Gevel van Sjerp Piers en Willemke Jacobs herbouwd


Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31


Gevel van Sjerp Piers en Willemke Jacobs herbouwd

Sinds kort heeft Workum op Noard 103 weer een mooie gevel terug gekregen. Het betreft de trapgevel, die voorheen onderdeel was van het pand van de NoBa (Noorder Bazar) van de familie De Boer.

De Oudst bekende afbeelding van Noard 103 is uit ca. 1902. In de deur van de woning met de fraaie klokgevel staat Rintje de Boer, de eigenaar van de pottenfabriek.


Onderstaande foto is vlak voor de Tweede Wereldoorlog gemaakt. De klokgevel is verdwenen en door de familie De Boer vervangen een nieuw pand "De Fryske Winkel" genaamd. In het pand met de trapgevel is de familie De Boer begonnen met de "Noorder Bazar".


De Noorder Bazar groeide en groeide. Op een gegeven moment had de familie De Boer zes panden in bezit. Van deze panden werd één gebouw gemaakt. Echter de oude trapgevel werd in het geheel opgenomen en gerestaureerd.

Gevelsteen

De gevelsteen bestaat uit twee schilden, waarvan de afbeeldingen verdwenen zijn. Misschien zijn ze tijdens de revolutie omstreeks 1795 in het kader van "Vrijheid, gelijkheid en broederschap" verwijderd. Onder het ene wapen staat op een lint "S P.Z. en het andere W.I.1650".

Boven de schilden is een naar voren gerichte traliehelm met helmkleden afgebeeld. Als helmteken is een naar links kijkende kraai geplaatst. De kraai of raaf staat voor moed en/of grote beschaafdheid.

Volgens de boekjes van de huis- en woonregisters (vanaf 1632) was in 1632 en 1634 Haring Martens eigener en bewoner van het pand dat op deze plek stond.

Op 27 februari 1648 trouwt Seerp Piers uit Workum in Harlingen met de uit die plaats afkomstige Willemke Jacobs. Wanneer zij op Noard 103 zijn komen wonen is nog niet bekend. Ongetwijfeld zullen Seerp Piers en Willemke Jacobs de woning in 1650 hebben laten bouwen en hun wapens en initialen in de gevel laten plaatsen. Waar de "Z" voor staat is nog niet bekend. Het zou "Zoon" kunnen zijn, maar ook "Zeeman", "Zoutzieder" of iets dergelijks.

De woongeschiedenis van Súd 103 is nog niet helemaal in beeld gebracht. De boekjes van het Huis- en woonregister en die van het Kohier betreffende belasting op de Vuurhaardsteden van Workum zullen daarom nader bestudeerd moeten worden.

Uit het Huis- en woonregister van 1676.

Volgens het Huis- en woonregister van 1672 is Seerp Piers eigenaar, maar wordt het bewoond door Sijbrig Haijes. In 1676 is de huurder verdwenen en is Seerp Piers zelf de bewoner.

Veel weten we (nog) niet over Seerp Piers en zijn vrouw Willemke Jacobs. Alleen weten we waar ze hebben gewoond en wanneer ze zijn getrouwd.

Vóór 1681 moet Seerp Piers zijn overleden. De woning is dan eigendom van ene Stallinga en wordt verhuurd aan Pijter Wiggers.


Ornamenten

De complete gevel is steen voor steen weer opgebouwd. De ornamenten zijn schoongemaakt en gerestaureerd door Jorritsma Bouw uit Bolsward. Jorritsma Bouw heeft onderstaande afbeeldingen beschikbaar gesteld.


De ornamenten hebben hun plekje weer teruggekregen in de gevel. We hopen dat ze er nog eeuwen lang zullen blijven zitten.


Met dank aan:
Jorritsma Bouw B.V. Bolsward
Stichting Stadsherstel Workum
Maikel Galama Workum