De Workumer voorouders van Petra Laurentien Brinkhorst

Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31


de gegevens
zijn met toestemming van
de hoofdredacteur
drs. H.M. Kuypers
over genomen uit
het blad

links:
De Workumer voorouders
van
Petra Laurentien Brinkhorst

onderstaande gegevens zijn met toestemming van
de hoofdredacteur drs. H.M. Kuypers over genomen uit het blad

Inleiding

Op 16 december 2000 verloofden Zijne Koninklijke Hoogheid Constantijn prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, jonkheer van Amsberg en mejuffrouw Laurentien Brinkhorst zich. Het burgerlijk huwelijk heeft plaatsvonden in 's-Gravenhage op 17 mei 2001 en de kerkelijke inzegening vond twee dagen later plaats in de Grote Kerk in dezelfde plaats.

wapens van prins Constantijn en Petra Laurentien Brinkhorst
tekening Jakob B. Bronsema 2001
coll. Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde

Evenals bij eerdere huwelijken van leden van het Koninklijk Huis heeft de redactie van De Nederlandsche Leeuw een genealogisch onderzoek ingesteld naar de voorouders van de bruid. Dit onderzoek is gepubliceerd in haar tijdschrift De Nederlandsche Leeuw, jaargang CXVIII no. 5-6 (mei-juni 2001).

Van de Workumer familie Troste (thans uitgestorven) is in een bijlage de volledige genealogie opgenomen. De familie Troste is samen met de families Wolffes en Lohman vooral interessant vanwege  hun 18de-eeuwse Duitse achtergrond. Het platteland van Noord-Nederland kent een lange geschiedenis van Duitse seizoenmigratie ten behoeve van de landbouw (de hannekenmaaiers). Bij de families Troste, Wolffes, Lohman en Rocholl gaat het echter om een andersoortige migratie, namelijk van kooplieden die zich in de 18de eeuw te Workum vestigen. Het zijn allen succesvolle migranten, die snel opgenomen worden in het stads-Workumer patriciaat. Carl Troste (1780-1857, kw. 120) brengt het zelfs tot burgemeester van Workum en lid van de Staten van Friesland. De migratiegeschiedenis van Carl Troste en diens oom Willem Rocholl wordt gememoreerd in een brief van Carl's zoon Willem Troste uit 1867 (W. Troste aan A.M.T. Rocholl, Workum 20 augustus 1867).

De Oudheidkundige Vereniging Warkums Erfskip, die enige medewerking aan het onderzoek verrichtte, heeft van de hoofdredacteur drs. H.M. Kuypers toestemming gekregen het Workumer gedeelte van de kwartierstaat op haar thússide te publiceren.


De Workumer voorouders

I

1. BRINKHORST, Petra Laurentien * 25.05.1966 Leiden
Bachelor of Arts politieke wetenschappen Londen 1989, Master of Journalism University of California at Berkeley (V.S.) 1991, directielid communicatieadviesbureau te Brussel
x 17.05.2001 's-Gravenhage
Mr. Constantijn Christof Frederik Aschwin prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, jonkheer van Amsberg *11.10.1969 Utrecht, mr. jur. Leiden 1995, Master of Business Administration, I.N.S.E.A.D. Fontainebleau (Fr.) 2000, medewerker Eurocommissaris Mr. H. van den Broek te Brussel 1995-1999.

kinderen:
Op zaterdag 8 juni 2002 is in het Bronovo Ziekenhuis te 's-Gravenhage om 23.00 uur
hun eerste kind Eloise geboren. De volledige naam luidt:
Eloise Sophie Beatrix Laurence, Gravin van Oranje-Nassau, Jonkvrouw van Amsberg.

Op zondag 21 maart 2004 is in het Bronovo Ziekenhuis te 's-Gravenhave om 00.37 uur
hun tweede kind  Claus-Casimir geboren. De volledige naam luidt:
Claus-Casimir Bernhard Marius Max, Graaf van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg.

Op zaterdag 3 juni 2006 is in het Bronovo Ziekenhuis te 's-Gravenhave om 17.06 uur
hun derde kind  Leonore geboren. De volledige naam luidt:
Leonore Marie Irene Enrica, Gravin van Oranje-Nassau, Jonkvrouw van Amsberg.


II

2. BRINKHORST, Mr. Laurens Jan *18.03.1937 Zwolle
mr.jur. Leiden 1959, M.A. Public Law and Government Columbia University (New York) 1961, medewerker advocatenkantoor New York, hoofdassistent, wetensch. medew. 1961-1967 en waarn. directeur 1966 Europa Instituut te Leiden, lector Recht van de Internationale Organisaties ald. 1965, buitengew. 1966 en gew. 1967-1973 hoogleraar Europees Recht te Groningen, staatssecr. van Buitenl. Zaken 1973-1977, lid Tweede Kamer 1977-1982, hoofd delegatie Europese Commissie in Japan 1982-1987, dir.-gen. Milieuzaken, Consumentenbelangen en Nucleaire Veiligheid 1987-1989 en Milieuzaken, Nucleaire Veiligheid en Burgerbelangen 1989-1994 Commissie van de Europese Gemeensch., lid Europees Parlement 1994-1999, min. van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 1999-2002, min. van Economische Zaken 2003- , ridder Ned. Leeuw.
x 26.08.1960 's-Gravenhage
3. HERINGA, Drs. Jantien *02.02.1935 Voorburg
drs. Romaanse taal- en letterkunde Leiden 1982, lerares Frans 1962-1964, 1975-1977, 1982, presidente Association des Femmes d'Europe te Brussel 1998-.


III

6. HERINGA, Mr. Ewardus (Boy) *14.11.1904 's-Gravenhage - +30.11.1988 's-Gravenhage
waarn. chef kabinet burgemeester ald. referendaris Prov. Bestuur Zuid-Holland; officier Oranje-Nassau.
x 04.08.1930 Utrecht
7. ROSKAM, Petronella Johanna (Nel) *20.08.1905 Utrecht - +19.12.1991 's-Gravenhage


IV

Catharina Troste (1878-1962)
trouwfoto 1902

14. ROSKAM, Peter Johannes *22.09.1869 Utrecht - +07.10.1951 Utrecht
directeur Stichtse Credietbank
x 17.07.1902 Workum
15. TROSTE, Catharina *02.04.1878 Workum - +08.08.1962 Utrecht


V
Stoom-Tabaksfabriek De Oude Rooker van de firma N. Troste (Merk 9)
feestelijk versierd in verband met het 1000-jarige bestaan van de stad Workum op
10 juli 1907

Catharina Wolffes (1846-1941) en Nicolaas Troste (1847-1905)

30. TROSTE, Nicolaas *19.11.1847 Workum - +20.03.1905 Workum
koopman (1876), fabrikant (1905) te Workum
x 06.08.1876 Workum
31. WOLFFES, Catharina *03.10.1846 Workum - +16.06.1941 Utrecht
wonende te Utrecht (1906-1941)
Het graf van Nicolaas Troste op het kerkhof van de Sint Gertrudis Kerk te Workum


VI

60. TROSTE, Willem *23.08.1808 Workum - +14.10.1887 Workum
gedoopt te Workum 11.09.1808; koopman (1833, 1839, 1843), tabaksfabrikant (1847-1887) te Workum. 1ste huwelijk te Workum 26.06.1833 met Metje Sijpesteijn * 30.03.1809 Krommenie - +20.10.1839 Workum, dochter van Hendrik Sijpesteijn en Maria Catharina  Lohman.
x 15.11.1843 Workum
61. BRUNGER, Trientje *04.02.1818 Workum - +19.01.1901 Amsterdam
wonende in de Van Eeghenstraat 12 te Amsterdam (1901)

62. WOLFFES, Bartholdt Hendrik *04.04.1816 Workum - +13.07.1847 Workum
koopman te Workum
x 16.08.1843 Workum
63. de BOER, Sippina *25.04.1819 Workum - +Workum 01.11.1877
geboorteakte geeft "Boers"; handelares te Workum


VII

de ±1700 gebouwde woning van Carl Troste (Noard 165)
werd in 1858 door de erven Carl Troste verkocht aan Rintje Jans Visser
foto Willem Twijnstra 16-06-1986

120. TROSTE, Carl *21.01.1780 Korbach (vorstendom Waldeck) - +13.11.1857 Workum
Luthers; vestigt zich te Workum in 1793; burger van Workum 29.01.1807; koopman en winkelier te Workum, burgemeester aldaar 1829-, lid Staten van Friesland, eigenaar sate "De Draai in de schoorsteen" (thans Ursuladyk  22, it Heidenskip) 1828-1857. Bij de dood van zijn zoon Willem in 1887 (hij is zelf dan al dertig jaar dood!) wordt hij eenmalig vermeld als "Carl Wilhelm Christiaan Troste".
x 07.10.1804 Workum (Stadskerk)
121. VISSER, Catharina (Kaatje) Jacobs *20.05.1784 Workum - +19.07.1834 Workum
gedoopt te Workum 26 mei 1784


De Workumer waag, waar Klaas Egberts Brunger de waagmeester van was.

Nu is Museum Warkums Erfskip hier in gevestigd

122. BRUNGER, Klaas Egberts *13.02.1785 Workum - +29.10.1841 Workum
gedoopt te Workum 20.02.1785; waagmeester te Workum (1835, 1841)
x 23.12.1807 Workum
123. LOHMAN, Sophia Jans *15.04.1789 Workum - +28.05.1835 Workum
gedoopt te Workum 06.05.1789
Uit dit huwelijk:
1. Egbertus Petrus, geb. Workum 6, ged. ald. 25 okt. 1808, overl. ald 6 dec. 1809
2. Egbertus Petrus, geb. Workum geb. 2 juli 1811, notaris te Vrouwenbuurt (1843), tr. Grietje van de Leij (hieruit: Sophia, geb. Vrouwenparochie 1843, tr. Reitze Bloembergen; verg. "Bloembergen", in Nederland's Patriciaat 77 (1993), p. 106-131, ald. p. 126);
3. Jan Joachim, geb. Workum 28 sept. 1815, koopman te Leeuwarden (1843);
4. Trientje volgt kw. 61
5. Petrus, geb. Workum 13 juli 1820, + ald. 28 sept. 1823
6. Mettje, geb. Workum 1 okt. 1824, + ald. 8 maart 1853
7. Jacobus, geb. Workum 4 sept. 1827, + ald. 5 dec. 1833
8. Petrus, geb. Workum 20 dec. 1829, + ald. 20.04.1831

Vele kinderen van Klaas Egberts Brunger (kw. 122) en Sophia Jans Lohman (kw. 123) sterven jong.
Het oudste kind wordt 1 jaar en 6 weken oud. (Groot)vader Jan Joachim Lohman (kw. 246) doet op
6 december 1809 als gevolgmachtigde van Klaas Egberts Brunger aangifte.

op 5 september 1807 doet Lodewijk Wolffes (124) aangifte van het
overlijden van zijn zoontje Carel, nog maar 3/4 jaar oud.

124. WOLFFES/WOLFFERS, Caspar Ludwig (Lodewijk)
        *± 1775 Buer bij Osnabrück (koninkrijk Hannover) - + 12.04.1844 Workum
burger van Workum 19.12.1809.In het burgerboek van Workum (1695-1811) staat op p. 128: "Lodewijk Wolfers [sic], [geb.] Boer in Oldenburgse, coopman"; registreert in 1811 de naam "Wolffes" voor zichzelf en zijn dochter Doretea Louisa (RAF, Register van naamsaanneming maire Workum, fol. 90vo.); koopman te Workum (1809)-(1844), genaturaliseerd tot Nederlander K.B. 17.11.1826, nr. 57. "De in Buer bij Osnabrück geboren Lodewijk Wolffes bezat volgens de inlichtingen verstrekt voor de gouverneur van Groningen onroerend goed van belangrijke waarde" (Jb. C.B.G 46 1992 p. 209-246). Eerste huwelijk op 22.01.1804 Workum met Catharina Carels Johanning *± 1783 - + 14.11.1806 Workum. Zij kwam van Workum (1804); sterft na de geboorte van haar zoontjes Lambertus (*04.11.1806 Workum - +07.11.1806 Workum) en Carel (*04.11.1806 Workum - + 05.09.1807 Workum)
x 10.09.1809 Workum
125. VALK, Stijntjen Douwes *15.12.1786 Workum - +15.10.1825 Workum
gedoopt 20.12.1786 Workum

interieur Sint Gertrudis Kerk ten tijde van ds. Lammert Martens de Boer
(tekening uit 1861 van W. Hekking jr)

126. de BOER, Ds. Lammert Martens *09.05.1787 Tzummarum - +02.07.1844 Workum
gedoopt te Tzummarum 03.06.1787; ingeschr. als student theologie te Franeker 15.07.1805 ("L.M. de Boer, e pago Tzummarum Barradelano Frisius"; Fockema Andreae en Meijer. Album Studiosorum Academiae Franekerensis [1585-1811, 1816-1844], p. 400, nr 14393. Te Franeker en Groningen geen promotie aangetroffen.); verm. proponent te Franeker, predikant te Goënga 1809-(ná 1816), te Workum (1819)-1844.
x 16.07.1809 Tzummarum
127. TYTTEMA/TIETEMA/TIETTEMA/TITTEMA, Trijntje Pieters *23.11.1789 Tzummarum - +15.12.1863 WorkumMen had er vroeger eene Latijnsche school, waarbij de post van Rector door eenen der Herv. Predikanten werd waargenomen, doch deze moest, volgens koninklijk besluit van 6 Mei 1843, bij vacature, worden opgeheven, en heeft, met de dood van den Predikant Lambert Martens de Boer, den 2 Julij 1844, opgehouden te bestaan.

volgens Van der AA


VIII

240. TROSTE, Christiaan
x
241. ROCHOLL, Maria Margaretha Henriëtta

242. VISSER, Jacob Hielkes (Hijlkes)
x 01.12.1771 Workum
243. Baukjen Jans

244. BRUNGER, Egbert Klazes *±1759 Drachten - +12.01.1832 Workum
registreert in 1811 bij de mairie Workum voor zichzelf, zijn drie kinderen Klaas, 27 jaar, Trijntje, 21 jaar en Dionesius, 14 jaar, en zijn kleinkind Egbertus Petrus, half jaar, de familienaam "Brunger" (RAF, Register van naamsaanneming mairie Workum, 1811, fol. 59vo.)
x 16.05.1784 Drachten
245. DOMNA, Catharina Dionsius ~10.09.1758 Workum - +06.02.1833 Workum

op woensdag 8 juni 1808 doet Jan Joachim Lohman (246) aangifte van het overlijden van zijn
vrouw  Mettje Frederiks Reinhart (247), die drie dagen daarvoor op 55 jarige leeftijd is overleden.

246. LOHMAN, Jan Joachim *±1734 Hildesheim - +07.03.1812 Workum
burger van Workum 11.11.1783; sterft als 78-jarige weduwnaar te Workum. (Verg. CBG, coll. microfilms, Burgerboek van Workum 1695-1811, p. 95: "Johan Lohman [geb] Hardegensen in ' Hannoversche").  Woont te Heeg en is wees (04.11.1769; R.A.F.); Johan Joachim Lohman woont al tenminste vanaf ca. 1771 te Workum, waar van hem met Metje Frederiks in 1772 een dochter Wimke geboren wordt (met als doopinschr. een aant. dat de moeder ongehuwd is). Johan Joachim Lohman te Workum registreert in 1811 voor zichzelf en zijn zoon Jan Jacobus 17 jaar oud, won. te Leeuwarden, de familienaam "Lohman" (RAF, Register van naamsaanneming mairie Workum, 1811m fol. 9vo.).
x 04.11.1769 Workum (ondertrouw, Ned.Herv.)
247. REINHART, Metje Frederiks +05.06.1808 Workum
Woont te Workum (1769); Met(t)je overlijdt op 05.06.1808 te Workum op 55 jarige leeftijd, "nalatende vijf kinderen of verdere descendenten"

248. WOLFFES, Barthold Heinrich
In Hannover komen in de 17de en 18de eeuw diverse personen uit een familie Wolfes/Wulfes voor met de namen Barthold en Henrich die zeer waarschijnlijk tot de zelfde familiegroep behoren.
x
249. GRIMMER, Dorothea Louisa

250. VALK, Douwe Wiebes *± febr. 1761 Workum - + 07.03.1827 Workum
koopman, winkelier te Workum (1827); 2de huwelijk (06.10.1807 Workum, Gerecht)  met de weduwe Intje Jans Passing *± 1765 Workum - +15.11.1838 Workum. Intje was winkeliersche te Workum (1838) en een dochter van Jan Piers Passing en Sjoukje Sjoerds. Douwe Wiebe Valk registreert te Workum in 1811 voor zichzelf en zijn zoon Wiebe, 17 jaar oud, de familienaam "Valk" (RAF, Register van naamsaanneming mairie Workum, 1811, fol 73vo:).
x 22.01.1786 Workum (Gerecht)
251. GROEN, Eeke Geerts + vóór 1807
huwelijk met consent van zijn ouders; zij is wees, met consent van haar moeder vertoond door Harmen Pieters, koopman te Workum.

252. de BOER, Marten Ouwes
        *± 1748 St. Jacobi Parochie - +02.02.1821 Tzummarum (gem. Barradeel)
registreert in 1811 voor zichzelf en zijn kinderen Ouwe, 38 jaar oud, Wijbe, 31 jaar oud, en Lammert, 25 jaar oud, te Goënga, de familienaam "De Boer" (RAF, Register van naamsaanneming mairie Minnertsga, 1811, fol. 34).
x
253. Aaltje Wybes ~03.01.1751 St. Jacobi Parochie - +28.02.1831 Tzummarum (gem. Barradeel)

254. (TIETEMA) Pieter Jans
komt van Tzummarum (1788)
x 27.01.1788 Wommels
255. (TIETEMA) Grietje Jans
komt van Wommels (1788)

IX

488. (BRUNGER), Klaas Johannes
x
489. Janke Egberts

490. DOMNA, Dionisius
meester timmerman te Workum (1749)
x 01.06.1755 Workum (Ned. Herv.)
491. Trijntje Seerps

494. REINHART, Frederik Reiners + vóór 1780 Workum
leerlooier/leertouwer te Workum (1749)
x 08.06.1738 Workum
495. Wimke Harkes + vóór 1780 Workum
woont te Workum (1738)

500. VALK, Wiebe Feddes
x
501. VISSER, Sjutje Rienks

504. Ouwe Gerarts
x
505. Jannigje Piebes

506. Wybe Arjens
x
507. Maartje Lammerts