Fotoalbum Nijenhuis


Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31
Fotoalbum van
de familie
Nijenhuis
van 't Noard te Workum

Weet u wie op de foto's staan?
Mail dan naar warkumserfskip@hetnet.nl
" Album Nijenhuis nr...." + omschrijving
Zodat wij de namen er bij kunnen zetten.
01
onbekend

foto: Gebr. de Haas
Sondsbeeksingel 58, ARNHEM
02
onbekend

foto: J.H. Austermühle
voorheen A. Molenaar
Photogr. Atelier
Bolsward

03
onbekend

foto: Photograpisch Atelier van
L. van der Feer Pzn.
Bothnia Kade 60, Nieuwe Kade Sneek

04
onbekend

foto: Photograpisch Atelier van
L. van der Feer Pzn.
Bothnia Kade 60, Nieuwe Kade Sneek

05
onbekend

foto: Photograpisch Atelier van
L. van der Feer Pzn.
Bothnia Kade 60, Nieuwe Kade Sneek
06
Jetse Seekles Workum
Makkum Workum

Jetse Annes Seekles
*Workum 25-03-1882 - +Workum 15-10-1930
boerenknecht (1901); arbeider te Workum (1905); werkman te Workum (1906); werkman te Workum zijnde de vader wegens afwezigheid verhinderd persoonlijk de aangifte te doen (mei 1908); lid van de werkliedenvereniging "Helpt Elkander"(1911);
los werkman te Workum, 1 week in de gevangenis wegens "Wederspanninghen" (1921); werkman (1929, 1930); gemeentearbeider; woont op Skil 6a (1918, 1928)

zoon van
Anne Seekles (*Gaast 06-02-1855) en Antje de Boer
arbeider te Workum (1882, 1905); venter te Workum (1905, 1930);
winkelier op  't Sylspaed (1918, 1928)

x Stavoren 07-12-1905

Lijsbeth Steigenga
*Stavoren 21-05-1884 - +Alkmaar 29-12-1962
zonder beroep te Stavoren (1905);
is erkend door haar moeder Attje (22-11-1905)
woont op Nonnestrjitte 12 (1955, 1956)
woont te Workum overlijdt te Alkmaar (1962)

dochter van
Attje Dirks Steigenga
*Koudum 31-10-1852 - +Stavoren 12-03-1932
zonder beroep te Stavoren (1884, 1895, 1905);
moeder van Dirk Steigenga (+Stavoren 23-03-1895, 10 maanden)
dochter van
Dirk/Durk Berends Steigenga (schipper te Koudum 1852, 1876) en Elizabeth/Lijsbert Abes Feenstra

x Hemelumer Oldeferd 04-08-1876

Pieter Jetzes de Groot
*Stavoren Wijk A nr 68  04-04-1846  - +Koudum 17-10-1881
werkman te Stavoren (1876); schipper te Stavoren 35 jr. overleden te Koudum aangifte door de Koudumer schippers Saco Eekma, 27 jr, en Oepke Talsma, 28 jr
zoon van
Jetze Teunis de Groot en Doetje Pieters Bleeker
arbeider te Stavoren (1846)

foto: Atelier Obbema SNEEK

07
onbekend

foto: Atelier Obbema, Sneek

08
onbekend

foto: de Jong Leeuwarden -  Heerenveen - Sneek

09
onbekend

foto gemaakt in 1910

foto: Fotogr. Atelier de Jong
Leeuwarden Nieuwestad 53
Sneek Kl. Zand

10
onbekend

foto gemaakt in 1910

foto: Fotogr. Atelier de Jong
Leeuwarden Nieuwestad 53
Sneek Kl. Zand

11
onbekend

foto gemaakt in 1912

foto: Fotogr. Atelier de Jong
Leeuwarden Nieuwestad 53
Sneek Kl. Zand

12
onbekend

foto gemaakt in 1912

foto: Fotogr. Atelier de Jong
Leeuwarden Nieuwestad 53
Sneek Kl. Zand

13
onbekend

waarschijnlijk en reproductie

foto: W. Rijpma, Workum
14
de theekamer van de oliemolen De Liefde aan de Trekfeart te Workum

achterop staat:
Afz.
Mevrouw Reijmer
Emmastraat 51
Hilversum

foto: onbekend

15
onbekend

foto: onbekend

16
onbekend

foto: onbekend17
Christelijke Lagere School Workum 1920
Achteraan staat Tetje Ydes Engelsma (bovenste rij 3e van links in de lichte kleding) *It Heidenskip, Ursuladyk 12  25-03-1913
- +Sneek 03-08-2000 (dochter van de veehouder, later Workumer timmerman, Yde-Jacobus Ydes Engelsma en Sietske Brechtus Dijkstra)
Voor haar staat in het matrozenpakje IJke Pieters Nijenhuis *Workum 17-09-1914 - +Bussum 20-08-1991
(zoon van de pottenbakker Pieter Jakobus' Nijenhuis en Klaske Annes Seekles)
Schuin voor hem zit juffrouw Gatske Gerbrandus' Lantinga *Workum 26-09-1860 -+Workum 21-02-1949 (dochter van de Workumer timmerknecht Gerbrandus Freerks Lantinga en Trijntje Gosses de Boer). Zij was de eerste onderwijzeres aan de Christlijke Lagere School in Workum, in 1899 werd ze benoemd en in 1922 vertrok ze.
Links achter staat juffrouw Jantje Klazes Pruiksma *Workum 16-10-1896 (dochter van de slager Klaas Pieters Pruiksma en Antje Martens van Dijk) Zij werd onderwijzer te Workum in 1915 en in 1922 ging ze over naar de Gereformeerde School te Workum, waar ze tot 1955 zou blijven.

Klaske Annes Seekles (*Workum 12-02-1895) kon niet goed opschieten met juffrouw Gatske.
Op een dag pakte juffrouw Gatske de griffeldoos van Klaske af een kreeg die niet meer terug.
Pas toen Klaske van school af ging, wilde juffrouw Gatske de griffeldoos teruggeven. Maar Klaske zei: "No hoech ik 'm net mear!"
Toen Klaske haar oudste kind IJke op school kwam, gaf juffrouw Gatske de griffeldoos aan hem. Ze had 'm altijd bewaard.
mededeling: Gretha Pieters Nijenhuis, Workum (08-01-2020)


18
Christelijke Lagere School te Workum
De schoolmeester is Lambertus Sipkes Wielenga *Workum 16-03-1884 (zoon van Sipke Lammeets Wielenga, adsistent aan het postkantoor te Workum,  en Jacoba Nicolaas' de Jong). Hij stond in Workum voor de klas van 1903 tot en met 1944.

19
Christelijke Lagere School te Workum ca. 1923
Achterste rij in het midden met lang haar zou moeten zijn Annetje (Annie) Dönszelman *Heinenoord 25-12-1905
echter, dat betekent dat zij 10 jaar ouder is dan de andere leerlingen
daarom komen haar jongere zussen hiervoor in aanmerking:
Louise Dönszelmann *Varik 14-01-1913, Maria Dönszelmann *Varik 17-03-1915 - +17-04-2001 en Wilhelmina Janna Dönszelmann
(dochter van ds. Adrianus Arinoldus Dönszelman, van 1916 tot en met 1925 Hervormd predikant te Workum, en Berendina Visser)
Tweede rij 4e van links met stropdas IJke Pieters Nijenhuis *Workum 17-09-1914 - +Bussum 20-08-1991
(zoon van de pottenbakker Pieter Jakobus' Nijenhuis en Klaske Annes Seekles).
Naast hem Siemon Kornelis'Dijkstra *Workum 15-03-1915 - +Sneek 09-04-2005 (woont te Workum)
(zoon van de koopman Kornelis Alberts Dijkstra en Baukje Siemons  Gielstra)
Voorste rij geheel rechts (Sijtze?) Hiemstra (woonde eerst aan de Aldedyk, toen op 't Sylspaed te Workum en later verhuisd naar Joure)


20
Christelijke Lagere School te Workum ca. 1923
De foto is gemaakt voor de ingang van de Sint Gertrudiskerk, die zat toen aan de kan van het waaggebouw.

Geheel links achter staat Anne Pieters Nijenhuis *Workum 11-05-1919
met naast hem in matrozenpakje zijn broer Tinus Pieters Nijenhuis *Workum 26-01-1925
(zonen van de pottenbakker Pieter Jakobus' Nijenhuis en Klaske Annes Seekles).
Voor Anne staat zijn neef Jopie Seekles
In het midden meester Ype Bonnes Wielenga *Workum 28-10-1894 - +Workum 05-10-1970
(zoon van Bonne Ypes Wielinga, hoofd der school, en Neeltje Jans Vroegop)
Rechts van meester Wielenga staan met donkere jurken en witte kragen de zusters
Grietje Hendriks Boersma *Workum 02-12-1918 - +28-08-2003 en
Teltje Hendriks Boersma *Workum 11-11-1920 - +Workum 27-06-1997
(dochters van Hendrik Siebrens Boersma en Jetske Yntes Hendriksma)
Rechts voor meester Wielenga met lichte kraag zit Antje Pieters Nijenhuis *Workum 18-03-1921
(dochter van de pottenbakker Pieter Jakobus' Nijenhuis en Klaske Annes Seekles).