Warkumer Wikekalinder 2020


bestel de  kalender: klik hier
terug naar de Webwinkel
21e Wikekalinder
fan de stêd Warkum
Workumer Weekkalender
2020


00 Het spoor gezien vanaf de spoorovergang tussen Workum en It Heidenskip richting Nijhuizum (22 oktober 1967).

27 Een afbeelding van de Workumer Maandkalender uit het begin van de vorige eeuw. “In útstapke mei de boat yn 1905” staat er bij vermeld. Op de foto stoomschepen in de Trekfeart in de verte de zogenaamde “lange brêge.”
01 De brug over de Horsa. Toen werd deze weg nog de Heidenskipsterdyk genoemd, maar tegenwoordig Eniggaburren (1969). 28 De “Sirius-huzen” aan de Spoardyk, zo genoemd, omdat ze in de buurt stonden van de wasserij “Sirius” van de familie Tjeerde. Geheel rechts staat een particuliere woning, die niet bij de “Sirius-huzen” behoorde. Tegenwoordig staat hier de “Pipegaal” (ca. 1920).
02 Het interieur van het in 1884 gebouwde station van Workum. Achter het loket staat de stationschef Ane Brouwer (5 januari 1971). 29 Op de Merk is het bord, dat verwijst naar het station, Brandeburen (nu Brânburren) en Het Heidenschap (nu It Heidenskip) vervangen door houten bordjes. Op de stoep zit Wiebe de Boer (18 juli 1967).
03 In de Oudejaarsnacht van 1967-1968 zijn de etalageramen van Jan Sikkes (tegenwoordig het pand van Ter Stal) beklad met de letters “SIK”.

30 Op de sluis. V.l.n.r.: Anton Boogaard, Ger Deinum, Rink Hendriksma, Bertus Huisman en Doede Visser (1955/1956).
04 Zuivelfabriek De Goede Verwachting aan de Horsa met links de boerderij van Cees en Tiete van den Akker-Deinum (11 januari 1968).

31 In 1974 worden de huizen in de Schoolstraat en ’t Panwurk afgebroken.
05 Carrosseriebedrijf Yntema op ’t Súd.

32 Restanten van een hooiwagen op het erf van Cees van den Akker aan de Parallelwei (1967).
06 Cor Wijker (midden) bezig in de keuken van Sint Gertrudis (ca. 1970).

33 De schilders, de gebroeders Veldman, aan het werk op ’t Skil (1967).
07 Carnaval in Noordeinde. V.l.n.r.: Arnold van der Veen, onbekend, onbekend, Jetse Huisman, Mieke Huisman en Tjamke Boogaard. Achter de bar staat Tine Yntema-Waterlander. 34 IJssalon Frisia van de familie Leonard (1960).
08 ’t Dwarsnoard bij de Noarderburg.

35 Op 1 september 1961 is Sybrandus Hermanus Albada Jelgersma 40 jaar werkzaam op de Workumer gemeentesecretarie. Hij en zijn vrouw worden door de bode Tjitze Folkerts ontvangen voor het stadhuis. In het stadhuis krijgt hij van burgemeester Russchen de eremedaille in goud verbonden aan de orde van Oranje Nassau opgespeld.

09 Gerben Wouda en zijn dochter Johanna op ’t Turflân, waar Gerben zijn vader Anne op het latere Turflân 9 woonde (1931). 36 Martha Steiginga (*1915) met de jonge Albert Stuur (*1927) tijdens Koninginnedag (ca. 1931). Martha werkte als “faam” bij de bakkersfamilie Stuur.

10 Het bedrijf van houthandel Fekkes. Nog duidelijk is te zien, dat hier ooit de houtmolen stond (1965). 37 ’t Skil in de 70-er jaren. In het grote gebouw is de pottenbakkerij Aurora gevestigd. De vervallen woningen rechts worden later afgebroken en vervangen door passende nieuwbouw waarin Aurora een winkel is begonnen.
11 De Prysterhoek met v.l.n.r. de Sint Ludgerusschool, het Sint Gertrudis gesticht en de Sint Werenfridus kerk (1965). 38 Een van de lege gastanks van de gasfabriek vóór de afbraak. Alleen het kantoor (nu van de postduivenvereniging) en daarnaast staande directeurswoning zijn nog overgebleven van de fabriek (ca. 1970).
12 De spoorbrug over ’t Fliet met het brugwachtershokje en de wachtpost bestaande uit een dubbele woning (ca. 1970). 39 Veekeuringsdag (1965).
13 Tjamke Boogaard in de winter van 1965 netten aan het boeten. 40 Veekeuringsdag. V.l.n.r. : Freek Kunst, Jan Wouda en Sjoerd Oosterbaan (1967).
14 Harmen en Popkje Watzema aan ’t suteljen op ‘t Fortún. Janke Oosterbaan-Steiginga rekent met Watzema af (21 april 1968). 41 In de Petiele. V.l.n.r.: Wiebe de Jong, Cor Wijker, Griet van der Veen, Jan van der Veen, Rinke de Jong en een onbekende.
15 Grasdrogerij. De foto is gemaakt vanuit de Kolk (april 1968). 42 De voormalige kleuterschool in de Schoolstraat. Nadat het gebouw haar functie als kleuterschool heeft verloren, houdt Monthanus Stellingwerf hier zijn vee (ca. 1970).
16 Sjoerd Oosterbaan op de tractor van Cees van den Akker komende vanuit It Heidenskip waar hij aan het strontrijden is (april 1968). 43 De Workumer Drumband treedt op op het sportterrein te Hindeloopen (ca. 1980).
17 Jongens op de camping (21 april 1968)
v.l.n.r.: Freerk Kunst, Sjoerd Oosterbaan, Gerard Yntema, Gerard Beuker en Bennie Brandenburg.
44 Opening van de verbouwde brandweerkazerne op ’t Panwurk (80-er jaren).
18 Arie Folkerts op de Spoardyk (1960).

45 De Merk (1968).
19 In 1944 wordt in opdracht van de Duitse bezetter een klok uit de toren van de Sint Gertrudiskerk gehaald. Links achter staat de gemeentearchitect Hotze Wiersma, de man met de hoed, met voor hem Joop Faber en Carel Veldman. Voor hun staat (voorste rij 3e van links) staat een zoon van een Dijkstra. Bertus Gerritsma staat in korte broek links van de klok vooraan. Rechts van klok staat Albert Huisman. 46 De voormalige winkel van Flapper (Súd 6) wacht op afbraak (1967).
20 De familie Oosterbaan, v.l.n.r.: Lusina, Sjoerd, Sjoukje en Martha en Annie de Boer op ’t Dwarsnoard (1950). 47 De Klameare gemaakt vanaf een van de tanks van de gasfabriek (1968).
21 De SRV-winkel van de familie Van der Heide op Súd 120 (ca. 1970). 48 In het najaar van 1965 wordt de Fotoclub Workum opgericht. Met de klok mee: Willem Twijnstra, Geert Bakker, Gielink, fotomodel uit Ferwoude, dr. Oudeboon, Monie Walta, Wiebe Castelein, Mink Zijlstra, Siebe Bokma en Sjoerd Oosterbaan.

22 Clubreisje naar Appelscha in 1971. Achterste rij: 1. Wietke Huitema, 2. …. Jorna, 3. Sjoeke de Jong, 4. Gonny Zeinstra, 5. Jacynta Tiel Groenestege, 6. Lucy Walta, 7.onbekend, 8. Barbara Huitema, 9. Hielkje Tjerkstra, 10. Alie Bootsma, 11. Carla van Duinen, 12. Marjan van Balen, 13. Wilma Flapper, 14. Aafje Visser, 15. Julia Huitema, 16. Tecla Kramer, 17. Tineke Breemer, 18. Janna Dijkstra, 19. Wilma Minnema, 20. Ans de Boer, 21. Zuster Theresia, 22. …. Yntema, 23. Heabeltsje Dijkstra, 24. Lia Koning, 25. Marjen Koning, 26. Alie Bootsma, 27. Akke Nagelhout, 28. Alie Hettinga, 29. Dora Hettinga, 30. Trees M. Hettinga, 31. Trees Tj. Hettinga, 32. Marjo Siemonsma, 33. Greetje Heerlien, 34. Beitj de Vries, 35. Eke Tjerkstra, 36. Hanneke Tiel Groenestege, 37. Carla Bootsma, 38. Marjan Dooper, 39. Klaaske Boogaard, 40. Jolanda Kemker, 41. Tineke Mulder, 42. Leny Bootsma, 43. Loes van den Akker, 44. Tiny Pelle, 45. Antsje de Jong, 46. Anja van der Meer, 47, Theo Tiel Groenestege-Menssink, 48 Julia Ypma-Bouwhuis, 49. Marijke Eijgenraam, 50. Elisabeth Tjerkstra, 51. Nynke de Vries, 52. Henny Tigchelaar, 53. Marieke Leenstra, 54. Joke Buma, 55. Maaike Yntema, 56. Trees van der Werf, 57. Annie Smid-Temmink, 58. Zuster Scolastica, 59. Corrie Altena, 69. Rennie Oppedyk en geheel vooraan de buschauffeur. 49 Ria op schoot bij Sinterklaas, alias haar vader Johannes Oosterbaan, in Workum (1967).
23 De Leijmpf aan de Emmabuert (ca. 1950). 50 De stadsboerderij van de familie Huitema in de Begine (1967).
24 In 1912 koopt Klaas Martens Hijlkema van Sint Ursula in It Heidenskip zijn eerste auto, een Daimler. 51 De voormalige betonfabriek van de familie Hobma aan de Burrefeart (1970).
25 Op het erf van de familie Van den Akker aan de Parallelwei. V.l.n.r.: Meindert van den Akker, Jan Wouda, Arjen Folkerts en Freerk Kunst. 52 De boerderij van de familie Haagsma en Breemer gezien vanaf de Aldewei. In de verte is Sate Tichelwerk van de familie Van der Werf aan de Trekwei nog zichtbaar (ca. 1970).
26 Personeelsuitje in de auto met kenteken B-32725. Links voor onbekend, aan het stuur Fré de Boer met rechts van hem zijn broer Jacob de Boer uit Koudum. Op de achterbank zit Jan Stam. Geheel rechts waarschijnlijk Teake Wouda. De andere persoon is onbekend (ca. 1950). 53 De boerderij van de familie Zoethout met de hooibergen, tegenwoordig aan de Vicariswei gelegen (1968).