Een postpakketje uit Australië
Merk 4
8711 CL Workum / Warkum
tel. 0515 - 54 12 31
Een postpakketje uit Australië


De verrassing was groot. In het pakketje zat een kralenbeursje met een zilveren beugel en een ketting gemaakt van een oude horlogeketting. De beugel is gevormd uit zwanehalzen, zoals die nog veel te zien zijn op ûlebuorden.

Het beursje is geschonken door mevrouw Magdalena Hietbrink-Wiersma. Zij is geëmigreerd naar Australië en was in bezit van dit beursje, wat ze altijd gekoesterd heeft. Haar kinderen hebben geen belangstelling voor de Friese achtergronden van hun moeder. Haar klein- en achterkleinkinderen hebben geen idee wat voor gevoelswaarde dit beursje heeft voor hun grootmoeder. Wat ze heel spijtig vindt.

Om het beursje niet verloren te laten gaan , heeft ze museum Warkums Erfskip gevraagd er zorg voor te dragen. Het museum heeft het laten restaureren en gaf het in 2000 een mooi plekje in de vitrine.

Mevrouw Magdalena Hietbrink-Wiersma is geboren in Workum, 9 augustus 1914. Haar vader was Taco Ferdinand Petronius Wiersma, geboren te Workum, 17 april 1888. Zijn ouders, de grootouders van Magdalena, waren Binze Taco Wiersma, geboren 4 december 1847 en Magdalena Hidma, geboren 4 juni 1850 - en woonden op het Noard te Workum.

Toen Magdalena 5 jaar oud was erfde ze, als enig kleindochter, het beursje, dat beppe altijd bij zich had. Als kind heeft ze het altijd gebruikt als tasje waardoor het stuk gegaan is en versleten.

In 1952 ging Magdalena met haar man en vier kinderen naar Australië. Het beursje ging mee!