Dwarsnoard en R.K. Kerk
Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31poststempel 13-08-1913

poststempel 22-02-1926

poststempel 1960

interieur R.K. kerk, foto W. Rijpma

voor- en achterkant van kaart verzonden aan pater Brandsma.