Wie staan op deze foto?
Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31Een schoolfoto uit Workum. Waarschijnlijk staan een of meer kinderen van Jacob en Baukje Visser-Boorsma (Sylspaed) op deze foto: Dieuwke (*1907), Gerke (*1908) en/of Anke (*1911). Wie weet de namen?

Tijdens het surfen op de website van het museum Erfskip zag ik dat vragen werden gesteld over "wie staat op deze foto?" In het familiearchief heb ik een foto, gemaakt door K. Kuipers in Workum. In mijn familie weten wij niet wie op deze foto staat.

Hoewel de naam K (Klaas) Kuipers, Workum, in de familie voorkomt ben ik er niet zeker van dat deze K.Kuipers tot mijn familie behoort. Misschien weet u er meer van.

Met vriendelijke groet.

Marietje Potjewijd-Kuipers

  
Wie herkent deze drie dames?
De foto's zijn afkomstig uit een album met afbeeldingen
uit de families Robijns, Hunia, Gerritsen en Haitsma

25-02-2009
Bij de vraag wie zijn deze drie dames kan ik u vertellen,
dat de dame op de linker foto Trijntje Douwes Bangma is .
Zij is geboren op 3 feb 1806 en overleden op 6 feb 1882.
Zij was gehuwd met Jan Johannes Bokma 1804 -1889.
Voor aanvullende informatie kunt u kijken op site van Geneanet,
waar wij onze stamboom op hebben staan.
met vriendelijke groeten
Wybren G Bokma
2weetje @ home.nl

De rechter foto staat ook in het Fotoalbum Lootsma-Gerritsen 2 nr 59Negen dames en twee heren op de gedempte Wimerts op 't Súd te Workum, met op de achtergrond de toren van de Sint Gertrudiskerk. Geheel links Ruurdtje Meyer (geboren mei 1890), op 13 februari 1913 gehuwd met Thomas Giliam. Ruurdtje was de dochter van Jan Johannes Meijer en Tjitsche Boorsma. Jan Johannes was tussen 1886 en 1930 uitbater van Sociëteit de Harmonie te Workum en geboortig uit een logementhoudersfamilie uit Arum (o.m. de Gekroonde Leeuw, die nog bestaat). Ruurdtje (overleden 1972) had twee zonen en een dochter, die allen nog in leven zijn. Jan Johannes en zijn zoon Johannes Meijer liggen begraven op het kerkhof bij de kerk te Workum.

Wie zijn de anderen? Hieronder zijn de gezichten beter te herkennen.


Geachte redaktie van de Warkums Erfskip site,

Met veel interesse heb ik uw site over Workum gezien. Ik heb enkele foto's uit mijn familie uit Workum, waarvan ik er twee opstuur. Eén persoon ken ik, nl Ruurdje Giliam-Meijer, op beide foto's de meest linkse persoon. Wie zijn de anderen en waar is de tweede foto genomen? De foto's zijn omstreeks 1910 genomen. Kan iemand mij helpen?
m vr gr
Bram Meijer Voorburg

Zes dames, waarvan de meest linkse Ruurdtje Meyer. Wie zijn de anderen?In het fotoarchief van museum Warkums Erfskip vonden wij deze foto.
Als tekst is erbij vermeld:
±1860
Op deze foto staan o.a. mevr. S. Gaastra-de Boer
dhr en mevr Troste (tabaksfabr)
ds Wartena en zijn vrouw
Ingezonden door Elisabeth Gaastra - Hilversum

Intussen is het volgende bekend:
de foto is waarschijnlijk ±1890 genomen
op dit moment zijn twee personen bekend:
achter staand 2de van links:
Nicolaas Troste, Workum 19-11-1847, koopman (1876), fabrikant (1905) ald. + Workum 20-03-1905 en
achter staand 3de van links:
Catharina Wolffes, Workum 03-10-1846, won. te Utrecht 1906-, + ald. 16-06-1941

Wie weet wie de overige personen zijn?
Graag reactie naar: