Museum Warkums Erfskip   |   start
Uffing van Workum (945 - 1025)   |   Hendrik Jans de Harder (1782-1847)   |   Klaas Steffens Nauta (1823-1872)   |   Yke Klazes Nauta (1865 - 1928)   |   Tjipke Visser (1876 - 1955)   |   Max Nauta (1896 - 1958)   |   Piet Schoen   |   Klaas Werumeus Buning