-Princenhage 11-06-1896
Aaltje van Berkum
*'s-Princenhage
dochter van
Willem Hendrik van Berkum en Johanna Visscher
bontwachter wonende te 's-Princenhage (Noord Brabant)

foto: onbekend
18
ca 1869/1870
Anna Rinkes Jansen
*Workum 04-03-1867 - +Wagenborgen (Termunten) 08-06-1915
zonder beroep wonende te Alphen aan den Rijn (1915)
dochter van
Rinke Jans Jansen en Wilhelmina Magdalena Schuitemaker

foto: onbekend
19
vermoedelijk 1881
vermoedelijk
Marten Rinkes Jansen
*Workum 17-06-1863 - +Breda 10-08-1933
rijksambtenaar, wonende te Rotterdam,
onlangs te Gravezande (1896)
woont in de gemeente Ginneken en Baval (1933)
zoon van
Rinke Jans Jansen en Wilhelmina Magdalena Schuitemaker

x 's-Princenhage 11-06-1896
Aaltje van Berkum
*'s-Princenhage
dochter van
Willem Hendrik van Berkum en Johanna Visscher
bontwachter wonende te 's-Princenhage (Noord Brabant)

foto: A. Greiner, Photograaf van H.H.M.M. den Koning en
de Koningin der Nederlanden
Nieuwendijk L.89, Amsterdam
met medailles uit 1877 en 1877
20
Hoek v Holland 1893
Marten Rinkes Jansen
*Workum 17-06-1863 - +Breda 10-08-1933
rijksambtenaar, wonende te Rotterdam,
onlangs te Gravezande (1896)
woont in de gemeente Ginneken en Baval (1933)
zoon van
Rinke Jans Jansen en Wilhelmina Magdalena Schuitemaker

x 's-Princenhage 11-06-1896
Aaltje van Berkum
*'s-Princenhage
dochter van
Willem Hendrik van Berkum en Johanna Visscher
bontwachter wonende te 's-Princenhage (Noord Brabant)

foto: Photographische Ateliers C.J.L. Vermeulen
Heerenstraat 6 & Heiligenweg hoek Singel, Amsterdam
21
J-D-1895
Marten Rinkes Jansen
*Workum 17-06-1863 - +Breda 10-08-1933
rijksambtenaar, wonende te Rotterdam,
onlangs te Gravezande (1896)
woont in de gemeente Ginneken en Baval (1933)
zoon van
Rinke Jans Jansen en Wilhelmina Magdalena Schuitemaker

x 's-Princenhage 11-06-1896
Aaltje Willems van Berkum
*'s-Princenhage (1867-....)
dochter van
Willem Hendrik van Berkum en Johanna Visscher
bontwachter wonende te 's-Princenhage (Noord Brabant)

foto: Photographie Artistique M.H. Laddé
Nieuwendijk 59 boven de Firma Merkelbach & Co, Amsterdam
22
J-D-1895
Aaltje Willems van Berkum
*'s-Princenhage nr 63 op Boeimeer 12-11-1867 - + Breda 31-12-1953
dochter van
Willem Hendrik van Berkum en Johanna Visscher
boschwachter (1867)

x 's-Princenhage 11-06-1896
Marten Rinkes Jansen (1863-1933)

foto: Photographie Artistique M.H. Laddé
Nieuwendijk 59 boven de Firma Merkelbach & Co, Amsterdam
23
ca. 1893
Steintje Francina (Stijntje) Rinkes Jansen
*Amsterdam 02-12-1873 - +Amsterdam 23-10-1950
woont te Workum (1897)
dochter van
Rinke Jans Jansen en Wilhelmina Magdalena Schuitemaker
zonder beroep te Workum (1896)

x Workum 16-06-1897
Johan Machiel Meijer

foto: C.J.L. Vermeulen
Heerenstraat 6, Heiligenweg, hoek Singel, Amsterdam
24
Johan Machiel Meijer
*Amsterdam 1872/1873 - +Bennekom 04-12-1955
kantoorbediende te Amsterdam (1897); procuratiehouder (1920)
zoon van
Johannes Ernestus Meijer en Anna Maria van Randwijk
x Workum 16-06-1897
Stijntje Rinkes Jansen (1873-....)

foto: F. Reissig
Breda, Ginnekenstraat 122
Utrecht, hoek Stationsplein en Westerstraat
25
febr. 1881
Wilhelmina Magdalena Rinkes Jansen
*Workum 30-03-1871- +Utrecht 05-03-1945
dochter van
Rinke Jans Jansen en Wilhelmina Magdalena Schuitemaker

x1 Amsterdam 10-07-1890
Johannes Carls Frowein
kantoorbediende, 26 jaar, *Amsterdam (1890)

x2 Amsterdam 27-12-1901
Jelger-Willem Hendriks Bosman
handelsbediende, 37 jaar, *Amsterdam (1901)

foto: Greiner's Kooldruk
A. Greiner, Photograaf van H.H.M.M. den Koning en
de Koningin der Nederlanden
Nieuwendijk L.89, Amsterdam
met medailles uit 1877 en 1877
26
febr. 1881
Wilhelmina Magdalena Rinkes Jansen
*Workum 30-03-1871- +Utrecht 05-03-1945
dochter van
Rinke Jans Jansen en Wilhelmina Magdalena Schuitemaker

x1 Amsterdam 10-07-1890
Johannes Carls Frowein
kantoorbediende, 26 jaar, *Amsterdam (1890)

x2 Amsterdam 27-12-1901
Jelger-Willem Hendriks Bosman
handelsbediende, 37 jaar, *Amsterdam (1901)


foto: A. Greiner, Photograaf van H.H.M.M. den Koning en
de Koningin der Nederlanden
Nieuwendijk L.89, Amsterdam
met medailles uit 1877 en 1877
27
1889
Wilhelmina Magdalena Rinkes Jansen
*Workum 30-03-1871- +Utrecht 05-03-1945
dochter van
Rinke Jans Jansen en Wilhelmina Magdalena Schuitemaker

x1 Amsterdam 10-07-1890
Johannes Carls Frowein
kantoorbediende, 26 jaar, *Amsterdam (1890)

x2 Amsterdam 27-12-1901
Jelger-Willem Hendriks Bosman
handelsbediende, 37 jaar, *Amsterdam (1901)
foto: Joh's L. v.d. Heyden
Amsterdam, Singel 435, hoek Heiligenweg
28
1895
Wilhelmina Magdalena Rinkes Jansen
*Workum 30-03-1871- +Utrecht 05-03-1945
dochter van
Rinke Jans Jansen en Wilhelmina Magdalena Schuitemaker

x1 Amsterdam 10-07-1890
Johannes Carls Frowein
kantoorbediende, 26 jaar, *Amsterdam (1890)

x2 Amsterdam 27-12-1901
Jelger-Willem Hendriks Bosman
handelsbediende, 37 jaar, *Amsterdam (1901)
foto: Photographie Artistique
M.H. Laddé
Nieuwendijk 59
boven de Firma Merkelbach & Co.
Amsterdam
29
1893
Anna Rinkes Jansen
*Workum 04-03-1878 - +Heemstede 08-06-1915
dochter van
Rinke Jans Jansen en Wilhelmina Magdalena Schuitemaker


foto: C.J.L. Vermeulen
Photographische Ateliers
Heerenstraat 6, Heiligenenweg, hoek Singel
Amsterdam
Visser-Visser:
30
Antje Ykes Visser
*Workum Wijk D 35 (Noard 11 en 13) 19-06-1829 -
+Workum 31-05-1894
dochter van
Yke Lolkes Visser en Ympkjen Rintjes Visser
secretaris der Gemeente Workum (1853)
x Workum 11-05-1853
Teeke Simons Gaastra
beurtschipper van Bolsward op Rotterdam (1853)
had de "grôtmakkerij" te Workum

foto: Photographie H. de Jong Photograaf
Orachtswal No 7 Leeuwarden
31
ca. 1860
Teeke Simons Gaastra
*Workum Wijk D 101(Noard 147) 19-06-1826 - Workum 10-02-1908
beurtschipper van Bolsward op Rotterdam (1853)
had de "grôtmakkerij" te Workum
zoon van
Simon Baukes Gaastra en Jeltje Deddes de Jong
schipper te Workum (1826); grutter te Workum (1853)
x Workum 11-05-1853
Antje Ykes Visser (1829-

foto: Maisson H.Ph.J. Schuiten, Amsterdam
Successeur J.P. Oppers
Kalverstraat E. No. 55
32
Pierkje Lolkes Visser
*Workum Wijk D 35 (Noard 11 en 13) 01-01-1839
+Alkmaar, Het Hofje van Foreest 25-04-1924
dochter van
Yke Lolkes Visser en Ymkje Rintjes Visser
x Oterleek 05-12-1880
Jan Krijns Brands

foto: Atelier Rembrandt V&A
van P. Vlaanderen & C. van der Aa
Verdronken Oord, Alkmaar
Nieuwediep Kanaalweg tegenover Tivoli, Schagen
33
Jan Krijns Brands
*Nieuwe Niedorp - +Heiloo Wijk C 74   05-05-1911
onderwijzer, 31 jaar (1880), zonder beroep, 62 jaar (1911)
zoon van
Krijn Andries' Brands en Trijntje Frederiks Pluis
broodbakker
x Oterleek 05-12-1880
Pierkje Lolkes Visser (1839-19..)

foto: Atelier Rembrandt V&A
van P. Vlaanderen & C. van der Aa
Verdronken Oord, Alkmaar
Nieuwediep Kanaalweg tegenover Tivoli, Schagen

Nauta-Visser
34
Klaas Steffens Nauta
*Workum Wijk A nr 51 16-03-1825 - +Workum 02-02-1872
verwer te Workum (1864, 1865, 1867, 1872)
zoon van
Steffen Klazes Nauta en Dieuwke Hendriks Reichling
hij: verwer en Glasemaker te Workum en zij: naaister te Workum (1824), verwer te Workum (1825, 1860)
x Workum 18-04-1866
Trijntje Ykes Visser (1831-1913)

foto: A. Greiner, Amsterdam, Nieuwendijk 89
35
Trijntje Ykes Visser
*Workum 10-04-1831 - +Workum 25-12-1913
dochter van
Yke Lolkes Visser en Ymkje Rintjes Visser
winkeliersche te Workum (1864)
x Workum 18-04-1866
Klaas Steffens Nauta (1825-1872)

foto: Ateliers Portretten Jakob de Vries Gzn.
Harlingen, Bolsward en Sneek
De zwarte herenjas, gemaakt voor Klaas Steffens Nauta ter gelegenheid van de aanstaande doop van zijn derde kind.
Klaas overleed echter drie dagen vóór de geboorte van een zoontje, die naar hem werd vernoemd: Klaas.
Kinderen: Yke (1865), Dieuwke (1867) en Klaas (1872)
36
Ontwerp voor een glas-in-lood-venster in de kerk in Woerden
Afgebeeld zijn Yke Klazes Nauta en Mintje Martens Schotanus
de ouders van de ontwerper Max (Marten Ykes) Nauta.
Kopie uit "Max Nauta"
(Het Hollandsche Uitgevershuis, Amsterdam, 1949)
37
Klaas Klazes Nauta
*Workum 05-02-1872
zoon van
Klaas Steffens Nauta en Trijntje Ykes Visser

In 1889 geëmigreerd naar de Verenigde Staten van Amerika.
Zijn eerste vrouw was een française.
Zijn tweede vrouw was
Anna van Bruinisse
afkomstig uit Amsterdam.
Geen kinderen.

foto: Raney, 122 First. WE., Cedar Rapids, IA.
Jansen-Nauta:
38
1874
Jacob Rinkes Jansen
*Workum 05-03-1861 - +Amsterdam 10-05-1916
zoon van
Rinke Jans Jansen en Wilhelmina Magdelena Dirks Schuitemaker

x 30-07-1891 Workum
Dieuwke Klazes Nauta (1867-1942)

foto: L. R. Werner
H.201. Nieuwendijk, Amsterdam
39
1874
Jacob Rinkes Jansen
*Workum 05-03-1861 - +Amsterdam 10-05-1916
zoon van
Rinke Jans Jansen en Wilhelmina Magdelena Dirks Schuitemaker

x 30-07-1891 Workum
Dieuwke Klazes Nauta (1867-1942)

foto: L. R. Werner
H.201. Nieuwendijk, Amsterdam
40
voor zusje Anna, Jacob Jansen, Februari 81

Jacob Rinkes Jansen
*Workum 05-03-1861 - +Amsterdam 10-05-1916
zoon van
Rinke Jans Jansen en Wilhelmina Magdelena Dirks Schuitemaker

x 30-07-1891 Workum
Dieuwke Klazes Nauta (1867-1942)

foto: Greiner's Kooldruk
A. Greiner, Photograaf van H.H.M.M. den Koning en
de Koningin der Nederlanden
Nieuwendijk L. 89, Amsterdam
met medailles uit 1877 en 1879

41
Jacob Rinkes Jansen
*Workum 05-03-1861 - +Amsterdam 10-05-1916
zoon van
Rinke Jans Jansen en Wilhelmina Magdelena Dirks Schuitemaker

x 30-07-1891 Workum
Dieuwke Klazes Nauta (1867-1942)

oto: Albert Greiner, Kon. Ned. Hof-Photograaf
Amsterdam, Damrak 24
afbeeldingen van 4 medailles:
Paris 1878; Zilveren Medaille Amsterdam 1883
Zilveren Medaille Arnhem 1879,
Amsterdamsche Photograaphen Vereeriging Amsterdam 1877
42
Jacob Rinkes Jansen
*Workum 05-03-1861 - +Amsterdam 10-05-1916
zoon van
Rinke Jans Jansen en Wilhelmina Magdelena Dirks Schuitemaker

x 30-07-1891 Workum
Dieuwke Klazes Nauta (1867-1942)
Briefkaart van de Fa. Jansen & Lohman te Workum, waar Jacob Rinkes Jansen mede-eigenaar van was.
De kaart is overigen gebruikt voor het opschrijven van een recept tegen opkomende verkoudheid.
43
Dieuwke Klazes Nauta
*Workum 21-02-1867 - +Utrecht 08-08-1942
dochter van
Klaas Steffens Nauta en Trijntje Ykes Visser
x Workum 30-07-1891
Jacob Rinkes Jansen (1861-1916)

foto: Photographie Artistique van L.J. Cordes te Sneek
afbeeldingen van medailles:
Vereeniging Nijverheid Leeuwarden
Nationale Wedstrijd L.J. Cordes 1881
Handel en Nijverheid Bolsward 1881 L.J. Cordes
44
Dieuwke Klazes Nauta
*Workum 21-02-1867 - +Utrecht 08-08-1942
dochter van
Klaas Steffens Nauta en Trijntje Ykes Visser
x Workum 30-07-1891
Jacob Rinkes Jansen (1861-1916)

foto: L. van der Feer Pzn.
Bothnia Kade Niewe Kade Sneek
Voor- en achterzijde van een kinderborduurwerkje "DIEUWKE NAUT" (ca. 1875)
45
juli 1893
Wilhelmina Magdalena Jansen
*Workum 25-04-1892 - +Utrecht 16-05-1961
dochter van
Jacob Rinkes Jansen en Dieuwke Klazes Nauta

foto: Ateliers Portretten Jakob de Vries Gzn
Harlingen, Bolsward en Sneek
46
aug. 1909
Wilhelmina Magdalena Jansen
*Workum 25-04-1892 - +Utrecht 16-05-1961
dochter van
Jacob Rinkes Jansen en Dieuwke Klazes Nauta

foto: Obbema en de Bruin
Leeuwarden voorheen Slaterus Telefoon 34
Sneek Telefoon 37
47
voorjaar 1902
Wilhelmina Magdalena Jansen
*Workum 25-04-1892
Klaas Jacobs Jansen
*Workum 22-10-1893 x Batavia N.O.I. 17-10-1922 Woltje Hendriks Gerritsen
Jacob Jacobs Jansen
*Workum 14-07-1900 x Utrecht 08-09-1926 Aaltje Veltkamp
kinderen van
Jacob Rinkes Jansen en Dieuwke Klazes Nauta

foto: L. van der Feer
Bothnia Kade 60
Nieuwe Kade
Sneek
48
Jacob Jacobs Jansen
*Workum 14-07-1900 - +Oudemirdum 30-04-1992
x Utrecht 08-09-1926 Aaltje Veltkamp

foto: L. van der Feer, Bothnia Kade 60, Nieuwe Kade Sneek
49
aug 1909
Jacob Jacobs Jansen
*Workum 14-07-1900 - +Oudemirdum 30-04-1992
x Utrecht 08-09-1926 Aaltje Veltkamp

foto: Obbema en de Bruin
Leeuwarden voorheen Slaterus Telefoon 54
Sneek Telefoon 37
Banketbakkerij De Boer:
50
De familie De Boer in de huiskamer van hun pand op de Merk waar ze een bankerbakkerij had.

Diederikus Jacobus de Boer (*Jengum 1835/1836), koek- en banketbakker te Leeuwarden, zoon van Aeind Harms de Boer en Grietje Hayen Knoop, trouwt te Leeuwarden op 06-05-1863 met Roelofke Stienstra (*Leeuwarden 1841/1842), dochter van Outger Stienstra en Antje van Vliet). Kort daarna vestigen ze zich in Workum in de banketbakkerij op de Merk (nu Folkerts).

de volgende kinderen worden geboren:
Aeint Hermann *Workum 24-02-1866
         x Louise Carolina Rood *Soerabaja 31-07-1875
Margaretha *Workum 12-09-1867 - +Apeldoorn 04-07-1948
Eeke *Workum 16-10-1870 - +Apeldoorn 24-09-1935
Didericus Jacobus *Workum 24-08-1872 - +Apeldoorn 06-02-1941
          x Maria Catharina Baron

De foto is gemaakt op dinsdag 24 februari 1903. Dit is de dag waarop hun zoon Aeint Hermann de Boer (*Workum 24-02-1866) in het verre Medan in Nederland Indië zijn verjaardag viert.

In 1898 begon Aeint zijn "Hotel De Boer" met een restaurant, bar en 7 kamers. In 1909 had het hotel een primeur met de eerste "muggenvrije kamer". In plaats van muskietennetten plaatse Aeint horren voor de ramen. Een noviteit die zelfs de kranten in Singapore haalde.

De speculaas die rond Sinterklaas door het hotel werd gebakken werd vanuit heel Nederlands Indië, Singapore, Bangkok en Hongkong besteld.

Het hotel werd bezocht door Louis Couperus, Mata Hari en Koning Leopold van België. In 1930 had het hotel 120 kamers.

Het hotel bestaat nog steeds en heet tegenwoordig "Hotel Dharma Deli" met 180 kamers.

Aan de wand in de kamer hangt een afbeelding van de tuin van het Hotel De Boer. Op de uitvergroting is op de afbeelding rechts onder een naam te zien met het getal '98', het jaar van oprichting.

Op de foto zitten v.l.n.r.: Diederikus Jacobus de Boer en zijn vrouw Roelofke Stienstra. De andere drie dames zouden kunnen zijn Margaretha de Boer, Eeke de Boer en hun schoondochter Maria Catarina Baron.

foto:
N. van der Zijl, Photograaf
Kalverstraat 219 bij de Munt, Amsterdam
Visser-Buining:
  
51
Tetje Geerts Buining
*Zuidbroek 24-05-1871 - Workum 15-01-1962
dochter van
Geert Arents Buining en Roelfke Botjes Botjes
kleindochter van
Arent Geerts Buining en Morke Harms Boer en
Botje Eltjes Botjes en Anna Luikens Eggens
x Workum 20-10-1892
Here Annes (Hero) Visser
*Workum 06-08-1861 - +Workum 21-10-1933
koopman te Workum (1892)


foto: C.A.L. Reinhardt
Hofphotograph van Z.K.H. Prins Frederik der Nederlanden
Winschoten
52
Trijntje (Trijn) Heres Visser
*Workum 19-07-1893 - + Groningen 22-09-1961

dochter van
Here Annes (Hero) Visser en Tetje Buining
koopman (1893)


foto: Obbema en de Bruin
Leeuwarden voorheen Slaterus, Telefoon 54
Sneek, Telefoon 37
Briefkaart van Hero Annes Visser uit Workum
53
De Nederlandsche Maagd en de Elf provincies
waarschijnlijk onafhankelijkheidsfeesten in Workum in 1913

V.l.n.r.: Lize de Zwart (Noord-Holland), onbekend (Gelderland), Gebke Haijtema (Limburg), Yfke Bokma (Utrecht),
Dutje Vlas (Nederland), Trijn Visser (Groningen), Trijn Gaastra (Zeeland), onbekend (Noord Braband),
Nannie ten Berge (Zuid Holland), Mary Gaastra (Drenthe) en onbekend (Friesland).

foto: onbekend
54
Duizendjarig bestaan van Workum op 10 juli 1907
In het midden het jongetje met het matrozenpakje is
Jacob Jacobs Jansen *Workum 14-07-1900
met rechts van hem zijn zuster
Wilhelmina Magdalena Jacobs Jansen *Workum 25-04-1892
en zijn broer
Klaas Jacobs Jansen *Workum 22-10-1893
Rechts van Klaas staat met de witte hoed zijn vader
Jacob Rinkes Jansen *Workum 05-03-1861

Duizendjarig bestaan van Workum op 10 juli 1907

foto: onbekend


De foto is gemaakt op it Pypke, de scheiding tussen de wijken C en F, voorheen was hier een wipbrug en later een pijp.
Op de foto hiernaast stonden er nog niet zoveel mensen op it Pypke, maar dankzij de fotograaf stroomde het volk toe, om op de gevoelige plaat te komen. Firma Brandenburgh heeft van de foto een ansichtkaart gemaakt
Jacob, Wilhelmina-Magdalena en Klaas staan nu links van de ereboog. Hun vader staat niet op deze foto.

Uitg. Firma Brandenburgh, Workum
Onbekenden:
56
onbekend

foto: A. Greiner. Photograf, Amsterdam, Nieuwendijk L. 89
Medailles: A. Greiner Amsterdam 1872
Republique Française 1878
57
onbekend

foto: A. Greiner. Photograf, Amsterdam, Nieuwendijk L. 89
Medaille: Amsterdamsche Photographen Vereeniging
A. Greiner Amsterdam 1877
58
onbekend

foto: Albert Greiner Koninklijke Hof-Photograaf
Amsterdam, Niuewendijk L. 89
Medailles: Paris 1878, Amsterdam 1877
59
onbekend

foto: Albert Greiner Koninklijke Hof-Photograaf
Amsterdam, Niuewendijk L. 89
Medailles: Paris 1878, Amsterdam 1877,
Arnhem 1879, Amsterdam 1883
60
zoon van Dirk Schuitemaker?

foto: Albert Greiner Kon. Ned. Hof-Photograaf
Amsterdam, Damrak 24, Nieuwendijk 89
met medailles:
Paris 1878, Zilveren Medaille Amsterdam 1883,
Zilveren Medaille Arnhem 1879,
Amsterdamsche Photograaphen Vereeniging Amsterdam 1877
61
onbekend

foto: Photographie Artistique P. Koene
voorheen L.J. Cordes, Sneek
62
onbekend

foto: Greiner's Kooldruk
Onveranderlyk Kooldruk
Photograaf van H.H.M.M. Den Koning en Koningin der Nederlanden
A. Greiner, Amsterdam, Nieuwendijk L. 89
Medailles:
Tentoonstelling v Ned en Kol Arnhem 1879
Republique Française 1877

63
onbekend

foto: Photographie Artistique van L.J. Cordes te Sneek
Medailles: Vereeniging Nijverheid Leeuwarden Nationale Wedstrijd L.J. Cordes 1881, Handel en Nijverheid Bolsward 1881 L.J. Cordes.
64
onbekend

foto: Photographie Instantanée J.H. Slaterus
Leeuwarden, Weerd
65
onbekend

foto: Photographie Instantanée J.H. Slaterus
Leeuwarden, Weerd
Juni 1890 wordt deze affaire verplaatst
naar de Langemarktstraat bij de Veemarkt.
66
onbekend

foto: L. van de Winkel Photographie Parisienne
Rotterdam, 123 Rue van Oldenbarnevelt 123
Atelier Spécial de reproductions
d'agrandissements et Peinture a l'huile
67
onbekend

foto: M.H. Laddé, Amsterdam, Nieuwendyk 59
68
onbekend

foto: Electro Photographie Artistique
J. Gesterkamp jr Utrecht Weerdsingel O.Z. No. 27
69
onbekend

foto: Electro Photographie Artistique J. Gesterkamp jr Utrecht Weerdsingel O.Z. 27
70
onbekend

foto: C.J.L. Vermeulen, Heerenstraat 6, Heiligenweg
hoek Singel Amsterdam

Kwartierstaat van Jacob Jansen

I

Jacob Jacobs Jansen
de foto is gemaakt op 24 november 1989 in de woonkamer van zijn woning te Oudemirdum

1. Jacob Jacobs JANSEN *Workum 14-07-1900 - +Oudemirdum 30-04-1992
Hij bezocht de HBS in Sneek; studeerde vervolgens aan de "Veeartsenijschool" in Utrecht (later werd diergeneeskunde een faculteit van de Universiteit).
Hij begon in 1925/26 een veeartsenijkundige praktijk in Scherpenzeel (Friesland).
In 1930 vertrok hij naar Utrecht; werd conservator bacteriële- en infectieziekten aan de veterinaire faculteit.
In 1947 werd hij benoemd tot hoogleraar virologie aan dezelfde faculteit en bleef dat tot zijn pensioen in 1970.
In 1978 vertrok hij naar Oudemirdum.
Uit liefhebberij schreef hij het boek "Gysbert Japicx' Lieten", een uitgave van de Fryske Akademy, 1956, waarvoor hij het "Gouden Viooltje" kreeg uitgereikt tijdens een concert in Leeuwarden.
Ook schreef hij "Rijkdom uit Workums verleden; De beschilderde baren der gilden"; ook onder auspicien van de Fryske Akademy, uitgegeven bij De Tille in Leeuwarden, 1975. Hiervoor kreeg hij de Joost Halbertsmaprijs uitgereikt in Bolsward in 1979. En hij werd benoemd tot Ereburger van Workum.
x Utrecht 08-09-1926
Aaltje Veltkamp *Utrecht 05-08-1904 - +17-04-1978.
Kinderen: Jacob *22-08-1928, Aaltje *04-04-1921 en Dieuwke *18-11-1934.


II

2. Jacob Rinkes JANSEN *Workum 05-03-1861 - +Amsterdam 10-05-1916
x 30-07-1891 Workum
3. Dieuwke Klazes NAUTA *Workum 21-02-1867 - +Utrecht 08-08-1942


III

4. Rinke Jans JANSEN *Workum - +Heemstede 20-08-1903
x Workum 25-04-1858
5. Wilhelmina Magdalena Jacobs SCHUITEMAKER *Workum 25-03-1830 - +Workum 28-03-1898

6. Klaas Steffens NAUTA *Workum 16-03-1825 - +Workum 02-02-1872
x Workum 24-04-1864
7. Trijntje Ykes VISSER *10-04-1831 - +Workum 25-12-1913


IV

8. Jan Rinkes JANSZ *Molkwerum 18-13-1801 - +Veenhuizen 09-03-1848
x (geen huwelijk)
9. Antje Martens OUDENDIJK *Workum 26-06-1796 - +Schagen (N.H.) 22-10-1847

10. Jacob Dirks SCHUITEMAKER *~Venhuizen (N.H.) 03-05-1789- +Workum 03-08-1864
x Workum 29-03-1818
11. Trientje Alberts KUIPERS *Workum 01-06-1796 - +Workum 03-11-1874

12. Steffen Klazes NAUTA ~Workum 21-03-1792 - +Workum 29-10-1860
x Workum 18-04-1824
13. Dieuwke Hendriks REICHLING *Workum 05-12-1802 - +Workum 23-09-1859

14. Yke Lolkes VISSER *Workum 26-02-1803 - +Workum 13-05-1861
x Workum 14-05-1826
15. Ympkjen Rintjes VISSER *Workum 02-06-1802 - +Workum 13-04-1877


V

16. Rinke Jans ~Hemelum 08-03-1775 - +Molkwerum 08-03-1815
x Hemelum 14-12-1794
17. Wypke Simons BOUWMAN *Hemelum 06-06-1774 - +Koudum 08-07-1819

18. Marten Uilkes OUDENDIJK *Workum 31-12-1774 - +Workum 13-12-1829
x Workum 24-05-1795
19. Trijntje Tjebbes DEINUM *Workum 06-03-1774 - +Workum 14-01-1848

20. Dirk SCHUITEMAKER *Berkhout (N.H.) 21-08-1749 - +Venhuizen (N.H.) 10-01-1808
x Venhuizen (N.H.) 01-10-1775
21. Ariaantje HOEK ~Venhuizen (N.H.) 07-03-1751 - +Venhuizen (N.H.) 03-01-1809

22. Albert Hendriks KUIPERS ~Workum 11-10-1766 - +Workum 11-03-1831
x Workum 12-05-1793
23. Rinske Meinderts YPMA ~Bolsward 15-07-1772 - +Workum 17-01-1852

24. Claes Rommerts ~Workum 20-09-1762 - +Workum 10-05-1818
x Workum november 1786
25. Steffentje Steffens ~Makkum 19-12-1765 - +Workum 01-05-1818

26. Heinrich REICHLING ~Uetiken (Zwitserland) 24-04-1763 - +Workum 08-06-1816
x Workum 24-09-1797
27. Aukje Roelofs AKKRINGA ~Workum 05-03-1777 - +Workum 16-12-1826

28. Lolke Ykes VISSER *Heeg 14-11-1772 ~Heeg 22-11-1772 - +Workum 01-05-1822
x Workum 14-04-1802
29. Engel Harmens VAN WETZINGA ~Workum 23-06-1780 - +Workum 10-08-1816

30. Rintje Sines VISSER *Allingawier 17-02-1760 - +Workum 02-03-1855
x Parrega 21-09-1788
31. Antje Jans VISSER *Gaastmeer 07-10-1759 - +Workum 29-04-1804 (beluiden)