Súd
Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31
datum poststempel 7 september 1918
1. Het linker pand is de manufacturenwinkel van Tjerk de Zwart met daarnaast
2. de woning van (Greeult?) Hobma.
Op de plek van deze twee linker panden staat nu de DA drogisterij van de familie Atsma (daarvoor meer dan 60 jaar Woninginrichting Van Duinen);
De woning wordt gescheiden door een steeg van
3. het klokgeveltje bewoont door Leffert Visser en Sibbeltje Dijkstra. De gevel staat nu in een openluchtmuseum;
4. In het pand daarnaast is van 1871 tot 1953 bakkerij Stuur gevestigd;
5. Cees Romkema heeft fietsen en naaimachines te koop;
6. In het zesde pand van links is de radiocentrale van Andries Vlas gevestigd;
7. "De Goedkope Bazar" van Siebe Jochum Dijkstra heeft een fietsenrek voor de winkel staan.
8. De woning met het grote dak is eigendom van Ned. Herf. Kerk. De diakenen en de ouderlingen vergaderen hier. "Alde Berber" mag vrij wonen in het voorste gedeelte op voorwaarde dat ze de boel schoon houdt.  De steeg er naast bied toegang tot de woningen van Knilles de Jong en Albert Mulder. Helemaal achterin het gebouw heeft Gosse de Moed een winkeltje in "snobbersguod", vis en groente;
9. Obe Yntema heeft in het pand met de trapgevel een wagenmakerij;
10. Douwe Yntema zit er naast en heeft een winkel in ijzerwaren;
naast de Roggemolestege staat
11. de Zuiderpastorie (niet zichtbaar)
Naast de Zuiderpastorie liep ooit een wijk die de verbinding vormde tussen de Wimerts en de Droge Dolte. Toen de Wimerts halverwege de negentiende eeuw werd drooggelegd verviel de wijk. Het werd een stukje niemandsland met struiken en "stikels", de Wege genaamd.
12. De winkel van "moeke" Riemersma is op deze foto nog net zichtbaar. Ze woonde hier met haar dochter "Juffrou" Riemersma, die aan de bewaarschool stond, en had een manufacturen (lapjes e.d.) te koop.
mededeling: Albert Harmen Stuur, Workum (11-01-2003)

± 1950: Van rechts naar links de winkel van Jan en Hil Dijkstra en het notariskantoor van Juckema

± 1920: van rechts naar links de panden Súd 47, 49, 45 enz.

mei 1942: de mannen van het N.A.D.-kamp "It Romme Fjild" marcheren over it Súd. Ze komen
van het Workumer Strand, dat ze ontginnen. Van links naar rechts de panden Súd 45, 47, 49 enz.

een ansicht uit ±1950, met geheel links de smederij van Sytse Molenaar

de Kettingbrêge ±1950 met rechts het verenigingsgebouw Rehoboth