Klaas Steffens Nauta (1823-1872)

Merk 4
8711 CL Workum / Warkum
tel. 0515 - 54 12 31

Klaas Steffens Nauta

Klaas Steffens Nauta (* Warkum 1823 - + Warkum 1872) is in de Rooms Katholieke Kerk gedoopt, maar werd later protestant. Hij trouwde met Trijntje Visser, een afstammeling van de Hegemer palingvissers.

Zijn grootvader Klaas Rommerts Nauta was in 1762 koster van de Rooms Katholiek Kerk van Workum. Klaas Rommerts zoon, Steffen Klazes Nauta werd daar in 1792 gedoopt. Het is niet bekend of Klaas Rommerts en Steffen Klazes ook kunstzinnig waren, maar een aantal van hun afstammelingen hadden talenten.

Een van deze afstammelingen was Klaas Steffens Nauta, geboren te Workum 26 maart 1825, overleden aldaar 2 februari 1872. De bekenste werken van hem zijn de schilderingen op de gildebaren in de Sint Gertrudis Kerk te Workum. In de boeken van de kerkvoogdij zijn aantekeningen teruggevonden, die er op wijzen dat de schilderingen in 1868 zijn aangebracht:

K.W. Nauta
zes doodsbaren geschilderd
verf en letterd
een dito bijholpen verf en letterd    ƒ 40,=

de kinder- en de smedenbaar
(Sint Gertrudis Kerk te Workum)

Twee schilderijen van Klaes Steffens Nauta hangen in Museum Warkums Erfskip: een zee- en een wintergezicht.

wintergezicht

marine

Ook van Klaes Steffens Nauta's zoon Yke Klazes Nauta (1865 - 1928) en kleinzoon Max Nauta (1896 - 1958) zijn werken in het bezit van Museum Warkums Erfskip.