Fotoalbum Stuur-Quarré


Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31
Fotoalbum van
de familie
Stuur -  Quarré
een bakkersfamilie te Workum en Warns
thans eigendom van de Oudheidkundige Vereniging Warkums Erfskip
uit de nalatenschap van Reinder Stuur en Rinkje Quarré
met dank aan Geert Bakker

Weet u wie op de foto's staan?
Mail dan naar warkumserfskip@hetnet.nl
" Album Stuur-Quarré nr...." + omschrijving
Zodat wij de namen er bij kunnen zetten.
Poesiealbum van Geertje Alberts Stuur
zuster van Reinder Alberts Stuur

De volgende personen hebben in het album geschreven:

moeder S. Stuur-Schootstra
vriendin Hieke van der Baan
zuster Trijntje Stuur, Workum 02-05-1900
zuster Leentje
vriendin Hendrika, Joure 05-05-1900
vriendin Trijntje Hielkema, Joure 05-05-1900
vriendin Cornelia Hielkema, Joure 07-05-1900
vriendin Lokke Koch, Workum 19-05-....
vriendin Maria C. Koch, Workum 20-05-1900
vriendin Geertje Groenman
vriendin Anna Nauta
vriendin Otje Visser, Piaam
vriendin Otje van der Knoop, Workum 19-11-1900
vriendin Anna Tromp
vriendin Maaike Hollenga
vriendin Wibina Alida Musschenger, Workum 21-11-1900
vriendin Geertje Hobma, Workum 22-11-1900
vriendin Joltje Koch, Workum 29-11-1900
vriendin Hiltje Gaastra, Workum 09-12-....
vriendin Grietje Faber, Workum 13-10-1901
vriendin Aafke Lentz, Workum 04-05-1902
broeder Reinder Stuur
Anna van der Meulen, Joure 18-08-1902
vriendin Hiltje Kemker, Workum 22-02-....
nicht Afke Mulder, Sondel 23-05-1903
nicht Simkje Mulder, Sondel 05-09-1903
Aukje Moolenaar, Workum 07-10-1904
zuster Maaike, 10 jaar Workum 26-12-1904
zuster Joukje Stuur, Workum 05-01-1907
broer F. Stuur
vriendin Cornelia C. de Haas, Workum 13-01-1907


Bij het Poesiealbum behoort onderstaande schoolfoto.
Het poesiealbum en de foto zijn op 29 juli 2021 door Anneloes Steglich-Lentz te Vlissingen aan de Oudheidkundige Vereniging Warkums Erfskip geschonken.

Schoolfoto omstreeks 1890 gemaakt op de Openbare School of de School met den Bijbel te Workum.
In het midden zit Geertje Alberts Stuur (met het rode kruisje)
1
Geertje Alberts Stuur
*Workum, Súd 40   20-03-1884 - +Bolsward 02-09-1967
dochter van
Albert-Harmen Reinders Stuur en Simkje Folkerts Schootstra
brood- en koekbakker te Workum, Súd 40

x Workum 07-03-1907

Anne Johannes' Lentz 1881-1941
stationschef te Bloemendaal
zoon van
Johannes Lentz en Geertje Donker
brievenbesteller te Workum

foto: onbekend

uit de fotocollectie van Geertje Lentz-Stuur


2
onbekend

foto: Atelier Moderne Photografie
Strüppert & van Duyl
Leeuwarden Korenmarkt 201
naast Hotel de Doelen

3
Joukje Alberts Stuur
*Workum 02-12-1897 - +Alkmaar 04-02-1976
dochter van
Albert-Harmen Reinders Stuur en Simkje Folkerts Schootstra
bakker te Workum

x Workum 13-08-1919

Sibbele Willems Bakker 1896-1963
firmant Weduwe W. Bakker, fabrikanten van kruiwagens en gereedschappen te Workum
zoon van Willem Bakker en Henderica Piebenga
foto: Atelier Obbema, Sneek

]
4
onbekend

foto is gemaakt in 1909

foto: Fotogr. Atelier De Jong
Leeuwarden Nieuwestad 53, Sneek Kl. Zand

5
onbekend

foto is gemaakt in 1909

foto: Fotogr. Atelier De Jong
Leeuwarden Nieuwestad 53, Sneek Kl. Zand

6
Joukje Alberts Stuur
*Workum 02-12-1897 - +Alkmaar 04-02-1976
dochter van
Albert-Harmen Reinders Stuur en Simkje Folkerts Schootstra
bakker te Workum

x Workum 13-08-1919

Sibbele Willems Bakker 1896-1963
firmant Weduwe W. Bakker, fabrikanten van kruiwagens en gereedschappen te Workum
zoon van Willem Bakker en Henderica Piebenga
foto: Atelier Obbema, Sneek

7
onbekend

foto: Fotogr. Atelier de Jong
Heerenveen, Nieuwestad Leeuwarden

8
onbekend

foto: Fotographisch Atelier van
L. van der Feer Pzn
Bothnia Kade 60, Nieuwe Kade Sneek
9
onbekend

foto: Atelier Obbema, Sneek
Interc. Telefoon 37

10
onbekend

foto: Obbema en de Bruin
Leeuwarden voorheen Slaterus Telefoon 54.
Sneek Telefoon 37.
11
Reinder Alberts Stuur
*Workum, Súd 40  31-05-1891 - +Koudum 09-07-1976
bakker te Warns
zoon van
Albert-Harmen Reinders Stuur en Simkje Folkerts Schootstra
brood- en koekbakker te Workum, Súd 40

x Hemelumer Oldeferd 15-04-1920

Rink Quarré 1891-1955
dochter van Sjouke Quarré en Ybeltje Jansma
voerman te Koudum
foto: onbekend

12
onbekend

  
13
Karel Quarré
geb 23 Juli 1933
foto 20 April 1934

Karel Ellerts Quarré
*Drumpt bij Tiel 23-07-1933 - +Harlingen 02-07-2005

zoon van
Ellert Sjoukes Quarré *Koudum 17-03-1887 - +Koudum, De Finke 12-12-1975
zoon van Sjouke Quarré en Ybeltje Jansma, stalhouder te Koudum
woont te Koudum (- 01/09/1912); boekhouder/kantoorbediende te Leeuwarden Grote Kerkstraat J 47 en Paul Krugerstraat Y 16ben (01/09/1912 - 07/07/1922); Huizum (07/07/1922); Drumpt bij Tiel (- 16/11/1935); commissionair/reiziger/vertegenwoordiger voor De Kruidenspecialist H. van Dorp en Zonen te Hilversum woont te Leeuwarden, 2 Achlumerstraat 38 (16/11/1935 - 29/08/1936); P.W. Sprengerstraat 86 (29/08/1936) en Y. Schalkburgerstraat 27 (09/07/1937 -15/05/1939);  Huizum. Honthorststraat 35 (15/05/1939).

en

Catharina Elisabeth Gerrits de Vries (*Leeuwarden 27-06-1892 - +Leeuwarden, Dirk Boutstraat 71  26-11-1965
dochter van Gerrit de Vries en Oedske Poortman, touwslager te Leeuwarden)

x Harlingen 1960

Sita Huizenga *1937/1938 komt van Harlingen


foto: onbekend

14
Feest in Warns
op de wagen zit met steek Reinder Alberts Stuur
foto: Modern Foto-Atelier M. Mandemaker, Balk

15
Rink Sjoukes (Rinkje) Quarré
*Koudum 20-09-1891- +Warns 05-03-1955
dochter van Sjouke Elderts Quarré en Ybeltje Klazes Jansma
voerman te Koudum (1886, 1891); koemelker te Koudum (1920)

x Hemelumer Oldeferd 15-04-1920

Reinder Alberts Stuur
*Workum, Súd 40  31-05-1891 - +Koudum 09-07-1976
bakker te Warns (1920, 1933); venter in bakkerswaren te Warns (1948)
zoon van
Albert-Harmen Reinders Stuur en Simkje Folkerts Schootstra
brood- en koekbakker te Workum, Súd 40

kinderen:
1. Albert Harmen Stuur *Warns 11-10-1926 -
+Bremi, Java, Nederlansch-Indië 08-10-1948
2. levenloos dochtertje 18-12-1933

foto: onbekend


16
onbekend

foto: Foto Tiel Velsen-N

17
Voortuin
Lachen onder
bloeienden
Appelboom

onbekenden
de jongen links en de moeder er naast ook

foto: onbekend
18
onbekend

achter op de foto staat het nummer: 7184

foto: onbekend

19
onbekend

foto: onbekend

20
onbekend

6 dagen oud

foto: Foto P. v. E...... Buitenpost

21
onbekend

foto: onbekend

22
Geert Sibbeles Bakker
*Workum 17-05-1931
medefirmant van de Firma de Wed. W. Bakker & Zn.
zoon van
Sibbele Willems Bakker en Joukje Alberts Stuur
medefirmant van de Firma de Wed. W. Bakker & Zn.

Na het overlijden van de enige zoon van Reinder en Rinkje Stuur-Quarré
bezoekt Geert Bakker zijn oom en tante geregeld.

x Wommels 07-05-1958

Akke Rintjes Zijlstra
*Wommels 12-04-1936 - +Workum 05-03-2021
dochter van
Rintje Zijlstra (*Goënga 14-10-1905) en Maria Elzinga (*Scharnegoutum 16-08-1910)
winkelier op nummer 66 te Wommels (vanaf 13-12-1934)

foto: onbekend

23
onbekend

foto: onbekend

24
onbekend

foto: onbekend

  
25
Alie van Egmond en Johannes Annes (Jo, Joop) Lentz
ambtenaar bij het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen


foto: onbekend

26
onbekend

foto: onbekend
27
onbekend

foto: onbekend

  
28

29 Juli 1944


Karel Ellerts Quarré
*Drumpt bij Tiel 23-07-1933 - +Harlingen 02-07-2005

zoon van
Ellert Sjoukes Quarré *Koudum 17-03-1887 - +Koudum, De Finke 12-12-1975
zoon van Sjouke Quarré en Ybeltje Jansma, stalhouder te Koudum
woont te Koudum (- 01/09/1912); boekhouder/kantoorbediende te Leeuwarden Grote Kerkstraat J 47 en Paul Krugerstraat Y 16ben (01/09/1912 - 07/07/1922); Huizum (07/07/1922); Drumpt bij Tiel (- 16/11/1935); commissionair/reiziger/vertegenwoordiger voor De Kruidenspecialist H. van Dorp en Zonen te Hilversum woont te Leeuwarden, 2 Achlumerstraat 38 (16/11/1935 - 29/08/1936); P.W. Sprengerstraat 86 (29/08/1936) en Y. Schalkburgerstraat 27 (09/07/1937 -15/05/1939);  Huizum. Honthorststraat 35 (15/05/1939).

en

Catharina Elisabeth Gerrits de Vries (*Leeuwarden 27-06-1892 - +Leeuwarden, Dirk Boutstraat 71  26-11-1965
dochter van Gerrit de Vries en Oedske Poortman, touwslager te Leeuwarden)

x Harlingen 1960

Sita Huizenga *1937/1938 komt van Harlingen


Foto: Foto "Ferdi"
Ferd. Bolstraat 36, Schrans 13g
Telefoon 6134

29
Sibbele Willems Bakker en Joukje Alberts Stuur
achter hun woning "Us Wente" aan de Spoardyk 50 te Workum.

Sibbele Willems Bakker
1896-1963
firmant Weduwe W. Bakker, fabrikanten van kruiwagens en gereedschappen te Workum
zoon van Willem Bakker en Henderica Piebenga

x Workum 13-08-1919

Joukje Alberts Stuur
*Workum 02-12-1897 - +Alkmaar 04-02-1976
dochter van
Albert-Harmen Reinders Stuur en Simkje Folkerts Schootstra
bakker te Workum
foto: onbekend

30
Deze foto is gemaakt op 13 januari 1942 in het Borniapark te Leeuwarden

links: IJbeltje Ellerts (Ypie) Quarré
*Leeuwarden 06-03-1921 - Leeuwarden 29-11-2004
dochter van
Ellert Sjoukes Quarré *Koudum 17-03-1887 - +Koudum, De Finke 12-12-1975
zoon van Sjouke Quarré en Ybeltje Jansma, stalhouder te Koudum
woont te Koudum (- 01/09/1912); boekhouder/kantoorbediende te Leeuwarden Grote Kerkstraat J 47 en Paul Krugerstraat Y 16ben (01/09/1912 - 07/07/1922); Huizum (07/07/1922); Drumpt bij Tiel (- 16/11/1935); commissionair/reiziger/vertegenwoordiger voor De Kruidenspecialist H. van Dorp en Zonen te Hilversum woont te Leeuwarden, 2 Achlumerstraat 38 (16/11/1935 - 29/08/1936); P.W. Sprengerstraat 86 (29/08/1936) en Y. Schalkburgerstraat 27 (09/07/1937 -15/05/1939);  Huizum. Honthorststraat 35 (15/05/1939).
en
Catharina Elisabeth Gerrits de Vries (*Leeuwarden 27-06-1892 - +Leeuwarden, Dirk Boutstraat 71  26-11-1965
dochter van Gerrit de Vries en Oedske Poortman, touwslager te Leeuwarden)
x 1948/1949
Jurjen Tjeerds Haitjema
*Mirns en Bakhuizen (Rijs) 13-12-1921 - +14-08-2001
zoon van
Tjeerd Jurjens Haitjema en Baukje Arjens de Hoop
timmerman de Mirns Bakhuizen nr 69a (tot 14/05/1924); Hemelum (vanaf 14/05/1914)

en

rechts: Hinke Hillechina (Hinke) Wijnia
*Weidum 11-06-1923 - +26-07-1998
dochter van
Foeke Gabes Wijnia *Hijdaard 03/04/1888 - +21-07-1958 en Anna Hillechina Jans Kamp *Vriezenveen 02/12/1889 - +Huizum (dorp) nr 9  11-06-1964
woont te Andijk (ca. 1915 tot 12/08/1920); schilder te Weidum op nrs. 119, 120 en 123;
schilder te Beers (vanaf 12/05/1936).
x
R. Beersfoto: Foto K. Jager
Voorstreek 96, Leeuwarden Tel 8899

31
Rodie en Pier Haagsma
kinderen van Auke Piers Haagsma en Simkje Henderica Sibbeles Bakker
fruithandelaar te Bolsward (1942) en privé-secretaresse te Workum (1942)
groentenhandelaar en zonder beroep te Bolsward (1965)

32
onbekend

foto: onbekend

33
onbekendfoto: W.F. Pastoor, Loppersum
  
34
Reinder Alberts Stuur

foto: onbekend

35
Reinder Alberts Stuur
achter zijn bakkerskar bij de Christelijke Lagere School te Warns

foto: onbekend
35
onbekend

  
36
Sijtse Bouwe Baukes Algera
*Koudum 29-03-1916 - +29-07-2005
bakkersknecht te Koudum (1933); marechaussee te Nijland, binnen de laatste zes maanden te Warffum (1943)
zoon van
Bauke Sijtses Algera en Trijntje Alberts Stuur
koopman te Workum (1911); winkelier te Koudum (1912, 1943)

x Stavoren 10-06-1943

Akke Hubertus'Visser
*Molkwerum 08-02-1920 - +Harlingen 15-07-2013
dochter van
Hubertus Kornelis' Visser en Jildertje Sjoerds de Boer
varensgezel te Stavoren (1914); matroos te Stavoren (1915);
wegwerker Nederlandsche Spoorwegen te Stavoren (1943)


foto: onbekend
37
62
9857
Quarré
1 strook
Bet.

Boodschappen doen (waarschijnlijk te Leeuwarden)

IJbeltje Ellerts (Ypie) Quarré
*Leeuwarden 06-03-1921 - Leeuwarden 29-11-2004
dochter van
Ellert Sjoukes Quarré *Koudum 17-03-1887 - +Koudum, De Finke 12-12-1975
zoon van Sjouke Quarré en Ybeltje Jansma, stalhouder te Koudum
woont te Koudum (- 01/09/1912); boekhouder/kantoorbediende te Leeuwarden Grote Kerkstraat J 47 en Paul Krugerstraat Y 16ben (01/09/1912 - 07/07/1922); Huizum (07/07/1922); Drumpt bij Tiel (- 16/11/1935); commissionair/reiziger/vertegenwoordiger voor De Kruidenspecialist H. van Dorp en Zonen te Hilversum woont te Leeuwarden, 2 Achlumerstraat 38 (16/11/1935 - 29/08/1936); P.W. Sprengerstraat 86 (29/08/1936) en Y. Schalkburgerstraat 27 (09/07/1937 -15/05/1939);  Huizum. Honthorststraat 35 (15/05/1939).
en
Catharina Elisabeth Gerrits de Vries (*Leeuwarden 27-06-1892 - +Leeuwarden, Dirk Boutstraat 71  26-11-1965
dochter van Gerrit de Vries en Oedske Poortman, touwslager te Leeuwarden)
x 1948/1949
Jurjen Tjeerds Haitjema
*Mirns en Bakhuizen (Rijs) 13-12-1921 - +14-08-2001
zoon van
Tjeerd Jurjens Haitjema en Baukje Arjens de Hoop
timmerman de Mirns Bakhuizen nr 69a (tot 14/05/1924); Hemelum (vanaf 14/05/1914)

foto: onbekend

Losse foto's
  
38
Sijtse Bouwe Baukes Algera
*Koudum 29-03-1916 - +29-07-2005
bakkersknecht te Koudum (1933); marechaussee te Nijland, binnen de laatste zes maanden te Warffum (1943)
zoon van
Bauke Sijtses Algera en Trijntje Alberts Stuur
koopman te Workum (1911); winkelier te Koudum (1912, 1943)

x Stavoren 10-06-1943

Akke Hubertus'Visser
*Molkwerum 08-02-1920 - +Harlingen 15-07-2013
dochter van
Hubertus Kornelis' Visser en Jildertje Sjoerds de Boer
varensgezel te Stavoren (1914); matroos te Stavoren (1915);
wegwerker Nederlandsche Spoorwegen te Stavoren (1943)


foto: onbekend
39
onbekend

foto: onbekend
40
Sjouke (Sjors) Quarré
*Leeuwarden 19-12-1919 - +2010
timmerman (1939)
vertegenwoordiger voor De Kruidenspecialist H. van Dorp en Zonen te Hilversum
x
G.L. de Vries
'

of

Gerrit Quarré
*Leeuwarden 20-05-1918 - + Leeuwarden, Verlenge Schrans 95  18-12-1985
magazijnbediende te Leeuwarden en Sneek (1939)
x 1945
Janny Otten
*Steenwijk 21-06-1917 - *Leeuarden 16-03-1999

zoon van
Ellert Sjoukes Quarré *Koudum 17-03-1887 - +Koudum, De Finke 12-12-1975 en
Catharina Elisabeth Gerrits de Vries *Leeuwarden 27-06-1892 - +Leeuwarden, Dirk Boutstraat 71  26-11-1965
vertegenwoordiger voor De Kruidenspecialist H. van Dorp en Zonen te Hilversum
woont te Koudum (- 01/09/1912); boekhouder de Leeuwarden Grote Kerkstraat J 47 en Paul Krugerstraat Y 16ben (01/09/1912 - 07/07/1922); Huizum (07/07/1922); Tiel (- 16/11/1935); commissionair/reiziger te Leeuwarden, 2 Achlumerstraat 38 (16/11/1935 - 29/08/1936); P.W. Sprengerstraat 86 (29/08/1936) en Y. Schalk Burgerstraat 27 (09/07/1937 -15/05/1939);  Huizum. Honthorststraat 35 (15/05/1939).

foto: onbekend

  
41
onbekendzie voor de zoon ook foto nr 42 (hier naast)

foto: W.F. Pastoor, Loppersum
42
onbekendzie ook foto nr 41 (hier naast)

foto: W.F. Pastoor, Loppersum

43
onbekend

foto: onbekend
44
onbekend

1 April 1944

foto: onbekend