Fotoalbum Dieuke Siemons Gaastra

Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31
Fotoalbum van
Dieuke Siemons Gaastra
1871 -1936
een koopmansdochter uit Workum

Heeft u verbeteringen en/of aanvullingen?
Mail dan naar warkumserfskip@hetnet.nl
" Album Dieuke Siemons Gaastra nr...." + omschrijving
Zodat wij de namen er bij kunnen zetten.
  
01
Catharina Pieters (Tine) Visser
*Hindeloopen Wijk C nr 7   20-08-1845 - +Workum 14-11-1896
zonder beroep te Workum, 24 jr (1870)
dochter van
Pieter Visser en Itsk Tjebbes Tjebbes
griffier bij het Kantongeregt te Hindeloopen, 33 jr (1845);
houthandelaar te Workum (1870, 1871)
x Workum 26-06-1870
Simon Baukes Gaastra
*Workum 07-10-1844 - +Workum 22-09-1898met dochter

Dieuke Siemons Gaastra
*Workum 05-06-1871 - +'s-Gravenhage 09-07-1936
woont te Dordrecht (1895, 1904); woont te Den Haag (1913-1936); Frankenslag 348, 's-Gravenhage (1929);
Van Aerssenstraat 64, 's-Gravenhage (1936); begraven op de begraafplaats Oud Eik en Duinen (1936).
x Workum 11-07-1895
mr. Arij Jans Roest Crollius
*Dordrecht 11-03-1868 - +'s-Gravenhage, Frankenslag 348  21-05-1929

Zie ook fotonrs 03 t/m 09

foto: Maisson H. Ph. J. Schuiten Amsterdam
Successeur J.P. Oppers Kalverstraat E No 55

02
achter op de foto staat:
Dieuke Gaastra 1874

Dieuke Siemons Gaastra
*Workum 05-06-1871 - +'s-Gravenhage 09-07-1936

foto: A. Greiner Phot. Amsterdam
03
Dieuke Siemons Gaastra
*Workum 05-06-1871 - +'s-Gravenhage 09-07-1936

foto: Photographische Inrigting Jaques Chits
Waaigat No 14 by de Kruisstraat, Haarlem
04
Dieuke Siemons Gaastra
*Workum 05-06-1871 - +'s-Gravenhage 09-07-1936

foto: Photographische Inrigting Jaques Chits
Waaigat No 14 by de Kruisstraat, Haarlem
05
Dieuke Siemons Gaastra
*Workum 05-06-1871 - +'s-Gravenhage 09-07-1936

foto: Fritz Meycke Photograph
Köln, Schildergasse 66
Bonn, Hofgartenstrasse 3
06
Dieuke Siemons Gaastra
*Workum 05-06-1871 - +'s-Gravenhage 09-07-1936

foto: Fritz Meycke Photograph
Köln, Schildergasse 66
Bonn, Hofgartenstrasse 3
07
Dieuke Siemons Gaastra
*Workum 05-06-1871 - +'s-Gravenhage 09-07-1936

foto: J. Hillebrand Workum
08
links: Dieuke Siemons Gaastra
*Workum 05-06-1871 - +'s-Gravenhage 09-07-1936

foto: J. Hillebrand Workum
09
Dieuke Siemons Gaastra
*Workum 05-06-1871 - +'s-Gravenhage 09-07-1936

foto: Julius Goebel
Bad-Ems Bahnhofstrasse
Haus ,,Vichy"
Prämürt Lübeck 1888
Cöln 1889
Internationale Ausstellung Köln 1889

mr. Arij Jans Roest Crollius
*Dordrecht 11-03-1868
+'s-Gravenhage, Frankenslag 348  21-05-1929
makelaar te Dordrecht (1895) woont te Dordrecht (1894, 1904);
woont te Den Haag (1913); begraven Oud Eik en Duinen (vrijdag na 21-05-1929)
zoon van
Jan Roest en Anna Elisabeth Stemberg Bosch
hij overleden, zij zonder beroep te Dordrecht (1895, 1929)

Bij Koninklijk besluit van den acht en twintigsten Augustus negentien honderd twaalf nummer zeventig is aan Arij Roest in nevenstaande acte vermeld, vergunning verleend om bij zijn geslachtsnaam den naam van ,,Crollius" te mogen voegen ten einde in het vervolg den geslachtsnaam ,,Roest Crollius" te dragen. Workum den vier en twintigsten September negentien honderd twaalf. De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Workum (Geteekend) A. de Vries. (staat bij de huwelijksakte in Workum vermeld)

x Workum 11-07-1895

Dieuke Siemons Gaastra
*Workum 05-06-1871 - +'s-Gravenhage 09-07-1936
woont te Dordrecht (1895, 1904); woont te Den Haag (1913-1936); Frankenslag 348, 's-Gravenhage (1929); Van Aerssenstraat 64, 's-Gravenhage (1936); begraven op de begraafplaats Oud Eik en Duinen (1936).
dochter van
Siemon Baukes Gaastra en Catharina Pieters Visser
koopman te Workum (1871, 1896)
getuigen bij de geboorteakte zijn de twee grootvaders van Dieuke:
Pieter Visser, 58 jaar, houthandelaar te Workum en
Bauke Siemons Gaastra, 54 jaar, koopman te Workum.

Kinderen:

1. Catharina (Tiny) Roest Crollius
*Dordrecht 20-05-1896 -'s-Gravenhage 05-06-1956
woont te 's-Gravenhage, Statenlaan 101 (1929,1936, 1939)
x
dr. Henri Verploegh heer van Hellouw
*1881 - *Stavelot, België 07-08-1939
woont te 's-Gravenhage, Statenlaan 101 (1927-1939); begraven te Herwijnen, Betuwe (12-08-1939). In 1992 wordt het adres Statenlaan 101 te Den Haag gebruikt als correspondentieadres van wijlen mr. Simon Roest Crollius.
zoon van Hendrik Hendriks Verploegh en
Theodora Nina Apollonia Theodorus' Lorentz


2. dr. Jan Roest Crollius
*Dordrecht 20-10-1898 - +Tilburg 15-12-1943
woont te Rotterdam (1929); arts te Amsterdam (1932), woont te Tilburg (1936, 1939)
x Amsterdam 07-12-1932
Aaltje Heijnen *Apeldoorn 1907 - +1992
dochter van Martinus Heijen (winkelier te Venlo) en Klaasje de Boer

3. mr. Simon Roest Crollius
*Dordrecht 04-06-1901
+'s-Gravenhage, Nieuwe Parklaan 144, flat 4  13-03-1992
woont te Wassenaar, is  mr. (1929)advocaat te Amsterdam (1930); woont te 's-Gravenhage (1936, 1939); oud-advocaat, Ridder 1e klas in de Orde van de Vasa, Offficier in de orde van Leopold (1992); bijgezet in het familiegraf Oud Eik en Duinen, Laan van Eik en Duinen 38 te 's-Gravenhage (18-03-1992)
x Amsterdam 14-01-1930
: 's-Gravenhage 19-01-1932 (ontbonden)
Jeanne Greta Zeehuisen
*Waroengdowo, afdeeling Passersean (Java, Nederlands-Indië) 1904
+1970
dochter van Gerhardus Zeehuisen en Louisa Theresia Francisca van Hamel (hij overleden, zij zonder beroep te Amsterdam 1930)


4. dr. Anne Roest Crollius *Dordrecht 22-04-1904 - +1990
woont te Amsterdam (1929); arts te 's-Gravenhaga (1931) woont te Overschie (1936, 1939)
x Meppel 05-06-1931
Abeltje Stheeman *Meppel 1906 - 1980
dochter van Eisso Pieter Stheeman en Antje Reitsma

10
Catharina (Tiny) Roest Crollius
*Dordrecht 20-05-1896 -'s-Gravenhage 05-06-1956
woont te 's-Gravenhage, Statenlaan 101 (1929,1936, 1939)
dochter van
Arij Roest Crollius en Dieuke Siemons Gaastra
x
dr. Henri Verploegh van Hellouw
*1881 - *'s-Gravenhage 07-08-1939


foto: Hof-Photograaf H.K.H. Prinses Hendrik der Nederlanden
Karel Le Grand Dordrecht Lange Kromhout E 268


11
Jan Roest Crollius
*Dordrecht 20-10-1898 - +Tilburg 15-12-1943
woont te Rotterdam (1929); arts te Amsterdam (1932)
zoon van
Arij Roest Crollius en Dieuke Siemons Gaastra

x Amsterdam 07-12-1932

Aaltje Heijnen
*Apeldoorn 1907 - +1992
dochter van
Martinus Heijen en Klaasje de Boer
winkelier te Venlo (1932)

foto: Jozef M. Weber Dordrecht Steegoversloot 13
12
Remonstrantse Kerk te Dordrecht
Arij Roest, echtgenoot van Dieuwke Siemons Gaastra, is in 1898 lid van het Oprichtingsbestuur van de Remonstrantse Gemeente te Dordrecht. De kerk, die in 1900 aan de Cornelis de Wittstraat 28 verrijst, is ontworpen door Hendrik Adrianus Reus (1872-1935).
De Remonstrantse Gemeente te Dordrecht heeft als motto:
"Eenheid in t noodige Vrijheid in t onzekere In alles de Liefde"

De fotograaf H.J. Tollens C.Hzn. aan de Voorstraat te Dordrecht gaf deze tekening als foto uit. Ook maakte hij een foto van het bestuur van het kerkbestuur, waar ook Arij Roest op staat.

bron:
en

13
Bij de foto staat: moeder van Dieuke
dit moet echter zijn: moeder van Catharina

Itsk Tjebbes Tjebbes
*Hindeloopen 20-10-1817 - +Workum 16-08-1867

x Hindeloopen 05-12-1841

Pieter Lolkes Visser
*Workum Wijk G nr 33  06-08-1812 - +Workum 18-08-1880
griffier bij het Kantongeregt te Hindeloopen, 33 jr (1841, 1845);
houthandelaar te Workum (1867, 1870, 1871);
fabrikant te Workum (1880)
zoon van Lolke Ykes Visser en Engel Harmens van Wetzinga
(zij: Kalkbrandersbedrijf uitoefenende te Workum 1845)

foto: onbekend


Op de site van het Fries Scheepvaartmuseum wordt in het album van de familie Tjebbes deze persoon op de foto genoemd:

Dieuwke Tjebbes Tjebbes
*Hindeloopen 14-05-1823 - +Makkum 19-05-1904
dochter van
Tjebbe Klases Tjebbes en Catharina Cornelis Gerlsma

x Hindeloopen 30-05-1847

Jan Willem Maas (1818-1894)
kalkbrander, touwslager te Makkum
zoon van
ds. Willem Jans Maas en Bottje Martens Kingma


foto: onbekend

Verwandschap
Dieuwke Tjebbes Tjebbes en Dieuke Siemons Gaastra
Tjebbe Klazes Tjebbes
*Hindeloopen 01-05-1792 - +Hindeloopen 23-04-1869
koopman te Hindeloopen in 1817; koopman en landeigenaar te Hindeloopen, Wijk A nrs 14 en 15 in 1839; dijksgedeputeerde (1841); dijkgraaf (1847, 1867), Statenlid
zoon van Klaas Tjebbes en Idsk Luikes

x Sloten 16-02-1817

Catharina Cornelis' Gerlsma
*Sloten 26-10-1795 - +Hindeloopen 23-12-1885
dochter van Cornelis Jentjes Gerlsma en Cornelia Jans Albarda
de Gerlsma's zijn afstammelingen van Grutte Pier
Itsk Tjebbes Tjebbes *Hindeloopen 20-10-1817
+Workum 16-08-1867

x Hindeloopen 05-12-1841

Pieter Lolkes Visser
*Workum Wijk G nr 33
06-08-1812
+Workum 18-08-1880
griffier bij het Kantongeregt te Hindeloopen, 33 jr (1841, 1845);
houthandelaar te Workum (1867, 1870, 1871); fabrikant te Workum (1880)
zoon van Lolke Ykes Visser en Engel Harmens van Wetzinga
(zij: Kalkbrandersbedrijf uitoefenende te Workum 1845)
Dieuwke Tjebbes Tjebbes
*Hindeloopen 14-05-1823
+Makkum 19-05-1904

x Hindeloopen 30-05-1847

Jan Willem Willems Maas
*Makkum 31-07-1818

+Makkum 24-11-1894
fabrikant te Makkum (1844, 1847, 1894); kalkbrander, touwslager te Makkum


zoon van Willem Jans Maas en Bottje Martens Kingma
(predikant der Hervormde gemeente te Makkum 1818)
Catharina Pieters Visser
*Hindeloopen Wijk C nr 7
20-08-1845
+Workum 14-11-1896

x Workum 26-06-1870

Siemon Baukes Gaastra
*Workum Wijk B nr 30
(Merk 2 noordkant)
07-10-1844
+Workum 22-09-1898
koopman te Workum
(1870, 1898)
zoon van Bauke Sijmons Gaastra en Dieuke Jans Bonnema
koopman te Workum
(1844, 1870)

Dieuke Siemons Gaastra
*Workum 05-06-1871
+'s-Gravenhage 09-07-1936

x Workum 11-07-1895

mr. Arij Jans Roest Crollius
*Dordrecht 11-03-1868
+'s-Gravenhage, Frankenslag 348  21-05-1929
makelaar te Dordrecht (1895) woont te Dordrecht (1894, 1904); woont te Den Haag (1913)
Zoon van Jan Roest en Elisabeth Stemberg Bosch
hij overleden, zij zonder beroep te Dordrecht (1895, 1929)

14
Catharina Pieters (Tine) Visser
*Hindeloopen Wijk C nr 7   20-08-1845 - +Workum 14-11-1896
zonder beroep te Workum, 24 jr (1870)
dochter van
Pieter Visser en Itsk Tjebbes Tjebbes
griffier bij het Kantongeregt te Hindeloopen, 33 jr (1845);
houthandelaar te Workum (1870, 1871)
x Workum 26-06-1870
Simon Baukes Gaastra
*Workum 07-10-1844 - +Workum 22-09-1898foto: Photographie K. Kuipers Workum
  
15
Tiny

Catharina (Tiny) Roest Crollius
*Dordrecht 20-05-1896 -'s-Gravenhage 05-06-1956
woont te 's-Gravenhage, Statenlaan 101 (1929,1936, 1939)
dochter van
mr. Arij Jans Roest Crollius en Dieuke Siemons Gaastra
x
dr. Henri Verploegh heer van Hellouw
*1881 - *Stavelot, België 07-08-1939
woont te 's-Gravenhage, Statenlaan 101 (1927-1939); begraven te Herwijnen, Betuwe (12-08-1939). In 1992 wordt het adres Statenlaan 101 te Den Haag gebruikt als correspondentieadres van wijlen mr. Simon Roest Crollius.
zoon van Hendrik Hendriks Verploegh en
Theodora Nina Apollonia Theodorus' Lorentz


foto: onbekend
16
Tineke 10 mnd

foto: onbekend