Tjipke Visser (1876 - 1955)
Merk 4
8711 CL Workum / Warkum
tel. 0515 - 54 12 31


Tjipke Visser

Tjipke Visser (* Workum 12-12-1876 - Bergen NH 22.01.1955), werd geboren als zoon van de houthandelaar Tjebbe Visser en Wiepkje Hiemstra, eigenaren van een houtzaagmolen (later de "Fekkesmole" genaamd) te Workum.

Tjipke werd geboren in de zogenaamde Workumer Kamer (thans in het Workumer stadhuis). De Workumer Kamer is aangelegd door de familie Potma. Wiepkje was namelijk een afstammeling van de Potma's

Na de H.B.S ging Tjipke in 1896 naar de "Rijksnormaalschool voor tekenonderwijzers" in Amsterdam. In 1902 werd hij tekenmeester aan de avondcursus in Edam. Hij is vanaf die tijd begonnen met het maken van houten beeldhouwwerken van o.a. Volendammer vissers. In 1907 verhuisde hij naar Bergen (N.H.), waar hij deel uit ging maken van de Bergense School.

Tjipke zijn asurn bevindt zich in het familiegraf naast de Workumer St Gertrudiskerk. Dochter Marijcke heeft in 1942 een grafmonument gemaakt

Werken van Tjipke Visser in het bezit van Museum Warkums Erfskip:

1892:    Eek- of Zeemleermolen te Workum (paneel)
Tijdens zijn studie aan de H.B.S. schilderde Tjipke veel. Van zijn moeder had Tjipke een schilderkist gekregen. Dit is een van de oudste werken van Tjipke. Hij was toen nog maar 16 jaar.
1894: boerderij aan de Aldedyk 4 (paneel)
De 17 jarige Tjipke Visser schildert de boerderij in 1894 (gezien vanaf de oude zeedijk). Dat zelfde jaar, op 3 mei, trouwt een dochter van Marten Schotanus, Mintje, met Yke Klazes Nauta (1865 - 1928). Yke komt uit een kunstzinnige familie. Niet alleen hijzelf,  maar ook zijn vader Klaas Steffens Nauta (1823-1872) en hun enige zoon Max Nauta (1896 - 1958) zijn actief met het penceel.
Het is zeer waarschijnlijk dat Tjipke Visser door dezelfde interesses goede contacten heeft met de Nauta's en dit paneel voor Yke Klazes Nauta en Mintje Martens Schotanus heeft gemaakt.
In 1914 zal Max Nauta een vrijwel identiek schilderij maken van pake's pleats
1897:    Age Scheltes Visser (1828-1903)
breeuwer op Scheepswerf De Hoop te Workum (tekening). Door Tjipkes dochter Marijcke Visser (1915-1999) gerestaureerd en ingelijst (1995) i.v.m. haar 80ste verjaardag
Meer informatie over Age Scheltes Visser: klik hier.
1907: Guurtje Spruit (1838-1909)
het Watervrouwtje van Bergen, weduwe van Jan Klaverblad.
Op aandringen van dokter Van Pelt werden in Bergen twee tappunten aangelegd: een tappunt in het Huis met de Pilaren (achter het klokgeveltje). Guurtje Spruit, de weduwe van Jan Klaverblad (ze werd het Watervrouwtje genoemd) verkocht er het leidingwater voor 1 cent. Guurtje werd op 07-02-1838 geboren te Grootschermer als dochter van Gerrit Spruit en Elisabeth Plas. Ze overleed te Bergen op 71-jarige leeftijd op 18-12-1909. Guurtje is getrouwd te Bergen op 20-11-1859 met Jan Klaverblad, van boerenbedrijf te Bergen, zoon van Gerbrand Klaverblad en Jannetje Blom (van boerenbedrijf). Guurtje haar vader Gerrit Spruit was molenaar. Guurtje kreeg drie dochters: Grietje, Jannetje en Elisabeth.
Meer informatie over Guurtje Spruit: klik hier.

1906/1907 Sloperij met scheepswrak bij Monnickendam (houtpersdruk)
Tjipke woonde toen te Edam in de Baanstraat. In deze periode heeft hij ook vele afbeeldingen van Volendammers gemaakt. In 1907 verhuisde hij naar Bergen (N.H.) waar hij zich meer met beeldhouwwerken bezig hield.
1909:    Twee schakers te Parijs (houtpersdruk op Japans papier)
Om het gieten en bewerken van brons beter te bestuderen, ging Tjipke in de winter van 1908-1909 werken in de Fonderie à Sable-Lorge, een der grootste bronsgieterijen van Parijs. Tevens schetste hij o.a. het Parijse café- en straatleven, dat hij thuis uitwerkte in houtsnede. (schenking Marijcke Visser i.v.m. 600 jaar stadsrechten Workum 1399-1999).
1912:    oude vrouw (keramiek)
1930:    de Oosterling (brons en ogen van albast
         
1919:    meisjesportret juffrouw B. de Vries (brons)
De vorige eigenaar schreef hier over: "Het beeldje is in mijn bezit gekomen via mijn schoonouders. Het beroep van mijn schoonvader was binnenschipper. Tijdens de oorlogsjaren heeft hij vracht moeten varen voor de Duitsers. Een van de ladingen bestond uit brons wat uiteindelijk werd omgesmolten voor het maken van oorlogstuig. Hij is toen een beetje 'ondeugend' geweest en heeft zich wat stukken toegeëigend waaronder het borstbeeldje. Al die tijd dat het bij mijn schoonvader heeft gestaan heeft niemand geweten wie de schepper was. Toen het in mijn bezit kwam ontdekten wij de signatuur(...)"
Marijcke Visser haar vermoeden was dat het een dochter was van een bevriende familie in Bergen N.H.. Het zou gemaakt zijn rond 1920.Overige werken van Tjipke Visser die in Workum te vinden zijn:

Sint Gertrudis Kerk:
doopvont
lezenaar
rugleuning van avondmaalsstoel
mensen- en engelenfiguren voor de koorbanken