Fotoalbum Gaastra-Visser


Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31
Fotoalbum van
de familie
Gaastra-Visser
een koopmansfamilie uit Workum

Weet u wie op de foto's staan?
Mail dan naar warkumserfskip@hetnet.nl
" Album  Gaastra-Visser nr...." + omschrijving
Zodat wij de namen er bij kunnen zetten.
01
Dr. Lamoraal Albertus Æmilius Sluyterman
*Sneek 05-08-1850 - +Workum 02-11-1899
medicinae doctor en arts te Workum

x Workum 24-07-1879

Eke Harmens Potma
*Workum 20-05-1851 - +Haarlem 10-02-1933
dochter van Harmen Alberts Potma en Tjitske Tromp Sevensma

foto: C.B. Broersma, Leeuwarden, Willemskade No 12
  
02
Trijntje Hendriks Kuipers
*Workum 1829 - +1905
dochter van
Hendrik Ruurds Kuipers en Uilkje Douwes de Boer
boer te Workum (1851)

x Workum 01-06-1851

Dedde Simons Gaastra
*Workum 1824 - +1910
veerschipper te Workum (1851)
zoon van
Simon Baukes Gaastra en Jeltje Deddes de Jong
koopman te Workum (1851)


foto: C.B. Broersma,Hofphotograaf
Leeuwarden Willemskade 12

03
Dedde Simons Gaastra
*Workum 1824 - +1910
veerschipper te Workum (1851)
zoon van
Simon Baukes Gaastra en Jeltje Deddes de Jong
koopman te Workum (1851)

x Workum 01-06-1851

Trijntje Hendriks Kuipers
*Workum 1829 - +1905
dochter van
Hendrik Ruurds Kuipers en Uilkje Douwes de Boer
boer te Workum (1851)


foto: Karel Le Grand Hof-Photograaf
Dordrecht, Lange Kromhout E 268

  
04
Janke Pieters van der Wal
*Workum 12-08-1878 - +Workum 21-04-1950
zonder beroep Workum (1899)
dochter van
Pieter Jans van der Wal en Adriana Margaretha Meeter
hoofdonderwijzer te Workum (1878);
hoofd der School te Workum (1899, 1900)

x Workum 02-08-1899

Pieter Simons Gaastra


foto: onbekend
05
Pieter Simons Gaastra
*Workum 04-09-1876 - +Workum 13-01-1943
koopman te Workum (1899, 1900)
zoon van
Simon Baukes Gaastra en Catharina Pieters Visser
koopman te Workum (1870, 1876, 1898)

x Workum 02-08-1899

Janke Pieters van der Wal


foto: onbekend
  
06
Dieuke Jans Bonnema
*Kimswerd 20-08-1822 - +Workum 31-05-1886
zonder beroep te Arum (1843)
dochter van
Jan Eeltjes Bonnema en Yfke Rommerts Tijmstra
hij is boer te Kimswerd en zij zonder beroep te Arum (1821);
boer te Kimswerd (1822); boer te Arum (1833, 1843, 1855, 1865)

kleindochter van
Eeltje Haitzes Bonnema
hij is graanhandelaar en amateur-astronoom te Kimswerd
en (huwelijk 15-11-1789)
Dieuke Jans Kingma (+Kimswerd 09-07-1799)
Dieuke komt van Workum  en is de dochter van
Jan Gerbens Kingma en Janke Heerts Hiemstra

en van
Rommert Baukes Tijmstra en Haukjen Thomae Poelstra
boer te Arum (1821)

x Workum 03-12-1843

Bauke Sijmons/Siemons Gaastra
*Workum Wijk D nr 101 (Noard 147)  21-04-1817
+'s-Gravenhage 26-08-1895
koopman te Workum (1843);
was bij zijn dochter IJfke te 's-Gravenhage (1895)
zoon van
Sijmon Baukes Gaastra en Jeltje Deddes de Jong
koopman te Workum (1817, 1843)

Kinderen:
Simon 1844-1898
Jan 1846-1921
Jeltje 1856-
Yfke 1857-1944


mededeling Okko van Aardenne te Wassenaar
21-02-2020

foto: J.P. Oppers, Kalverstraat E.103
07
onbekend


  
08
Jan Baukes Gaastra
*Workum 02-05-1846 - +'s-Gravenhag 24-12-1921
zonder beroep wonende aan den Nieuwen Rijn te Leiden (1871)
koopman, koffie- en theehandelaar in Dordrecht
zoon van
Bauke Sijmons Gaastra (1817-1895) en
Dieuke Jans Bonnema (1822-1886)
koopman te Workum (1871)

x1 Leiden 15-11-1871
Anna Abrahams Stokhuijzen
*Leiden 10-02-1852 - +Dordrecht 03-12-1883
zonder beroep wonende aan den Nieuwen Rijn te Leiden (1871)
dochter van
Abraham Abrahams Stokhuijzen en
Sophia Maria Wilhelmina Abrahams van Benten
kruidenier/winkelier aan den Nieuwen Rijn te Leiden (1864, 1871)
kinderen:
Sophia Maria Wilhelmina *Amsterdam 03-11-1872 -
                                         +Harderwijk 23-03-1956
Bauke Rommert *04-03-1874 - +Dordrecht 04-06-1876
Abraham *Dordrecht 27-07-1875 - +Dordrecht 25-09-1944
Dieuke *Dordrecht 19-10-1877 - +Den Haag  07-11-1964
Bauke *Dordrecht 07-06-1880 - + 18-01-1948
Yfke *Dordrecht 11-05-1882 - +Dordrecht 13-12-1965

x2 Leiden 03-06-1885
Maria Jacobus' (Marie) van Benten
*Leiden Apothecarsdijk 24-10-1845
+'s-Gravenhage 02-02-1937
dochter van
Jacobus Abrahams van Benten en
Maria Elisabeth Abrahams Stokhuijzen
klerk ter secretarie van Rijnland te Leiden (1841,1845)

kinderen:
Jacobus Arie *Dordrecht 29-08-1885 - +Den Haag 08-03-1970
Jan *Dordrecht 24-07-1889 - +Barcelona 17-07-1939

mededeling Okko van Aardenne te Wassenaar
21-02-2020


foto: J.G. Hameter, Hof-Photographe, Dordrecht
09
Maria Jacobus' (Marie) van Benten
*Leiden Apothecarsdijk 24-10-1845
+'s-Gravenhage 02-02-1937
dochter van
Jacobus Abrahams van Benten en
Maria Elisabeth Abrahams Stokhuijzen
klerk ter secretarie van Rijnland te Leiden (1841,1845)

x Leiden 03-06-1885

Jan Baukes Gaastra
Workum 02-05-1846 - +'s-Gravenhage 24-12-1921
koopman, koffie- en theehandelaar in Dordrecht
zoon van
Bauke Sijmons Gaastra (1817-1895) en
Dieuke Jans Bonnema (1822-1886)
koopman te Workum (1871)

mededeling Okko van Aardenne te Wassenaar
21-02-2020foto: H. Jonker, Leiden
10
onbekend

foto: Photographische Kunstinrichting
C.B. Broersma, Leeuwarden
11
onbekend

foto: C.J.L. Vermeulen
den Haag  Amsterdam
12
onbekend

13
onbekend
14
Thomas Jans Bonnema
*Arum 07-01-1833 - +Arum 05-01-1909
boer en kerkvoogd te Arum
bestuurslid van de liberale kiesvereniging "Humaniteit" en later "Wonseradeel"; secretaris van de IJsvereniging Arum.
van ca. 1880 boer-rentenier en Frysk skriuwer en -dichter. Hij schreef o.a. de volgende verhalen: "De grutte Leksums" (1898), "Hurdrinners binne dearinners" (1906) en zijn laatste werk: "Brokstik út Sofokles' Antigone" waaruit hieronder een voorbeeld:

De minske is wol fan alle wûnders hjir to wrâld
It grutste wûnder. Want hy sylt mei alle winen
Oer wide wetters hinne en wit dêr 't paad to finen
En stoarm of needwaer hawwe op him gjin hâld.
(bron: Friesch Dagblad 02-08-2016 Abe de Vries)

zoon van
Jan Eeltjes Bonnema *Kimswerd 16-05-1797
en Iefke Rommerts Tijmstra *Arum
(hij boer te Kimswerd en zij zonder beroep te Arum 1821, boer en boerin te Arum 1833; boer te Arum 1855, 1865)

kleinzoon van
Eeltje Haitzes Bonnema
hij is graanhandelaar en amateur-astronoom te Kimswerd
en (huwelijk 15-11-1789)
Dieuke Jans Kingma (+Kimswerd 09-07-1799)
Dieuke komt van Workum  en is de dochter van
Jan Gerbens Kingma en Janke Heerts Hiemstra

en van
Rommert Baukes Tijmstra en Haukjen Thomae Poelstra
boer te Arum (1821)


x Wonseradeel 21-04-1855

Antje Anes Anema (1834-1924)

foto: J.H. Slaterus Leeuwarden
15
Antje Anes Anema
*Arum 10-06-1834 - +Arum 04-07-1924

dochter van
Ane Jans Anema en Jenskje Jans Feikema
(boer en boerin te Arum 1833, boer te Arum 1855)

x Wonseradeel 21-04-1855

Thomas Jans Bonnema (1833-1909)

foto: J.H. Slaterus Leeuwarden
16
onbekend

foto: R.H.C. Karsses Groningen
17
onbekend

foto: R.H.C. Karsses Groningen
18
onbekend

foto: Henri de Louws Hoffotograaf
Prinsestraat 99 's-Gravenhage.
19
onbekend

foto: Henri de Louws Hoffotograaf
Prinsestraat 99 's-Gravenhage.
20
onbekend

foto: C.J.L. Vermeulen
den Haag  Amsterdam
21
IJfke Jans Gaastra
*Dordrecht, Wijk C nr 161 Voorstraat 11-05-1882
+Dordrecht 13-12-1965
dochter van
Jan Baukes Gaastra en Anna Abrahams Stokhuijzen
koopman, koffie- en theehandelaar te Dordrecht

x Dordrecht 27-11-1907

Hendrik Gijsbert Willem Gijsberts van Aardenne
*Dordrecht 1878/1879 - +Dordrecht 26-07-1955
fabrikant te Dordrecht, 76 jaar (1955)
zoon van
Gijsbert Johannes' van Aardenne en
Willemina Ida Teuna Adams Hogerzeil

zie ook Fotoalbum Vrolijk-van der Zijpp nr 3

mededeling Okko van Aardenne te Wassenaar
21-02-2020

foto: H.J. Tollens C.Hzn. Dordrecht
22
onbekend
23
onbekend

foto: Jac. Schotel Sz
Rotterdam Erasmustraat 3
  
24
Sophie Maria Wilhelmina Jans Gaastra
*Amsterdam 03-11-1872 - +Harderwijk 23-03 1956
dochter van
Jan Baukes Gaastra en Anna Abrahams Stokhuijzen
koopman, koffie- en theehandelaar te Dordrecht

x Dordrecht 14-09-1899

Petrus Petrus' Groeneboom
*Amersfoort 08-06-1874 - +Leiden 12-09-1963
promoveert tot doctor in de klassieke letteren op een proefschrift "Studia critica in Sophocles Oedipum" (1898)
leeraar (doctor) te Utrecht aan het gymnasium (1902)
conrector aan het gymnasium te Assen (1906)
rector te Sneek
rector en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen
zoon van
Petrus Willems Groeneboom en Beatrix Frederiks Stokhuijzen
officier van gezondheid der tweede klasse bij de geneeskundige dienst der Landmagt wonende te Schoonhoven (1863)
officier van gezondheid eerste klasse wonende te Utrecht Achter 't Meijstraat B 117 (1873)


mededeling Okko van Aardenne te Wassenaar
21-02-2020

25
onbekend
26
onbekend

foto: M. Büttinghausen
Spui 15   Eenig Atelier
27
onbekend

foto: C.J. L. Vermeulen Amsterdam
28
onbekend

foto: Atelier "Premier" Rotterdam
Photographie Cie "Het Witte Huis"
29
onbekend

foto: P. Clausing jr Haarlem Kruisweg 45
30
onbekend

foto: Photografische Inrichting M. Scheepstra
Grachtswasl 151, Leeuwarden
31
onbekend

foto: E. Hilberg
Recklinghausen Gr Geldstr. 10
32
Sjoerd Siemons Gaastra
*Workum Wijk D nr 101 (Noard 147) 04-10-1829
Koopman te Workum (1865);
Oprichter van "S.S. Gaastra Koloniale- en Bakkerswaren",
Merk 25 te Workum.
zoon van
Siemon Baukes Gaastra en Jeltje Deddes de Jong
schipper te Workum (1829)

x Workum 08-10-1865

Elisabeth Martinus' de Boer
*Minnertsga 07-12-1838
woont te Berlikum (1865)
dochter van
ds. Martinus Lambertus de Boer en Geeske Sjoerds Deinum
predikant bij de Hervormde Gemeente te Minnertsga (1838), te Berlikum (1865)
Zijn vader ds. Lambertus Martens de Boer was predikant bij de Hervormde Gemeente te Workum (1817-1844)

foto: C.B. Broersma Photographische Inrichting
Leeuwarden Willemskade Noord Zyde F
2de Huis hoek Prins Hendrik straat
33
onbekend

foto: Arno Kersten Hofphotograph
Altenburg S/A.
34
onbekend

foto: Johs L. van der Heijden
Amsterdam Sophiaplein Munt
35
onbekend

foto: Firma L.J. Cordes Sneek
  
36
Bauke Sjoerds Gaastra
*Workum 05-10-1870
+Hilversum, Boomberglaan 19   26-12-1934
zoon van
Sjoerd Simons Gaastra en Elisabeth de Boer
Koopman te Workum (1893); eigenaar van "S.S. Gaastra Koloniale- en Bakkerswaren", Merk 25, Workum. Hij woonde op Merk 24 en had de suikeropslag in het gebouw in de Tillefonnesteech achter Merk 25. Hij werd in Workum de "Sûkerkoaning" genoemd. (-1918); Koopman in Koloniale bakkerswaren, Emmakade 53, Leeuwarden (1918-1926); woont te Hilversum, Boomberglaan 19  (1926-1934); begraven op de Nieuwe Algemeene Begraafplaats (Boschdrift), Hilversum (1934)

x Workum 27-07-1893

Jantje-Nolkje Martens Schotanus


foto: J.H.Slaterus Leeuwarden
37
Jantje-Nolkje Martens Schotanus
*Workum, Aldedyk 4  28-01-1871
+Hilversum, P.C. Hoofdweg 9   27-03-1946
dochter van
Marten Nolles Schotanus en Marijke Sijmons  Aukema
veehouder Aldedyk 4, Workum (1893)

x Workum 27-07-1893

Bauke Sjoerds Gaastra


foto: J.H.Slaterus Leeuwarden
38
onbekend

foto: J.H. Slaterus Leeuwarden
39
onbekend

foto: J.H. Slaterus Leeuwarden
  
40
onbekend


foto: Adolphe Zimmermans
La Haye 21 de Riemerstraat
Photographe S.M. la Reine Regente
Anvers 1885  Paris 1886  La Haye 1889  Scheveninge 1892
41
onbekend

foto: J.H. Slaterus Leeuwarden Langemarkt Straat Let. W. No. 14
\
42
onbekend

foto: Meyer & Co Groningen
43
Dieuke Simons Gaastra (1871-1936) met haar dochtertje Catharina (Tiny) Roest Crollius (1896-1956) uit Dordrecht
bij Dedde Simons Gaastra (1824-1910) en Trijntje Hendriks Kuipers (1829-1905)
in de tuin op 't Noard te Workum.
Achter de tuin is de Brouwersfeart te zien, waar nu de Brouwersdyk langs loopt.

foto: Meyer & Co Groningen
44
onbekend

foto: H.J. Tollens C.Hzn, Dordrecht
45
onbekend

foto: Atelier de Jong, Leeuwarden, Heerenveen, Sneek
46
onbekend

C.B. Broersma, Willemskade No 12, Leeuwarden
47
onbekend

C.B. Broersma, Willemskade No 12, Leeuwarden
48
onbekend

foto: C.J. & L.J. Cordes, Haarlem
49
onbekend

foto: W. Wollrabe Hoffotograaf
50
onbekend

foto: Th. Schuhmann & Sohn Hofphotographen
Karlsruhe, Amalienstr. 57
51
onbekend

foto: F. Reissig, Breda
52
onbekend

foto: C.P. Wollrabe
Photographe van H.M. de Koningin
van Zweden en Noorwegen
Boekhorststraat No. 91, 's-Gravenhage
53
onbekend

foto: Gebrs Delboy, Den Haag
54
onbekend

foto: Jakob de Vries Gzn
Harlingen, Bolsward en Sneek
55
onbekend

foto: Jakob de Vries Gzn
Harlingen, Bolsward en Sneek
  
56
onbekend


foto: onbekend
57
onbekend


foto: H. Deutmann, 's-Gravenhage

58
onbekend

foto: Photographisch Atelier Jac Schotel Szn
Erasmusstraat Rotterdam
59
onbekend


foto: Aldolphe Zimmermans Photogr. de la Cour.
De Riemerstraat 21, La Haye
Spécialité d'agrandissements
60
onbekend

foto: C.J.L. Vermeulen Den Haag Utrecht
61
onbekend

foto: de Jong Leeuwarden
62
onbekend

foto: C.J.L. Vermeulen
Den Haag Amsterdam Utrecht
63
onbekend

foto: de Jong Leeuwarden
64
onbekend

foto: Photographie E. Fuchs Leeuwarden
65
onbekend

foto: J.Sievers Photographe Hilversum Bussum
66
onbekend
(losse foto)

foto: W.G. Baer, Nachtegaalstraat 40, Utrecht

67
onbekend
68
onbekend
69
mr. Petrus Petrus' (Piet) Groeneboom
*Utrecht, Oude Kerkstraat 22  15-01-1902
+Alkmaar  16-08-1979
kantonrechter te Alkmaar
zoon van
professor dr.Petrus Petrus' Groeneboom en
Sophia Maria Wilhelmina Jans Gaastra
promoveert tot doctor in de klassieke letteren op een proefschrift "Studia critica in Sophocles Oedipum" (1898)
leraar (doctor) te Utrecht aan het gymnasium(1902)
conrector aan het gymnasium te Assen (1906)
rector te Sneek
rector en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen

mededeling Okko van Aardenne te Wassenaar
21-02-2020

foto: C.J.L. Vermeulen
Den Haag Amsterdam Utrecht
70
Catharina (Tiny) Roest Crollius
*Dordrecht 20-05-1896 -'s-Gravenhage 05-06-1956
woont te 's-Gravenhage (1929)
dochter van
Arij Roest Crollius en Dieuke Siemons Gaastra
x
dr. Henri Verploegh van Hellouw
*1881 - *'s-Gravenhage 07-08-1939foto: Karel le Grand
Hof-Photograaf H.K.H.Prinses Hendrik der Nederlanden
Dordrecht, Lange Kromhout
71
onbekend

foto: Atelier Uges, Oosterstraat 36A, Groningen
72
onbekend

foto: Jean Vaessen, La Haye, Assendelftstraat 34
73
onbekend

Henri de Louws Hoffotograaf
Prinsesstraat 99, 's Gravenhage
74
onbekend

foto: J.H. Slaterus Leeuwarden
75
onbekend

foto: H. Deutmann, La Haye, 55 Zeestraat
  
76
Pietrik Simons van der Wal
*Workum Wijk A nr 67 (Noard 86) 05-02-1838
+Nijehaske 17-06-1922

dochter van
Simon Pieters van der Wal en Baukje Willems de Lange (+Workum 16-06-1807)
pottebakkersknecht te Workum  en dienstmeid te Workum (1834); schoenmaker te Workum (1838)

kleindochter van
Pieter Siebrens van der Wal (+Workum 28-10-1826) en
Taetske Simons (+Workum 13-07-1827)
en
Willem de Lange/Langen (woont te Amsterdam 1807; "welke zedert den Jare 1812 van deze Stad afwezig is geweest zonder dat er eenig berigt van hem is ingekomen" 1834) en
Akke/Aukje Sytjes/Sietzes Minks (woont te Workum 1807; +Workum 18-03-1830)


foto: C.B. Broersma Hofphotograaf Leeuwarden Willemskade 12
Pietrik van der Wal draagt de
Medaille in de Orde van Oranje-Nassau in brons, die zij vlak voor Koninginnedag 26 augustus 1904 ontving ter gelegenheid van haar 50-jarige jubilé ten huize van Dedde Simons Gaastra (zoon van Simon Baukes Gaastra, veerschipper te Workum [1851] en Jeltje Deddes de Jong) en Trijntje Hendriks Kuipers (dochter van Hendrik Beerends Kuipers, boer te Workum [1851] en Uilkje Douwes de Boer).

Leeuwarder Courant 26-08-1904:

  Vrijdag 26 Augustus herdenken bij den dag,
waarop PIETRIK VAN DER WAL vóór 50 jaar
bij ons eene trouwe hulp geweest en heeft met ons
lief en leed gedeeld.
 Workum, Augustus 1904.
                                D. S Gaastra.
                                T. GAASTRA-KUIPERS
                                              en FAMILIE.


Leeuwarden Courant 19-09-1904:

 Ondergeteekende betuigt door deze haar
hartelijken dank aan allen voor de vele blijken
van belangstelling te gelegenheid van haar
50-jarige jubilé ten huize van den Heer D. S.
GAASTRA en ECHTGENOOTE, op 26 Aug. j.l.
  Workum, Sept. 1904.
                                   PIETRIK VAN DER WAL
  
77
onbekend


foto: C.J.L. Vermeulen
Den Haag Toussaintkade 11 Intercommunal Telephoon 774
Amsterdam Heiligenweg hoek Singel Telephoon No 2340
Utrecht Nieuwe gracht 50