Warkumer Wikekalinder 2019


bestel de  kalender: klik hier
terug naar de Webwinkel
20e Wikekalinder
fan de stêd Warkum
Workumer Weekkalender
2019


00. Zicht op de Séburch met de bovengrondse stroomleidingen in de richting van Tomas Hôf (1981). 27. Op Séburch is een tuin, die ’s zomers vol met kabouters staat. Elke kabouter heeft zijn eigen levensverhaal, dat alleen mevrouw Grasman u kan vertellen.
01. De Heidenskipsterdyk tussen de Aldewei en de Parallelwei met de iepen (1981). 28. De 18-eeuwse monnikmolen De Snip in It Heidenskip wordt in 1975 geheel gerestaureerd, nadat de molen in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 grote schade had opgelopen.
02. De Nonnestrjitte en de Sint Gertrudis Kerk in winterse tooi (1981). 29. De winkel van Van der Goot in in juli 1981, toen de winkel zich nog bijna geheel richtte op gereedschappen voor agrariërs in en om Workum.
03. De grote boerderij van de familie Jansen aan de Trekfeart (1981). 30. Kermis op de Merk met de zweef schuin tegenover het stadhuis (ca. 1980).
04. De oude Tille over de Igleburrefeart bij Tomas Hof (1981). 31. Een van de eerste zomermarkten in Workum. Een stoelvlechter vertoont zijn kunsten aan Wybren en zijn dochter Fokje Couperus (ca. 1980).
05. Schaatsen op de Droege Dolte bij de Brouwersdyk (1976). 32. Twee jongens, volgens het bijschrift van de foto een zeker Sj. de Boer en een Bajema, aan het vissen bij het voormalige café De Zwaan (1971).
06. De omgeving van Op de hoek fan ‘e Stâl gezien vanaf de Tille over de Igleburrefeart (1981). 33. Op een mooie zomeravond in 1977 op de Merk tussen de waag en de kerk.
07. Het voormalige Groene Kruis Gebouw werd in de jaren ’80 een tandartspraktijk (1985). 34. Links aan wal bij café De Zwaan het schip “Stad Workum” met een uit tentstokken opgebouwd raamwerk. Het zelfde geldt voor het schip geheel links. Misschien wordt er binnenkort met een gezelschap uitgevaren (ca. 1910).
08. Scheepswerf De Hoop (ca. 1985). 35. Kraampjes op de Merk in augustus 1981. De Begine was nog een belangrijke straat, die voor het verkeer niet kon worden afgesloten.
09. De oude brug over de Dyksfeart bij Doniaburen (1975). 36. Tijdens het feest van Workum in 1958 in de Begine voor de winkel van Gielstra. V.l.n.r.: waarschijnlijk Rinze Gielstra, Simon Gielstra, Hilly Gielstra, Joltsje Vrolijk, Annie Holkema, Dicky Gielstra en Sietie de Boer.
10. ’t Koffepaed (ca. 1980). 37. De Pothúswyk, voordat deze wordt gedempt en de brug niet meer nodig zal zijn. Jan Faber, de gemeentearchitect, heeft de foto gemaakt in 1963.
11. De Hearewei is net aangelegd. De populieren van de oprit naar de pottenfabriek De Boer staan er nog en zijn keurig in de tegels gezet. Rechts is nog net een woning van de zogenaamde Sirius-huizen te zien (1974). 38. In september 1981 wordt op de Merk tussen de heilige koeien, die natuurlijk niet op een andere plek kunnen staan, een drumband concours gehouden.
12. Snakkerburren gezien vanaf de Kettingbrêge. Links is nog de ’t Pypke te zien, de doorgang van de Djippe naar de Droege Dolte (1980). 39. Burgemeester Pastoor (rechts) krijgt voorlichting van Piet van der Valk (midden) tijdens de veekeuring (ca. 1975).
13. De scheepwerf De Hoop wordt in 1977 grondig gerestaureerd. 40. “Wij schamen ons voor de aktie v.d. ambtenaar” hebben de medewerkers van Mariënacker op een spandoek geschreven. Op maandag 7 november 1983 togen de medewerker van Wymertshof naar Koudum, om te protesteren tegen de korting op de salarissen. De mederwerkers van Mariënacker waren het hier duidelijk niet mee eens.
14. Op woensdag 30 maart 1921 viert de Nederlandsche Christelijke Geheel Onthouders Vereniging (N.C.G.O.V.) afdeling Workum in lokaal “Rehoboth” haar zilveren jubileum. Aan het slot wacht een verrassing: het nieuwe vaandel wordt onthult.”Op ’t zwart fluweel staat de naam der vereen.; in de midden een vuurtoren die zijn bundels licht wegzendt; de toren is gebouwd op een rots, waaronder de spreuk: De liefde van Christus dringt onze staat. Het vaandel is gemaakt door de dames A. Bakker en J. de Vries. Staand v.l.n.r: onbekend, zeer waarschijnlijk mej. J. de Vries, Anna W. Bakker en Jan Willems Dijkstra (voorheen samen met Hil(letje) Franks Tiesma eigenaar van de Vivo winkel op Súd 27) . Zittend v.l.n.r.: Oeke de Haan, onbekend, de voorzitter Willem Hendriks de Vries ('Reade Willem, later geëmigreerd naar Amerika), Frank Tiesma (schoonvader van Jan Willems Dijkstra) en een onbekende. 41. In 1971 maakte Willem Twijnstra vanaf het dak van het station een foto van de “Rode Duivel” (de trein had een rode kleur gekregen). Omdat de “rode duivels” te veel deden denken aan het Belgisch Elftal, behield de trein uiteindelijk de naam, die ze aan de voormalig blauwe kleur dankte: “de Blauwe Engel”.
15. De voormalige gebouwen van de Openbare Lagere School (1985). 42. Strontrace (1980)
16. Dolte Skoalle (ca. 1985). 43. Strontrace (1980)
17. Beukerhonk, nu de parkeerplaats achter het weeshuis (ca. 1981). 44. De Hollemar, najaar 1970.
18. Mariënacker (1981). 45. Het personeel van Fré de Boer in 1951. V.l.n.r. Jaap Harkema, Alie de Jong, Geertje Yntema, Mettie de Boer (van Oebele en Gerkje de Boer-Wiersma), Rienk Harkema, Lena Roelofs en Jantsje Bouma. Ze staat bij de auto van Fré de Boer met het toen nog persoonsgebonden kenteken B-32725 (afgegeven op 03-11-1947).
19. De boerderij “Wetterwille” te Nijhuizum waar de familie Van Wieren twee generaties op heeft gewoond (1981). 46. Daar waar it Soal uitmondt in het IJsselmeer.

20. Het kruispunt Spoardyk-Sudergoawei (1981). 47. Dokter Mudde heeft een grote boom laten rooien. Garage Speerstra weet er wel raad mee en sleept de boom over de weg door de Begine, over de Merk richting de Jiskepôle (1964).
21. De kampioen van het seizoen 1958-1959 afdeling Sneek. V.l.n.r.: Rinnie van der Goot, Sietie de Boer, Siemke Cnossen, Coby Douma, Hennie Sikkes, Siemie Westra en Tjitske Zandbergen van Bruggenkamp. 48. In de Petiele in 1981. Aan tafel v.l.n.r.: Henk de Vries, Jopie Huisman, Ietje Huisman-Magré, onbekend en Jelmer Huisman. Geheel links is Andries de Jong, die samen met zijn vrouw Tjitske in de Petiele de klanten bedient.
22. De klassen 2 en 3 van de U.L.O. te Workum in 1958. Bovenste rij v.l.n.r.: Sietse Gorter, Wiersma (Hindeloopen), Tiemen van der Kooij (Hindeloopen), Andries Sikkes (Hindeloopen) en Arie Mundt. De op één na achterste rij v.l.n.r.: Meester Otten, Elly Wuyts, Tinie de Groot, Sietie de Boer, Baukje Ybema, Postma (?), Geeske Haanstra (It Heidenskip), Geertje de Boer, Grietje de Jong, Pietje de Boer (Hindeloopen) en Sietske Hengst (It Heidenskip). Twee rij v.l.n.r.: Doris van der Weide, Baukje Ruyter, Trees Mundt, Annie Bijlsma (It Heidenskip), Tinie Hofstra (It Heidenskip), Iemie Hagen, Cobi de Boer, Eelkje Smink (Gaast), Ullie (?) en Hannie Sieperda. Voorste rij v.l.n.r.: Sjouke Vrij, Tjeerd Gerlsma (Hindeloopen), Anne van ’t Zwet (?) (Gaast), Hendrik de Jong (Ferwoude) en Rink Hendriksma. 49. De Doltewâl gezien vanaf ’t Turflân (1980).
23. De loods van de Coöperatieve aan- en verkoopverening Friesland (C.A.F.) aan de Kaeidyk (ca. 1970). 50. Café Restaurant “De Zwaan”, annex “Skippy Bar” van H. Schippers op de Merk 19 (ca. 1960).
24. Rinkje de Wit-van der Werf met haar kleinkind aan de wandel op ’t Súd ter hoogte van de plek waar tegenwoordig het Kruidvat is (ca. 1935). 51. De Alpenjagers hebben ongeveer zes jaar bestaan. Op deze foto uit circa 1969 zitten op de voorste rij v.l.n.r. Harmen J. van der Wal, Hotse H. Haanstra en Jan H. Haanstra. Achteraan zit links met de bas Thijs de Vries, Jolle M. van der Wal met slagwerk, Lolke Kampen en Bokke W. Haanstra.
25. De school Tarissing (1980). 52. De woning van de schipper Siebren de Jong en Folkje Kupeerus. In 1885 werd hun zoon Fokke hier geboren. In 2018 kwamen de nazaten van Fokke weer in Workum een kijkje nemen bij hun voorouderlijke woning aan ’t Sylspaed 1. Deze foto hadden ze meegenomen.
26. Tandartspraktijk Van der Goot (ca. 1985). 53. Op de Hoek fan de Stâl gezien vanaf de Tille over de Igleburrefeart (1983).