Veekeuringsdag WorkumVeekeuringsdag Workum
4de woensdag van september
25-09-2019

Adema 25437 en Ritske 202P

Tijdens de opening van de editie 2018 van Veekeuringsdag hebben we stil gestaan bij twee bijzondere dieren uit het verleden. Het gaat om de stier Adema 25437 (beter bekend als ‘Wytsturt)’ en de Friese hengst Ritske 202P. Deze vaderdieren zijn van grote betekenis geweest voor Veekeuringsdag, voor Workum, maar uiteindelijk ook wereldwijd.

Adema 25437 ("Wytsturt")

Adema 25437 werd in 1938 gefokt door de familie S.Y. Haagsma uit Workum, die een boerderij hadden aan de ‘it fjouwerkant’. Wytsturt heeft zeer veel invloed gehad via zijn nakomelingen in het toenmalige FRS en is tijdens zijn leven om die reden al preferent verklaard.

Arnoldus Weremeus Buning met Brecht
de moeder van Ritske 202P
:"by de kyk fan Brecht op it Súd tidens it tugen: de man dy't mei Brecht meidocht is de ferneamde Warkumer hynstetysker en fergaderboer Arnoldus Weremeus Buning.!!  Cees van den Akker túgde sels eins nea mei op Keuringsdei." (Henk Dykstra Hzn. 11-12-2018)


Ritske 202P is eveneens gefokt in Workum door de familie C.M. van den Akker, veehouder aan de Parallelwei, nabij it Heidenskip. In het voorjaar van 1955 werd hij geboren. Met zijn uiteindelijk 10 zonen die als dekhengst door het KFPS zijn goedgekeurd, in een toen kleine populatie Friese paarden, heeft Ritske 202P een groot stempel gedrukt op dit stamboek. Er zijn maar weinig Friese paarden die niet aan hem verwant zijn.

We eren deze twee dieren tijdens de opening van Veekeuringsdag, door middel van een plaquette. Deze zijn bevestigd aan de trap voor het gemeentehuis. Hierop zijn afbeeldingen te zien van beide invloedrijke vaderdieren en is verdere informatie te vinden. We zijn heel blij dat de kinderen van de beide fokkers de plaquettes zullen onthullen.

Onze dank gaat uit naar de volgende sponsoren die het plaatsen van de plaquettes mogelijk hebben gemaakt:

- Stichting Bas Backer
- Stichting Juckema Siderius Fonds
- Gemeente Súdwest Fryslân
- Coöperatiefonds Rabobank