Warkumer Wikekalinder 2018


bestel de  kalender: klik hier
terug naar de Webwinkel
19e Wikekalinder
fan de stêd Warkum
Workumer Weekkalender
2018


00 Camping It Soal in de winter van 1970-1971.


27 Op 6 juli 1928 houdt de Friesche Bond voor Stoom- en Motorvaartbelangen (F.S.M.B.) opgericht in 1897 een excursie in Workum. Zo maken ze een boottocht vanuit Workum. Op de foto is de groep op Séburch onderweg naar de Workumer sluis.

01 In de nacht van 31 december 1964 op 1 januari 1965 werd Peter opgehangen boven het trappetje bij het Warenhuis.  Peter schreef elke week zijn artikel “Langs de Wymerts” in de Friso, waarin hij soms kritiek uitte. In de eerst volgende Friso begon zijn artikel met: “Ik arme Peter. Ze hebben me vermoord! Gruwelijk vermoord!” Maar eindigt met: “Maar Peter zwijgt niet, o nee!” Peter was de schuilnaam van Willy Mundt.

28 Bedrijvigheid bij de Coöperatieve Zuivelfabriek “De Goede Verwachting” in juli 1970. De melkbussen worden hier gelost. De nieuwe vrachtwagen van het merk Bedford met kenteken ZV-26-65 is nieuw, het kenteken is in 1969 afgegeven. Op de voorgrond een metalen flessenrek met lege flessen.
02 Toen de Pothúswyk nog echt een “wyk” was langs “it Pothús” van de familie De Boer. Links en rechts van de “wyk” staan de gebouwen van de aardewerkfabriek. Over de “wyk” ligt de al lang verdwenen brug, die beide delen van de Doltewâl met elkaar verbond.

29 De Hervormde “School met den Bijbel” is al een aantal jaren een school voor zowel Hervormden als Gereformeerden geworden en wordt omgedoopt in “Dolteskoalle.” Later zal het een Rooms Katholieke school worden met de naam “Sint Ludgerus”.
03 De Roggemolestege was in 1959 nog een onverharde weg. Links staat de veestalling van Jacob Bouma.

30 De Trekwei in Workum bij nacht (1966).
04 Bertus Huisman (1942-2005) als leerlinglasser (ca. 1958).

31 De Lange Brêge over de vaart naar de Holle Mar. De jongens van de familie Albada Jelgersma komen thuis van een dagje zeilen op de meren. De mast is gestreken om onder de brug door te kunnen komen en peddelen nu naar het schiphuis (1961).
05 De Brouwersdyk in één van de strengste winters van de vorige eeuw, gezien vanaf de Balkfinne (februari  1963).

32 Nog even en het is weer Veekeuringsdag. Een dag waarop je oude bekenden tegenkomt, zoals hier in 1966. Geheel links staan v.l.n.r.: Abel Hospes, Eelke Postma en Simon de Wolf. Rechts midden staat Alt Veldman.
06 De tewaterlating van de “Wielingen” (440 ton) op de ijzerwerf van Ulbe Zwolsman aan de Hearekeunst. Zwolsman was de eerste coasterbouwer van Fryslân. Er werden drie coasters op deze werf gebouwd: de “Lilian Spiethoff” en de “Westerschelde”.  De “Wielingen” is gebouwd voor de Reederij Maas & Co. te Amsterdam. In juli 1919 heeft het schip op de Eems “geproefstoomd” en voer daarna met een lading ijzer naar Middlesbro.  


3 De Prystershoek met de Rooms-Katholieke pastorie, de Sint Werenfriduskerk, het bejaardentehuis Sint Gertrudis en de oude Sint Ludgerus School (ca. 1985).


07 De Kettingbrêge met daar achter de bijzondere gevel van Bakkerij De Vries op ’t Súd.

Hierbij de toevoeging die ik heb over een pand op de kalender. Het betreft de zaak van (oom) Jan Corneliszoon de Vries, bakker en neef van mijn vader.
Dat pand is omstreeks de oorlogsjaren ontworpen en getekend door oom Elt. Hij was adjunctdirecteur van de Rijksgebouwendienst in Den Haag en hij werkte in de stijl van de Delftse School.
Het was een soort neo-Gouden Eeuwstijl met veel dakkapellen en trapgevelelementen en in de jaren dertig nogal populair.
Oom Elt heeft na de oorlog de gehavende stad Middelburg gereconstrueerd en herbouwd. Daar kon hij zich bij uitleven.
Als ik weer eens in Workum kom, zal ik zeker uw kalender aanschaffen.
Met vriendelijke groet,
Pieter Jan de Vries (21-11-2017)
34 De achterzijde van de bebouwing bij Rehoboth op ’t Súd (1975).
08 Op 20 februari 1963 wordt over het IJsselmeer een tocht met de auto gehouden. Het was de eerste keer in de historie van Workum, dat er een file in de stad ontstond.

35 ’t Tointsje met de Eend van Reid (1975).


09 De Merk in de jaren ’70. Van links naar rechts het oude waaggebouw, bakkerij Keuning, Garage Speerstra, het Handwerkhuis van De Jong, café De Zwaan, de twee panden van woninginrichting Robijns en de oudste Nutsspaarbank van Nederland sinds 1817.

36 De spoorbrug over ’t Fliet met de “Blauwe Engel” (1975).

10 De rij woningen op ’t Skil zijn in opdracht van een zekere Reinder Hendrix “Anno 1769 en 1770 op een Kout Steed gebouwt” voor negen gezinnen. Op “een koud steed” betekent, dat er voor die tijd op deze plek geen bebouwing was.   


37 De Drumband Workum in actie (ca. 1990)
11 Op deze plek ligt nu de Kettingbrêge. Daardoor verdween ’t Pypke, de verbinding tussen de Djippe en de Droege Dolte. Op de foto uit de jaren ’70 is te zien, dat ’t Pypke al is afgesloten voor het doorgaand vaarverkeer.

38 Concours hippique op ’t Noard. Jan Robijns knoopt een lintje aan de zweep. De familie Graafsma kijkt vanuit het dakkapel boven de smederij toe (1963).
12 Het oude Pothuis van de familie De Boer, waar eeuwen lang het beroemde aardewerk werd gemaakt. Links de Vermaning (ca. 1970).

39 Hoogtepunt voor de jeugd was altijd de geitenkeuring. Wie herkent deze twee jeugdige geitenfokkers uit 1964?

Het zijn Siebe Bonnes Postma en zijn zus Aaltje (mededeling Hotske Broersma 15-10-2017)
13 De vervallen Tille over de Burrefeart met het pad, dat richting de Hearekeunst liep. Links in de verte zijn de boerderijen aan de Aldedyk te zien (ca. 1970).

40 De Christelijke U.L.O. School aan de Aldewei in 1968.
14 Op 5 april 1972 wordt de eerste paal van de Sporthal De Rolpeal geslagen. Bouwbedrijf Pellikaan uit Tilburg heeft de opdracht gekregen.

41 Een plekje waar niet veel Workumers komen. Aan het eind van een steeg aan het begin van ’t Noard staan deze woningen, met het zicht op achterkant van de huizen van de Doltewâl (oktober 1975).
15 In de tuin van dokter Mudde is een grote boom gerooid. Garage Speerstra zorgt voor de afvoer (1964).

42 Netten drogen aan boord  (oktober 1975).
16 Een nostalgisch beeld. Het oude station uit 1884 en links het in 1887 gebouwde stationskoffiehuis met de statige iepen (ca. 1970).

43 De schepen liggen klaar in de Kolk bij de sluis voor de Strontrace (oktober 1975).
17 Klaaske Huisman-Dusselaar (1907-1959) bij de melkboer in de Schoolstraat met op de achtergrond de in 1951 gebouwde School met den Bijbel (ca. 1955).

44 Pieter de Wit (1912-1967) met de petroleumkar. Het kroontje op de tank geeft aan dat hij Kroon Olie verkoopt (ca. 1940).


18 De Gereformeerde Kerk komt uit. Vooraan in het zwart is Maaike Riemersma-Gijsen (1885-1975) met rechts van haar Pietje Haijtema (ca. 1965).

45 Een door de Drumband Workum georganiseerde fietstocht. Op de fiets naast de VW-bus Albert Struiving  (ca. 1970).
19 ’t Houtmolestreekje gezien vanaf de Doltewâl (1975). 46 Het bruggetje, onderdeel van “it Nije Paadsje” (Doltewâl). Links is nog net het terrein van gemeentewerken te zien. Het grote dak achter het bruggetje is de smederij van de Gebroeders Nauta (11-11-1965).
20 De beginjaren van Camping It Soal. Mieki Huisman samen met Klaske Boogaard en Beate Hummel. 47 Het oude cachot in het stadhuis met het zware stuk hout, dat je aan je arm of voet geketend kreeg (1976).
21 In de zomer van 1966 wordt het oude Sint Gertrudis Gesticht afgebroken, om plaats te maken voor een modern bejaardentehuis. 48 De Yskeburrefeart achter ’t Dwarsnoard (ca. 1975).
22 Zo te zien is iemand van het koninklijk huis jarig. Het leven in Workum gaat gewoon door. De Workumers verwachten deze dag de “jiskeauto”. Aan beide kanten van de straat staan “jiskeamers” klaar, om te worden geleegd. 49 De Noorder Bazar (NOBA) waar de mensen met Sint Nicolaas in de rij stonden en de pakjes door de lucht over het publiek van de inpakbalie naar de afrekenbalie vlogen (ca. 1970).
23 Op 6 juni 1981 wordt de “Luctor et Emergo” van Gerard en Carla Galema-de Boer te water gelaten op de jachtwerf van Teake Bouma. 50 De pas gerestaureerde – de ladder van de schilder ligt er nog – leugenbank (ca. 1975).
24 Carrosseriebedrijf Yntema maakt niet alleen vrachtwagens, maar ook bussen. Deze autobus staat op de Brouwersdyk. De foto is gemaakt door de Workumer fotograaf Wiebe Rijpma. Op de achtergrond is de boerderij van de familie Bootsma nog te zien. Gezien het kenteken G-82824 is de bus eigendom geworden van iemand uit Noord-Holland, waar de autonummers tussen 1907 en 1950  begonnen met G, GZ of GX. In Fryslân begonnen de nummers met een B (ca. 1928). 51 In januari 1970 kwam Workum in actie. Heel Workum hing vol met gele posters met de zwarte tekst “Sûnder trein, lam slein.”. Deze twee dames in de Schoolstraat hebben een mooie alternatieve tekst bedacht: “De Z.W.H. súnder tsjoeke tsjoek, is as Keyzer yn syn under broek.”
Keyzer was de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (1967-1971).
25 Het statige gebouw aan ’t Súd. Ooit een gebouw waar de notabelen van Workum in woonden. In de jaren ’80 was in het linker gedeelte één van de zeven Workumer banken gevestigd: de Slavenburg’s Bank. De buitenlandse toeristen worden gelokt met het bordje “Change”, om hun eigen valuta om te wisselen in guldens. 52 De wijk naar de boerderij van de familie Riemersma. Links de pastorie van de Doopsgezinde Gemeente en rechts de nieuwe School met den Bijbel. Jan Faber, werkzaam bij de gemeente Workum, heeft deze foto in 1963 gemaakt.
26 De Beginebrêge, zoals het er in 1959 nog uit zag 53 Op 1 januari 1965 stond de Merk vol met landbouwmachines en andere vervoersmiddelen. Het “slepen” was toen nog mode en niemand vond het erg, zolang alles maar heel bleef.