Dakpannenaktie Warkums Erfskip
Steun                               
Museum Warkums Erfskip
en adopteer een dakpan voor 100,-!

Onze folder:
Hoe adopteer ik?
1. Maak 100,- over op NL66 RABO 0132 7344 43
2. Stuur een mail naar warkumserfskip@hetnet.nl met uw bedrijfslogo. Bent u particulier, dan kunt u aangeven of u uw naam er bij wilt vermelden.
3. Uw dakpan wordt voorzien van een nummer.
4. Dit nummer staat ook op het bord dat in de waag komt te staan.
5. Per mail ontvangt u een certificaat als bewijs.
6. Eén jaar gratis lid voor 2 personen.

Ook is het mogelijk het bedrag over te maken in Bitcoin:
klik op de afbeelding
Onze adopteurs: Links naar hun sites:

53. Vrouwen van Nu
Workum


Onze bijeenkomsten zijn in het Kultuerhús Klamerare
Begine 1, Workum

Voor meer informatie kunt
een mail sturen naar:
69. Edwina Doting
de familie Doting kwam in 1969 in Workum wonen
52. Lee and Shirley Janssen
East Jordan
Michigan USA
Son of Hotsche Boschma (*Workum August 27, 1915)
and grandson of
Rintje Boschma and
Bottje de Boij.

They lived in Workum, before they moved to the USA in 1915.

The house is still there:
Sylspaed 57, Workum.
51. Folkert Niemantsverdriet en Roos Venema
Workum
64. Anne en Ukie
Bouwman-Visser

Ljouwert

troud te Warkum yn 1964
49. Medewerkers huisartsenpraktijk Gerling
Prystershoek 4
8711 HA  Workum

tel. 0515 54 15 35
fax 0515 54 33 01


48. Aaltje van 't Hoenderdal
Workum
83. Gerrit Twijnstra
It Heidenskip
47. Stichting De Paupers
Stichting De Paupers

Trekwei 1a
8711 GR Workum

13. Maryke en Bert Wolters
Workum
17. Maryke en Bert Wolters
Workum
44. Jan Noorduijn
Leeuwarden
43. Het Fotogenieke Geluid
Het Fotogenieke Geluid

Jorrit Brenninkmeijer
Brouwersgracht 172
1013 HB Amsterdam

06-26532272


maker van de
46. Klaas de Jong
Ljouwert
berne 1946 yn Warkum
61. Leo Kloosterhof
Hoogeveen
Daar mijn betoudovergrootvader de naam “Kloosterhof” heeft aangenomen in 1812, omdat hij woonde in “ ’t Clooster”, en hijzelf geboren is in 1761, zou ik graag willen dat nummer 61 aan mijn dakpan zou kunnen worden toegekend.
42. Janke Terpstra-Gaastra
Gieten
41. Jelte Dijkstra
Bolsward
40. Simon W. Haagsma
Amsterdam
39. Particulier
Koudum
38. Priore Accountants
Accountancy
Belastingadvies
Ondernemersadvies
Financieringsadvies
Salarisadministratie en personeelszaken
Branche-informatie


Merk 12
8711 CL Workum
0515 - 54 26 69
info@priore.nl
www.priore.nl
55. Feriening fan
Ald Warkumers
oprjochte yn 1955
De vereniging is in 1955 opgericht door een aantal oud-Workumers met het doel jaarlijks, meestal in de eerste week van juli, een reünie te organiseren.

De vereniging heeft gemiddeld zo’n 300 leden, zowel oud-Workumers als ook Workumers, die zo oude klasgenoten, oude (sport)vrienden/ vriendinnen en familie ontmoeten.
Aan de verschillende activiteiten tijdens de reüniedagen nemen tussen de 100 en 125 leden deel.

De contributie bedraagt per jaar
10,00 bij één lid per adres en
15,00 bij twee leden op één adres.
Het krantje ‘De âld Warkumer' verschijnt twee keer per jaar.

Meer informatie is te vinden op www.workum.nl/oudworkumers.
37. Bakker Workum Konstruktiewerken B.V. Workum

konstruktiewerken


Eniggaburren 15
8711 HP  Workum

tel. 0515 54 28 85
fax 0515 54 28 52

www.bakkerworkum.nl
info@bakkerworkum.nl
36. Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland
kantoren:
Bolsward
Lemmer
Joure
Sneek

Contactpunten in
Balk
Sint Nicolaasga
Workum

Rabobank
Sneek-Zuidwest Friesland

Postbus 73
8600 AB  Sneek

tel. 0515 43 70 00 particulieren
tel. 0515 43 72 00 bedrijven

www.rabobank.nl

35. Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland
34. Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland
22. Marjolijn van Hilten 's-Hertogenbosch

Marjolijn (Trijntje) is een nakomeling van
Douwe Aukes van der Baan en
Hieke Jans Jongsma
32. Bernard
van Haersma-Buma
Leeuwarden

geboren in 1932, het jaar van de afsluiting van de Afsluitdijk

80. Sybrand
van Haersma-Buma
33. Vincent Postma Workum
31. Jelte en Hinke
Haagsma-Smits
Workum
30. Bakkerij Keuning Workum

brood-koek en banketbakkerij

Jo en Tjits Keuning
Merk 15
8711 CL  Workum
tel. 0515 54 12 08

www.bakkerijkeuning.nl
29. Glashandel Sneek B.V. Sneek

Smidsstraat 18
8601 WB  Sneek

tel. 0515 41 28 53
fax 0515 41 18 66
www.glashandelsneek.nl
info@glashandelsneek.nl
28. IJsboerderij Margje 24 Workum

ijsboerderij
melkveebedrijf
boeren ekspeditie


Sander en Deborah Bouma
Trekwei 13
8711 GS  Workum

Tel. Sander
+31 (0) 63 39 54 136
Tel. Deborah
+31 (0) 64 34 68 220

www.margje24.nl
info@margje24.nl
27. Familie Van der Kluit Nieuwegein

26. Kunstvloeren Friesland Zweins

Gietvloeren
Betonlooks
Egaliseren
Stofarm stralen

Rijksstraatweg 8
8814 JV Zweins
Tel: 06 - 30 08 69 84
www.kunstvloerenfriesland.nl
info@kunststofvloerenfriesland.nl

24. It Pottebakkershûs Workum

In het pand zit aan de voorkant een koffie- en theeschenkerij en een biologisch, vegetarisch en visrestaurant en aan de achterkant is een prachtige ruimte vrijgekomen en geschikt gemaakt voor groepen tot 50 personen met aansluitend een terras met landelijk uitzicht.

Merk 18
8711 CL  Workum
Tel: 0515-54 19 00
www.itpottebakkershus.nl
info@itpottebakkershus.nl

23. Kaasmakerij De Nylander Workum

biologische kaasmakerij
tevens overige biologische en
streekproducten verkrijgbaar

Lange Leane 10
8711 HK Workum
Tel: 0515-54 24 56
Mob: 06-29 46 12 88
www.nylander.nl
kaaswinkel@nylander.nl
21. Restaurant Séburch Workum

restaurant
waar je de zon in de
Zuiderzee ziet zakken

Séburch 9
8711 EE Workum
Tel: 0515 - 54 13 74
www.seburch.nl
info@seburch.nl
20. Galerie De Vereeniging Workum

galerie

Súd 13
8711 CR Workum
tel: 06 - 46 95 01 02
info@galeriedevereeniging.nl
www.galeriedevereeniging.nl
19. Particulieren Workum
18. Notariskantoor Houtsma Workum

notariskantoor

Hammole 20
Postbus 13
8710 AA Workum
tel: 0515-542015
fax: 0515-543065
www.notarishoutsma.nl
info@notarishoutsma.nl

75. Hans en Baukje
Speerstra-van Dijk
Workum

kiezen voor een dakpan in de letter S van muSeum.

16. Plaatselijk Belang Workum

Postbus 36
8710 AA Workum
www.plaatselijkbelang
pb@workum.nl
15. Flapper Stukadoors Workum

stukadoorsbedrijf

Dwarsnoard 51
8711 AR  Workum
Tel. 0515 54 01 16
E. Flapper 06 52331444
A. Flapper 06 50863238
www.flapperstukadoors.nl
info@flapperstukadoors.nl
14. P.J. de Jong, Makelaardij Workum

makelaardij
taxatie
hypotheek
administratie

Súd 16
8711 CV  Workum
Tel. 0515 54 20 48
www.makelaardijpjdejong.nl
info@makelaardijpjdejong.nl
12. Particulier Heerenveen
11. Restaurant Folkerts Workum

restaurant met
maandelijkse aanbiedingen

Merk 26
8711 CM Workum
Tel. 0515 54 15 90
www.restaurantfolkerts.nl
info@restaurantfolkerts.nl

10. Pickwicks Steaks & Tapas Workum

van tapas tot toetje

Noard 41
8711 AB  Workum
Tel. 0515 54 00 04
www.pickwicks.nl
info@pickwicks.nl

9. Workum Verzekeringen Workum

verzekeringen
hypotheken
administratie
makelaardij

Súd 16
8711 CV  Workum
Tel. 0515 - 54 34 81
www.workumverzekeringen.nl
info@workumverzekeringen.nl
25. Annet van den Akker en
     Ruurd. van der Zee
Utert/Utrecht

De âld-Warkumers
Annet van den Akker en
Ruurd van der Zee
hawwe dakpanne 25, harren húsnûmer, útkeazen.
8. J.O.N.G. Architecten Lemmer

Langestreek 14
8531 HV Lemmer
Tel. 0514 - 56 41 30
www.jongarchitecten.nl
mail@jongarchitecten.nl
118. Rienk en Truike
      Harkema-van der Zee
Workum

Rienk en Truike Harkema hebben gekozen voor dakpan nummer 118, hun huisnummer.
7. Camping en B&B
   Welgelegen
Workum

Bed & Breakfest
Camping
Arrangementen
Kiten

Lange Leane 11
8711 HK  Workum
Cobie Harkema
Tel. 06 - 12 15 32 02
www.welgelegen-workum.nl
info@welgelegen-workum.nl

6. Particulier

Workum
5. It Bûterhûs Balk

recreatie appartementen
B&B
koffie- en theeschenkerij
lunch

Van Swinderenstr. 8
8561 AP  Balk
Engelien Bouma-Gaastra
Tel. 06 - 12 86 50 18
www.buterhus.nl
info@buterhus.nl
4. Feenstra Installatiebedrijf Schettens

gas, water en elektra
duurzaamheid
verwarming
sanitair
dak- en zinkwerk
ventilatie
panasonic HIT
service & onderhoud
CV ketels

Viersprong 6
8744 ES SCHETTENS
Tel. 0517 - 53 12 21
www.feenstraschettens.nl
info@feenstraschettens.nl

3. Nakomelingen van
   Jansen-Nauta
Utrecht
2. ZWF-Ontwerp Bolsward

binnen- en buitenreclame
websites en online marketing
print & carwrapping
software & applicaties

De Marne 126a
8701 MC Bolsward
Tel. 0515 - 57 24 90
www.zwf-ontwerp.nl
info@zwf-ontwerp.nl


1. P.H. en T. Gaastra-vd Wal Workum